Nr. 3835 București, 18 aprilie 2020

C ă t r e
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
Domnului director Eduard HELLVIG

Stimate domnule director,
Am recepționat cu mare interes următoarea declarație rostită de dvs. la lansarea volumului „25 de ani. Monografia SRI, 1990-2015”:
„Vă spun ce mi-aș dori în perioada următoare de la SRI și ce aș vrea să găsesc, poate, în monografia la 30 de ani. Aș vrea să găsesc un SRI…mai transparent, o acțiune mai prezentă în diplomația publică, dar mai puțin controversat, la 30 de ani” („Bursa”, 24 mai 2015).

În ceea ce ne privește, noi – acționarii Băncii Internaționale a Religiilor – am așteptat cu încredere – timp de 5 (cinci) ani – fapte concrete prin care SRI-ul să dovedească că va acționa potrivit spuselor / dorințelor exprimate de dvs. prin această declarație.
Acum, la împlinirea a peste 30 de ani de la înființarea SRI-ului (26 martie 2020), constatăm – cu profund regret și îngrijorare – că dvs. nu ați reușit sau nu vi s-a permis să realizați:
a.- nici năzuințele / dorințele cu care ați pornit la drum după lansarea, în anul 2015, a volumului sus-menționat și
b.- nici chiar lansarea unei monografi cu prilejul celei de-a 30-a aniversare a SRI-ului.

Într-un stat de drept, așa ceva nu există!
Într-o democrație sănătoasă, așa ceva nu este posibil !

Prin sesizarea noastră nr. 2758/24.02.2016 (anexa) v-am prezentat unele elemente doveditoare ale lipsei de TRANSPARENȚĂ în activitatea SRI-ului, elemente pe care vă rugăm să le luați măcar A C U M în considerare pentru a dovedi contribuabililor la bugetul statului român și opiniei publice internaționale că SRI-ul nu este o instituție politică, că în activitatea sa SRI-ul acționează cu responsabilă IMPARȚIALITATE și – mai ales – cu exemplară ECHIDISTANȚĂ POLITICĂ, respectiv că sunteți realmente dispus să acționați în spiritul și litera declarației dvs. din 23 mai 2015 !
Considerăm că este suficient să ne referim doar la un singur exemplu pe care l-am supus atenției dvs. prin sesizarea anexată pentru a vă dovedi nu numai lipsa de TRANSPARENȚA, ci și ignorarea de către SRI a necesității de a fi promotorul unei ACȚIUNI MAI PREZENTĂ ÎN DIPLOMAȚIA PUBLICĂ, așa cum a fost E.S. domnul Michael GUEST, ambasadorul SUA în România, care a declarat public la 16 aprilie 2002:

„Știu ce înseamnă lichidator, știu care sunt relațiile lor, știu ce se întâmplă cu conturile lor din bănci”.

Dureroaso-alarmanto-scandaloasă este constatarea că, în timp ce prietenii noștri strategici cunosc foarte pe făptuitorii punerii la cale a distrugerii sistemului bancar românesc (de stat și particular), inclusiv a Băncii Internaționale a Religiilor, atât plătitorii de taxe și impozite din România, cât și opinia publică internațională habar nu au cine sunt făptuitorii nelegiuirilor pe care le avea în vedere E.S. domnul Michael GUEST, ambasadorul SUA în România.

Într-un stat de drept, așa ceva nu există!
Într-o democrație sănătoasă, așa ceva nu este posibil !

Apreciem că este pe deplin justificată preocuparea dvs. de a face posibil ca SRI-ul să fie MAI PUȚIN CONTROVERSAT, așa cum – pe bună dreptate – ați afirmat dvs. Este regretabil că prestigiul și credibilitatea SRI-ului sunt grav afectate – în prezent – de acuzele tot mai grave care i se aduc public privind un posibil / presupus amestec al său în viața politică românească.
Depinde N U M A I de dvs. ca SRI-ul să dovedească – prin fapte concrete – că este E X C L U S I V dedicat N U M A I intereselor tuturor românilor, ale statului român , nu ale politicienilor aflați vremelnic la putere ! Exemple în acest sens găsiți (și) în sesizarea alăturată.

În ceea ce ne privește, considerăm că, dacă veți acționa cu determinare, așa cum – corect – v-ați exprimat prin declarația sus-menționat și – mai ales – dacă veți înțelege necesitatea stringentă de a lua în considerare – cu responsabilă IMPARȚIALITATE și – mai ales – cu exemplară ECHIDISTANȚĂ POLITICĂ – (și) elementele pe care le-am supus atenției dvs. prin sesizarea alăturată, veți reuși să dovediți că SRI-ul este o instituție care acționeză E X C L U S I V în beneficiul românilor, al statului român, nu în interesul celor care vă numesc / vă mențin în funcție !?
Vă dorim mult, mult succes în activitatea dvs. de mare răspundere social-politică.
Așteptăm că mare interes răspunsul dvs.

Cu deosebit respect,
Prof. Toma Bălășoiu
Reprezentantul acționarilor Băncii Internaționale a Religiilor

P.S. 1.- Sub degradanta umbrelă a anonimatului, o persoană, care ne-a dat de înțeles că îi este cunoscută sesizarea alăturată, ne-a relatat – la interfonul blocului – că este mincinoasă afirmația transmisă nouă de către SRI prin adresa nr.39.463 din 22.03.2016 („…aspecte de interes sunt valorificate prin informarea beneficiarilor legali”.
Din scurta sa relatare a rezultat că – de fapt – informațiile obținute de lucrători ai SRI-ului sunt transmise SELECTIV / NUMAI celor care sunt avizați (aflați la putere), nu și celor care ar putea reacționa (aflați în opoziție).
S-a referit concret la tratarea batjocoritoare de către SRI a declarației publice a E.S. domnul Michael GUEST, ambasadorul SUA în România, și la ignorarea, inclusiv de către dvs. personal – membru al CSAT-ului -, a obligației CSAT-ului de a reacționa, potrivit prevederilor legale, în problema ținerii ilegale / în nelucrare de către DNA timp de peste 17 (șaptesprezece) ani, din motive pur politice, a dosarului CSAT-ului privind falimentul fraudulos al Băncii Internaționale a Religiilor, dosar în care ar fi implicați amici politici ai fostului președinte (dl Traian BĂSESCU), ai actualului președinte (dl Klaus IOHANNIS) și ai dvs.

2.- În caz că sunteți realmente dispus să treceți efectiv la înfăptuirea dătătoarelor de speranțe dorințe exprimate de dvs. la 23 mai 2015, precum și sincer interesat să cunoașteți și alte elemente privind problemele supuse atenției dvs. prin această scrisoare, vă rugăm să vă bizuiți pe disponibilitatea noastră de a vă sprijini.