Centrul European de Studii Covasna – Harghita

Nr. 23 / 30.11 – 15.12.2011

Idei de 1 decembrie

Referitor la ziua de 1 decembrie, noi, maghiarii, trăim în schizofrenie de peste 60 de ani încoace. In mintea persoanelor mai sensibile s-a format, în privinţa sărbătorii naţionale, o idee limitată la strictul esenţial: ceea ce reprezintă pentru români glorie şi bucurie triumfală, este, pentru maghiarii rupţi şi rămaşi în România, o zi de doliu. Ruperea şi încorporarea Transilvaniei este un fapt extrem de nedrept.

Schizofrenia stării sufleteşti a maghiarimii din ţară este provocată de sistemul educaţional, cultura, istoriografia, literatura, arta, totalitatea sferei spirituale româneşti, atunci când ni se pretinde să trăim împreună cu ei, ca pe o zi de sărbătoare, ceea ce pentru noi reprezintă doliu. Să rostim ode de bucurie, să ne însuşim acele scorniri istorice potrivit cărora în această regiune ei sunt exponenţii continuităţii, ei sunt indigenii, restul fiind venetici, invadatori.

Intenţionat m-am exprimat într-un mod categoric. Situaţia nu este chiar atât de gravă, deoarece manifestările, textele absurde ale patriotismului exagerat se întorc împotriva lor. Vociferările naţionaliste de 1 decembrie, mărşăluirea Noii Drepte ne întăresc şi sistemul nostru imunitar.

Trecutul, limba, cultura, sistemul instituţional ale maghiarilor din Transilvania, procesul didactic derulat în şcoli pot contracara presiunea în urma căreia minorităţile ar trebui să renunţe şi, pe termen lung, să se asimileze.

Evident că fărâmiţarea etnică se derulează într-o măsură semnificativă. Această tendinţă însă poate fi moderată de fluidizarea graniţelor, de circulaţia liberă a culturii, dubla cetăţenie, existenţa ţării-mamă care-şi asumă responsabilitatea faţă de noi şi maturitatea aspiraţiilor noastre autonomiste.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6455 din 30.11.2011, autor Sylvester Lajos

 

Putem sărbători la 1 decembrie?

Ziua de doliu

Au ce sărbători secuii? La această întrebare există un singur răspuns corect: nu au. Este inimaginabil ca în ziua respectivă un secui să sărbătorească benevol, nesilit de nimeni. Fie că recunoaştem sau nu, 1 decembrie reprezintă o zi de doliu pentru maghiarii din Transilvania!

Este o întrebare justă: pentru cine este sărbătoare această zi? Pot sărbători cei care tocmai din cauza evenimentelor din 1918 nu pot avea o ţară-patrie, ci doar o ţară-stat? Poate sărbători poporul secuiesc care nu a fost întrebat dacă doreşte sau nu să trăiască sub dominaţie străină? Poate sărbători comunitatea căreia i se cuvine inclusiv dreptul de a întemeia un stat independent, însă nu i se permite nici măcar autodeterminarea interioară în cadrul României, autoguvernarea teritorială?

Dacă democraţia română ar funcţiona în spiritul toleranţei, s-ar fi avut în vedere ca sărbătoarea naţională a României să fie o zi care îi leagă pe cei care trăiesc aici. Aş putea da ca exemplu războiul de eliberare din 1595, din Muntenia, război în care alături de cei 24.000 de secui şi 13.000 maghiari transilvăneni au luptat 8.000 de munteni şi 3.000 de moldoveni. Împreună au învins oastea condusă de paşa Sinan. Din păcate, pentru naţionaliştii români intoleranţi au fost mult mai importante umilirea şi desfiinţarea maghiarimii ajunse sub dominaţie română.

Justeţea hotărârilor adoptate la Alba Iulia

Având în vedere că hotărârea adoptată la 1 decembrie 1918, la Alba Iulia, care pronunţă ruperea Transilvaniei, a fost o decizie unilaterală, poate fi considerată inacceptabilă din punct de vedere juridic. Majoritatea populaţiei din Transilvania nu a avut reprezentanţă la această şedinţă. In această zi, majoritatea populaţiei, 57% din cetăţeni, nu au fost întrebaţi dacă doresc să trăiască în România. Doar referendumul organizat în baza principiului autodeterminării putea să ia o decizie justă în problema privind apartenenţa Transilvaniei.

Dat fiind faptul că raporturile etnice şi istorice nu dovedesc justeţea ruperii Transilvaniei, iar referendumul democratic nu a fost organizat, nu putem vorbi despre o voinţă a poporului, exprimată la Alba Iulia. La marea adunare au participat doar reprezentanţii românilor, ca urmare, declaraţia de la Alba Iulia nu prezintă niciun fel de importanţă.

Rădăcinile vociferării din Miercurea Ciuc

Este o obrăznicie ca pe teritoriul populat de maghiari majoritari al Pământului Secuiesc să fie organizată o zi de sărbătoare. Membrii Noii Drepte – susţinătorii spiritului Gărzii de Fier – au optat pentru oraşul Miercurea Ciuc pentru a fi locaţia vociferării lor de la 1 decembrie. Scopul prezenţei în acest oraş a hoardelor naţionaliste îl reprezintă intimidarea! Reprezentanţii formaţiunii urmăresc să-i descurajeze pe secuii care populează două judeţe şi jumătate să mai revendice dreptul la autoguvernarea teritorială.

Pe site-ul lor oficial, cei care spiritual reprezintă reîncarnările Gărzii de Fier, lansează un apel la adresa românilor cei mândri, să se adune la Miercurea Ciuc dacă s-au săturat de manifestările anticonstituţionale (separatiste) ale maghiarilor. Ca urmare, nu vor să strige de bucurie şi să-i mulţumească Mântuitorului pentru faptul că de 93 de ani încoace domină teritoriul Ungariei de Est. Ei nu se bucură pentru faptul că, în 1918, şi Pământul Secuiesc, teritoriu maghiar aproape în întregime, i-a fost integrat României! Ei sunt dirijaţi de ura oarbă, demonul şi spiritul intoleranţei. Ei pur şi simplu nu pot tolera existenţa Pământului Secuiesc, dorinţa poporului secui de a-şi trăi viaţa în autonomie pe pământul său natal.

Multe generaţii au fost conştientizate asupra teoriei continuităţii daco-romane. Se mai poate mira că propovăduitorii ideilor extremiste îi califică pe maghiari drept venetici? Probabil că dacă ar cunoaşte adevărul – potrivit căruia stabilirea strămoşilor lor în Transilvania, acolo unde şi-au găsit adăpost şi apărare, a durat câteva secole – ar fi mai toleranţi, mai înţelegători în recunoaşterea drepturilor comunitare ale maghiarimii.

Autodeterminarea maghiaro-secuiască

Cei care cunosc istoria secuimii, ştiu că acestui popor i s-ar fi cuvenit, încă în 1918, dreptul la întemeierea unui stat independent. Dreptul la autodeterminare i se cuvine fiecărui popor! Insă între anii 1918 şi 1920, marilor cuceritori de teritorii nu le păsa de destinul maghiarimii. In această situaţie şi-a dat seama secuimea că Transilvania, Pământul Secuiesc, ar putea fi invadate de români. A fost constituită Divizia Secuiască, iar oastea formată din 12.000 de soldaţi a pornit o luptă pentru apărarea patriei şi a încercat să reprime invazia română.

Secuii au încercat şi pe căi paşnice să profite de dreptul lor la autodeterminare. De exemplu, în cadrul marii adunări din 17 noiembrie 1918, delegaţii Consiliilor Naţionale Secuieşti au revendicat organizarea autonomiilor asigurate la nivelul raioanelor. In 22 decembrie 1918, la Cluj, Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania a convocat o Adunare Naţională, în cadrul căreia a fost revendicată, în baza dreptului la autodeterminare, asigurarea unităţii teritoriale a Ungariei.

