Text prluat de pe „Justițiarul”

Coruptie

EXCLUSIVITATE!

La Nadăș, satul furat cu totul, se întâmplă acum:

terorism judiciar, ilegalități și ticăloșie

8

CAZUL NADĂŞ – TERORISM JUDICIAR ÎN ACŢIUNE. INCREDIBILE ILEGALITĂŢI, TEROARE ŞI TICĂLOŞIE COMISE DE LUCIU MARIANA CHIAR AZI ÎN TIMP...CAZUL NADĂŞ – TERORISM JUDICIAR ÎN ACŢIUNE. INCREDIBILE ILEGALITĂŢI, TEROARE ŞI TICĂLOŞIE COMISE DE LUCIU MARIANA CHIAR AZI ÎN TIMP CE SCRIEM ACEST ARTICOL. În continuarea dezvăluirilor articolele anterioare.TERORISMUL JUDICIAR consta în IMPUNEREA PRIN FORŢĂ ARMATĂ DE CĂTRE AUTORITĂŢILE STATULUI A DISPOZIŢIILOR ILEGALE ORDONATE DE UNII JUDECĂTORI simultan cu REFUZUL SOLIDAR A ACELORAŞI AUTORITĂȚI DE A CERCETA ŞI ANULA RESPECTIVELE DISPOZIŢII ŞI DE A OPRI JUDECĂTORII RESPECTIVI DE A DISPUNE ÎN CONTINUARE DISPOZIŢII ILEGALE. Există legislaţia necesară dar nu este aplicată. ÎN acest mod, statul român a fost transformat într-un stat terorist împotriva poporului român. Este suficient ca un judecător din zece să dispună hotărâri ilegale şi va anula tot ce fac corect şi bun ceilalţi nouă.

           Pe scurt istoria şi ce s-a întâmplat ieri la Judecătoria Ineu

MARIANA LUCIU, membru în grupul de crimă organizată care a atacat Poporul Român în repetate rânduri, cea mai recentă dată fiind la 1989, care a fost strecurată în funcţie de judecător la Judecătoria Ineu, în anul 2006 a dispus în 2 termene ca întreg satul Nadăş cu 8,742 de hectare să fie trecut în proprietatea “¨fraţilor” ei COLŢEU VIORICA şi COLŢEU ALEXANDRU, fără ca proprietarii satului sătenii să participe la proces, fără o expertiză, contra prevederilor imperative ale legii nr 247/2005 în baza căreia pretinde că a dat sentinţa, având la dosar dovada că COLŢEII nu au nici un drept legal.

Doi “fraţi “din aceeaşi organizaţie infracţionala, ocupanţi de funcţii de judecători la Tribunalul Arad, susţin în Contestaţie în Anulare respectivă ilegalitate.

Alt “frate” din aceeaşi organizaţie infracţionala TRIPA AUREL de biroul şi din aceeaşi organizaţie infracţională, dispune în 2009 intabularea hotărârii LUCIU în Cartea Funciara far cadastru, far expertiză, cu încălarea tuturor legilor care reglementează funcţionarea Cărţilor Funciare.

Conducerea “frăţiei” organizează atacul prin executările silite asupra sătenilor dar preventiv, pentru a nu întâmpină nici o rezistenţă, au trimis un alt “frate”, avocatul LUPU STELIAN să câştige încrederea sătenilor ca să le blocheze toate apărările în timpul executărilor silite, misiune de care s-a achitat impecabil.

Pentru îndeplinirea cu docilitate a misiunilor desemnate, LUCIU MARIANA este pusă în funcţia de Preşedinte al Judecătoriei Ineu pentru continuarea operei de transfer a proprietații Poporului Român din zona către stăpânii frăţiei infracţionale.

În decembrie 2012, se constituie GRUPUL DE SOLIDARITATE ROMÂNEASCĂ şi se implică în susţinerea sătenilor, începând astfel colaborarea sătenilor cu dna. av. Vasilică Coroiu;

Dna. Av. Coroiu a făcut un număr de acțiuni între care şi o plângere penală împotriva Familiei Colţeu, a notarului, şi a persoanelor implicate în retrocedarea satului, aflat pe rolul DNA Timişoara; 1/P/2014.

