Nicolae Ceauşescu – strănepotul

unui mare proprietar de pământ

În anul 2008 a apărut, la  Editura Curtea Veche, (www.curtea veche.ro), cartea Ceauşescu văzut de aproape, de Toma Roman jr.

Cartea conţine numai 10 (zece!) pagini scrise de autor, la nivel de amator, restul fiind interviuri ale unor profitori ai fostului regim, în majoritatea lor alogeni: Ştefan Kostial, Iosif Banc, Voicu Zdrenghe, Alexandru Budistanu, Serghei Mizil ş.a. Deşi autorul cărţii pretinde că este nepot de soră al lui Nicolae Ceauşescu, din carte rezultă că este străin de originea familiei Ceauşescu. Cartea conţine multe date inexacte, falsuri şi încearcă să pună într-o lumina defavorabilă pe fostul preşedinte al României, Nicolae Ceauşescu.

Am rămas surprins, chiar indignat, că o editură importantă a putut să publice o asemenea maculatură. Le recomand autorului cărţii şi celor care au scris interviurile din carte să citească următoarele lucrări despre originea familiei lui Nicolae Ceauşescu: teza de doctorat al lui Axente Crişu (1911-1953), strănepotul tribunului Axente, din timpul lui Avram Iancu; Istoria Romanilor de A. D. Xenopol; Însemnări despre români de Karl Marx, Editura Karpath, Madrid 1965; 1848 la Români, de Cornelia Bodea; Jurnal de călătorie de Constantin C. Giurescu, Editura Sport Turism 1977, Bucureşti; Istoria Românilor din cele mai vechi timpuri până astăzi, de Constantin C. Giurescu, Editura Albatros, 1975, Bucureşti; O jumătate de veac, de A. Negoescu, Editura NOI, 2001, Bucureşti; Enciclopedia CUGETAREA de Lucian Predescu, Editura Georgescu Delafras, Bucureşti, 1940.

După complotul internaţional antiromânesc din decembrie 1989, au apărut, precum ciupercile (otrăvitoare) după ploaie, unii indivizi care nu mai contenesc cu denigrarea fostului preşedinte al României, Nicolae Ceauşescu. Cea mai mare parte a acestor denigratori o reprezintă alogenii şi infractorii de drept comun, iar altă parte – lingăii şi profitorii vechiului regim. Toţi aceştia urmăresc un singur lucru: România să fie lichidată ca Stat şi românii ca Naţiune.

În primele zile ale anului 1990, în unele ziare au apărut articole în care iniţialele prenumelor şi numelor soţilor Ceauşescu erau scrise cu litere mici. De atunci, atât în presa (anumite publicaţii), cât şi la Radio şi Televiziune, tot felul de neaveniţi aduc injurii fostului preşedinte al Statului Român, indirect insultând Poporul Român. După decembrie 1989, alogenii care au pus mâna pe conducerea Statului Român, în majoritatea lor evrei, iudeo-ţigani, iudeo-maghiari şi sectanţi ne-au luat bogăţiile, sufletul şi limba. Acum vor să ne ia şi credinţa.

