BUNII NOSTRI VECINI…UCRAINENII

1. In 1918 au dorit anexareaBasarabiei si doar prezenta militara a românilor a forțatretragerea acestei cereri;

2. în 1945 au dorit anexareaBasarabiei si doar presiunea lui Stalin a forțat eliminarea acesteipretenții;

3. în 1992 au participat cu trupela războiul de pe Nistru, alături de trupele ruseîmpotriva celor românești, pentru a desprinde regiuneatransnistreana, pe care si-o doreau atât de mult pentruei;

4. din 1992 până în prezent aufost parte activa din formatul de negociere pentru regiuneatransnistreana;

5. în mod permanent au susținutpoziția Rusiei si au făcut tot ceea ce este posibil canegocierile sa fie formale si sa eșueze;

6. cea mai mare parte a mafiei ce acondus Republica Moldova după 1991 este reprezentata deucraineni si nu de ruși; aceștia aveau rolul clar dat dela Kiev ca Republica Moldova sa eșueze pe toate planurile;cei care au condus regiunea transnistreana, care promoveazăseparatismul la Bălti, Cahul si Gagauzia sunt ucraineni sinu ruși; ucrainenii au dus o politica de distrugere aidentității românești din teritoriile ocupate, mai durachiar decât Stalin în restul imperiului;

7. in mod arbitrar, Ucrainadeține următoarele teritoriiromânești: patru cincimi dinMaramureșul istoric (ținuturile Apsei de Sussi de Jos, Barjavei, Izvoarele Tisei), nordul Bucovineiistorice, Bugeacul (Ismail, Cetatea Alba), Insula Șerpilor,cu toate dăruite lor de foștii sovietici.

8. timp ce câțiva ani ne-am certatpe la Haga, iar acum ei sunt foarte suparăți pe noi pentrupierderea platformei continentale;

9. una din problemele principale cesta în calea reunirii celor doua state românești este tocmai Ucraina, ce manifestao opoziție mai mare chiar decât Rusia;

10. ea vede în aceasta reunireeventuale pretenții teritoriale ale tarii noastre asuprateritoriului ucrainean;

11. prima măsura luata de”europeniștii ucraineni” a fost aceea dea interzice limbile regionale, inclusiv limbaromâna

12. Crimeea nu a aparținutniciodată Ucrainei, iar ucrainenii sunt minoritari acolo;ea a fost dăruita în semn de prietenie de către NikitaHrușciov în perioada sovietica, un gest mai mult formal siniciodată efectiv;

13. În Crimeea prezenta ucraineanaera mai mult formala. Putin vrea de fapt înapoi ceea ce îiaparține, adică bunurile pe care le avea înainte decăsătorie. Cererea Rusiei este una normala (dinperspectiva dreptului istoric si nu cel internațional) dinmoment ce aceasta era un inel de nunta;

14. sper ca nu ați uitat cazurileCanalul Bastroe si nava Rostok.

UCRAINA nazista
Documentele declasificate recent decătre Rusia la cererea reprezentanților ConsiliuluiPopoarelor Rusiei (Consiliul Federației Rusiei) au începutsa apară deja pe situl Ministerului Apărării alFederației Ruse. Președintele Putin aordonat Arhivelor Ruse de Război sa ridice secretul de statimpus asupra lor de pe vremea lui Stalin.Documentele descriu crimele siatrocitățile săvârșite de către naționaliștiiucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial cusprijinul larg al populației ucrainene si suntînfricoșătoare în adevăratul înțeles alcuvântului. Ele arata un naționalism ucrainian cu adevăratsubuman, plin de o ferocitate si o ura bestiala fata de totce înseamnă ”altceva” decât ucrainian.În comparație cu Ucraina, Germanianazista a fost un stat de drept. Pe lângă ucrainianulStepan Bandera, Hitler a fost un copil naiv. Daca Hitlerurmarea doar exterminarea evreilor, tiganilor sihandicapatilor, ucrainenii exterminarea tuturornaționalităților conlocuitoare, în primul rândexterminarea rușilor. Si nu oricum, ci în chinuri cât maicumplite.

Documentele despre
atrocitățile săvârșite de ucraineni întimpul celui de-al Doilea Război Mondial au fost închisede Stalin care a impus secretul de stat asupra lor de teamaca nu cumva rușii sa se revolte aflând conținutul lor sisa ceara exterminarea întregului popor ucrainian, fapt carear fi dus la un cutremur în interiorul URSS.De fapt încă din 1944 mareșaliiruși i-au cerut lui Stalin formarea unui tribunal militarcare sa-i judece pe criminalii ucraineni vinovați degenocid si sa-i execute. Ei l-au atenționat pe Stalin caucrainenii erau un popor criminal care indiferent ce vremuriar fi trăit si sub ce regimuri, nu puteau trai fără saucidă. Stalin, ca marxist-leninist nu a fost de acord cu oastfel de teorie si a refuzat sa ia masuri punitive deamploare împotriva ucrainenilor, mulțumindu-se sa aprobedoar cercetarea criminalilor ucraineni cu adevărat odioși,care au fost judecați si spânzurați.

