În continuare extragem din broşura „Who Brought the Slaves to America” scoasă de „Sons of Liberty”, P.O.Box 449, Arabi, LA, 70032, rezoluţia  „Conferinţei Centrale a Rabinilor din America, 1956,” – cu subtitlul:  „Instrucţiuni confidenţiale către toţi evreii ortodocşi, reformişti, nereligiosi şi „încrestinati”- din care aflăm cât de stăpâni se simţeau evreii pe lume în 1956:
 
„Noi suntem aproape să ne atingem scopul. Al doilea război mondial a avansat măreţ planurile noastre. Ne-a reuşit să aducem creştinii să se omoare unii pe alţii şi să aducem alte multe milioane de creştini în situaţia să nu ne poată face niciun rău. Ne-a mai rămas puţin de făcut ca să câştigăm controlul total asupra stupizilor de goimi (creştini).
 
Evrei din America,
acestea sunt ultimele instrucţiuni pentru voi:
 
1. Continuaţi să lărgiţi controlul asupra radio-difuziunii, televiziunii, ziarelor, cinematografelor şi revistelor.
2. Educaţi copiii voştri şi alungaţi-i pe creştini din avocatură, medicină, farmacie şi din întreg comerţul de detaliu.
3. Transformaţi şcolile şi universităţile lor în centre de instrucţie pentru revoluţia noastră roşie.
4. Ridiculizaţi credinţa creştină, dezbinati poporul ei şi slăbiţi-le bisericile.
5. Demoralizaţi-le femeile şi copiii.
6. Corupeţi-le tribunalele şi faceţi-le de ruşine.
7. Întoarceţi o clasă socială împotriva alteia, Negrii împotriva Albilor.
8. Cumpăraţi politicienii şi continuaţi să corupeţi administraţiile locale, provinciale şi naţionale.
9. Anihilaţi fasciştii antisemiti în orice fel.
10. Folosiţi-vă de instrumente binevoitoare ca un Truman, un Eisenhower, un Stevenson şi Warren; ei vor face treaba pentru voi.
11. Plănuiţi emigrarea nelimitată şi fără restricţii a persecutaţilor noştri (din alte state) în această ţară.
12. Continuaţi să le controlaţi banii prin sistemul federal de rezerve.
13. Continuaţi să plasaţi evrei în posturile guvernamentale, în Armată si în Marină.
14. Noi trebue să distrugem Republica asta şi s-o înlocuim cu o democratie,  care înseamnă socialism de stat guvernat de evrei, (Jewish Governed State Socialism).
15. Continuaţi controlul asupra Departamentului Muncii, faceţi agitaţii, provocaţi prin orice mijloace nelinişti, greve violente în toate modurile şi în toate împrejurările.
 
Cu o astfel de strategie şi cu aceste metode trebue să reusim să prăbuşim această ţară în sărăcie, în demoralizare, în faliment, si-ntr-un război civil prin care să micşorăm numărul inamicilor noştri.
 
Revoluţia bolşevică ne-a făcut stăpânii Rusiei.
 
Ultimul război ne-a făcut conducătorii întregii Europe, mai puţin Spania.
 
Fie că viitorul război să ne facă stăpânii Americii.
 
Pentru prezervarea rasei noastre sunteţi avizaţi că dacă sunteţi întrebaţi de Goimi despre oricare din punctele de mai sus, trebue să refuzaţi să răspundeţi, să abjuraţi, să repudiaţi şi să negaţi şi asta chiar şi sub jurământ, dacă e cazul, aşa cum ne învaţă Talmudul.
 
Credem că este de prisos să vă atragem atenţia asupra consecinţelor teribile dacă aceste instrucţiuni ar cădea în mânile Goimilor.
 
Conferinţa Centrală a Rabinilor din America – 1956.