Așa-zisul vaccin nu încalcă nici o dogmă?! – replică la cuvântul unui părinte celebru – Elena Dulgheru

Mesaje primite

Cornel Iliescu

09:43 (acum 3 ore)

către bcc: eu

miercuri, 13 ianuarie 2021

Așa-zisul vaccin nu încalcă nici o dogmă?! – replică la cuvântul unui părinte celebru

Folosirea v.i.p.-urilor și a instituțiilor celor mai respectate de societate (ca televiziunea, școala și Biserica) pentru impunerea în masă a unei ideologii periculoase, străine maselor, este o rețetă veche, care exploatează psihologia mulțimilor. A fost folosită intensiv de marxiști, care erau capabili de orice violență sau vicleșug pentru a smulge unor intelectuali, preoți sau artiști respectați o declarație de aderență ori chiar partizanatul; metoda este reactualizată acum de urmașii marxiștilor.
Simona Halep… părintele cutare… cutare ierarh… Evident, ierarhia bisericească este extrem de vizată acum de tirurile încrucișate ale presei, politicienilor, factorilor de decizie văzuți și nevăzuți. Și cea mai șantajată. Nu e de mirare, așadar, că declarațiile clericilor sunt contradictorii. Nu îi vom judeca – doar Dumnezeu are dreptul s-o facă -, dar suntem datori să le înțelegem mesajul și conținutul declarațiilor publice.

