Newest
  • Iranul a fost prima țară care oficial a demontat versiunea administrației americane cu privire la 11 septembrie. Au fost scrise mai multe cărți, au fost realizate mai multe reportaje care au demonstrat că „clubul patriotilor” din SUA a pus la cale toată operațiunea care a urmărit justificarea masurilor politico-militare, economico-financiare și politico-civile adoptate de SUA.La această operațiune a participat și instrumentul numit Israel. Majoritatea oamenilor au concepția greșită că evreii conduc lumea la nivel economico-financiar și chiar politic, în realitate ei sunt instrumentul prin care cei fără nume își realizează obiectivele și eventual țapul ispășitor. Pentru cine citește cu atenție Biblia și decripteaza sensul kabbalah al acesteia înțelege că poporul primitiv evreu a fost folosit de la început ca instrument care devine tot mai evident după venirea din prigoana Babilonului. În fapt Babilonul spiritual nu a dispărut niciodată iar moștenirea lui este vizibilă și azi.