Se face mare caz de faptul că fostul preşedinte nu ar fi avut terminate nici 4 clase primare. Ca să ştie toată lumea, Nicolae Ceauşescu a urmat cursurile şcolii primare din comuna Scorniceşti între anii 1924 şi 1928, conform certificatului de absolvire, eliberat în anul 1928 şi reprodus în diferite cărţi. Restul studiilor le-a făcut, la fel ca şi cei peste 50 la sută dintre actualii intelectuali ai Ţării: şcoli muncitoreşti, cursuri paralele, serale, fără frecvenţă, speciale, în Ţară şi în străinătate. S-a întâmplat, într-adevăr, că unii dintre aceştia au obţinut o diplomă universitară prin decret (Decret nr. 87/19 iunie 1951), privind acordarea titlului de inginer militar unor categorii de tehnicieni care aveau o vechime de cinci ani în funcţii tehnice, cu o singură condiţie: să aibă absolvită o şcoală medie, dar unii alogeni au obţinut o diplomă de medic la şcoala muncitorească cu termen redus de la Breaza. Aşa e cazul Herminei Tismăneanu, care, dintr-o simplă moaşă, venită din hăul Asiei, a avut tupeul să ceară postul de profesor universitar la Facultatea de Medicină din Bucureşti. I s-a dat „numai“ postul de ministru adjunct la Ministerul Sănătăţii. Unul dintre cei mai mari preşedinţi ai Statelor Unite ale Americii a fost, în tinereţe, tăietor de lemne şi avea puţină ştiinţă de carte. Nu am auzit şi nu am văzut un cuvânt jignitor la adresa lui. Despre Thomas Alva Edison (1847-1931), care a fost unul dintre cei mai mari inventatori ai lumii, biografii săi afirmă că n-a mers la şcoală mai mult de trei luni, după care a fost dat afară pentru totdeauna din şcoală, fiindcă era prost, leneş, rău şi obraznic, dar că a primit de la mama sa o educaţie serioasă şi foarte îngrijită. Asta nu l-a împiedicat pe Edison să obţină 3.000 de brevete de invenţii, să i se decerneze Premiul Nobel şi să fie ales membru al multor Academii de Ştiinţe.

Fostul preşedinte al României, Nicolae Ceauşescu, şi-a ascuns originea socială. Probabil că aşa erau instrucţiunile trimise de Internaţionala iudaică, cu sediul la Moscova. În teza sa de doctorat, susţinută la Paris în anul 1940, Axente Crişu (1911-1953) citează pe un străbun al lui Nicolae Ceauşescu, boierul Radu Ceauşescu, mare proprietar de pământ. Axente Crişu este strănepotul tribunului Axente, din timpul revoluţiei lui Avram Iancu. A obţinut doctoratul în drept la Paris, a colaborat la Axa, Cuvântul şi Buna Vestire, iar în anii 1940-1941 a fost prefect de Mehedinţi. Din 26 august 1944 este redactor principal la secţia română de la Radio Donau, iar între anii 1949-1951 lucrează la Postul de Radio Naţional din Madrid.

Crearea Statului Român modern de către Alexandru Ioan Cuza, în anul 1862, a reclamat şi adoptarea Legii pentru expropriere. Marii proprietari de pământ, în marea lor majoritate străini, s-au opus cu înverşunare. Purtătorul de cuvânt al proprietarilor era Alexandru Lahovary (1841-1897), fanariot de origine, care a apărat cu energie proprietatea, calificând ideea exproprierii ca fiind o nelegiuire. Foarte mulţi proprietari de pământ, însă, s-au arătat plini de înţelegere şi generozitate faţă de ţăranii a căror situaţie o găseau nedreaptă. Dintre aceştia s-a evidenţiat Radu Ceauşescu, străbunicul fostului preşedinte al României, care a rostit o declaraţie emoţionantă, pe care o reproduc mai jos: „Ţărani, şi eu v-am bătut, despuiat, pus în sclavie. De 36 de ani, mă acoperiţi cu blesteme. Ţărani, iertaţi-mă, luaţi înapoi ceea ce v-am răpit“. Scena a fost evocată de Alexandru D. Xenopol, de unde a reprodus-o Axente Crişu: „O explozie de aplauze acoperă ultimele cuvinte ale deputatului proprietarilor. Numeroasa asistenţă, care năvălise în sala de şedinţe, irumpe într-un nesfârşit «ura», în timp ce ţăranii entuziasmaţi strigau: «Dumnezeu să te ierte, frate. Să fim fraţi, să trăim în pace. Trăiască Constituţia!»“. Citatul de mai sus este extras din cartea Karl Marx. Însemnări despre Români. Texte, manuscrise inedite, cu un comentariu de Pamfil Şeicaru. (Editura Carpath, Madrid, 23 august 1965). Ar fi fost util ca una dintre marile edituri să tipărească şi să răspândească în toată Ţara teza de doctorat a lui Axente Crişu şi cartea lui Nicolae Iorga Triburile turanice parazitare.

