luni, 30 noiembrie 2009

Mircea-Valcu-Mehedinti

PREZENTARE
Mă numesc Mircea Vâlcu-Mehedinţi, autor şi editor al Colecţiei „ DEZVĂLUIRI – FAŢA NECUNOSCUTĂ A ISTORIEI ROMÂNIEI” – MEMORIA ISTORIEI (17 volume).
Spre deosebire de majoritatea istoricilor, care interpretează faptele culese din documentele vremii, în această lucrare, cele pe care le public, nu vor fi comentate (interpretate). Voi interveni numai pentru explicitarea celor ce succed. Aşadar, las cititorului libertatea de a le analiza, după propriu-i discernământ.
Materialele din aceste “Fonduri” întregesc informaţiile din perioada 1890-1950.
Colecţia “Dezvăluiri – Faţa necunoscută a Istoriei României”, cuprinde numai documentele de arhivă, care, până în prezent, nu au văzut lumina tiparului. Până în anul 1990, unele documente au aparţinut „Fondului Special”, altele fiind documente clasificate. Astăzi sunt libere la cercetare, pentru istorici şi cercetători.
Aceste volume au fost tipărite într-un număr extrem de mic, deoarece nu am niciun sponsor, finanţele mele nepermiţându-mi să fac mai mult. Adevărata faţă a României (între 1890 şi 1950) trebuie cunoscută de toţi cetăţenii României. Interpretând – conform cu adevăratul conţinut în documentele ce le public – trecutul, se pot trage învăţăminte pentru prezent şi viitor, iar cei care nu au şi nu vor avea acces la conducere sau guvernare să-şi dea seama (din aceste învăţăminte) cum trebuie să se acţioneze – cu mijloace paşnice – pentru a contribui la dirijarea României spre civilizaţie. DacoRomânia trebuie să renască în Uniunea Europeană prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă.
Multe din documentele redate sunt rapoarte ale agenţilor de siguranţă, poliţailor, referate şi dări de seamă ale comisarilor speciali sau şefilor de brigăzi şi divizii de siguranţă. La fiecare „Notă” a agentului din D.P.S.G. sau din S.S.I. sau din C.D., am trecut codul agentului – care consta dintr-un număr sau un nume codificat, de cele mai multe ori indescifrabil (am găsit multe „note” pe care nu erau scrise nici codul şi nici numărul „notei”), iar la sfârşitul fiecărui referat, raport sau dare de seamă, am trecut numele cu care era semnat documentul (repet: unele nume nu sunt citeţe sau alte referate sunt nesemnate). Spre edificarea cititorului (cine doreşte să cerceteze înscrisul complet), am trecut la nota de subsol denumirea fondului de arhivă, numărul şi anul respectiv al dosarului).
Majoritatea celor publicate sunt culese din Fondurile: Direcţia Poliţiei şi Siguranţei Generale, Preşedinţia Consiliului de Miniştri – Serviciul Special de Informaţii, Corpul detectivilor, Ministerul de Interne, Direcţia Generală a Poliţiei, Casa Regală, Monitorul Oficial, Comandamentul General al Jandarmeriei, Ministerul de Război.
Din zecile de mii de documente cercetate ale “Fondurilor”, eu nu am redat – pentru economie de spaţiu – decât câte un document-două din categoria faptelor asemănătoare.
Fiecare volum cuprinde o temă (tematică). Marea majoritate a documentelor sunt inedite – în felul lor -, necunoscute cetăţenilor României, şi nu se poate spune că unul este mai important decât celelalte, de aceea, îmi este deosebit de greu să fac o sinteză a fiecărui volum publicat. Cantitatea de informaţii, din volumul respectiv, este atât de mare şi diversificată, încât este imposibil de a fi prezentată într-un rezumat. Totuşi, pentru uşurinţa lecturii, am trecut în „sumarul” fiecărei cărţi, problemele tratate, căutând să fiu pe înţelesul tuturor cititorilor. Acel fapt singular, (documentele, aproape toate, cuprind modul defectuos în care a fost condusă România în decursul timpului) rezumă o mentalitate a majorităţii vârfurilor conducătoare ale obiditei noastre populaţii. Aici, îmi permit să fiu întru totul de acord cu următoarea frază a lui Nicolaie Iorga: „Şi dau voie oricui să mă cheme în judecată pentru că am denunţat, nu ţara mea, ci pe acei cari nenorocesc de atâta vreme această ţară” (Parlament, 26.11.1910).
