Dr. Mihai Vinereanu: AHILE nu a fost grec! Despre originea etnică a eroului Războiului Troian…

Mihai Vinereanu: Faptul că Ahile nu a fost grec este ceea ce doresc să demonstrez în acest articol, fapt care necesită o demonstrație riguroasă, ceea ce voi încerca să fac în cele ce urmează. În acest scop mă voi folosi atât de dovezi lingvistice privind etimologia antroponimului Ahile, dar și etimologia lui Balios, numele  unuia dintre armăsarii divini ai marelui erou antic. După aceea voi aduce în discuție cauzele care au putut duce la decizia acestuia de a fi înmormântat pe insula Leuce, departe de țara sa natală.

Ahile este fiul lui Peleus și al nimfei Tethis. Peleus era regele mirmidonilor care, pe vremea războiului troian, trăiau în Tesalia. Mirmidonii emigraseră în Tesalia din insula Aegina, în urma unei epidemii de ciumă, pe vremea tatălui lui Peleus, Aeaeus.

După numeroase surse antice, numele mirmidonilor provine de la gr. myrmix ”furnică” cuvânt de origine indo-europeană, anume din PIE *momro-, *momri– ”furnică” (Walde-Hoffmann, 1, 531) cu cognați în sanskrită și limbile indo-ariene, latină, armeană, limbile celtice, limbile slave și cele germanice. Practic în aproape toate limbile indo-europene. Deși cuvântul a existat și în greaca veche, el se regăsește și în latină (formica) și română (furnică), cu trecerea lui m inițial la f, prin procesul de disimilare a celor doi m. Și în greacă există forme dialectale care prezintă același proces de disimilare: byrmaxbormax ”id”, forme apărute probabil sub influența limbii pelasge. De aceea, o formă similară trebuie să fi existat și în pelasgă, veche limbă indo-europeană din care provin traco-daca și ilira.

Unii cercetători au încercat să găsească o etimologie grecească antroponimului Ahile, anume din achos ”supărare, durere” și laos ”popor, națiune”, prin urmare ”popor necăjit” ori mai precis, fiind vorba de un nume de persoană ”cel al cărui popor este necăjit”, ipoteză destul de absurdă, la care cercetătorii au renunțat. Mai recent autorii Wiktionary sugerează o altă etimologie mult mai plauzibilă, pornind de la elemente lexicale indo-europene:

PIE *ek’-pod– ”picior ascuțit ” > proto-traco-ilir. akpodios > *akhpdios > *akhiddios unde dd a devenit ll, atunci când a fost împrumutat din pelasgă (sau proto-traco-iliră) în greacă. Această trecere este posibilă, dat fiind faptul că atât d, cât și l au același punct de articulare, anume alveolele dentale, prin urmare Akhilleus. Robert Beekes (EDG, 183) arată că elementele lexicale grecești cu consoane duble, precum llss, etc. sânt împrumuturi din substratul pre-grecesc, din limba pelasgă, cu alte cuvinte.

Această ipoteză este cât se poate de corectă din moment ce avem lat. acupedius ”iute de picior”, care concordă cu expresia ”Ahile, cel iute de picior”, întâlnită la Homer. Prin urmare, Ahile se traduce prin ”cel iute de picior”, antroponim de origine pelasgă.  Homer și unii dintre grecii din vremea sa știau probabil ce înseamnă Ahile, adică ‘cel iute de picior’, în pelasgă dar desigur cei mai mulți nu mai știau acest lucru. Din moment ce aproximativ jumătate din lexicul grecesc este de origine pelasgă, așa cum reiese din Etymological Greek Dictionary a lui Robert Beekes, este evident că a fost o lungă perioadă de bilingvism în Grecia, un bilingvism pelasgo-grec, desigur, fiind asimilați foarte mulți pelasgi de către greci.

