Ce se întâmplă cu patrimoniul PCR ?
No issue detected

surena2 hours ago
.
Fondurile de pensii suplimentare ale RS Romania sau de ce nu avem azi bani de pensii

Stenograma şedinţei Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din ziua de 10 septembrie 1984

Au participat tovarăşii: Nicolae Ceauşescu, Iosif Banc, Emil Bobu, Elena Ceauşescu, Lina Ciobanu, Ion Coman, Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Alexandrina Găinuşe, Manea Mănescu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Păţan, Dumitru Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeţ, Ştefan Andrei, Ştefan Bîrlea, Marin Enache, Petru Enache, Mihai Gere, Suzana Gâdea, Ana Mureşan, Elena Nae, Ion Radu, Ion Stoian, Ioan Totu, Ioan Ursu, Richard Winter.

Au fost invitaţi tovarăşii: Silviu Curticeanu, Constantin Radu, Gheorghe Stoica, Maxim Berghianu, Petre Gigea, Constantin Mitea, Dumitru Alecu.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aţi văzut ordinea de zi. Mai aveţi ceva de propus? (Nu).

PUNCTUL 1

Raport privind aplicarea măsurilor referitoare la majorarea retribuţiilor

Aţi văzut Raportul, dacă aveţi ceva de spus?

Tov. Elena Ceauşescu: De acord.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Care este situaţia pensiilor? De fapt, am spus să lăsăm la o parte, să facă un material.

Tov. Maxim Berghianu: Conform programului aprobat, care s-a aplicat, pensia medie este de 1278 lei, iar pensia medie cu vechime integrală este de 1750 lei. Deci, asta înseamnă că asigurăm creşterea corespunzătoare a pensiilor.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Deci pensia medie [este de] 1750 [lei]?

Tov. Maxim Berghianu: Cu vechime integrală.

Tov. Nicolae Ceauşescu: În viitor, să nu mai dăm fără vechime integrală!

Tov. Elena Ceauşescu: Restul sunt pensii de boală, de invaliditate.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Pensia de boală este altceva!

Tov. Maxim Berghianu: Acum este pensia medie cu vechime integrală, 1750 lei.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Bine.

Tov. Maxim Berghianu: Din calculele făcute, datorită faptului că indicii de preţuri rămân la 123, ca atare se menţin preţurile în urma măsurilor luate, pensiile vor creşte cu circa 6 la sută, vorbesc de pensia reală, în loc de 5 la sută cât a fost stabilit.

Pe baza indicaţiilor date de tovarăşul secretar general, se lucrează la un material – care îl ştiţi – în legătură cu pensia suplimentară; au fost foarte mulţumiţi unii pensionari datorită faptului că au primit un spor mai mare din cauza suplimentării pensiei. Aşa cum am spus, se lucrează acum la această problemă, în sensul ca pensia suplimentară de 2 la sută – majoritatea sunt cu 2 la sută, numai vreo 3500 dau 4 la sută, deci un număr neînsemnat – să fie de 3 la sută. Se apreciază că, dacă pensia suplimentară ar fi de 3 la sută, am obţine nişte încasări mai bune şi am putea treptat, conform indicaţiilor tovarăşului secretar general, să nu le mai majorăm din fondul de stat, mă refer la pensia medie, ci pe seama fondurilor de pensii suplimentare.

Fondurile încasate în perioada aceasta au fost de circa 45 miliarde, s-au plătit 15 miliarde, rămânând circa un sold de 31 miliarde. Dacă majorăm la 3 la sută pensia suplimentară, contribuţia crescând, vor fi nişte suplimentări mai mari la cei care se pensionează, deci ar rezulta un fond de circa 2,6 miliarde lei la nivelul unui an, din care s-ar plăti circa 72 milioane.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Sigur, trebuie văzut în final.

Tov. Maxim Berghianu: În 1990 s-ar încasa, la pensia suplimentară, 17 miliarde de lei.

Tov. Petre Gigea: 59 miliarde.

