iN8bpPMq0eI1DCNMG1lAPARTIDUL COMUNIST ROMAN

SECOLUL XXI (PCR-XXI)

B I R O U L E X E C U T I V

pcr@pcr.info.ro

www.pcr.info.ro

facebook.com/pcomunistroman

Mesajul Partidului Comuinist Roman – Secolul XXI cu ocazia Zilei de 8 Mai 2020.

Stimati prieteni

În secolele XV—XVI are loc nașterea capitalismului. Spre deosebire de micul burghez și țăranul, care ambii produc numai pentru satisfacerea propriilor nevoi, Capitalistul produce pentru mărirea Capitalului. În timpul secolelor al XVII-lea și al XVIII-lea burghezia era clasa socială politica progresistă politică, care susținea principiile guvernării constituționale și ale dreptului natural, împotriva Legii Privilegiului și a pretențiilor de guvernare prin dreptul divin pe care nobilii și prelații l-au exercitat în mod autonom în timpul feudalismului. După Revoluția Industrială (1750-1850), până la mijlocul secolului al XIX-lea, marea extindere a clasei sociale burgheze a determinat stratificarea ei în „marea burghezie” (bancheri și industriași) și „mica burghezie” (comercianți și funcționari). În secolul al XIX-lea, burghezia a promovat liberalismul și a obținut drepturi politice, drepturi religioase și libertăți civile pentru ei înșiși și pentru clasele sociale inferioare; astfel, burghezia a devenit o forță filosofică și politică progresistă în societățile occidentale.

Socialsimul, cunoscut in forma sa initiala sub denumirea de Socialism utopic, a aparut ca reactie la Liberalism, inaintea aparitie clasei muncitoare moderne,Gânditori socialiști au apărut odată cu dezvoltarea clasei muncitoare. Ei au prezentat Socialismul ca o alternativă la Capitalism si au criticat aspru capitalismul.Unul dintre liderii teoreticienii ai mișcării socialiste British Chartist din Anglia ,Bronterre O’Brien a scris:

„Istoria umanității arată că de la începuturile sale, bogații din toate țările au conspirat în permanență pentru a îngenunchea pe săracii din toate țările, deoarece sărăcia omului sărac este fundamentul bogăției omului bogat. Toate crimele și superstițiile naturii umane își au originea în această luptă canibală a bogaților împotriva săracilor.Dorința unui om de a trăi din fructele muncii altora este păcatul originar al omenirii. Mizeria clasei muncitoare nu se datorează pur și simplu răutății capitalismului, ci modului de funcționare a sistemului capitalist. Nu se pune deci problema de capitalism „bun” sau „rău”. Legile economice ale capitalismului dictează esența acestui sistem”.

În cadrul Doctrinei și Mișcării Socialiste au apărut două curente: „socialiștii reformatori si „socialiștii revoluționari”. Apărută inițial ca un curent reformist în cadrul teoriei și mișcării socialiste, „social-democrația” aducea anumite critici acestei ideologii. La începutul secolului al XX-lea „social democrații” erau definiți drept „socialiști – reformatori” prin opoziție cu „socialiștii revoluționari”. Ambele curente socialiste, considerau că socialismul, bazat pe proprietatea comună, este obiectivul esențial al omenirii.

Spre deosebire de „socialiștii revoluționari” cei „reformatori” considerau însă că trecerea la societatea socialistă trebuia făcută prin „evoluție” nu prin „revoluție”. Ruptura formală dintre „socialiștii revoluționari” și cei „reformiști” s-a produs odată cu izbucnirea primului război mondial. „Socialiștii revoluționari” militau contra războiului pe considerentul că proletarii de diferite naționalități nu trebuie să lupte unii contra altora, obiectivul lor real fiind solidaritatea de clasă contra burgheziei.

„Socialiștii reformatori” susțineau însă eforturile de război ale guvernelor națiunilor din care făceau parte înlocuind „principiul solidarității de clasă” cu „principiul solidarității naționale” – principiu care, avea să evolueze, în unele țări, spre fascism.

Urmare a acestei scindări „Socialiștii revoluționari” aveau să fie cunoscuți sub numele de „Comuniști” iar „Socialiștii reformatori” sub numele de Ssocial – democrați”.

Istoria „Social-democrației” este insa istoria unei îndelungi, lente, constante și neabătute alunecări către dreapta, „Social-democrații” transformându-se încet dar sigur în „Pro-capitaliști”.

Doctrina comunista a fost fundamentata de Karl Marx si Friederich Engels care au dezvoltat ideile socialiste și au pus socialismul pe baze științifice apelând la metoda materialismului dialectic.

