Grupul statuar Școala Ardeleană din Cluj
Rămân din ce în ce mai tâmp când văd, aud şi simt cum ni se contraface istoria, de astă dată chiar o trăim „pe viu”, nu-i o bârfă, nu-i un alt punct de vedere. Ci este purul adevăr.
Am urmărit, pe 11 octombrie, majoritatea surselor de ştiri autohtone, nimănui nu i-a păsat de parcă nu s-a întâmplat nimic în astă zi. Dar din fericire ceva a fost.


Şcoala Ardeleană, Blajul de odinioară
Ce serbăm?
Ziua Şcolii Ardelene se sărbătoreşte anual la 11 octombrie. Este o sărbătoare publică, dedicată omagierii rolului fundamental al ideilor culturale şi politice promovate de mişcarea cunoscută sub numele de Şcoala Ardeleană, ai cărei principali reprezentanţi au fost Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ioan Budai-Deleanu. A fost stabilită această dată deoarece la 11 octombrie 1754, episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron a emis decretul de înfiinţare, la Blaj, a primelor şcoli sistematice şi moderne din istoria românilor.
Proiectul de lege privind instituirea acestei zile a fost adoptat de Senat, la 19 noiembrie 2013, şi de Camera Deputaţilor, la 3 iunie 2014, aceasta din urmă fiind for decizional. Legea a fost promulgată de preşedintele României, la 1 iulie 2014.
Ziua Şcolii Ardelene este dedicată omagierii rolului fundamental al ideilor culturale şi politice promovate de mişcarea cunoscută sub numele de şcoala Ardeleană. A fost stabilită această dată deoarece ziua de 11 octombrie 1754 este ziua în care episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron a emis decretul de înfiinţare, la Blaj, a primelor şcoli sistematice şi moderne din istoria românilor, „fântânile darurilor”, aşa cum le-a numit ctitorul lor, spunând: „şcoala de obşte va fi a tuturor, de toată vârsta, de cetanie, de cântare şi de scrisoare, nici o plată de la ucenici aşteptându-se”.
Prin această sărbătoare publică se omagiază mişcarea culturală cunoscută sub denumirea de „Şcoala Ardeleană”, curent întemeietor „al celor mai valoroase idei şi opere care ne definesc genetic, istoric şi sociologic în aria de cugetare a Europei, printr-un uriaş efort de aclimatizare a spiritului european în viaţa românilor, de creare a unei gândiri româneşti în consens continental”.
Şcoala Ardeleană a fost o puternică mişcare iluministă transilvăneană, generată de unirea Bisericii românilor ardeleni cu Biserica Romei, în urma căreia a luat naştere Biserica Română Unită cu Roma.
Cu această ocazie, autorităţile administrative publice centrale şi locale pot organiza manifestări publice dedicate acestei zile, dar de ce să o facă? Avem doar Ziua Limbii Române, de vreo doi ani, la ce bună istoria?
Dan Orghici