Documentele sunt reproduse întocmai după originalele existente în dosarele Arhivei Naţionale – Direcţia Arhive Istorice Centrale. Nu am adăugat nici o virgulă, nu am făcut nici o corectură, nici chiar ortografică. Am eliminat, totuşi, frazele de prisos lăsând, pe cât mi-a fost posibil, esenţialul din documentul citat; spaţiul cărţii nu-mi permitea să public documentul în întregime. Datorită faptului că informatorii şi agenţii de siguranţă au fost (şi sunt şi astăzi) din toate mediile sociale, nu trebuie să avem pretenţia ca vocabula lor să fie scrisă – în notele respective – corect gramatical. Nota trebuia să aibă o singură calitate: să fie corectă, să conţină adevărul (să fie obiectivă).

 1. „Starea administrativă, socială şi de spirit a populaţiei. Crucea Roşie. Biserica”
  Întotdeauna starea social-economică a ţăranului a fost, după cum spunea deputatul I. Popescu (1899), „înapoiată”. În decursul anilor, a zecilor de ani, foarte puţine schimbări s-au petrecut în mediul sătesc, cu toate promisiunile de mai bine ale parlamentarilor şi ale clasei avute. Am redat câteva documente, în special de la şedinţele Camerei Deputaţilor. Din conţinutul lor se constată insensibilitatea crasă, din partea guvernanţilor, faţă de această clasă socială, ţinută în mod premeditat în incivilizaţie, incultură, lăsată să mustească în condiţii de mizerie. Prea multă indigenţă a fost şi este în ţara noastră… prea multă. Civilizaţia se impune cu energie, nu se realizează cu nenumărate rugăminţi.
  Sumar: Despre cauzele marii răscoale ţărăneşti din 1907. Starea de spirit la sate în urma scumpirii traiului. „Câinii latră, ursul merge”. „Căci de starea culturală şi morală a poporului, a ţăranului, depinde gradul de dezvoltare al producţiei economice şi al prosperităţii. Se vorbeşte mult, dar, ca de totdeauna, măsurile se lasă aşteptate. „Aleşii poporului” promit mult înaintea alegerilor, dar nu îşi onorează cuvântul. Escrocheria Antreprizei I.E.Wegh. Degringoladă în administraţie. Nimic nu s-a schimbat: „Aceeaşi Mărie, cu altă pălărie”. Scumpirea în lanţ a produselor alimentare; cauze. După 23 August 1944: Pregătirea inflaţiei monetare. Sindicatele au căzut sub influenţa maghiară. Uniunea Sovietică începe să preia controlul economiei. Seceta din Moldova.
  – Crucea Roşie din România între anii 1876 şi 1976. Armata Roşie nu are respect nici pentru Crucea Roşie; regele rămâne impasibil.
  – Biserica: Opoziţie la ofensiva catolicismului. Activitatea desfăşurată în România de preoţii romano-catolici şi luterani în favoarea Germaniei şi Ungariei. Propagandă anti-românească în Ardeal, făcută de episcopul maghiar. Evreii profanează imaginea lui Isus Cristos. Cultele din România.
