• „Șatră” e un cuvânt arian care nu înseamnă altceva decât tabără, la noi exista șetrarul, dregător responsabil cu logistica militară, iar în India „Kșatria”=„bellatores”, casta nobililor războinici. „Stabor”, cahalul țigănesc, provine din două cuvinte ariene care apar cel mai evident în limbile slave: „sabor”=adunare și „tabor”=tabără. Ori țiganii provin din locuitorii străvechi ai văii Indusului ținuți ca SCLAVI de către invadatorii arieni; ce vorbesc țiganii, decât rudimente și stricăciuni din limbile stăpânilor, de la pendjabi la franceză? Nu există limbă țigănească așa cum nu există limbă jidovească în loc de germană, rusă, polonă și română stricată. Toate vandalismele astea lingvistice ne atacă identitatea națională în lipsa specialiștilor și a propagandei oficiale care să le contraatace: „rom”(băutură alcoolică), „Roma”(cetatea eternă), „romani”(cetățenii Romei), „dom”(>domn, dominus), vlax(>vlah), „Partida Națională a Romilor”(>Partida Națională din sec. XIX), etc..

    Rolul țigănimii e limpede în Europa lui Cremieux și Kalergi. Au fost descoperiți și folosiți ca unealtă eficientă în distrugerea popoarelor europene, au călcat pe urmele jidovimii ca învățăcei iar astăzi li se țese un sionism al lor. În România stăpânește efectiv rasa jido-țigănească, până la ultimul sunt întreținuți de stat pe banii noștri și plodesc în neștire în timp ce românii dispar, în țările din jur este aproape la fel de rău. Practic în 3 decenii au căpătat atributele câștigate de jidani în 3 secole de modernitate:

    1. Inviolabilitate absolută față de instituțiile și legile deasupra cărora trăiesc;
    2. Auto-victimizarea care generează imunitatea morală, orice ar face nu pot fi combătuți, e interzis să te legi de ei;
    3. Controlul total asupra educației, culturii și presei, prin care falsifică cultura națională, rescriu istoria, restabilesc reperele, remodelează conștiința maselor în interesul lor.