După moartea lui Stalin, PartidulComunist al Uniunii Sovietice si Hrușciov au menținutregimul de documente secrete asupra arhivelor de război deteama ca Israelul sa nu ceara URSS-ului despăgubiri pentrugenocidul ucrainian. Pe atunci Ucraina făcea parte din URSSsi responsabilitatea pentru eventuale despăgubiri cerute deIsrael ar fi căzut în sarcina Moscovei care, firește, nuvoia sa plătească Israelului 300 de miliarde de dolaripentru crime pe care nu le săvârșiserărușii.Astăzi, însă, Ucraina este unstat independent si poporul ucrainian poate sa-si asumeresponsabilitatea propriului trecut. Dar astăzi trecutuleste falsificat pe scara larga, așa ca președintele Putin a ordonat Ministerului Apărării al Rusiei sa ridice secretulde stat de pe documentele privind genocidul ucrainian.Documentele sunt terifiante si arata ca Ucraina anilor1940-1945 a fost mai nazista decât Germania nazista si maiodioasa si mai fanatica decât SS-ul german si decâtGestapoul.

Armata Ucraineană avea regimenteîntregi de calai care se ocupau numai cu uciderea la ordin a populației civile de alte naționalități. Se exterminau sate si orașe întregi de ruși. Voluntarii erauextremiști de dreapta si cruzimea lor eraînfricoșătoare. Când prindeau ruși ori evrei îischingiuiau înainte de ai omorî. Asta în numeleapărării Ucrainei. Cele mai multe atrocități au fostcomise de naziștii ucraineni în Ucraina de Sud-Est(Donețk, Lugansk, Harkov etc). Adică taman în locurileunde astăzi actuala Armata Ucraineană trage cu tunurileîn satele si orașele rușilor, așa cum făcea înanii 1941-1943.

Opinia publica indusa azi îneroare de o propaganda mincinoasa nu știe ca rușii dinRepublica Populara Donețk si Republica Populara Lugansksi-au declarat independenta în acest an si cer ajutorulRusiei tocmai de teama ca evenimentele din 1941-1945 sa nuse repete si rușii sa fie exterminați deucraineni.Fasciștii ucraineni au ucis înanii 1941-1943 un număr de 5 200 000 (cinci milioane douasute de mii) de civili din Ucraina (naționalitățiconlocuitoare, mare parte din ei de etnie rusa) si auomorât aproape 900 000 (noua sute de mii) de evrei.Numărul polonezilor uciși a fost de 200 000 (doua sute demii). Au fost executați peste 400000 (patru sute de mii) demilitari sovietici care fuseseră luați prizonieri degermani sau se predaseră. În acest fel omorurilesăvârșite de bandele naționaliste ucrainene întrec cumult numărul victimelor nazismului german siplasează Ucraina pe locul I între statelenaziste.

Cuprinși de fanatism si deadmirația pentru Hitler, aproape treimilioane de bărbați ucraineni în putere au cerut sa pleceîn Al Treilea Reich ca sa muncească voluntar pentru nemți
în fabricile si pe ogoarele nemților, numai ca Armata Germana sapoată extermina tot poporul rus.La 30 iunie 1941 batalionul fascistLvov sub comanda lui R. Sukovici a executat cu glonț înceafa trei mii de polonezi ucraineni, inclusiv treioameni de știința cunoscuți pe plan mondial. În zilelecare au urmat batalionul a mai executat un grup deșapte mii de ruși compus din femei,bătrâni si copii. În timp ce femeile si copii erauexecutați prin tăierea gâtului cucuțitele, în curtea ”Catedralei Metropolitane SfântulAndrei” mitropolitul catolic ucrainian ținea unserviciu divin de mulțumire rugându-se pentru ”victoriaarmatei sfinte a lui Adolf Hitler”.Biserica Catolica Ucraineană abinecuvântat toate crimele si masacrele diviziei nazisteucrainene ”Galicina”. Aceasta a comis înseptembrie 1941 masacrul si genocidul de la Babi Yar, orâpa din apropierea Kievului. Aici au fost aduși înseptembrie 1941 peste 50 000 (cincizeci de mii) de evrei dinclasa de mijloc, trei mii de tigani si circa 40 000(patruzeci de mii) de civili ruși (mare parte femei sifete) pe care SS-iștii ucraineni i-au dezbrăcat lapielea goala apoi au început sa violeze femeile si feteleneținând cont ca parintii si rudele lor erau de fata.După violuri s-au dedat la scene de coșmar. Rusoaicelor si evreicelor letăiau sânii si le presărau sare pe râni, iar pebărbați îi castrau pe viu. Unora dintre prizonieri li setăiau brațele care apoi erau fripte pegrătar.Atrocitățile au atins o asemeneaculme abominabila ca soldații germani, revoltați, aurefuzat sa mai participe la masacru si s-au retras,lăsându-i-i pe călăii ucraineni sa duca la capătgenocidul. Prizonierii au fost omorâți la modul cel maibestial cu arme de foc descărcate în gât sau stomac (casa moara în chinuri) sau loviți în cap cu topoarele oricu sapele. După terminarea masacrului trupurile au fost
aruncate în râpa si râpa acoperita cupământ.Batalionul de masacru condus defascistul ucrainian Vojnovski a omorât 350 000 (trei sutecincizeci de mii) de ruși în marea majoritate femei sicopii si peste 160 000 (o suta șaizeci de mii) de evrei.