Ceea ce trebuie evocat

Noi, secuii, avem ce rememora pe 1 decembrie. Trebuie să-i omagiem pe soldaţii secui eroi care la sfârşitul războiului mondial şi-au asumat apărarea patriei.

Putem rememora promisiunile neîndeplinite de la Alba Iulia.

In această zi, putem reflecta asupra faptului că nu numai predecesorii noştri au fost privaţi de dreptul la autodeterminarea colectivă, ci nici nouă nu ne este asigurat acest drept. Am putea reflecta şi asupra consecinţelor fărâmiţării Pământului Secuiesc.

In această zi trebuie să ne hotărâm că nu vom renunţa la patria secuiască, la autonomia teritorială ce poate fi înfăptuită în cadrul României!

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6455 din 30.11.2011, autor Kadar Gyula

Kulcsar Terza Jozsef, preşedintele PCM Covasna, şi Fazakas Tibor, vicepreşedintele PCM, accentuează că odată cu apropierea sărbătorii naţionale a României, vor să reamintească guvernului român şi societăţii româneşti de promisiunile nerespectate până în prezent din declaraţia de la Alba Iulia, pe care le-au făcut popoarelor, naţiunilor din Transilvania. PCM cere intrarea în vigoare, pe deplin, a drepturilor promise şi respectarea acestora. In ultimii 93 de ani am putut constata că în loc să-şi îndeplinească promisiunile, puterea română a redesenat în totalitate harta etnică, culturală, economică, istorică a Transilvaniei – consideră conducerea PCM. Aceasta adaugă că pericolul nimicirii şi asimilarea ameninţă nu doar maghiarimea din Transilvania, ci şi secuimea în bloc, împotriva căreia a fost demarat chiar acum un atac final sub denumirea de reorganizare regională. Pentru noi, această situaţie este inacceptabilă. Maghiarimii formatoare de stat, care dispune de un trecut de peste 1.000 de ani, atestat prin documente, îi revin statutul de naţiune parteneră, egalitate totală în drepturile naţionale, iar poporului secuiesc băştinaş îi revin autodeterminarea internă, autonomia – accentuează cei de la PCM.

Sursa: postul de radio Sepsi Radio din 30.11.2011, autor Kiss Edit

 

Politicienii maghiari din Trei Scaune dezaprobă în unanimitate şi consideră că este o provocare faptul că Noua Dreaptă va defila joi, în Sfântu Gheorghe. Acţiunea organizaţiei Noua Dreaptă este dezaprobată de preşedinţii din Trei Scaune a UDMR, PCM şi CNS. Tamas Sandor, preşedintele Consiliului Judeţean Covasna, a declarat: Tamasi Aron a declarat că ne putem obişnui şi cu adevărul, aşa că până la urmă se vor obişnui cu idea că nu au ce căuta aici. Astfel de lucruri se vor întâmpla atâta timp cât oamenii mai au răbdare. Consider că este în primul rând obligaţia poliţiei, a jandarmeriei să soluţioneze această problemă şi să-i ţină departe de Pământul Secuiesc pe aceşti provocatori. Este clar că nu sunt tineri locali, sunt recrutaţi, iar în spatele lor stau foştii comunişti, foştii securişti, care au ieşit din diferite sisteme după anul 1989 şi care organizează aceste acţiuni. Si anul trecut, când intenţionau să vină aici, unul dintre principalii organizatori a fost domnul doctor Lăcătuşu Ioan. Este clar că sunt din ce în ce mai puţini, vor dispărea.

Crainic: Kulcsar Terza Jozsef, preşedintele PCM Trei Scaune, este de aceeaşi părere: Dezaprob aceste manifestări. Tribunalul şi procuratura ar trebui să facă paşi, acum, în acest moment. Consider că aceste manifestări nu îşi au locul. Trebuie traşi la răspundere. In 15 martie, când am ieşit noi în stradă, au întrebat: de ce? Această organizaţie, Noua Dreaptă, să meargă să sărbătorească la Bucureşti, nu aici pe Pământul Secuiesc.

Crainic: Marşul Noii Drepte este dezaprobat şi de Nemes Elod, preşedintele CNMT Scaunul Sepsi: Nu credem în contramanifestaţii. Este o problemă delicată pentru că restul de 90% dintre români, care nu mărşăluiesc ci ies în piaţă, vor considera că este o contrademonstraţie, iar astfel vom întoarce împotriva noastră o comunitate românească cu intenţii paşnice. Faptul că şi în acest an provoacă şi trec prin oraşele secuieşti este revoltător, mai ales pentru că autorităţile nu reacţionează corespunzător. Organizatorii manifestării dedicate zilei de 1 decembrie au o responsabilitate mare.

Sursa: postul de radio Slager Radio din 30.11.2011, autor Kovacs Blanka

 

Demonstraţie de forţă a Noii Drepte, fără incidente / Au venit, au urlat, au şters-o

Mândria naţiunii, aproximativ 100 de tineri români transportaţi aici, autointitulaţi patrioţi, care îngheţau în tenişi, îmbrăcaţi în culorile naţionale româneşti şi care fluturau drapele tricolore, au mărşăluit joi, vociferând, în ariergarda alaiului festiv oficial de pe străzile din Sfântu Gheorghe. Membrii organizaţiei Noua Dreaptă şi-au ridicat glasul pentru unitatea naţională şi împotriva separatismului maghiar.

La fel ca în urmă cu doi ani, marşul a fost condus şi de această dată de avocatul Tudor Ionescu, preşedintele organizaţiei. Cel mai des scandat slogan era Harghita, Covasna, pământ românesc. Din când în când, citind pe de o bucată de hârtie, Ionescu mai schimba repertoriul.

Foarte puţini au fost curioşi să vadă marşul – majoritatea erau ziarişti şi reprezentanţi ai organelor, instituţiilor de ordine publică. In orele dimineţii, întreg municipiul părea părăsit, pe străzi fiind doar cei care participau la festivităţile oficiale, care s-au delimitat vizibil de adevăraţii fraţi români. Anul acesta, membrii filialei din Trei Scaune a HVIM nu au considerat că merită să organizeze o contrademonstraţie.

Membrii Noii Drepte au ajuns în piaţa Mihai Viteazul, locul desfăşurării festivităţilor oficiale. După cum a reieşit aici, cunoaşterea versurilor imnului românesc le-a dat bătaie de cap multora, însă chiar şi aşa, au repurtat un oarecare succes, trei doamne în vârstă considerând că merită să fie aplaudaţi.

După vreo trei sferturi de oră s-au urcat în maşinile care îi aşteptau şi au părăsit oraşul, însoţiţi de poliţişti şi jandarmi.

Toţi politicienii maghiari pe care i-am abordat au condamnat marşul.

Nemes Elod, preşedintele executiv al CNMT, a obiectat lipsa unei atitudini corespunzătoare din partea autorităţilor, adăugând că nu este adeptul vreunor acţiuni din partea maghiarilor, deoarece majoritatea localnicilor români merg într-adevăr să sărbătorească, iar o mişcare maghiară mai de amploare ar avea asupra lor efectul unei provocări. Tamas Sandor, preşedintele filialei judeţene a UDMR şi preşedintele CJ Covasna, a afirmat, apelând la vorbele lui Tamasi Aron, că cu şi adevărul te poţi obişnui odată cu trecerea timpului. Politicianul a adăugat că foştii securişti care trăiesc aici îi cheamă cu astfel de ocazii pe aceşti tineri, însă este vizibil cu ochiul liber că sunt tot mai slăbiţi de la an la an, într-o asemenea măsură încât în curând vor dispărea.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 233 din 02.12.2011

Am putea învăţa de la ei

Fiecare popor are dreptul să-şi stabilească zilele de bucurie şi de doliu, în schimb nu are dreptul să le impună şi altora. Dat fiind faptul că sărbătoarea de stat a României a fost desemnată să fie într-o zi cu consecinţe grave pentru noi, acest lucru este de o mie de ori mai adevărat. Transpunerea trianoniană în fapt, la 1920, a hotărârilor de la 1 decembrie 1918, de la Alba Iulia, a dus nu numai la ciuntirea Ungariei, ci şi la retragerea, până în ziua de azi, a drepturilor naţionale ale maghiarimii, la umilirea şi persecutarea ei. In pofida faptului că adunarea numită Mare Adunare a proclamat nu numai unirea teritoriilor locuite de români, ci şi libertatea deplină a popoarelor convieţuitoare.

