Aberația din Codul Administrativ

Dan Stănescu

Către Consiliile locale de Sector și Consiliul General București

În aplicarea articolului 94 alineatul (2) din Codul Administrativ publicat prin O.U.G. 57 / 05.07.2019 – cităm: ”Autoritățile administrației publice locale prevăzute la alin. (1), prin hotărâre, pot decide asigurarea folosirii limbii minorităților naționale în unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând minorităților naționale nu ating ponderea (20 % – n.n.) prevăzută la alin. (1)”,

Noi, subsemnații minoritari, locuitori ai Municipiului București, solicităm adoptarea unei Hotărâri de Consiliu prin care să fie asigurată folosirea pe raza Municipiului București, alături de limba română, și a următoarelor 20 de limbi ale minorităților naționale, a căror existență este consemnată în ultimul recensământ, cel din 2011 (în paranteză – numărul cetățenilor la recensământ):

1 – limba romă (23.973)

2 – limba maghiară (3.359)

3 – limba turcă (2.315)

4 – limbile evreilor (1.333)

5 – limba germană (1.209)

6 – limba chineză (1.032)

7 – limba rusă (913)

8 – limba greacă (704)

9 – limba armeană (565)

10 – limba italiană (430)

11 – limba tătară (417)

12 – limba bulgară (296)

13 – limba ucraineană (279)

14 – limba macedoneană (278)

15 – limba sârbă (205)

16 – limba poloneză (160)

17 – limba ceangăilor (46)

18 – limba cehă (40)

19 – limba slovacă (35)

20 – limba croată (10)

Așteptăm cu interes recensământul din 2021 pentru a adăuga și alte minorități, în special pe cele stabilite din Asia și din Africa.

Trăiască multi-culturalismul !