Laaceste omoruri au dat o mâna de ajutor țăranii ucrainenifasciști si muncitorii ucraineni fasciști care aveau o uraatât de mare fata de evrei si ruși încât s-au dedat laacte de canibalism. Pentru faptele lor ei au primit medaliisi ranguri naziste iar Vojnovski a primit gradul de maiorîn Armata Germana.Ucrainianul Sutnevici care ucisesesi el circa trei mii de evrei a primit doar gradul decăpitan în Armata Germana.

În satele Lipniki, Certozi,Mikulici, Vladimir, bandele de ucraineni ucideau copiirușilor si polonezilor luându-i de picioare,învârtindu-i si dându-i cu capetele de pereți. Daca erauprea mulți copii, aceștia erau aruncați de vii înfântâni si părinții erau aruncați după ei, apoifântânile acoperite cu pământ. Au fost ucise în acestfel numai într-un singur județ 15 000 (cincisprezece mii)de persoane.Ura ucrainenilor împotrivarușilor si a evreilor era așa de mareîncât daca o fata ucraineană se căsătorise cu un evreusau cu un rus, atunci tatăl sau fratele ei o violau. Zecide tinere nesuportând o astfel de umilință au alergat sis-au înecat în Nistru. Cele care nu se sinucideau erauprinse si spintecate de cei care le violaseră (adică detații si frații lor) în felul următor: li se bagavârful cuțitului în vagin si erau spintecate de jos însus.

Toate aceste lucruri se petreceauîn anii 1941-1945 în Ucraina Socialista. Adică înmijlocul unui popor care deși trăise 20 de ani în ideeaprieteniei între popoare promovata de socialism, a uitatîntr-o noapte toate aceste idei si a devenit la fel deprimitiv si sălbatic precum oameniicavernelor.Astăzi, după 20 de ani deexistenta sub deviza valorilor europene si în spirituleuropean al promovării minorităților naționale, pe careei singuri le clamează, ucrainenii si-au reluat marșurilenaziste pe străzile din Kiev, se mândresc cu genocidulsăvârșit asupra evreilor, polonezilor si rușilor, iarArmata Ucraineană trage cu tunurile în blocurile delocuințe, în școlile si spitalele dinorașele rusești din sud-estul Ucrainei.Este limpede ca indiferent sub cedeviza ar trai poporul ucrainian, nazismul si fascismul nupot fi eradicate din Ucraina.

Este interesant sa vezi caromân, ca întreaga noastră clasa politica si toțiconducătorii noștri fraternizează azi cu clasa politicaucraineana fără sa vadă ca Ucraina tine azi întregranițele ei teritorii românești care totalizează încă o Republica Moldova pe care ea,Ucraina o ocupa în mod nejustificat si cu binecuvântareapoliticienilor din București, aservițiOccidentului.Oare de ce nu sufla politicieniinoștri români nici o vorbulița despre acestteritoriu?

În al treilea rând, citind acestedocumente nu trebuie sa crezi ca Israelul nu va cereUcrainei despăgubiri pentru crime si genocid. În modnormal, aceste despăgubiri ar trebui sa ajungă la circa200 de miliarde de euro. Israelul va cere acestedespăgubiri, dar așteaptă ca apele sa se limpezească în
Ucraina. Adică sa vadă cine va rămâne între granițeleUcrainei.Deocamdată, numai Crimeea,Donețk si Lugansk si-au declaratindependenta si au devenit republici ruse libere. Acestea nuse considera parte a statului ucrainian si, evident, nu vorplăti despăgubiri.Aici e vorba de claseleconducătoare, care au fost la putere si nu de oamenii derând, care nu au nicio legătură cu politica. Ei aureprezentat, întotdeauna, o masa de manevra pentrupoliticienii din trecut ca si din prezent. Ucraina ar trbui să se mute la ea acasă iarnoi ar trebui să fim mai hotărâti cu cei care ne umilesc.

Petre Țuțea, 1988: „Noi vom avea probleme cu Budapesta și cu Kievul, nu cu Moscova!”