 2. „Armata. Veteranii. Siguranţa Statului. Poliţia. Jandarmeria”
  Sumar: Căpitanii de marină Botez Eugeniu (Jan Bart) şi Cătuneanu acuzaţi că divulgă secrete militare. Situaţia precară a veteranilor din războiul din 1877. Despre războiul balcanic. Despre concentrări şi concentraţi. Atitudini. Dezinteresul organelor competente pentru paza punctelor strategice de apărare. Spionii îşi fac treaba stingheriţi sau nestingheriţi. Participarea României în primul război mondial. Sinteză asupra operaţiunilor militare în primul război mondial. Scrisori adresate regelui Ferdinand, referitoare la dispoziţia acestuia de a distruge, cu ocazia retragerii trupelor ruseşti din război, unele bunuri strategice. Cumpărarea unor vase de război care nu erau necesare. Soldele ofiţerilor şi „coşul de piaţă”. Răzbunarea rusească şi a „cozilor de topor” comunisto-bolşevice. Înfiinţarea Direcţiei Poliţiei şi Siguranţei Generale. Starea deplorabilă a organizării Poliţiei Capitalei. Siguranţa este alarmată şi îngrijorată de numărul crescând al spionilor. Guvernul nu ia nici o măsură. Despre comportamentul jandarmilor şi fraudele din poliţie. Lagărele. Organizarea Serviciului Special de Informaţii. Rezistenţa română anticomunistă. Activitatea Poliţiei Judiciare Militare…
 3. „Anarhismul, socialismul şi începutul sindicalismului în România”
  Am publicat un număr infim de documente, (dar din cele edificatoare), pentru ca cititorul să cunoască originea acestor „doctrine”, străine şi improprii gândirii şi modului de comportament ale românului. Cei care au importat anarhismul şi socialismul în România nu sunt românii. Documentele arhivistice demonstrează, fără drept de tăgadă, că aceşti nou veniţi, în loc să fie mulţumiţi şi recunoscători pentru că li s-a dat un cămin în România – foarte mulţi dintre ei s-au îmbogăţit pe meleagurile noastre – au căutat, prin minciuna propagată prin toate mijloacele, dar mai ales prin presa vremii sau în discursurile ţinute la diferitele congrese ale lor (internaţionale), să ne ponegrească, să ne insulte. Ba mai mult, profitând de ignoranţa unei anumite părţi a populaţiei autohtone, au încercat să-i otrăvească sufletul, îndemnând-o la acte nepermise de lege. Dar românul, care a urât întotdeauna violenţa, nu le-a dat curs. Faptele acestea pot fi specifice altor neamuri, dar nu nouă. Suntem şi am fost întotdeauna paşnici. (Dar nu laşi).
  Sumar: – Istoria Partidului Anarhist şi doctrina anarhistă. Supravegherea activităţii grupurilor anarhiste din Bucureşti. Informaţii asupra membrilor acestora. Mişcarea „sindicalisto-revoluţionară” desfăşurată de „Cercul România Muncitoare” şi „Revista Ideei”. Punctul de vedere al unui socialist privitor la socialismul din România. Legături internaţionale ale socialiştilor din România. Dezvăluiri. Diferite rapoarte referitoare la activitatea comunistă.
  – Diplomaţii acreditaţi în România insistă asupra unei apropieri mai mari faţă de URSS. Bolşevismul îşi începe ofensiva împotriva opoziţiei democrate. Aservirea economiei româneşti Uniunii Sovietice. Speranţele PNŢ că SUA ne va elibera de bolşevici. Concluzii ale Serviciului Special de Informaţii. Regimul bolşevic îi arestează pe membrii partidelor istorice, dar mai ales pe ţărănişti. Tratative între legionari şi comunişti. Fraudarea alegerilor etc.
 4. „Partidele politice”
  Sumar: Dezinteresul sau incompetenţa conducătorilor? Despre servilismul faţă de străini, specific conducătorilor şi fruntaşilor României. Situaţia precară a infrastructurii României. Despre pacea de la Bucureşti, încheiată de guvernul Marghiloman. Legea pentru crearea unui impozit progresiv pe venitul îmbogăţiţilor de război (lege pe care liberalii, venind la putere, nu au aplicat-o, deoarece ei erau aceşti îmbogăţiţi). Câte nu se promit în campania electorală; după care fură cine poate şi cât mai consistent, că gloata tot nu pricepe… Cercetând greşelile trecutului putem găsi calea viitorului pentru a ne asigura izbânda. Întrebarea care se pune, este: Când va fi acest viitor? Pentru că viaţa noastră politică, nu ne înfăţişează o luptă de idei şi de principii între partide, ci o luptă de mici şi seci ambiţii, o luptă de interese meschine, personale. Partidele care ne-au condus au avut o singură doctrină: Interesul personal = buzunarul propriu. Dacă „nu cade”, tot „pică”… din contribuţia cetăţenilor. Nereguli sau, pur şi simplu, hoţie? Cum „lucrează” conducerea ţării cu investitorii străini. Corupţia la rang de virtute. Într-adevăr, justiţia este oarbă (dar şi surdă). Pensionarii – marginalizaţii tuturor timpurilor, sau, să ia aminte cei care sunt în activitate, că şi ei vor fi pensionari. Intrigă… jocuri de partid. Informatorul Coroanei. Liberalii persistă în ambiguitate. Armistiţiul a fost semnat de regele Mihai în luna aprilie 1944, dar nu a fost înaintat Marilor Puteri decât la 23 august 1944. Cauza? Fostul rege o cunoaşte… Scurt istoric al PNŢ. Se cere sprijinul regelui Mihai; dar regele ajută „prin neimplicare”, precum „Pilat din Pont”. Chemare către români.
