Există o culegere a tuturor legilor romane şi a opiniilor
juriştilor asupra principalelor probleme de drept. Ea este
intitulată PANDECTE şi a fost alcătuită în vremea
împăratului bizantin Iustinian cel Mare (483-565).
În timp, această culegere a fost completată şi
adaptată nevoilor noilor instituţii, dar esenţa dreptului
a rămas neschimbată. Printre nenumăratele opinii şi legi
romane, există, în interiorul acestei culegeri, şi un
text tulburător, intitulat RUGĂCIUNEA UNUI JUDECĂTOR. Nu ştiu dacă această rugăciune este
predată la facultăţile de drept (după felul în care se
dau astăzi sentinţele, s-ar părea că nu), dar n-ar fi
rău dacă ar deveni text obligatoriu de învăţat pe de
rost şi subiect permanent de examen.

RUGĂCIUNEA UNUI JUDECĂTOR

Doamne, eu sunt unica fiinţă pe lume căreia Tu i-ai dat o părticică din atotputernicia Ta; puterea de a condamna sau
a achita pe semenii mei. În faţa mea, persoanele se înclină; la cuvântul meu, ele aleargă; la vorbele mele, ele ascultă; poruncilor mele, ele se supun; la sfaturile mele, ele se împacă, se despart sau îşi părăsesc bunurile lor.
La semnul meu, uşile închisorilor se închid, în urma condamnatului, sau se deschid, pentru libertate.

Sentinţa mea poate schimba sărăcia în belşug, iar bogăţia în mizerie.
De hotărârea mea depinde destinul multor vieţi.
Înţelepţi sau ignoranţi, bogaţi sau săraci, bărbaţi sau femei, cei care se vor naşte, copiii,
tinerii, nebunii şi muribunzii, toţi sunt supuşi, de la naştere şi până la moarte, legii pe care eu o reprezint
şi justiţiei pe care eu o simbolizez.

Ce grea şi teribilă povară ai pus, Doamne, pe umerii mei!

Ajută-mă, Doamne, ca să fiu vrednic de această înaltă misiune!
Măreţia acestui oficiu să nu mă ispitească. Orgoliul sau mândria să nu mă încânte şi măririle deşarte să
nu mă încurajeze. Unge, Doamne, mâinile mele; încurajează fruntea mea, o Duh al meu, pentru ca să fiu
ministrul dreptăţii, pe care Tu ai creat-o, pentru societatea oamenilor.
Fă din toga mea o manta incoruptibilă! Pana mea să nu fie un pumnal care
răneşte, ci să fie săgeata care indică traiectoria Legii, pe drumul justiţiei.

Ajuta-mă, Doamne !

Fă-mă să fiu drept şi hotărât, cinstit şi curat, moderat şi blând, deschis şi umilit.
Să fiu necruţător faţă de greşeli, dar înţelegător cu cei care greşesc.
Prieten al Adevărului şi ghid pentru cei ce-l caută.
Să fiu cel ce aplică legea, dar, înainte de toate, acela care o împlineşte.
Nu-mi permite niciodată să-mi spăl mâinile, ca Pilat în faţa nevinovăţiei şi nici să
arunc, ca Irod, pe umerii celui batjocorit, haina de ruşine.
Să nu mă tem de Cezar, de împărat, şi nici de frica lui să întreb poporul: Baraba sau Iisus?

Verdictul mea să nu fie o anatemă dureroasă, ci un mesaj care
regenerează, un cuvânt care reconfortează, lumina care
clarifică, apa care spală, sămânţa care încolţeşte,
floarea care trăsneşte din amărăciunea unei inimi umane.

Sentinţa mea să poată aduce uşurare celui mâhnit şi curaj celui
persecutat. Ea să sece lacrimile văduvei şi să înceteze plânsul orfanilor.
Iar când vor trece prin faţa scaunului de judecată, pe care eu şed, zdrenţăroşii, mizerabilii, dezmoşteniţii, fără credinţă şi fără nici o speranţă în oameni, călcaţii în picioare, alungaţii, chinuiţii, a căror gură salivează, fără a avea pâine ca să mănânce, a căror faţă se spală cu lacrimi de durere, de umilinţă şi de dispreţ, ajută-mă,
Doamne, să alin foamea şi să astâmpăr setea lor după dreptate.

Ajută-mă, Doamne !

Când momente din viaţa mea vor fi umbrite, când spini şi palamidă
îmi vor răni picioarele, când răutatea oamenilor va fi
mare, când flăcările urii se vor aprinde şi pumnul se va
ridica să lovească; când machiavelismul şi înşelăciunea se vor întroduce în locul Binelui şi
vor răsturna legile raţiunii; când ispita va întuneca gândirea mea şi va tulbura simţurile mele, ajută-mă, Doamne !

Când mă voi frământa în nesiguranţă, luminează-mi mintea; când
voi ezita să iau o hotărâre, însufleţeşte-mă; când voi cădea, ridică-mă !

Şi, în sfârşit, când, într-o zi, voi muri, va trebui să apar
în faţă Ta, pentru ultima judecată, priveşte cu milă
spre mine, Pronunţă, Doamne, Sentinţa Ta !

Judecă-mă ca Dumnezeu. Eu am judecat ca om…