Afirmaţia făcută atunci, însă nerespectată, ar face ca ziua de 1 decembrie să fie mai acceptabilă pentru noi, însă acum nu face altceva decât să ne reamintească de privarea noastră de drepturi. Cu atât mai mult cu cât în astfel de momente, tineri români neofascişti, cu guri spumegânde, recrutaţi din diferite colţuri ale ţării, au posibilitatea să facă ravagii pe străzile oraşelor secuieşti, cu ajutor din partea forţelor de ordine. Nici anul acesta nu a fost altfel, deşi am putea sărbători cu demnitate, împreună chiar, însă numai în alte condiţii şi la o altă dată.

Si noi putem şi trebuie să învăţăm multe din istoria poporului român şi din modul său de politizare, dacă vrem să rămânem în Transilvania şi în Bazinul Carpatic. Iar când afirm acest lucru nu mă gândesc la masacrarea din diferite perioade a maghiarilor ci la lupta consecventă şi conştientă pe care a purtat-o de-a lungul secolelor în interesul unificării naţiunii răsfirate în mai multe ţări. Pornind de la exemplu lor, am trebui să realizăm că pentru asigurarea drepturilor noastre este nevoie de conducători curajoşi, obligaţi faţă de naţiune, şi de mase înregimentate în spatele lor, pentru că altfel, libertatea va rămâne pentru noi doar o iluzie deşartă.

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 233 din 02.12.2011, autor Bedo Zoltan

 

Antal Arpad: mărşăluirea este o provocare

Popasul făcut în oraşul Sfântu Gheorghe de reprezentanţii organizaţiei extremiste a fost calificat de primarul Antal Arpad drept o provocare, care – în opinia edilului – îi dăunează în primul rând comunităţii româneşti locale, dat fiind faptul că maghiarii nu uită că au fost insultaţi de capetele rase. Antal Arpad ne-a precizat că administraţia locală nu a autorizat mărşăluirea membrilor Noii Drepte, în momentul în care au luat cunoştinţă intenţiile organizaţiei fiind pusă în vedere inclusiv revocarea autorizaţiei eliberate anterior celor din localitate. Prin această măsură ar fi fost însă ofensaţi localnicii români – a menţionat edilul. Antal Arpad a atenţionat: deşi poziţia adoptată faţă de provocare aduce mai degrabă prejudicii şi nu beneficii, şi răbdarea noastră are o limită.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6456 din 02.12.2011

 

Sărbătoare cu reţineri şi cârnaţi gratuiţi

La Miercurea Ciuc, manifestările dedicate zilei de 1 decembrie s-au desfăşurat nu fără intervenţia autorităţilor. 15 membri ai Mişcării de Tineret 64 de Comitate (HVIM) şi ai Gărzii Ungare – care au protestat cu inscripţii maghiare: Fiecare să se reîntoarcă la mormântul străbunicului său, aici eu sunt hun – au fost conduşi la jandarmerie.

Aproximativ 300 de localnici au participat la manifestări. Primarul Raduly Robert Kalman nu s-a prezentat la ceremoniile militare şi religioase organizate cu ocazia sărbătorii naţionale a României, derulate la monumentul ostaşului necunoscut din Miercurea Ciuc. Aproximativ 100 de membri ai organizaţiei numite Noua Dreaptă au sosit la Miercurea Ciuc cu drapele tricolore, pancarte cu inscripţii care lezează sentimentele maghiarimii, precum şi cu portretul lui Avram Iancu.

Ieri dimineaţă au sosit la Miercurea Ciuc şi reprezentanţii HVIM şi ai Gărzii Ungare, grupul de 50-60 de membri fiind însoţit şi de Toroczkai Laszlo, preşedintele din Ungaria al HVIM, care a declarat: a venit la Miercurea Ciuc să le spună celor din Noua Dreaptă să nu le impună ei localnicilor din judeţul Harghita cum să petreacă sărbătoarea naţională. La fel ca şi oaspeţii români, au defilat şi ei în centrul oraşului, însă au fost izolaţi prin cordoane ale jandarmilor. Potrivit lui Gheorghe Suciu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Harghita, 15 membri ai HVIM şi ai Gărzii Ungare au fost conduşi la jandarmerie pentru legitimare, după ce au defilat prin oraş cu panouri în limba maghiară, inscripţionate Fiecare să se reîntoarcă la mormântul străbunicului său, aici eu sunt hun. Potrivit purtătorului de cuvânt, cele 15 persoane au fost reţinute conform articolului de lege care se referă, printre altele, la infiltrarea unor persoane sau grupuri care tulbură desfăşurarea normală a manifestărilor publice în masă şi care nu sunt dispuse să plece nici după avertismentele din partea forţelor de siguranţă.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6456 din 02.12.2011

 

Nu există scăpare

Cel puţin voi scăpa de defilările, parada militară, curgerea în valuri a culorilor roşu-galben-albastru, tricolorul, imnul din Bucureşti. Si totuşi, în astfel de momente, e mai bine să fim pe Pământul Secuiesc decât în jungla capitalei – astfel s-a exprimat oaspete nostru maghiar, originar din Târgu Mureş, care lucrează la Bucureşti şi a sosit la noi în ajunul sărbătorii naţionale române.

Şirul drapelelor arborate pe stâlpii de iluminat nu a fost pe placul lui, însă s-a bucurat foarte mult de faptul că la magazin i s-au adresat în limba maghiară, că a fost servit de chelner în limba maghiară – până la urmă s-a retras la odihnă cu sufletul împăcat, a luat totuşi o decizie bună, se poate sesiza diferenţa dintre Bucureşti şi Sfântu Gheorghe.

Dimineaţa însă a fost trezit brusc de urletele capetelor rase. Harghita şi Covasna, pământ românesc – strigau din toţi rărunchii membrii organizaţiei extremiste, care au defilat prin centrul oraşului. Nu poţi scăpa de ziua de 1 decembrie – a concluzionat el – însă trezirea poate ar fi fost mai plăcută la Bucureşti decât aici.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6456 din 02.12.2011, autor Farcadi Botond

 

Strigăte de decembrie

Manifestările derulate pe Pământul Secuiesc cu ocazia zilei de 1 decembrie au demonstrat din nou că nici majoritatea maghiară, nici edilii noştri nu pot trata deocamdată în mod adecvat evenimentul care ne-a schimbat destinul într-un mod traumatizant. Stăm în faţa unei sarcini deloc uşoare, având în vedere că interpretările istorice maghiare şi româneşti ale zilei de 1 decembrie hibernează fără nici o schimbare, într-o stare de incompatibilitate totală.

Dacă ne forţăm curiozitatea şi toleranţa şi ieşim în stradă, suntem nevoiţi să ne confruntăm cu defăimarea obiectivelor şi convingerilor noastre. Cum altfel să fie interpretat strigătul care proclamă absolutismul limbii române decât ca o tentativă care vizează exterminarea limbii noastre materne? Conştientizarea faptului că judeţele Harghita şi Covasna sunt pământ românesc nu poate fi interpretată altfel decât ca declararea drept inexistente a pretenţiilor noastre în privinţa pământului natal şi a autodeterminării.

