CD
1.111 aprobate

denitsoc@gmail.com
75.57.36.95
ONU SOLICITĂ INSTANȚEI PROPRII SĂ DECLARE ILEGALĂ OCUPAȚIA ISRAELIENĂ A PALESTINEI

Rețeaua Voltaire

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar putea regreta că a postat pe Twitter: „Acestea sunt directivele fundamentale ale guvernului național pe care îl conduc: poporul evreu are un drept exclusiv și incontestabil asupra tuturor zonelor din Țara Israelului. Guvernul va încuraja și extinde colonizarea în toate părți ale Țării lui Israel – în Galileea, Negev, Înălțimile Golan, Iudeea și Samaria.”

Ca răspuns, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat – cu 87 de voturi pentru (grupate în jurul Rusiei și Chinei), 26 împotrivă (inclusiv Statele Unite, Regatul Unit, Australia, Austria, Canada, Germania și Italia) și 53 de abțineri ( inclusiv Franța, Brazilia, Danemarca, Finlanda, Japonia, Țările de Jos, Suedia, Elveția și în special Ucraina) – o rezoluție prin care se solicită, în temeiul articolului 18, Curții Internaționale de Justiție (adică Curtea ONU de la Haga) să se pronunțe asupra ocupației israeliene ale teritoriilor palestiniene.

Întrebarea este formulată astfel:
„(a) Care sunt consecințele juridice care decurg din încălcarea în curs de către Israel a dreptului poporului palestinian la autodeterminare, din ocuparea, așezarea și anexarea prelungită a teritoriului palestinian ocupat din 1967, inclusiv măsurile menite să modifice compoziția demografică, caracterul și statutul Orașului Sfânt Ierusalim și din adoptarea acesteia a legislației și măsurilor discriminatorii aferente?

(b) Cum afectează politicile și practicile Israelului menționate la paragraful 18 (a) de mai sus statutul juridic al ocupației și care sunt consecințele juridice care decurg pentru toate statele și Națiunile Unite din acest statut?”
Această procedură ar trebui să conducă la o decizie a Curții care declară ilegală conform dreptului internațional ocupația israeliană a Teritoriilor Palestiniene.

Din 1948, aproximativ patruzeci de rezoluții ale Națiunilor Unite au fost încălcate de Israel cu impunitate totală. Cu toate acestea, în 2004, Curtea Internațională de Justiție a clarificat chestiunea declarând ilegalitatea așezărilor israeliene situate pe teritoriul palestinian, precum și a acelor părți ale Barierei de Separație care invadează același teritoriu.

Rezoluția tocmai adoptată era în discuție de două luni. A fost adoptată în principal pentru a împiedica noul guvern al lui Benjamin Netanyahu să-și ducă la îndeplinire programul „sionist revizionist” descris în tweet-ul citat mai sus.

In dezbaterile s-au înfruntat susținătorii „dreptului internațional”, conduși de Rusia și China, cu cei ai unei „ordini bazate pe reguli”, conduse de anglo-saxoni.
Acesta din urmă s-a dovedit a fi în minoritate.

Sursa: https://www.voltairenet.org/article218603.html

Traducerea: CD