Educaţia ţărănească sănătoasă primită în familie avea să îl ajute pe tânărul Nicolae la vârsta maturităţii. Una dintre consecinţele acestei educaţii a fost faptul că preşedintele Nicolae Ceauşescu nu suporta lichelele – cel puţin până ce agresiva propagandă a cultului personalităţii, în care avea să fie prin ca o insectă în plasa păianjenului, nu avea să îi modifice comportamentul.

În vara anului 1982, cu ocazia unei vizite de lucru pe platforma industrială Berceni–Bucureşti, Nicolae Ceauşescu a fost însoţit de câţiva demnitari de stat şi membri ai C.C. al P.C.R., printre care se afla şi Angelo Miculescu.

Stadiul execuţiei lucrărilor la obiectivul de investiţii vizitat era prezentat de Emil Avram, Ministrul Construcţiilor de Maşini. În spatele ministrului se afla un grup de specialişti de la institutele de proiectare care întocmiseră documentaţia, printre care mă aflam şi eu. Nicolae Ceauşescu punea întrebări imprevizibile şi trebuia să fii pregătit pentru asemenea vizite. Nimeni nu ştia cine îl sfătuia pe preşedintele Ţării. În spatele lui Nicolae Ceauşescu erau oameni de valoare, specialişti pe o vastă diversitate de activităţi, de la fabricarea acelor de gămălie până la rachete. Interesant este că, printre aceşti specialişti, mulţi erau evrei pământeni!

Cu acea ocazie, am fost martor şi la scena relatată mai jos.

La un moment dat, din grupul de demnitari s-a desprins Angelo Miculescu, care şi-a scos batista din buzunar şi s-a aplecat să-i şteargă pantofii lui Nicolae Ceauşescu. Indignat, preşedintele Ţării l-a apostrofat spunându-i: „Nu îţi este ruşine să te degradezi, să te umileşti, să te înjoseşti în asemenea grad?“ Scena am văzut-o şi cuvintele lui Nicolae Ceauşescu le-am auzit pentru că au fost spuse cu voce tare, de i-au înspăimântat pe cei prezenţi.

Acesta era lingăul şi impostorul Angelo Miculescu, cunoscut sub apelativul „inginerul talpă“ (avea talpa de 50 cm). Îşi comanda încălţămintea la Cooperativa „Gheata“, cu al cărei preşedinte era prieten de chefuri. În tinereţe, Angelo Miculescu a purtat numele de Romeo Constantin (n. 4 decembrie 1929) şi era fiul unor cetăţeni stabiliţi la Constanţa. Nimeni nu ştia de unde veniseră părinţii lui şi ce origine etnică aveau.

Ca Angelo Miculescu mai erau şi alţi lingăi şi impostori în Guvern şi Comitetul Central, care, în faţă îl periau pe Nicolae Ceauşescu, iar în spate îl ponegreau, în special creându-i o imagine de antisemit. Nicolae Ceauşescu nu a fost antievreu. Avea evrei în familie, avea mulţi prieteni evrei în Ţară şi în străinătate. Complotiştii, trădătorii, duşmanii Statului şi Poporului Român nu-l puteau înlătura pe Nicolae Ceauşescu decât creându-i imaginea de antievreu. Conducerea superioară de partid şi de stat, conducerile ministerelor şi instituţiilor centrale erau saturate cu evrei, despre care se ştie ce rol criminal au avut în timpul complotului internaţional antiromânesc din decembrie 1989.

La 25 decembrie anul acesta se împlinesc 23 de ani de la asasinarea mişelească a fostului preşedinte al României Nicolae Ceauşescu, în sfânta zi de Crăciun, de nişte criminali alogeni, proveniţi din triburile turanice parazitare. Ne merităm soarta. Am avut milă de alogeni. Oricâte lipsuri a avut şi oricâte greşeli a săvârşit, Nicolae Ceauşescu a fost un mare conducător al Neamului Românesc şi al ţării sale, un mare patriot, iar duşmanii lui de astăzi sunt duşmanii naţiunii noastre.

22 decembrie 2012                                                                             Voicu TUDOR