Necunoscuţi cu feţe neplăcute strigă răsunător, poliţistul şi jandarmul din Sfântu Gheorghe asistă impasibili – în cel mai fericit caz – la cele întâmplate. Când îi întreb dacă au auzit scandările, îmi răspund că ei nu sunt delegaţi pentru a interpreta frazele şi că până când nu sunt provocate evenimente, nu au nimic de-a face cu ei.

Si anul viitor va veni ziua de 1 decembrie. Timpul e prea scurt pentru producerea unei schimbări în conştiinţă, în urma căreia să fie soluţionat tot. Totuşi, poate va exista timpul necesar pentru ca cei abilitaţi să găsească cadrul legal corespunzător pentru a-i împinge în afara hotarelor oraşului pe cei care sosesc să ne defăimeze. Dacă nu pentru altceva, măcar pentru menţinerea igienei noastre mentale.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6456 din 02.12.2011, autor Csinta Samu

 

Limba maghiară va putea fi utilizată în consiliu

Cu ocazia şedinţei ordinare din această săptămână a consiliului local din Covasna, viceprimarul Thiesz Janos l-a prezentat pe mult promisul translator. Incepând din decembrie, Turoczi Arpad va traduce cele discutate în cadrul şedinţelor.

La sfârşitul şedinţei, consilierul Enea Nicolae s-a arătat îngrijorat de faptul că din cauza traducerilor, şedinţele vor dura de două ori mai mult. Ferencz Botond (PCM) i-a adus la cunoştinţă că traducerile sunt simultane, cele discutate sunt ascultate de toţi în acelaşi timp, în limbile română şi maghiară. Răspunsul lui Enea a fost următorul: nu suportă casca, dacă e nevoie va aduce şi o adeverinţă medicală în acest sens.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6456 din 02.12.2011, autor Bokor Gabor

 

Suntem, totuşi, acasă!

In momentul în care Antena 3 l-a contactat pe Dan Tănasă pentru a povesti, tocmai din Spania, despre coşmarurile sale cu privire la Sfântu Gheorghe şi primarul acestei localităţi şi despre soarta nenorocită a românilor expuşi unei purificări etnice, parcă s-ar fi angajat să pregătească mânia nestăpânită de la 1 decembrie, de pe Pământul Secuiesc.

Realizatorul emisiunii – care, după cum a afirmat, are cunoştinţe vagi despre această zonă – era disperat de fiecare dată când Dan Tănasă relata că primarul municipiului Sfântu Gheorghe compară Pământul Secuiesc cu Kosovo, că românii sunt în continuu izgoniţi de aici, însă tot nu pleacă, se chinuie precum părinţii lui, stabiliţi aici din Moldova şi pe care edilul i-a şi vizitat odată şi, zice-se, i-a ameninţat. In plus, a mai afirmat că din câte ştie, oamenii din regiune sunt de părere că românii – stăpânii veşnici ai acestui pământ, în opinia sa- viciază aerul de pe Pământul Secuiesc. Si deşi este stabilit în Spania, pe el îl doare foarte mult acest lucru. In ceea ce priveşte afronturile care i se aduc, este dispus să vorbească ţării, lumii întregi, mai ales dacă îi cer acest lucru televiziunile. Deşi anteniştii se bucură vizibil atunci când trebuie să vorbească despre o lume necunoscută lor, le-a mai rămas totuşi o fărâmă de onoare jurnalistică şi l-au contactat telefonic pe acuzat, pe Antal Arpad. S-au şi zăpăcit puţin atunci când au aflat că pomenirea Kosovo-ului era o problemă mai veche, de vreo patru-cinci ani, şi nici atunci în contextul sugerat de Tănasă. Cei doi papagali din studio, Victor Ciutacu şi Niels Schnecker, se tot mirau, se cruceau şi repetau să deşi au trecut pe la noi, niciodată nu şi-ar fi imaginat că situaţia de aici poate fi atât de tristă. Si pentru că între timp venise vorba şi de vizita de 1 decembrie, pe Pământul Secuiesc, a Noii Drepte, au concluzionat cu înţelepciune că atât neofascişti români, cât şi primarul localităţii Sfântu Gheorghe sunt extremişti. Chiar şi aşa, nu i-au dat crezare lui Tănasă, care susţinea că regiunea ar fi într-adevăr în pericol să explodeze, însă au formulat precauţi : să aşteptăm finalul, să vedem ce se va întâmpla pe 1 decembrie.

Ei bine, marea sărbătoare naţională a românilor a trecut, naziştii români au perturbat liniştea oraşelor Sfântu Gheorghe şi Miercurea Ciuc, au mărşăluit, au urlat sloganuri ieftine, cum că patria noastră mai strâmtă ar fi pământ românesc străvechi, iar noi să ne cărăm în Ungaria. Iar ca să fie ordine, poliţia ciucană a reţinut câţiva tineri maghiari care au avut curajul să inscripţioneze pe bannerele lor Să se întoarcă fiecare la mormântul străbunicului său, <en itthun vagyok> (n.t. – sintagmă cu dublu înţeles, semnificând: eu aici sunt acasă / eu aici sunt hun).

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6457 din 03.12.2011, autor Simo Erzsebet

 

Vrem o patrie secuiască

Vrem o patrie secuiască! este titlul ultimului volum semnat de Kadar Gyula. Istoricul din Sfântu Gheorghe, redactorul-şef al revistei Tortenelmi magazin, colaborator permanent al cotidianului Haromszek, ne îndeamnă şi de această dată, ca şi în primul său volum, intitulat La graniţa Pământului Secuiesc, să dobândim autonomia Pământului Secuiesc. Dacă primul volum l-am denumit Biblie a luptei pentru autonomie, nou apărutul volum poate fi apreciat ca fiind Noul Testament al luptei pentru autonomie.

Volumul este compus din două părţi. In prima parte putem citi materiale istorice, iar partea a doua conţine studii demografice. In acest volum, autorul îndeamnă secuimea să-şi continue lupta pentru obţinerea autonomiei şi pentru păstrarea identităţii. Autorul se străduieşte să îi trezească pe secui, îndemnându-i să nu accepte statutul de cetăţeni de rangul al doilea, ci să lupte pentru drepturile comunităţii. Primul capitol prezintă soarta de minoritar. Articolele publicistice caută să afle dacă secuii au sau nu o patrie. Unde este aceasta? Ce se înţelege prin patrie secuiască? Ce înseamnă Pământ Secuiesc? Este oare secuiul conştient de faptul că, în calitatea sa de popor, are dreptul la autodeterminare?

Regionalizarea la ordinea zilei

Trei Scaune, alipit regiunii Braşov, va fi expus unei românizări rapide. In paralel, regiunea secuiască trunchiată, judeţele Harghita şi Mureş, ar constitui doar o zonă cu o pondere uşor majoritară a maghiarilor, care, mai devreme sau mai târziu, ar urma să devină majoritar românească. Elita politică românească nu doreşte o regiune majoritar maghiară deoarece acest lucru ar împiedica-o în desfiinţarea blocului de maghiari.

Autonomia secuiască are o mie de ani

Cât despre această temă, autorul ne arată că, potrivit documentelor, Pământul Secuiesc nu numai că a fost, o lungă perioadă de timp, o regiune administrată separat ci a întrecut cu mult în timp cele două voievodate româneşti. Cronicile maghiare spun că în perioada celui de-al doilea descălecat (895), maghiarii au fost întâmpinaţi de secui, iar împreună au cucerit Pannonia. Secuimea este poporul cel mai înrudit cu poporul maghiar, vorbitor al aceleiaşi limbi.

