De pe blog, de la dl Dinu Ciubotaru

Foarte corecte menţiunile dl.dr.Ionel Jurjea. Unora dintre evreii; români sau unguri, „le pute tot ce este românesc”.
Acestora trebuie să li se amintească periodic următoarele:
1. Că au trăit şi trăiesc în ţara românilor, pe spinarea cetăţenilor României, că au venit de aiurea(imperiul khazar), au parazitat acest popor prin: profesii liberale: comerţ, medicină, camătă, alte profesii liberale. Au locuit în principal în oraşele transilvane şi moldave. Exemplu, 70% din populaţia municipiului Iaşi, în ajunul celui de al doilea război mondial, era de origine evreiască.
2. Perioada de după al doilea război mondial a republicii populare, începând cu naţionalizarea de la 11 iunie anul 1949, au apărut relaţiile de producţie socialiste, atunci când legislaţia din România îngrădea ori nu mai permitea desfăşurarea profesiilor liberale, evreii români au emigrat în masă. Evreii care au rămas în România, au ocupat funcţii la stat bine remunerate(exemplu Mihail Florescu). Alţii mai vârsnici, au fost declaraţi ilegalişti ai partidului comunist român pe baza unor declaraţii mincinoase date de doi martori, primind în acest mod fraudulos, pensii mari de ilegalişti pcr precum şi alte favoruri materiale şi spirituale, toate aceste avantaje pe spinarea cetăţenilor României.
3. Până în anul 1989, România a creat o economie puternică, proprietate sută la sută a tuturor românilor, deci proprietate publică realizată prin munca şi sacrificiul tuturor cetăţenilor României.
4. După anul 1989, economia României a fost distrusă cum nici o altă calamitate naturală ori socială nu a făcut-o. Bunurile proprietate publică au fost jefuite şi înstrăinate, prin legile aberante de privatizare şi de restituirea proprietăţilor. Parte dintre politicieni, urmaşi ai cominterniştilor iudeo-bolşevici aduşi pe tancurile armatei roşii sovietice la 23 august 1944, nemulţumiţi de faptul că înainte de anul 1989 au fost trecuţi în planul secund al deciziilor, au inventat şi promovat legile antiromâneşti; ale privatizării şi restituirii proprietăţilor.
5. Dintre evreii români care au contribuit la jaful şi înstrăinarea bunurilor proprietate publică, amintim pe Dinu Patriciu, care a obţinut în proprietate prin mijloace cel puţin dubioase, o parte din industria petrolieră românească, pe care ulterior a înstrăinat-o celor din Kazahstan, urmând să trăiască şi să moară în linişte la Londra pe banii furaţi cetăţenilor României. Deasemeni Ovidiu Tender, evreu român care datorită funcţiei avută la Institutul Geologic, deţine documente şi date despre rezervele de minerale ale ţării, execută foraje geologice, a căror date le pune la dispoziţie corporaţiilor străine. Numărul acestor nemernici jefuitori ai României este mult mai mare, nu am timp să îi enumăr pe toţi, din toate sectoarele economiei. Mai amintesc totuşi şi pe Radu Berceanu, evreul român care a semnat avizul pentru exploatarea aurului românesc de la Roşia Montană şi care, se pare că s-a retras în Austria.
6. Constituţia ROMÂNIEI, articolul 135 aliniatele b), c), d) şi e), precum şi Articolul 136 aliniatele (3) şi (4) precizează că statul trebuie să asigure protejarea intereselor naţionale in activitatea economică, financiară şi valutară; stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor; exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic; crearea condiţiilor necesare pentu creşterea calităţii vieţii; bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continntal, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprităţii publice; bunurile proprietate publică sunt inalienabile(ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA).
În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
7. Propun organelor procuraturii din România, în locul cancanelor politice, să ancheteze şi să trimită în faţa instanţelor de judecată pe toţi cei ce au înstrăinat bunurile proprietate publică. Identificarea făptaşilor este uşoară dacă avem în vedere faptul că;…”personajele-cheie care, in cardasie cu Traian Basescu, au ingropat Romania sunt usor de identificat. Conform HG 374/1999, aparută in Monitorul Oficial al României nr. 219/18 mai 1999, pe care el insusi o contrasemneaza, Traian Basescu conducea un comitet de coordonare, din care mai faceau parte Valeriu Stoica, Decebal Traian Remes, Radu Berceanu, Alexandru Athanasiu, Mugur Isarescu, Sorin Fodoreanu, Radu Sirbu, Ovidiu Grecea si Costin Borc.
COMPONENŢA Comitetului de coordonare a implementării acordurilor
de împrumut PSAL şi PIBL (CCI)

Traian Băsescu – ministrul transporturilor, preşedintele CCI
Valeriu Stoica – ministrul justiţiei
Decebal Traian Remeş – ministrul finanţelor
Radu Berceanu – ministrul industriei şi comerţului
Alexandru Athanasiu – ministrul muncii şi protecţiei sociale
Mugur Isărescu – guvernatorul Băncii Naţionale a României
Sorin Fodoreanu – preşedintele Agenţiei Române de Dezvoltare
Radu Sârbu – preşedintele Consiliului de administraţie al Fondului Proprietăţii de Stat
Ovidiu Grecea – preşedintele Agenţiei de Valorificare a Activelor Bancare
Costin Borc – consilier al primului-ministru.
Există o explicație pentru duritatea cu care Traian Băsescu a lovit, după 2009, unele categorii defavorizate, dar și unele sectoare ale economiei. Pentru ca autoritățile să aibă acces la finanțările FMI și BM, Traian Băsescu a cerut, iar guvernele au acceptat, curbele de sacrificiu din acea perioadă, dar și măsuri cu impact pe termen lung, cum ar fi privatizarea Petrom în orice condiții.”