Comentariul domnului ADD este, ca de obicei, documentat și bine chibzuit.
Nicu Cohen este….

Ba nu, am vrut să spun exact ceea ce am spus.

Nişte evrei (apostolii) spun că jidovii L-au omorât pe Hristos [1].Dimpotrivă Pilat (autoritatea romană) în repetate rânduri a vrut să-l elibereze [2],însă strămoşii tăi spirituali (fariseii,cărturarii şi arhiereii) au insistat, MINŢIND [3] ca nişte iude spurcate ce erau şi cerându-i lui Pilat necontenit să-L omoare.Au preferat să ştie în libertate un tâlhar şi criminal (Baraba) decât să-L lase pe Hristos în viaţă [4].Şi ştii cum l-au făcut pe Pilat să cedeze până la urmă?L-au şantajat mişeleşte spunându-i că subminează autoritatea imperială dacă eliberează un răzvrătit împotriva stăpânirii romane:”Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului” (Ioan 19-12).Iar Pilat a cedat deoarece era deja văzut cu ochi răi de către împ.Tiberiu după ce mai intrase cu evreii în conflict de vreo două ori din pricina nerspectării drepturilor religioase ale acestora,drepturi garantate de Roma (cf.Filo din Alexandria şi Flavius Josefus).Iar dacă acum elibera pe Cel ce se declara împărat,însemna că se răzvrăteşte împotriva împăratului de drept şi intra sub incidenţa lex maiestatis pentru trădare,pentru care se plătea cu viaţa.Ei ştiind despre relaţiile lui cu Tiberiu (doar tot ei i se plânseseră de Pilat şi cu alte ocazii) l-au pus în situaţia de a alege între a-L omorî pe Iisus sau a risca să fie acuzat de trădare şi executat din ordin imperial.Şi a cedat până la urmă.Şantaj pe faţă.

Dar romanii,nu evreii,l-au omorât pe Hristos,nu-i aşa?

Dacă lăsai deoparte Cahalul şi Talmudul câteva minute şi mai citeai şi din Biblie ai fi ştiut lucrurile astea.Eu înţeleg că se apropie intrarea în Postul Mare şi ca te arde ca focul să vezi creştini că postesc,că se apropie de Dumnezeu şi că se depărtează de părintele minciunii ai cărui fii s-au făcut strămoşii tăi spirituali anterior menţionaţi,dar ai putea măcar să te documentezi înainte să dai atacuri din astea jalnice.Te-ai scuti în primul rând pe tine însuţi de o ruşine în plus.Nu că mai are importanţă.Oricum te-ai consacrat ca unul ce ştie doar să dea cu … în fasole.

Şi corect era să scrii „romanii L-au ucis”,nu „romanii l-au ucis”.Dar nu am pretenţii,la cât de mult urăşti creştinii ca un tăiat împrejur ce eşti.

Note:

[1]”Dar ei strigau, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!” (Luca 23,21),”Dar ei stăruiau, cerând cu strigăte mari ca El să fie răstignit, şi strigătele lor au biruit.Deci Pilat a hotărât să se împlinească cererea lor. ” (ibid. 23,23-24).Atenţie:”cererea LOR”!

[2]”Şi Pilat a zis către arhierei şi către mulţimi: Nu găsesc nici o vină în Omul acesta.” (Luca 23,4),”A zis către ei: Aţi adus la mine pe Omul acesta, ca pe un răzvrătitor al poporului; dar iată eu, cercetându-L în faţa voastră, nici o vină n-am găsit în acest Om, din cele ce aduceţi împotriva Lui.Şi nici Irod n-a găsit, căci L-a trimis iarăşi la noi. Şi iată, El n-a săvârşit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-L, Îl voi elibera.” (Luca 23,14-16),”Şi iarăşi le-a vorbit Pilat, voind să le elibereze pe Iisus.” (Luca 23,20)

[3]Au spus lui Pilat că „Pe Acesta L-am găsit răzvrătind neamul nostru şi împiedicând să dăm dajdie Cezarului” (Luca 23,2) (dajdie =impozit) după ce Hristos spuses clar exact opusul:”Atunci s-au dus fariseii şi au ţinut sfat ca să-L prindă pe El în cuvânt. Şi au trimis la El pe ucenicii lor, împreună cu irodianii, zicând:
Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi întru adevăr înveţi calea lui Dumnezeu şi nu-Ţi pasă de nimeni, pentru că nu cauţi la faţa oamenilor. Spune-ne deci nouă: Ce Ţi se pare? Se cuvine să dăm dajdie Cezarului sau nu? Iar Iisus, cunoscând viclenia lor, le-a răspuns: Ce Mă ispitiţi, făţarnicilor? Arătaţi-Mi banul de dajdie. Iar ei I-au adus un dinar. Iisus le-a zis: Al cui e chipul acesta şi inscripţia de pe el? Răspuns-au ei: Ale Cezarului. Atunci a zis lor: Daţi deci Cezarului cele ce sunt ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Auzind aceasta, s-au minunat şi, lăsându-L, s-au dus.” (Matei 22,15-22)

[4]”Dar ei, cu toţii, au strigat, zicând: Ia-L pe Acesta şi eliberează-ne pe Baraba” (Luca 23,18)

Iată şi o şcenă din „Patimile lui Hristos” în care vedem ce bestii crude erau romanii:

https://www.youtube.com/watch?…

less