DNA începe urmărirea penală a membrilor Familiei Colţeu 28 februarie 2014 şi dispune măsura sechestrului asupra tuturor imobilelor preluate prin sentinţa din 2006 a judecătoarei LUCIU MARIANA, toate bunurile firmelor lor, dispune predarea pădurii înapoi în posesia Romsilva, moment la care se constată imense tăieri ilegale de păduri şi un prejudiciu estimat de peste 20 de milioane de Euro;

Executările au continuat chiar în condiţii de urmărire penală și de instituire a sechestrului penal.

În vara lui 2015, se încerca excutarea lui Biriş Iovu unul din conducătorii sătenilor.

Dan Av. Coroiu depune Contestaţii al Executare la Judecătoria Ineu, respinse de subalternii lui LUCIU MARIANA deşi executarea este efectuată prin următoarele mijloace nelegale:

• În baza unor documente de executare falsificate de executorul GĂLUȚI ALEXANDRU, existând un raport criminalistic, grafoscopic, care atestă falsul;

• Faţă doar de un singur membru al familiei, pentru restul membrilor nu a existat nici o dispoziţie a sentinţei;

• În condiţiile existenţei unei unei hotărâri judecătoreşti irevocabile din 2013 care conţine obligaţia asumată de familia COLŢEU de a iniţia acţiune în instanţă pentru evacuarea celorlalţi membrii ai familiei Biriş, ceea ce nu s-a făcut niciodată.

• În condiţiile în care dispoziţiile hotărâi judecătoreşti sunt împotriva lui Biriş Iovu pentru un imobil din Nadăş iar excutarea se efectuează împotriva unui imobil din satul Minişel deţinut de Horga Gheorghe, întrucât proprietatea nu a fost trecută de 40 de ani în scripte în proprietatea lui Biriş întrucât în zonă, relaţiile între oameni se bazează pe încredere şi credinţa în Dumnezeu, nu sunt bazate şi nu pe legi şi hârtii.

• În condiţiile în care s-a început urmărirea penală împotriva expertului topo Dămăcuş care a efectuat expertiza în dosarul pus în executare şi care a falsificat graniţele satelor Nadăş şi Minişel ca să se poată executa proprietatea în baza sentinţei LUCIU din 2006.

Scopul executării a fost intimidarea sătenilor, ceea ce, însă, prin exemplară solidarizare şi răbufnire a spiritului de luptători al romanilor nu s-a putut finaliza aşa cum ar fi dorit frăţia internaţională care a comandat acţiunea;

                        TERORISMUL JUDICIAR ÎN CONTINUĂ ACŢIUNE

La 06 noiembrie 2015 – se inregistreaza o nouă Contestaţie la Executare de către Av. Coroiu pentru Biriş Iovu, suspendarea executării, suspendare provizorie a executării şi recuzarea executorului la Judecătoria Ineu.

Se dispune termen pentru Contestaţie şi suspendare la 25 noiembrie 2015 orele 09:00, pt suspendare provizorie a executării la 18 noiembrie 2015 şi recuzarea executorului la 19 noiembrie 2015.

La 10 noiembrie 2015 la 10:00 se încerca executarea silită unde s-au confruntat pe de o parte sătenii, membrii GRUPULUI SE SOLIDARITATE ROMANESCĂ iar pe partea cealaltă, membrii frăţiei infracţionale prin COLŢEU VIORICA, COLŢEU MIHAELA, COLŢEU SIMONA şi soţul ILIEȘ OLIVER, Executorul GĂLUȚI, JANDARMII. Evenimentul a fost amplu descris la postarea noastră din 12 noiembrie 2015.

Un aspect de știut este faptul că la deasupra porții de intrare străjuia o cruce şi o icoană a Domnului Iisus Hristos. Pentru toți de acolo, în afară de Familia Colțeu, Executor şi Jandarmi, adică Statul Român şi clienţii săi, acest fapt a avut o mare importanţă şi greutate în deznodământ.

