Fraţi români, de oriunde aţi fi!

În preajma deschiderii noului an școlar, gândurile noastre se îndreaptă către vlăstarele națiunii – tânăra generație.

Noul număr (39/60)al revisteivizează și educația dar și riscurile care planează asupra educației copiilor în lumea de azi, poluată cu ideologiile neomarxiste-anticreștine.

Să facem scut – părinți și dascăli – în apărarea sănătății  fizice și mintale a copiiilor noștri, prelungirea în viitorime a nației române!

Cu iubire de neam,

Paul-Mircea Iordache

 

page1image27216112 page1image27215696

VATRA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ

2 IULIE – COMEMORAREA BINECREDINCIOSULUI VOIEVOD

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT
516 ani de la trecerea în eternitate a Voievodului

29 IULIE – ZIUA IMNULUI NAŢIONAL AL ROMÂNIEI

30 AUGUST – ZIUA DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA IREDENTISMULUI MAGHIAR

Comemorarea a 80 ani de la Diktatul de la Viena din 1940 şi a masacrelor hortyiste din Ardealul de Nord

31 AUGUST – ZIUA LIMBII ROMÂNE Aniversarea Proclamării Limbii Române ca limbă oficială în Basarabia (R.S.S. Moldovenească) la 31 AUGUST 1989

Motto: Amor Patriae, nostra Lex!

ISSN 2360-218X · ISSN-L 2360-218X · ANUL XXI · NR. 39 (60) · SERIE NOUĂ · IULIE – SEPTEMBRIE 2020

PERIODIC AL FILIALEI JUDEȚENE BOTOȘANI A UNIUNII VATRA ROMÂNEASCĂ

MEMBRII FONDATORI, IN MEMORIAM : IONEL BEJENARU, ION FETCU

IMPORTANȚA TRATATULUI DE LA TRIANON

Sărbătoririle, aniversările și comemorările fac parte din viața cotidiană a popoarelor civilizate. Ne gândim și la înfrângeri, așa cum ne gândim și la victorii, le readucem pe toate, din când în când, în memorie, fiindcă din toate avem de învățat. Există regimuri politice și popoare care accentuează tragediile, precum sunt altele care glorifică împlinirile. Românii nu s-au gândit niciodată cu prea multă insistență …

continuarea la pag. 2

UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA (5)

Din istoricul document1, aflăm că şedinţa înaltului for a început la ora 4 şi 15 minute după amiaza, şi s-a încheiat la ora 19 şi 20 de minute2 . Prezidiul adunării a fost compus din P. N. Halippa, B. M. Epuri, C. P. Misircov şi I. A. Buzdugan. De faţă erau întreg guvernul Republicii Moldoveneşti, C. Stere, primul ministru al României, Al. Marghiloman, ministrul de război al României, generalul Hîrjeu, alţi reprezentanţi „ai guvernului român”3 …

S-A STINS DIN VIAȚĂ COL.(R) ILIE PASCAL

Filiala Județeană Botoșani a Uniunii Vatra Românească aduce un ultim omagiu col.(r) ILIE PASCAL, dascăl eminent din generația zămislită de școlile normale interbelice, școli care au dăruit națiunii adevărați luminători ai tineretului de la sate și care au ridicat nivelul general cultural al satelor noastre. Col. (r) ILIE PASCAL, veteran al celui de-al doilea război mondial, a participat direct la luptele din zona …

continuarea la pag. 12

ÎNDEMN LA LECTURĂ: LARY L. WATTS

Nota redacției: În această perioadă de carantină, declanșată de pandemia virotică, s-a ivit ocazia să ne aplecăm mai mult asupra lecturii. O restanță mai veche era și volumul „Păzește-mă, Doamne, de prieteni”, autor Lary L. Watts, cercetător american al istoriei contemporane, cartea fiind o istoriografie referitoare la destinul poporului român în contextul „vecinătății apropiate” a imperiului rusesc (de ieri și de azi), cât și a luptei duse de-a lungul timpului …

continuarea la pag. 15

REVOLUȚIILE CULTURALE, PARTEA ÎNTUNECATĂ

Obsesia politică a făuririi unui „om nou” este deosebit de veche. Cel puțin de la Apostolul Pavel (vezi de ex. Col. III, 9-10), dar aplicarea ei în practică, în calitate de proiect politic impus cu brutalitate de sus în jos, poate fi originată abia în urmă cu aproximativ un secol, în siajul revoluției bolșevice. Pentru a putea fi manipulat în scopurile proprii, religioase ori politice, omul trebuia „înnoit” periodic, …

page1image9981328 page1image9984576 page1image10043024 page1image10028576 page1image25016384

28 IUNIE – ZI DE DOLIU NAȚIONAL …

„Documentele de arhivă şi cercetările istorice ale experţilor internaţionali demonstrează că anexarea Bucovinei de Nord şi a Basarabiei a fost concepută şi realizată de comandamentul sovietic stalinist ca o operaţiune militară de ocupaţie a acestor teritorii. ”. Aceasta este aprecierea dată zilei de 28 iunie 1940 de către membrii Academiei de Ştiinţe făcută publică astăzi, 7 iulie 2010, ca urmare a avizului realizat în

urma audierii … continuarea la pag. 9

continuarea la pag. 19

continuarea la pag. 4

page1image10040672 page1image10042240

VATRA NOASTRĂ ROMÂNEASCĂ – ANUL XXI – NR. 39 (60) – IULIE – SEPTEMBRIE 2020

page2image25054016page2image25054208

Acad. Ioan-Aurel POP, Preşedintele Academiei Române

Importanța Tratatului de la Trianon

(Prelegere susținută de Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române, în adunarea Prezidiului Academiei Române din 4 iunie 2020 cu ocazia Centenarului semnării Tratatului de la Trianon)

page2image25054400