Dat fiind faptul că nu este un popor nou venit, ci unul băştinaş, secuimea are capacitatea de a înfiinţa o autonomie în care şi românii, respectiv comunităţile româneşti să se poată simţi acasă. Autoguvernarea Pământului Secuiesc, statutul său de naţiune parteneră, poate fi argumentat atât de dreptul său istoric, cât şi de procentul populaţiei. Autonomia Pământului Secuiesc în România poate fi justificată şi prin datele recensământului oficial al populaţiei, deoarece populaţia secuiască reprezintă 613.000 de persoane din cele 809.000 existente. Si nu poate fi ignorat nici faptul că legitimitatea autoguvernării secuieşti are fundamente istorice. Poporul secuiesc a fost autonom timp de 997 de ani.

Kadar Gyula ne arată că dacă maghiarii şi secuii s-ar uni, acest popor puternic va putea opune rezistenţă asimilării sale. Naţionaliştii va trebui să înţeleagă că secuimea doreşte să trăiască şi va trăi pe Pământul Secuiesc ca o comunitate cu drepturi egale. Iar autonomia teritorială va exista, fie că se vrea sau nu, pentru că pe pământul Sfântului Stefan noi nu suntem un popor nou venit. Să nu uităm: din punct de vedere al procentajului populaţiei şi în baza dreptului său istoric, Pământul Secuiesc aparţine secuilor şi tuturor celor care trăiesc aici.

Dacă trebuie, vom protesta

Domnilor! Degeaba lansaţi speculaţii, Pământul Secuiesc este unitar şi aşa va rămâne! Faptul că în anul 1920 aţi obţinut, un dictat nedrept, (şi) Transilvania, nu îndreptăţeşte pe nimeni – scrie autorul – să dezmembreze Pământul Secuiesc, pentru schimbarea raporturilor etnice şi pentru simplificarea românizării. Dacă puterea românească va urmări desfiinţarea poporului nostru, prin divizarea Pământului Secuiesc, noi ne vom putea fortifica datorită istoriei, pentru că avem rădăcini! Nu e nevoie de o istorie inventată! Dacă va fi nevoie, vom atrage atenţia Europei asupra secuimii printr-o serie de proteste faţă de privarea maghiarilor din Transilvania de drepturi colective – atenţionează autorul.

A doua parte a volumului este compusă din două lucrări de specialitate. Acestea ne prezintă situaţia demografică a popoarelor în secolele de dinainte şi de după făurirea statului ungar. Putem afla că efectivul maghiarilor aflaţi sub conducerea lui Arpad a numărat peste un milion de oameni. Maghiarimea nu ar fi putut avea rolul unei mari puteri mari în perioada de după descălecare, dacă populaţia sa nu ar fi fost suficient de mare.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6457 din 03.12.2011, autor Szekeres Attila

 

Împotriva manifestărilor antimaghiare

Trebuie adoptată o poziţie împotriva manifestărilor antimaghiare – a accentuat Tokes Laszlo, vicepreşedintele Parlamentului European (PE), în cadrul celei de-a III-a ediţii a Marii Întâlniri Ecumenice din Bazinul Carpatic, desfăşurată sâmbătă (n.t. -03.12), la Budapesta. Schmitt Pal, preşedintele ungar, le-a adresat participanţilor o scrisoare. Seful statului a atenţionat că în privinţa drepturilor, îi putem pretinde lumii doar ceea ce le oferim şi noi altora.

Tokes Laszlo a precizat: în baza dreptului la liberă exprimare, ne ridicăm vocea împotriva repetatelor manifestări antimaghiare, care continuă şi se intensifică periodic în fostele ţări ale Micii Antante, adică în majoritatea statelor vecine. Vicepreşedintele PE a subliniat importanţa solidarizării în favoarea maghiarilor din afara Ungariei, care trăiesc în Bazinul Carpatic. Prin solidarizarea conaţionalilor noştri care şi-au redobândit cetăţenia ungară ne asumăm această comunitate şi adoptăm poziţie în interesul fraţilor noştri rupţi şi rămaşi în locuri străine, care au trecut prin încercări grele din cauza identităţii lor maghiare – a spus Tokes. Vicepremierul Semjen Zsolt a accentuat: interesele noastre naţionale bazate pe drepturile omului nu pot fi supuse intereselor nici unei alte ţări. Vicepremierul a atenţionat că nu poate fi acceptat niciun dublu etalon, că este inacceptabil ca maghiarii să fie trataţi ca cetăţeni de rangul al doilea. In cadrul întâlnirii desfăşurate sub titlul Advent în Munţii Harghitei – Advent în Europa, la biserica reformată din Piaţa Szilagyi Dezso din Budapesta, Kiss-Rigo Laszlo, episcop romano-catolic de Szeged – Csanad, a amintit de faptul că solidaritatea este o sarcină practică şi nu una teoretică. In cadrul întâlnirii au rostit alocuţiuni ierarhii bisericilor romano-catolice şi greco-catolice, reformate şi unitariene din Ungaria şi ţările vecine.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6458 din 05.12.2011, autor Szekeres Attila

 

In ziua bucuriei poliţiştilor români

La 1 decembrie nu am ieşit în Piaţa Libertăţii – de pe pământul meu natal, din oraşul meu natal, aş putea spune. Pentru mine, aceasta nu este piaţa libertăţii, însă este cea mai importantă piaţă în care mă simt acasă.

Pe internet a fost anunţată cu surle şi trâmbiţe sărbătoarea naţională a românimii. Nu le pot lua ceea ce marile puteri europene i-au trântit României existente doar de la 1877 încoace.

La Sfântu Gheorghe şi pe întreg Pământul Secuiesc, în Maramureş şi Satu mare, la Oradea, la Cluj, de fapt peste tot, românii sărbătoresc cu violenţă. Nu suportă nici azi ideea că strămoşii lor au primit gratis această ţară cu care nici acum nu ştiu ce să facă.

Oraşul era părăsit. Am mers până la grupul statuar Mihai Viteazul, iar între timp mă gândeam că aş putea fi legitimat de oricare dintre zecile de poliţişti. Cine sunt, ce caut, chestii de genul ăsta. Si mă mai gândeam şi ce caută aici acest grup statuar nepotrivit din punct de vedere artistic şi istoric.

Plictisit de întreaga pseudo-sărbătoare cu care îşi pecetluiesc an de an Marea Românie încropită, am plecat spre casă.

Străzile erau pline de poliţişti. Ajuns la capătul străzii, la magazinul fără nici o inscripţie în limba maghiară, am privit înapoi şi am constatat că este Sărbătoarea Poliţiştilor Români! Oraşul este plin de poliţişti români puternici, tineri. Da, asta este sărbătoarea lor. Si a lor este fiecare zi atâta timp cât aici vor exista maghiari.

Poate că este o provocare ceea ce am citit în dimineaţa aceea pe internet: pentru că nu i-am gonit de aici pe maghiari, pentru că îi tolerăm, să nu creadă cumva că sunt acasă pe pământul nostru românesc strămoşesc!

Se găseşte oare vreun maghiar care să bată la uşa Bruxellesului, a Strassbourgului, şi să întrebe ce Europă este aceasta în care încolţeşte neofascismul pur?

Sursa: cotidianul Szekely hirmondo, nr. 235 din 06.12.2011, autor Czego Zoltan

 

Mijlocul şi scopul

UDMR şi Tamas Sandor, preşedintele judeţean al uniunii, luptă intens, cu trup şi suflet, pentru soluţionarea cauzei referendumului, însă între timp îl asigură pe aliatul lor, guvernul român, că nu există motive de îngrijorare, totul este doar o aparenţă, nu va reieşi nimic din toată această chestiune. Împacă şi capra şi varza.

