O poezie a lui Nicolae Ceaușescu, se pare. Culeasă de pe Internet.

 

De vrei să fii nemuritor,

Poete, scrie pentru ţară

Vers simplu, dar cutezător,

În el mândria de popor tresară!

 
Scrie de daci şi de romani

De munţi, de râuri şi câmpii,

De muncitori şi de ţărani

De cântecul voios de ciocârlii.

 

 

Scrie de ce ni-i drag, de ce iubim,

De eşti poet şi de partid să scrii

Prin el în ţară liber azi trăim

Scrie cât mai frumos, aşa cum ştii!

 

 

Să scrii că noi muncim din greu

Că totul nu-i aşa cum vrem!

Dar mergem înainte tot mereu

Noi făurim uniţi tot ce avem
În tricolor avem simbol deplin

Albastru, cer cu stele şi senin

Galben din holdele bogate aurii

Roşu ca sângele vărsat în bătălii

 

**

******

***************

 

Nota redacției: Mi-am adus aminte de o întâmplare: după o întâlnire cu scriitorii, când aceștia și-au luat rămas bun de la „tovarășul”, Ceaușescu i s-a adresat lui Constantin Chiriță (?), autorul Cireșarilor, rugându-l să mai rămână câteva minute. A mai stat vreo oră, după care s-a dus la restaurantul scriitorilor unde era așteptat de ceilalți colegi. La început Constantin Chiriță nu a vrut să spună ce a vorbit cu Ceaușescu. Când limbile s-au mai dezlegat după câteva sticle de vin, Chiriță a povestit că Ceaușescu i-a arătat un caiet cu poezii, l-a rugat să se uite pe ele și să-i spună dacă au vreo valoare!… Mai departe, despre poeziile acelea, Chiriță nu știu dacă a făcut vreun comentariu. Țin bine minte că m-a mișcat să aflu povestea asta. Am înțeles mai apoi că modificările din textul Imnului Național erau, foarte probabil, opera președintelui …poet!

Se continua astfel tradiția rămasă de la …Carmen Sylva, dacă nu cumva și mai veche! De pe vremea prințului dac din părțile Scytiei Minor, poet, la un moment dat cât pe ce să se încuscrească cu împăratul de la Roma… I-am uitat numele. Cotyso, cumva?

Așadar, Ceaușescu poet? Evident, poezia de mai sus nu este …poezie! Dar importantă este aspirația autorului!… Cum spuneam, pentru mine mișcătoare! Dumnezeu să-l odihnească, cu toți ai lui, răpuși după 21 decembrie 1989 de niște criminali fără simțitre!…

i.c.