In februarie 1948 cei doi au publicat la Londra Manifestul Pattidului Comunist care se baza pe „Solidaritatea proletariatului” sub deviza” Proletari din toate tarile unuti-va „

Doctrina Comunistă Marxist – Leninistă – promovată de Partidul Comunist Bolșevic (PCUS) a fost rezultatul completării Doctrinei Comuniste Marxiste cu elemente rezultate din experiența mișcărilor revoluționare din Rusia și s-a transformat după Revoluția din 1917 într-o Doctrină de Subordonare a Mișcării Comuniste Mondiale prin intermediul Kominternului.

Această supunere necondiționată în fața Moscovei avea să fie unul dintre principalele motive care au făcut ca, în multe țări din Europa, partidele comuniste să fie interzise prin lege. În acest sens, la 4 ani de la infiintarea sa ,pe 8 mai 1921, Partidul Comunist din România (PCdR), a fost scos în afara legii, prin aderarea la Komintern, in 1924, de Guvernul Liberal, prin Legea Mârzescu si a activat in ilegalitate pana in 1944.

In 1945, PCdR si-a schimbat denumirea in Partidul Comunist Roman,moment in care a revenit la ideea de Comunism National.Secretar General a fost ales Gheorghe Gheorghiu Dej, care a propus cu aceasta ocazie industrializarea țării, cu accent pe industria grea,,crearea unor noi surse de energie si electrificarea tarii.

In 5 octombrie 1947, prin fuziunea cu Partidul Social Democrat , Partidul Comunist Roman si-a schimbat denumirea in Partidul Muncitoresc Roman.

In anul 1964 s-a publicat, in urma Plenarei din Aprilie, Declaratia de Independenta si Reconciliere Nationa care a consfintit principiile de politica externa, in plan social si politic si eliberarea din inchisori a tuturor detinutilor politici care au fost incadrati cu drepturi depline in societartea romanesca.Acesta a fost inceputul promovarii Comunismului National Reprezentativ Romanesc, care a dupa moartea lui Gheorghe Gheorghiu Dej,pe 19 martie 1965, a fost continuat si perfectionat de Nicolae Ceausecu din functia de Secretar General al Partidului Comunist Roman ,reinfiintat in 1965 si de Presedinte al Republicii Socialsite Romania.

Doctrina Comunismului Național Reprezentativ Romanesc a abordat solidaritatea și internaționalismul prin prisma interesului național și a acționat pentru înlocuirea subordonării promovate de PCUS, cu relații de egalitate și neamestec în treburile interne ale partidelor și statelor și a avut la bază Democrația Reprezentativă, care se practică și astăzi în întreaga lume.

Gheorghe Gheorghiu Dej și Nicolae Ceaușescu au abordat Doctrina Comunistă Marxistă, prin prisma Interesului Național promovând un Naționalism de Stânga Pozitiv și un Internaționalism conform cu Interesul Național al poporului român.

Acest lucru a fost posibil deoarece Doctrina Comunistă fundamentată de Marx, prin Manifestul Partidului Comunist, în 1848, este o doctrină adaptabilă la evoluția societății umane, însuși Marx afirmând cu claritate că: „Filozofii nu au făcut nimic altceva decât să interpreteze lumea, important este a o schimba!“

Lovitura de Stat Militara din 1989 a scos din viata politica Partidul Comunist Roman pana pe 27.06.2016 cand s-a inregistrat in Registrul Partidelor Politice din Romania , la pozitia 135,Partidul Comunist Roman-Secolul XXI (PCR-XXI), care promoveaza Doctrina Comunismului Național Participativ Românesc – care abordeaza Nationalismul si Internaționalismul prin prisma interesului național, se opune oricărei încercări de subordonare politică și statală, promovează relații de egalitate și neamestec în treburile interne ale partidelor și statelor și are la bază principiile Democrației Participative.

După cum se cunoaște, Democrația Reprezentativă (practicată și în prezent pe plan mondial) și-a dovedit în timp limitele sale.

Sistemul actual de alegeri, bazat pe alegere de jos în sus și luarea hotărârilor de sus în jos, transformă funcțiile de conducere în funcții de comandă și prin urmare permite promovarea unor atitudini totalitariste și extremiste, individuale sau de grup, contrare interesului național.

Democrația Reprezentativă și aplicarea rigidă a Centralismului, au permis lui Gorbaciov să hotărască de unul singur soarta a milioane de oameni prin destabilizarea țărilor socialiste și înlocuirea Securității ideologice cu o Securitate economică, care nu se practică în relațiile dintre state, nici la 30 de ani de la aceste evenimente. Cei aleși în baza Democrației Reprezentative nu au nici o responsabilitate față de cei care îi aleg, fapt ce l-a determinat pe Mark Twain sa afirme: „Dacă votul cetățenilor ar fi avut valoare, era înlocuit de mult”. Rezultă deci că nu doctrinele conduc la totalitarism și extremism, ci forma de democrație care se practică în cadrul acestora.