Dacă în spatele cuvintelor ar sta o intenţie reală, în locul politizării cu orice preţ, ar asculta de raţiune. Îşi temperează intervenţiile, remediază câteva greşeli formale şi încearcă să progreseze excluzând, în măsura posibilităţilor, orice element al obstrucţionării. Mai ales că însărcinatul local al guvernului a semnalat că nu intenţionează să invoce obiecţii juridice, hotărârea va primi undă verde dacă erorile comise vor fi remediate. Nu aşa s-a întâmplat, atât reprezentanţii UDMR cât şi cei ai PCM au votat pentru continuarea drumului actual. Sunt semne că se bazează pe faptul că se vor obţine, prin muncă mai puţină, un număr mai mare de voturi dacă în cadrul campaniei de anul viitor vor trebui să lupte cu mare zarvă pentru Pământul Secuiesc. Ori cu puterea română, ori între ei.

Politicienii noştri mai în vârstă, dar şi cei tineri, au învăţat că vorbele frumoase sunt mult mai marcante, au o mai mare pondere decât faptele. Deşi acest referendum ar fi ocazia potrivită pentru a demonstra că există voinţă reală, marea majoritate a populaţiei de pe Pământul Secuiesc doreşte să trăiască într-o regiune autonomă.

Dacă UDMR ar lua lucrurile în serios, ar putea organiza un referendum mai eficient. Cei care trăiesc în această regiune ar putea proclama într-o singură zi, pe 11 martie 2012, faptul că vor să trăiască într-o unitate administrativă independentă, autonomă, cu denumirea de Pământ Secuiesc. S-ar putea strânge, în mai puţin de 24 de ore, 400 de voturi favorabile, iar aceste opinii nu ar putea fi eludate nici dacă ar fi exprimate în cadrul unui referendum organizat într-un mod neacceptat de instituţiile româneşti.

Nu e nevoie de manevre, de fraze răsunătoare, ci de o voinţă reală de a îndeplini sarcinile. E nevoie ca cei care au drept de decizie să dovedească în sfârşit, nu numai prin vorbe, ci şi prin fapte, că le pasă nu numai de viitorul şi cariera lor, ci şi de izbânda celor care trăiesc aici, în această regiune. Să dovedească faptul că referendumul, autonomia reprezintă nu numai un mijloc meschin, ci şi un scop real.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6460 din 07.12.2011, autor Farkas Reka

 

Cea mai josnică minciună: scrierea runică provine de la daci! Este posibil ca şi Attila să fi fost dac?!

Secuii au furat o scriere dacică

Problema autonomiei scoate la iveală dispute mai vechi între maghiari şi români

Declaraţiile lui Laszlo Tokes, referitoare la autonomia Tinutului secuiesc, care au reaprins spiritele în ultimele zile, scot aspect care se credeau uitate, în legătură cu teritoriile ardeleneşti din Curbura Carpaţilor.

Ultima dispută e originea alfabetului secuiesc, care ar fi o străveche scriere a românilor preluată de unguri în Evul Mediu. In august 2007, între judeţele Braşov şi Covasna a apărut un panou cu titulatura Ţinutul secuiesc. Panoul, care trebuia să delimiteze specificul Harghitei şi al Covasnei faţă de restul României, ca un fel de hotar, conţinea un text scris cu litere ciudate, considerate ca aparţinând unui vechi alfabet secuiesc. Ce e acest alfabet? Ungurii susţin că literele au fost inventate de secui în perioada medievală, dar au fost folosite sporadic şi au rămas puţine inscripţii care să folosească acest alfabet supranumit runic secuiesc. Recent, a apărut pe piaţă cartea O istorie a criptologiei româneşti, semnată de Vasile Maierean, fost Sef al Centrului Naţional de Cifru şi Transmisiuni Cifrate, şi de Dan Dulciu, filolog specialist în criptologie.

Alfabet preluat în Evul Mediu

Cartea are un capitol special despre scrierea secuiască. Autorii atrag atenţia asupra faptului că acest alfabet nu este secuiesc, ci îşi are originea într-o scriere străveche, inventată pe teritoriul României şi folosită de daci şi de urmaşii lor, românii, până în Evul Mediu. Când au venit în Ardeal, secuii au preluat această scriere de la români, urmaşii dacilor.

Au împrumutat din semnele de la Tărtăria, vechi de 7.000 de ani.

Din cele 42 de caractere ale alfabetului secuiesc, 12 sunt identice cu literele scrierii descoperite la Tărtăria, judeţul Alba. Doar că scrierea de la Tărtăria are peste 7.000 de ani vechime, iar alfabetul secuiesc are doar 800 de ani. Secuii, populaţie vorbitoare de limbă maghiară, au ajuns în Curbura Carpaţilor pe la anul 1.100- 1.200 d. H. deci nu puteau avea nici o legătură cu Tărtăria. Cronica Gesta Hunnorum et Hungarorum scrisă pe la 1283 spune: Căci aceşti secui duseră viaţa împreună cu blackii (românii-n.r.) în munţii graniţei. De unde amestecându-se cu blackii se zice că se folosesc de literele lor.

Sursa: www.groups.yahoo.com/group/szekelyonrendelkezes din 07.12.2011

 

Antal Arpad, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, atrage atenţia conducerii magazinului Kaufland, care va fi inaugurat în curând, asupra importanţei folosirii limbii maghiare. Primarul a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că a trimis deja o scrisoare, odată cu eliberarea autorizaţiei de construcţie a magazinului, în care a prezentat faptul că aproximativ 80% din locuitorii oraşului sunt de naţionalitate maghiară. A solicitat ca vânzătorii angajaţi să vorbească limba majorităţii de aici, iar pe pliantele şi materialele de reclamă să capete importanţă caracterul etnic al oraşului. Semnele arată că pentru firmă, comunicarea cu comunitatea maghiară nu este importantă, deoarece în faţa magazinului a apărut un panou pe care este afişat un anunţ – redactat exclusiv în limba română – prin care se caută personal. Potrivit informaţiilor deţinute de Antal Arpad, magazinul va angaja aproximativ 150 de persoane, motiv pentru care i-a adresat o nouă scrisoare conducerii firmei, solicitând şi angajarea unor persoane de etnie maghiară. Locuitorilor maghiari din Sfântu Gheorghe le solicită să se prezinte la interviuri. Terenul pentru construirea magazinului nu a fost asigurat de autoguvernare, aceasta nu a oferit niciun avantaj, astfel că nu poate impune condiţii – a arătat Antal Arpad. Acesta intenţionează doar să-i semnaleze conducerii magazinului că interesul lor comercial este să li se adreseze şi locuitorilor maghiari. Kelemen Tibor, directorul AJOFM, a atras atenţia asupra faptului că angajările la noul magazin sunt misterioase, instituţia condusă de el nu a fost anunţată în legătură cu locurile de muncă vacante. Potrivit directorului, este o discriminare faptul că CV-urile pot fi trimise doar prin e-mail, astfel că populaţia care nu are posibilitatea să comunice pe cale virtuală este exclusă.

Sursa: postul de radio SLAGER RADIO din 08.12.2011, autor Kovacs Blanka

 

Le-ar da interdicţie extremiştilor

Trebuie să adoptăm o hotărâre prin care să putem retrage inclusiv autorizaţiile deja emise în cazul în care o manifestare atentează la liniştea celor care trăiesc aici – a declarat ieri, în şedinţa extraordinară a consiliului, primarul Antal Arpad.

Este inadmisibil ca Noua Dreaptă să-i alunge pe maghiari din ţara care este şi a lor, şi este destul de ruşinos că românii care trăiesc aici nu s-au delimitat de turbulenţii nepoftiţi, dimpotrivă, i-au primit în biserica lor. Adunătura pleacă, însă ei rămân aici, la fel şi atmosfera care le va învenina zilele celor care trăiesc aici. Noi am fost de bună-credinţă atunci când am emis autorizaţia pentru organizarea marşului, încă nu ştiam că extremiştii vor veni aici, însă nu vom tolera să dea cu piciorul în noi în ziua naţională a românilor, pentru că noi nu sărbătorim jignindu-i pe alţii – a declarat el.