La 18 noiembrie 2015, suspendarea provizorie a executării se amână pentru 25 noiembrie 2015 orele 14:00 pe motiv ca judecatoarea căreia i s-a alocat dosarul este în concediu medical. MĂSURĂ ESTE ILEGALĂ întrucât procedura de suspendare provizorie este de urgenţă şi se poate judeca şi fără citarea părţilor iar competenta este a judecătorului repartizat sau a preşedintelui de instanță iar LUCIU MARIANA este preşedinta de instanţă. IATĂ ÎNCĂ O NOUĂ MĂSURA ILEGALĂ DISPUSĂ DE LUCIU MARIANA.

La 19 noiembrie 2015 se respinge recuzarea executorului.

La 20 noiembrie 2015 Biriş Iovu primeşte înştiinţarea emisă la 19 noiembrie 2015 ca executorul GĂLUȚI va continua excutarea imobilului la 24 noiembrie 2015 orele 10:00.

nadas

La 24 noiembrie 2015 orele 10:00, sătenii, membrii GRUPULUI SE SOLIDARITATE ROMANESCĂ sin Bucureşti, Braşov, Arad, Timişoara sunt prezenţi dar executorul nu se prezintă.

La 24 noiembrie 2015 după-amiaza Biriş Iovu primeşte înştiinţarea emisă de excutorul GĂLUȚI ALEXANDRU în 20 noiembrie 2015 că nu se va mai prezenta pe 24 noiembrie 2015 întrucât dosarul în original i-a fost cerut de către Judecătoria Ineu.

grgr 1gr 2

La 25 noiembrie 2015 orele 09:00 la Judecătoria Ineu la termenul pentru Contestaţie la executare şi Suspendarea executării, se prezintă ca judecător… LUCIU MARIANA. Dispune că, întrucât la dosar nu se afla dosarul de executare al executorului GĂLUȚI ALEXANDRU, se va înainta adresa către executorul GALUT să trimită o copie certificat a dosarului e executare şi se acorda termen pentru 16 decembrie 2015.

La 25 noiembrie 2015 orele 14:00 la Judecătoria Ineu la termenul pentru Suspendarea provizorie a executării, se prezintă ca judecător… LUCIU MARIANA. La dosar se afla O COPIE CERTIFICATA a dosarului de executare al executorului GĂLUȚI ALEXANDRU !!! LUCIU MARIANA se declară incompatibila să judece şi dispune ca dosarul să fie trimis la registratură pentru re-repartizare aleatorie. Dna AV Coroiu se opune şi arată că este dimpotrivă, compatibilă să judece pe loc. MĂSURĂ ESTE ILEGALĂ întrucât procedura de suspendare provizorie este de urgenţă şi se poate judeca şi fără citarea părţilor iar competenta este a judecătorului repartizat sau a preşedintelui de instanţă iar LUCIU MARIANA este preşedinta de instanţă. IATĂ ÎNCĂ O NOUĂ MĂSURA ILEGALĂ DISPUSĂ DE LUCIU MARIANA.

                            TEROAREA ŞI TICĂLOŞIA SE AMPLIFICĂ

În timp ce scriu la acest articol, găsesc azi 26 noiembrie 2015 la ora 12:00 pe portalul instanţelor ca suspendarea provizorie s-a repartizat la completul S1 pentru… azi 26 noiembrie 2015 orele 13:00 – au aranjat astfel încât Biriş Iovu să nu ştie de termen, doamna avocat să nu se poată prezenta. În o jumate de oră însă vom pune concluzii pe fax şi email – Dumnezeu ne ajută!

http://portal.just.ro/246/SitePages/Dosar.aspx…

AM CONSTATAT CA EXECUTORUL GĂLUȚI ALEXANDRU A MINȚIT, DOSARUL NU E LA JUDECĂTORIA INEU, ESTE DECI LUAT DE D.N.A., DECI CU ATÂT MAI MULT TREBUIE SUSPENDATĂ EXECUTAREA PENTRU CĂ SUNT GRAVE SUSPICIUNI DE ILEGALITĂȚI.

Cu Dumnezeu înainte!

                                                                                      Adrian GRIGORIU