Partidul Comunist Român-Secolul XXI (PCR-XXI), prin Programul său politic a pus la baza întregii sale activități principiile Democrației Participative care promovează munca și hotărârile colective, urmând ca cei selectați de la bază, prin prisma rezultatelor concrete obținute în practica socială și de partid, să fie promovați în funcții pentru a pune în aplicare hotărârile colective luate de cei care i-au promovat. În acest fel, funcțiile de conducere nu mai devin funcții de comandă, ci funcții de punere în practică a hotărârilor colective, ținând cont că hotărârile colective sunt superioare celor individuale și de grup. Extinderea Democrației Participative și la nivelul Societății românești, va permite ca acesta să poată stopa excesele de putere ale factorilor de conducere și să devină un partener egal al Statului in promovarea interesului național ,în plan intern și internațional.

PCR-XXI și-a propus prin Programul său politic să promoveze o Economie Mixtă de Piață, prin dezvoltarea unui Spațiu Public începând cu Patrimoniul PCR, cu patrimoniul Optanților, care a fost redistribuit proprietarilor deși fusese achitat în aur după 1920 de Statul Român si cu proprietățile înstrăinate prin fals și mijloace ilegale.

PCR-XXI va milita pentru ca Statul Minimal actual să devină un Stat Participativ, capabil să preia în proprietatea statului toate resursele naturale ale țării, care nu vor mai putea fi înstrăinate sau privatizate și să le valorifice în interesul poporului român prin reindustrializarea țării și prin cooperări în care Statului român să-i revină minim 51% din profit.

Creșterea rolului Statului român va permite ca acesta să creeze un echilibru pe bază de eficiență între proprietatea publică și cea privată.

In plan social, PCR-XXI, se delimitează de ateismul istoriei trecute, apreciind Crestinismul ca o prima forma de socializare spirituala umana si pe Isus Cristos ca „primul comunist” prin indemnurile sale ” Iubeste aproapele ca pe tine insuti” , ” Cei din urma vor fi cei dintai” si afirmatia ’’ Cine nu munceste nu manca „ , susține proprietatea privată și inițiativa economică privată, care se pot dezvolta liber într-un cadru legal favorabil, sprijinit de Statul român și sprijină socializarea activităților productive pentru creșterea eficienței lor.

În plan internațional, PCR-XXI va da continuitate relațiilor tradiționale de prietenie și colaborare reciproc avantajoase, ale țării noastre cu toate țările lumii și va acționa pentru realizarea de axe economice strategice cu toate marile puteri economice din lume, acordând prioritate Programului investițional promovat de China, denumit „Drumul Mătăsii”, care oferă mari avantaje economice și de care beneficiază multe țări din zonă și din întreaga lume.

PCR-XXI ,va acționa pentru revenirea la politica tradițională reactiva în locul celei pro-active actuale, pentru reintroducerea serviciului militar , obținerea de către țara noastră a statului de Neutralitate Activă și pentru denuclearizarea Mării Negre și a Balcanilor.

Astazi cand se implinesc 99 de ani de la aparitia pe scena politica, din tara noastra, a partidului comunist, pe 8 Mai 1921,ne mandrim cu realizarile de exceptie obtinute de poporul roman, in toate domeniile de activitate , in perioada Comunismului National Reprezentativ Romanesc si felicitam pe toti cei care au avut calitatea de comunisti nationali si au ramas credinciosi principiului de a nu se intreba ce le ofera tara lor ci de ce pot ei oferii tarii , indiferent de regimul social in care ne desfasuram activitatea si care militeaza alaturi de PCR-XXI pentru o Europa fara dublu standard , formata din tari independente , suverane si egale, capabila sa asigure dezvoltarea si progresul tuturor tarilor membre si in conformitate cu prevedrile din Programul PCR-XXI ,militeaza pentru o Reconciliere Nationala a tuturor fortelor politice ,aflate la guvernare si in opozitie, pentru ca impreuna sa realizam un Program National de Dezvoltare Economico-Sociala , pe termen mediu si lung, care lipseste tarii de 30 de ani si militeaza pentru unirea tuturor fortelor de stanga pe baza principiilor Democratiei Participative.Pe acesta linie PCR-XXI si-a propus sa sprijine toate initiativele de identificare si promovare a interesului nstional , pe toate palierele , indiferent de partidele sau miscarile sociale care le initiaza.

Numai actioanand uniti vom putea, conform lui Petru Rares: ‘Sa fim ce am fost si mai mult de atat”!

Cu prietenie si solidaritate,

Constantin Cretu

8 Mai 2020