În plus, se știe că unul din unul armăsarii lui Ahile se numea Balios. Dacă numele de Ahile nu este chiar atât de transparent din punct de vedere etimologic, fiind o formă compusă, Balios sare în ochi de la prima vedere ca fiind de origine indo-europeană, dar nu pe filieră grecească, astfel încât armăsarul lui Ahile este, prin urmare, tot de origine pelasgă ca și stăpânul său sau mai exact numele acestuia. Această afirmație trebuie demonstrată cu datele științifice necesare. Balios provine din PIE *bhel– ”alb, strălucitor” (IEW, 118). Este bine cunoscut faptul că PIE *bh a dat f în greaca veche (ca și în latină), dar a dat b în traco-iliră (și pelasgă) (cu excepții în situații speciale), fapt moștenit în română în cuvinte precum bălbălanbălaș. Procopius din Cezareea (Războaiele …, 5, 18, 6-7) în sec. V, d. Ch., ne spune că în limba băștinașilor traco-iliri, balan însemna ”cal cu capul alb” când ne vorbește de calul generalului bizantin Belizarie care era de origine tracă. Împăratul bizantin Iustinian din acea vreme era și el tot trac din sudul Dunării. Procopius arată că un astfel de cal este numit falios în limba greacă, care provine de la același radical proto-indo-european ca și Baliosbălan și celelalte. Menționăm că forma arom. bal’iu ”1. blond (despre persoane; 2. cu părul alb (despre animale)” este practic identică cu numele armăsarului lui Ahile (cf. DELR). Este de presupus că în pelasgă se pronunța Balio sau chiar Baliu, fără s final ca în greacă. Prin urmare, din cele arătate mai sus deducem că Balios era un cal alb (sau cu capul alb). În treacăt fie spus, în Tesalia de astăzi trăiesc cei mai mulți macedo-români, fiind din câte știu majoritari în această regiune a Greciei. Sânt aceștia urmașii direcți ai mirmidonilor care trăiau aici cu peste 3000 de ani în urmă. Se pare că da!!

Pe de altă parte, mai mulți autori antici spun că Ahile a fost înmormântat în insula Leuce de la gurile Dunării. De ce acest rege al Tesaliei a dorit să fie înmormântat la o distanță atât de mare și nu în regatul său natal cum ar fi fost firesc? Singura explicație este aceea că Ahile trebuie să fi avut legături puternice aici, din moment ce mama sa zeița Tethis provenea din această regiune. În plus, era semi-zeu având un părinte de origine divină. Pe de altă parte, pe această insulă pare că a existat un puternic centru religios al lumii pelasge. Și de aici se poate deduce că Ahile nu era grec.

N. Densușianu susține că insula Leuce a fost actuala Insulă a Șerpilor, aducând exemple din baladele românești care vorbesc de o ”Mânăstire Albă”, dar  cercetătorul contemporan Timotei Ursu arată că Insula Leuce nu este altceva decât Grindul Letea de astăzi, din Delta Dunării. El arată că văzut din satelit Grindul Letea prezintă, la câțiva metri adâncime, o strucutră antropică, prin urmare, a fost locuită cândva, cu mult timp în urmă, dar nu credem că aici a fost insula Leuce. Romanii o numeau Alba. Se știe că nici grecii, nici romanii nu au controlat niciodată această insulă Prin urmare, de ce acest rege al Tesaliei a dorit să fie înmormântat aici și nu în regatul său natal? Mama sa era de aici cum am arătat. În plus, pe această insulă era un puternic centru religios al lumii pelasgice.

În 1823, rușii au găsit în vârful acestei insule de piatră, sub forma unei movile de pământ urmele unui templu antic, pe care l-au luat de acolo sub pretextul construirii unui far, dar nu știm unde l-au ascuns; desigur undeva în Rusia, cu complexul unui popor fără o istorie veche, dar cu ambiții imperiale. Cu toate acestea, mai multe temple pelasgo-trace încă zac sub nivelul mării necercetate de nimeni, dar dezvelirea lor rămâne în sarcina arheologilor români mai tineri care vor dori să se afirme.

Din cele arătate aici, în special din datele lingvistice prezentate mai sus, este evident că Ahile nu a fost grec, ci pelasg, el fiind înmormântat pe insula Leuce, de la gurile Dunării, cu toate că se născuse în Tesalia. Este la fel de evident că autoritățile române trebuie să dezvăluie ruinele de aici care, și am toată convigerea, ne vor aduce mari surprize.

Bibliografie selectivă:

Beekes, R. – Etymological Dictionary of Greek, Brill, Leiden-Boston, 2010

Densușianu, N. – Dacia preistorică, Editura Meridiane, București, 1986

Vinereanu, M. – Dicționarul etimologic al limbii române, Editura Alcor-Edimpex,  București, 2008.

Walde, A. – Lateinisches etymologisches Woerterbuch, Carl Winter Universitaet Verlag, Heildelberg, 1965.

Walde, A., Pokorny, J. – Indogermanisches etymologisches Woerterbuch, Bern, Muenchen, 1959.

Un articol de dr. Mihai Vinereanu