A devenit virală declarația de duminică 10 ianuarie 2021 pentru Digi24.ro a părintelui Constantin Necula, cel mai popular cleric al ultimului deceniu, de susținere a campaniei guvernamentale de vaccinare. Miniinterviul său, scurt de un minut și ceva, amabil și superficial, a fost preluat de presă cu titlul: A crede că vaccinul e o încălcare a unei dogme e periculos. În mâna lui Dumnezeu stau și astfel de vaccinuri. Frazele sale, lipsite de spirit analitic și de o corectitudine politică impecabilă, au fost circulate fulgerător de toate cotidienele importante, tocmai de cele care obstrucționează sistematic vocile docte, competente și responsabile, precum cea a părintelui prof. Vasile Mihoc, pus la zid de curând pentru adevărul avertismentelor sale.
E momentul să-i lăsăm pe profesioniști să vorbească” – susține părintele Necula, confundând specialiștii cu medicii fără pregătire în domeniu, acreditați de guvern, care se bâlbâie și gafează repetat la fiecare interviu, și ignorând că tocmai adevăraților specialiști, cu operă și rezultate practice în imunologie, li se pune sistematic călușul în gură. Desigur că e bine să-i lăsăm pe profesioniști să vorbească, dar pe care dintre profesioniști? Pe cei care și-au vândut profesia și sunt incapabili de o argumentare serioasă, ori pe cei fideli adevărului științific, pe care îl exprimă logic și coerent și, fideli, implicit, și lui Dumnezeu?
A crede că vaccinul e o încălcare a unei dogme e… periculos”? Adică administrarea de bunăvoie a unei licori neverificate, convențional numite ”vaccin” (cu toate că medici reputați avertizează că acesta nu este un vaccin), o licoare mustind de modificatori genetici și alte otrăvuri, cu adaos de țesut de prunci avortați, este pe placul lui Dumnezeu, iar nu un atac virulent asupra trupului omenesc, care, așa cum ne învață Sfânta Scriptură și catehismul creștin, este templu al Duhului Sfânt? Ba este o încălcare a unei dogme fundamentale, părinte, tocmai aici este gafa teologică!
Voi nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri?” (1 Cor. 6:19). Că trupul omului este templu al Duhului Sfânt este un adevăr teologic fundamental, definitoriu pentru Creștinism, adevăr glăsuit de Hristos și temeinic explicat de Sf. Apostol Pavel, adevăr care a modelat în mod specific Ortodoxia, până astăzi, subliniind sfințenia trupului și a materiei, un adevăr de care Catolicismul s-a cam depărtat, prin înclinațiile sale maniheist-platoniste, dar pe care nu îl neagă.
Voi nu știti că sunteți templu al Duhului Sfânt?… Dacă nimicește cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt, și așa sunteţi voi” (1 Cor. 3:16) – ați uitat aceasta, părinte profesor?
Cunoaștem din surse științifice de primă mână și de la cei mai avizați specialiști în domeniu – cenzurați sistematic de presa mainstream – compoziția poțiunii și ingineria genetică aflată la baza ei, inginerie care este ea însăși o ingerință luciferică și un atac asupra Templului Duhului Sfânt, a trupului omului.
A crede că vaccinul e o încălcare a unei dogme ține de învelirea anatomiei în ideologie”, părinte? Pentru cei botezați, anatomia nu în ideologie este îmbrăcată, ci în Hristos, prin harul Duhului Sfânt: ”În Hristos m-am botezat, în Hristos m-am îmbrăcat”, cântă Biserica la ceremonialul botezului, pe care l-ați rostit de nenumărate ori. În van, oare? În Hristos sunt îmbrăcați sfinții, în Hristos se îmbracă tot omul îndumnezeit, cu viață cuvioasă, dusă în trup și în suflet după rânduiala lui Dumnezeu. Toată lucrarea asceților, a postului – despre care ne veți vorbi frumos peste o lună și ceva -, este atentă deopotrivă la suflet și la trup, inclusiv la iconomia ingerării materiei, și constă în îndumnezeirea acestei anatomii, nu spre îmbrăcarea ei în vreo ideologie sau alta, cum cinic susțineți, ci în haina nobilă a Duhului Sfânt!
Și acestă ingerință brutală de inginerie genetică, făcută sub pretextul fricii materialiste de moarte, nu este un atac viclean asupra creației celei mai nobile a lui Dumnezeu, a omului, templu al Duhului Sfânt? Cât de orb trebuie să fii, mai ales ca teolog, ca să nu vezi asta, când o vede și o simte și un simplu credincios, neștiutor de teologie? Căci despre cei ce îi vor ameți pe cei mici, Însuși Hristos spune că e mai bine să nu se fi născut! ”Cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară şi să fie afundat în adâncul mării (…) Vai omului aceluia prin care vine sminteala!” (Mt. 18:6-7).
Dar nanorobotica transhumanistă, întrețesută cu calculatorul biologic virtual – biotehnologii dezvoltate în ultimele decenii, cu licențe de inventică disponibile pe siturile marilor universități ale lumii, și care sunt implementate la greu în poțiunea cu pricina, dar fără cercetări serioase, nu sunt și ele un atac asupra trupului omenesc, ca templu al Duhului Sfânt?
Chiar din punct de vedere conceptual această ingerință genetică brutală, făcută cu foarfeca în proiectul dumnezeiesc suprem, care este Omul, fără a se urmări măcar inginerește consecințele pe termen lung – căci nu s-au urmărit! -, este un viol, căci spus este: ”Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă” (Marc. 10:9). Căci Dumnezeu l-a zidit pe om cu dragoste, iar ingerințele de acest fel ale cercetării genetic-transhumaniste în anatomia omenească numai de iubire nu-s motivate, căci altminteri s-ar opri în fața apofaticului din fața lor, cum au făcut marii savanți înduhovniciți, ci sunt motivate de luciferismul golemic cel mai hard-core. Depozițiile IT-știlor specializați în inteligență artificială dezvăluie invariabil acest credo și țel luciferic ascuns, moralmente abject, de creare în laborator a omului-robot, fără suflet, un zombi. Numai că robotul metalic sau de prexiglas din romanele și filmele SF ale secolului trecut a fost înlocuit acum, grație biotehnologiilor și neuroștiinței, cu bio-robotul, care nu mai este ficțiune, ci este real.
Iată subiecte de dialog real al științei cu religia, care au fost evitate mereu, intenționat sau nu, de grupul universitar de dialog format din teologi, fizicieni, ingineri și jurnaliști, constituit cu binecuvântări în regulă pe lângă facultatea de profil, prolific în publicații și întruniri de conivență, dar nul în privința dezbaterii temelor acute, de actualitate și periculoase de bioetică, iar acum culegem roadele dezastruoase ale acestei lașe și ipocrite nepăsări. Avusesem toate condițiile ca această tornadă mondială să nu surprindă mediul teologic, tehnic și jurnalistic românesc nepregătit!
Să nu mai vorbim că, în termeni popular-”medievali”, licoarea pute de la o poștă a vrajă cu mort (avortonul) – sintagmă binecunoscută de preoți, căci o rostesc la toate dezlegările. Dar oare în van le este rostirea? Cum de istețului universitar teolog nu i s-a aprins beculețul? Ori s-a jenat în fața presei progresiste de ”medievismul” conceptului? Și a magie la fel de toxică put și celelalte ingrediente de extracție a virusului-sursă (un șerpe, un liliac), virus a cărui variantă ”benignizată” în laborator este conținută de prezenta licoare. Și lista acestor ingerințe luciferice, toxice și din punct de vedere simbolic, și științific, este lungă cât prospectul produsului. Pute din punct de vedere științific, pute din punct de vedere simbolic și religios, iar cazuistica explodează cu sânge, spasme, paralizii și pareze, erupții rebele, cocoașe, morți și alte ”coincidențe întâmplătoare”…
E grav ca un preot, un teolog să confunde un atac la adresa făpturii celei mai iubite de Dumnezeu, deci un atac împotriva lui Dumnezeu sau un sacrilegiu bio-ingineresc, cu ”mâna lui Dumnezeu”! Adică să confunde albul cu negrul, cu o lipsă de discernământ specific confuziei celei mari a ”vremurilor de pe urmă”…
Așadar, ”dogmatic curat”… ca mărul otrăvit din povestea fraților Grimm!
În zilele astea feriți-vă de celebrități, din orice domeniu ar fi, dar fie-vă și milă de ele, că sunt cele mai atacate! Fiți foarte atenți la zicerile lor și cercetați-le din toate direcțiile. Dar nu le judecați, căci n-ați vrea să fiți în pielea lor, ci mai bine rugați-vă pentru ele!