Tov. Maxim Berghianu: Ceea ce înseamnă un sold în plus de 17 miliarde, dând o majorare corespunzătoare pensiei medii reale, cu vechime integrală, de 2,8 miliarde. Rămâne să facem materialul ordonat.

Tov. Nicolae Ceauşescu: O să-l discutăm separat.

Tov. Elena Ceauşescu: Când o să avem materialul.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Aici, la retribuţii cred că este foarte bine.

Tov. Gheorghe Rădulescu: Foarte bine.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Vom ajunge la creşterea retribuţiei reale cu 8 la sută în viitor, pe căile care se spun aici, în material; aşa cum am stabilit, de altfel, la Conferinţa Naţională a partidului. De acord.

(Toţi tovarăşii sunt de acord).

Practic, toată lumea a primit majorarea pensiilor, nu mai sunt categorii care n-au primit?

Tov. Maxim Berghianu: Spre deosebire de alte dăţi, când noi am încurajat pe cei cu vechime incompletă, de data aceasta, conform sarcinilor stabilite de tovarăşul secretar general, s-au majorat pensiile la cei cu vechime integrală.

Tov. Nicolae Ceauşescu: La retribuţii, toată lumea a primit?

Tov. Maxim Berghianu: Da.

Tov. Silviu Curticeanu: De la 1 august au fost majorate retribuţiile la toate categoriile. Şi pensiile la fel.

Tov. Nicolae Ceauşescu: De data aceasta, nu s-au majorat la aşa-zişi cu retribuţii mici sau dacă nu au vechimea integrală; pensia de bază s-a majorat ţinând seama şi de vechimea integrală. Pensia de boală sau celelalte pensii, este altceva.

Tov. Maxim Berghianu: Este mai echitabil aşa.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Atunci să aprobăm, să-l considerăm aprobat; să scriem şi în legătură cu pensiile, punând aici accentul, la pensii, pe activitatea completă sau integrală.

Tov. Elena Ceauşescu: În comunicat.

Tov. Nicolae Ceauşescu: Da. Nu mai sunt probleme? (Nu).

Bun. Mai departe.

PUNCTUL 2

Propunerile în legătură cu prelungirea valabilităţii Tratatului de la Varşovia.

Aţi văzut propunerile? (Da.)

Să lăsăm deocamdată pe 5 ani, şi pe urmă o să mai vedem.

Tov. Constantin Dăscălescu: Este bine.

Tov. Nicolae Ceauşescu: De acord.

(Toţi tovarăşii sunt de acord).

PUNCTUL 3

Propunerile privind participarea delegaţiei române la următoarele două sesiuni ale Conferinţei de la Stockholm.

Aţi văzut propunerile. Aveţi ceva observaţii?

Tov. Gheorghe Rădulescu: Sunt bune.

Tov. Nicolae Ceauşescu: De acord.
(Toţi tovarăşii sunt de acord).
sursa:Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond C.C. al P.C.R – Cancelarie, dosar nr. 48/1984, f. 2; 6-9.

Legea 3/1977 prevedea in cap.7 modul cum se calculeaza pensia suplimentara.Dupa ’90 banii au disparut, li s-a inchis gura pensionarilor indreptati la pensia suplimentara cu o crestere a punctului de pensie, zero si un pic,adica nimic. Nimeni nu spune unde s-au evaporat miliardede lei din aceste fonduri in 1990 si ce s-a ales cu fondurile suplimentare de pensii. Daca citim cu atentie stenograma vedem ca era vorba de 2,45 mld.$ la nivelul anului 1989.Azi ar insemna undeva 4,80-5 mld.$ adica 35% din pensiile platite fara a lua in considerare dobanda. O crestere cu 10% a redeventelor si cu 15% la petrol ar asigura statului nu numai fondurile necesare echilibrarii bugetului asigurarilor sociale,dar si constituirea unor fonduri de pensii administrate de stat pe doua componente: finantarea investitiilor publice si finantarea bancilor de stat.Cam asta facea cizmarul analfabet cu banii,ii punea la lucru,ii plasa.