Mădălin Guruianu şi Valeriu Şerban au fost de acord cu cele afirmate, în schimb Rodica Pârvan nu crede că vom fi capabili, într-un timp scurt, să participăm unii la sărbătorile celorlalţi şi ca ea să apară la 15 martie cu cocardă roşu-alb-verde, iar primarul cu fular roşu-galben-albastru de 1 decembrie.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6462 din 09.12.2011, autor Demeter J.Ildiko

 

Ruşini, nu sărbători

Cât timp vor trăi maghiari cinstiţi pe pământ, nu va putea fi dat uitării faptul că România, sărbătoreşte la 1 decembrie decizia de la Trianon, dezlipirea Transilvaniei, care nu a respectat niciodată convenţia de la Alba Iulia. Aceasta ar fi asigurat dreptul la autodeterminare. Ruşine statului, dar şi Occidentului, susţinătorilor acestei ticăloşii.

Nu şi-au amintit cât sânge de maghiar s-a vărsat pentru dăinuirea lor, ţinând piept invaziilor otomanilor, turcilor şi alungând cine ştie câte alte pericole la adresa lor. La 5 decembrie, maghiarimea îşi poate reaminti un alt moment ruşinos, perechea demnă a Trianonului, a Mohacsului – cu diferenţa că această umilinţă nu ne-a fost sortită de alţii, cu arma: partidele lui Gyurcsany şi Kuncze au învins în referendumul privind acordarea dublei cetăţenii, iar UDMR-iştii au ciocnit la Hotelul Kempinsky. Suntem sătui de ei! Intrebarea este ce se va întâmpla cu legea minorităţii la Bucureşti, cu universitatea de medicină de la Târgu Mureş, cu biserica ortodoxă de la Miercurea Nirajului, cu autonomia Pământului Secuiesc. Iar răspunsul este: obţinerea unor funcţii cât mai înalte într-un guvern care ne neagă până şi existenţa şi istoria. Poate fi desfiinţată, declarată nimicită o naţiune? Poate că nu.

Aşteptăm a treia posibilă cale, pe care să putem porni pentru binemeritata noastră dăinuire.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6462 din 09.12.2011, autor Pal Mihaly

 

Importanţa referendumului

Kulcsar Terza Jozsef, preşedintele din Trei Scaune al PCM, a luat cunoştinţă cu indignare declaraţiile făcute de prefectul Gyorgy Ervin, potrivit cărora acesta va ataca în contencios administrativ hotărârea Consiliului Judeţean Covasna referitoare la organizarea referendumului privind înfiinţarea regiunii administrative numite Pământul Secuiesc, respectiv modificarea graniţelor judeţului.

Totodată, liderul PCM obiectează faptul că prefectul nu demisionează, deşi i-a fost solicitat acest lucru, având în vedere că încearcă să împiedice o cauză maghiară – a spus Kulcsar Terza în cadrul conferinţei de presă susţinute pe 7 decembrie, la Sfântu Gheorghe. Preşedintele din Trei Scaune al PCM susţine că, pe parcursul ultimilor 20 de ani nu a existat niciodată o astfel de contradicţie în cadrul UDMR, având în vedere că Tamas Sandor, preşedintele administraţiei judeţene, a adoptat o poziţie fermă faţă de cauza referendumului. Iniţial, Tamas Sandor l-a susţinut pe Gyorgy Ervin, a spus că e nevoie de prefectul maghiar pentru că acesta ne va proteja. In situaţia actuală însă, preşedintele consiliului judeţean trebuie să-i retragă prefectului încrederea, trebuie să se delimiteze de el – a spus Kulcsar Terza Jozsef. Vor încerca din nou să iniţieze dialogul cu toate persoanele abilitate şi să elaboreze un nou proiect -a precizat liderul PCM. In cazul în care acest lucru nu se va realiza, PCM va organiza un referendum intern -a anunţat Kulcsar Terza Jozsef.

Sursa: publicaţia săptămânală Szekely Ujsag, nr.8 din 09-15.12.2011, autor Csont Zsuzsa

 

Forum pentru elaborarea programului CNMT / Partidul Popular îşi axează eforturile asupra Transilvaniei

Programul Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) se axează pe problemele privind Transilvania şi statutul de autoguvernare – s-a precizat în cadrul congresului vizând elaborarea programului PPMT, desfăşurat sâmbătă (n.t. -10.12), la Târgu Mureş. In urma forumului PPMT, cu ocazia adunării generale pentru schimbarea conducerii Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania (CNMT), Tokes Laszlo a fost reales pentru funcţia de preşedinte al organizaţiei.

Partidul reprezintă doar un mijloc

Forumul de sâmbătă vizând elaborarea programului PPMT a fost derulat în prezenţa delegaţilor sosiţi la adunarea generală convocată pentru schimbarea conducerii CNMT, a unor invitaţi importanţi, respectiv a liderilor organizaţiilor de peste hotare -, printre alţii, Kubatov Gabor, directorul naţional al Fidesz, Repas Zsuzsanna, subsecretar de stat în cadrul Ministerului Ungar al Administraţiilor şi Justiţiei, Pasztor Istvan, preşedintele Uniunii Maghiare din Voivodina, Brenzovics Sandor, conducătorul Uniunii Culturale Maghiare din Ucraina Subcarpatică, precum şi Fuzes Oszkar, ambasadorul Ungariei la Bucureşti.

Tokes Laszlo, protectorul formaţiunii a subliniat: înregistrarea partidului nu poate reprezenta un scop în sine, ci constituie doar un mijloc în îndeplinirea scopului: reedificarea Transilvaniei şi edificarea Pământului Secuiesc. Referitor la relaţiile cultivate cu celelalte organizaţii maghiare, vicepreşedintele Parlamentului European a precizat: PPMT caută posibilităţile de colaborare, însă îi pretind UDMR-ului – care îşi apără cu toate forţele monopolul puterii – să reprezinte interesele maghiarimii şi nu interesele guvernului român, doar astfel putând deveni parteneri. Tokes a criticat minimalismul politic, politica compromisurilor, slăbirea poziţiei de negociere, amintind în acest sens exemplul Universităţii de Medicină din Târgu Mureş. Tokes a pomenit şi de posibilitatea realizării colaborării pe marginea intereselor naţionale cu reprezentanţii Partidului Civic Maghiar (PCM), accentuând: în sistemul colaborării naţionale trebuie să muncim împreună, nu împotriva unui anumit lucru. Vicepreşedintele PE a salutat propunerea lansată de Consiliul Naţional Secuiesc (CNS) cu privire la iniţiativa civică vizând strângerea celor 1 milion de semnături în vederea apărării minorităţilor naţionale indigene.

Imaginea de viitor pentru tineri

Kubatov Gabor, politician în cadrul Parlamentului ungar, directorul naţional al Fidesz, a vorbit despre provocările edificării partidului şi cele în derularea campaniei. Toro T. Tibor, preşedintele delegat al PPMT, a reflectat asupra dificultăţilor întâmpinate pentru înregistrarea partidului. Preşedintele delegat a prezentat şi rezultatele parţiale ale unui sondaj de opinie efectuat pe parcursul verii. Potrivit acestora, pe Pământul Secuiesc, partidul se bucură de susţinere într-un procent de 25%, iar la nivel transilvănean, a depăşit 20%. In opinia lui Toro, acest lucru semnalează pretenţia manifestată în privinţa funcţionării noului partid. Susţinătorii partidului sunt, în mare parte, oameni activi, cu o conştiinţă puternică de identitate naţională, partidul beneficiază de o susţinere semnificativă în special în rândul tinerilor. Sondajului relevă şi faptul că 80% din cei chestionaţi îşi imaginează viitorul aici, în Transilvania, însă doar 50% din aceştia consideră că urmaşii lor îşi vor urma cariera aici, acasă, fapt ce ne atenţionează asupra problemelor existente în ceea ce priveşte imaginea de viitor a maghiarimii din Transilvania. Tocmai din acest motiv, sarcinile Partidului Popular includ şi prezentarea imaginii de viitor. Referitor la relaţiile cultivate de cele două formaţiuni – Consiliul Naţional Maghiar din Transilvania şi Partidul Popular Maghiar din Transilvania -, Toro a precizat: una depinde de cealaltă, partidul nu poate exista fără susţinerea militanţilor, totodată acesta constituie un mijloc politic în realizarea obiectivelor organizaţiei civile.