Bibliografie selectivă:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3335060/
https://www.local10.com/news/local/2021/01/07/did-miami-beach-doctor-56-die-from-receiving-covid-19-vaccine/
https://sciencewithdrdoug.com/2020/11/27/will-an-rna-vaccine-permanently-alter-my-dna/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/
https://r3media.ro/israel-240-de-oameni-au-descoperit-ca-s-au-infectat-cu-covid-19-dupa-administrarea-vaccinului-pfizer-patru-oameni-au-murit-la-scurt-timp-dupa-efectuarea-vaccinului/
https://news.yahoo.com/doc-got-covid-vaccination-dies-165235141.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9sLmZhY2Vib29rLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAHi3Dbdsp-2iVYRMVUVVcO1RO880_R00BRjOHV5iY75S3NEDgPnFirvRIpxRjlseKyzR3kd3Xiw0CATIliFrdpHuov5wOhhO1CdPdep2W6le5lLvmhRwm9FaBWsjRZbBheintVCa-DbmPtuCzBCUlVfHn8NZ9DlqYICLVnrCNo9E
https://corona-transition.org/IMG/pdf/wodarg_yeadon_ema_petition_pfizer_trial_final_01dec2020_signed_with_exhibits_geschwa_rzt.pdf
https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3948
https://vimeo.com/463800252
https://www.youtube.com/watch?v=yDZ033JGFr8 – Dr. Wakefield despre vaccinati și nevacciinati din studiile KIGGS si al Dr. Mawson.
https://www.youtube.com/watch?v=yDZ033JGFr8 – Dr. Wakefield: Vaxxed vs Unvaxxed | Vaccines: Their Safety, Effectiveness, and Risks, episode 21.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=xFntHpk1uok&feature=youtu.be – Dr. Simone Gold – The truth about the CV19 vaccine.
https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3563/rr-6 – British Medical Jurnal, Covid-19: Do many people have pre-existing immunity?
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30793754 The 112-Year Odyssey of Pertussis and Pertussis Vaccines-Mistakes Made and Implications for the Future, James D Cherry