Preşedintele delegat a menţionat: în aceste săptămâni vor fi constituite organizaţiile locale ale PPMT, în baza acestora va fi edificată organizaţia naţională, primul congres este preconizat pentru luna februarie anul viitor. Prezentând programul formaţiunii, Toro a subliniat: se insistă asupra izbânzii cauzei maghiarimii din Transilvania, a autonomiei transilvănene. In privinţa colaborării pe parcursul alegerilor, se manifestă deschidere faţă de organizaţiile maghiare care reprezintă interesele, aspiraţiile maghiarimii din Transilvania. Programul PPMT, intitulat Calea identificată. Şansă şi libertate pentru Transilvania, se va umple de conţinut în perioada următoare, se va insista asupra euro-transilvanismului care înseamnă ocrotirea, susţinerea valorilor transilvănene tradiţionale prin intermediul valorilor europene moderne. In cadrul conferinţei de presă susţinute în urma forumului, Toro T. Tibor a precizat: PPMT propune validarea principiului proporţionalităţii etnice în cadrul alegerilor din anul viitor. Toro a obiectat comasarea alegerilor locale şi a celor parlamentare, în opinia sa decizia respectivă este în defavoarea democraţiei şi a statutului de autoguvernare.

Tokes a fost reales

In cadrul şedinţei pentru schimbarea conducerii CNMT, Tokes Laszlo a fost reales pentru funcţia de preşedinte al formaţiunii. La propunerea lui Tokes, pentru funcţia de preşedinte executiv al organizaţiei a fost desemnată, în locul lui Toro T. Tibor – care activează în cadrul PPMT -, Sandor Krisztina, fostul vicepreşedinte al CNMT. Şedinţa delegaţilor a fost salutată de Semjen Zsolt, vicepremierul ungar, printr-un mesaj video. Nu trebuie renunţat niciodată la autonomie, aceasta reprezintă garanţia dăinuirii – a transmis Semjen.

Vicepremierul a accentuat: maghiarimea nu poate accepta dublul etalon nici în ceea ce priveşte problemele istorice, nici în privinţa actualităţilor politice cotidiene. Cele ce le sunt permise altor popoare, ne sunt permise şi nouă. Dacă alte popoare din Europa pot dispune de autonomie, putem beneficia de ea şi noi – a precizat Semjen Zsolt.

Tokes Laszlo a reflectat asupra procesului ce a adus înfiinţarea CNMT. Tokes a pomenit de rolul decisiv îndeplinit de schimbările produse în Ungaria în crearea actualei atmosfere edificatoare. Ungaria a devenit din nou o ţară-mamă – a menţionat Tokes. In opinia lui, trebuie să progresăm pe calea euro-transilvanismului. A pomenit şi de faptul că maghiarimea din Transilvania trebuie să le propună parteneriat de strategie românilor din Transilvania.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6464 din 12.12.2011, autor Farcadi Botond

 

Academia de pe Pământul Secuiesc / Sarcina este consolidarea comunităţii

Responsabilitatea noastră comună este să le redăm oamenilor încrederea şi credinţa – a declarat Kelemen Hunor în cadrul festivităţii de încheiere a Academiei de pe Pământul Secuiesc. Preşedintele UDMR a accentuat şi importanţa iniţiativei. Criza economică nu a ocolit ţara şi nici Pământul Secuiesc. Fiecare comunitate caută soluţiile de ieşire din situaţia actuală. – a declarat el. Prin seria de manifestări Academia de pe Pământul Secuiesc, consiliul judeţului Harghita şi-a fixat ca obiectiv implicarea intelectualilor din zona rurală în viaţa publică. In opinia lui Borboly Csaba, preşedintele consiliului judeţean, Academia de pe Pământul Secuiesc este instituţia dialogului şi a menţinerii relaţiilor. Conducătorii şi edilii autoguvernărilor din judeţul Harghita şi personalităţile vieţii publice au făcut o trecere în revistă a rezultatelor şi succeselor obţinute până acum şi au elaborat următorii paşi ai funcţionării Academiei de pe Pământul Secuiesc.

Vor surveni schimbări în politica transilvăneană?

În aceste zile am acordat atenţie elaborării programului şi organizării şedinţelor de alegeri ale Consiliului Naţional Maghiar din Transilvania şi al Partidului Popular Maghiar din Transilvania. M-a bucurat faptul că aceste manifestări au avut loc la Târgu Mureş. In ultimele două decenii, localitatea natală a fraţilor Bolyai, a devenit locul confruntărilor româno-maghiare. Ceea ce se întâmplă în cazul Facultăţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş necesită de urgenţă o intervenţie şi anume o remediere politică imediată. In caz contrar, oraşul care a avut 150 de mii de locuitori şi care a scăzut la 120 de mii se va pierde definitiv din punct de vedere maghiar.

Vicepremierul ungar Semjen Zsolt a evidenţiat în mesajul său video necesitatea şi competenţa partidelor organizate pe baze etnice în cazul comunităţilor maghiare, în detrimentul partidelor mixte. Este necesar să cităm din mesajul lui Semjen pentru accentuarea acestor idei: Comunităţile maghiare din Bazinul Carpatic au nevoie de partide maghiare pe baze etnice. Dacă am renunţa la această idee, acest lucru ar însemna facilitarea procesului de asimilare: în prima fază ar exista partide mixte, iar în final ar rămâne numai secţiile maghiare ale partidelor majoritare. El a mai accentuat faptul că maghiarii din Transilvania îşi vor putea reprezenta cu succes interesele, dacă politica maghiară pe baze etnice este prezentă în parlamentul de la Bucureşti, iar acest lucru poate fi realizat printr-o solidaritate cât mai extinsă.

Este necesară evidenţierea reprezentanţei etnice parlamentare a maghiarilor deoarece din ce în ce mai mulţi afirmă, în mod iresponsabil, faptul că nu este nevoie de aceasta.

Noi, cei din Trei Scaune, trebuie să acordăm atenţie faptului că locul lui Toro T. Tibor, vicepreşedintele executiv al CNMT, va fi preluat de Sandor Krisztina din Sfântu Gheorghe, fostul preşedinte al Consiliului Maghiar de Tineret. Secuizarea reprezentanţei noastre poate indica amplificarea rolului Pământului Secuiesc. In ceea ce o priveşte pe Sandor Krisztina, numele ei s-a contopit în ultimii ani cu manifestarea Tusvanyos.

La sfârşitul acestei săptămâni, la Sfântu Gheorghe şi la Arcuş va avea loc defilarea celeilalte formaţiuni politice. Sperăm că tema principală a programului din Trei Scaune nu se va reduce la nivelul aluziilor răutăcioase. Zona Sepsi a dat exemplu în mai multe rânduri în privinţa problemelor de politică naţională, fundamentale în privinţa colaborării. In această perioadă de criză este nevoie de unirea forţelor în întregul Bazin Carpatic.

Sursa: cotidianul Haromszek, nr. 6467 din 15.12.2011, autor Sylvester Lajos

 

Sf. Gheorghe

29.12.2011

Biroul de presă al Centrului European de Studii Covasna – Harghita