 5. „Naţionalism – patriotism. Mişcarea studenţească”
  Sumar: Urmărirea persoanelor care manifestau tendinţe antisemite. Scrisoare semnată I.S. privind situaţia românilor din Transilvania. Notele agenţilor de Siguranţă, cuprinzând discursurile ţinute de N. Iorga la Universitatea de Vară „Vălenii de Munte”. Lupta acestuia pentru românitate. Expulzarea sa din Austro-Ungaria. Patrioţii români cer eliberarea Ardealului. Arestarea de către maghiari a unor studenţi români în gara Turnu-Roşu. Specificul naţionalismului în România. Congresele studenţeşti. Întotdeauna corpul didactic a avut salarii mici. Cum se editează manualele şcolare – obicei împământenit etc.

 6. „Activitatea Austro-Ungariei faţă de România. Minoritarii germani. Saşii. Şvabii. Armata germană în România”
  Sumar: Incident la Bucureşti între conducerea austro-ungară şi maghiari. Unele documente referitoare la spionajul Austro-Ungariei în România. Evreii spionează în favoarea Austro-Ungariei. Decorarea de către rege a unui spion. Între anii 1906 şi 1917, România a fost inundată de spionii germani, austrieci, unguri, ruşi, bulgari, dar mai ales evrei. Ziare româneşti cumpărate de către spionajul german. Spioni de seamă. După retragerea armatelor germane. Nepăsarea Parlamentului României faţă de abuzul saşilor. Mişcarea pan-europeană. Scurtă istorie a saşilor colonizaţi în Ardeal. Prezicerile lui Hitler referitoare la viitorul României. Politica hitleristă în România. Stat în Stat. Exportul de produse petroliere. Istoria Gestapoului. Biografia lui Hitler. Antonescu şi Mihai Antonescu tergiversează, în mod abil, trimiterea evreilor în Germania, salvând mii de evrei de la gazare, pe care îi trimite cu unele vapoare în Palestina ş.a.m.d.

 7. „Ardealul – pământ strămoşesc (perioada 1890-1940)”

  Pentru o edificare deplină asupra falsităţii „istoriei” maghiare, privitoare la vidul de populaţie, de la Tisa şi până la Carpaţii Orientali şi Meridionali, (vid atât de mult trâmbiţat în toată lumea occidentală, de către aşa-zişii „istorici” maghiari) – redau câteva pasaje din lucrarea eminentului Prof. Universitar, Dr. Aurel David, intitulată: „Studii de istorie a înălţării şi declinului naţiei româneşti”
  Sumar:- Maghiarizarea românilor ardeleni. Vizita regelui Carol I la Budapesta. Interzicerea unor cărţi şi periodice în Ardeal. Începutul holocaustului împotriva românilor transilvăneni. Acapararea de către maghiari a unor terenuri din Ardeal. Corupţia unor miniştri români. Broşura „Insultele presei maghiare la adresa României”. Interzicerea în Ardeal a citirii presei româneşti. Adevărata istorie a Ardealului este interzisă românilor. Activitatea consulatului maghiar din Bucureşti şi a şcolilor maghiare din România. Propaganda catolică şi naţionalistă maghiară în România. Îndemnul conducerii Ungariei către maghiarii din Româniua de a nu se supune legilor româneşti. Prigoana împotriva românilor ardeleni se amplifică. Atentatul plănuit împotriva mai multor persoane marcante din ţară (Brătianu, Take Ionescu, E. Costinescu etc). Atrocităţi care nu se pot atribui decât unor barbari, de o inimaginabilă cruzime, setoşi de sânge, care cu toată spoiala de civilizaţie, nu şi-au schimbat cu nimic comportamentul strămoşesc. Sadism nemaiîntâlnit vreunei populaţii europene. Iată numai câteva exemple din sutele sau poate miile, care au avut loc în Ardeal. Act terorist. Indiferenţa administraţiei româneşti faţă de interesele ţării şi ale românilor.
 8. „Ardealul – prigoana românilor – Holocaust” (perioada 1940-1947).
  Public documente care demonstrează cruzimea, barbarismul conducerii maghiare, precum şi a populaţiei ungureşti şi secuieşti, asasinarea colectivă a românilor în pieţe publice şi stadioane, prin spânzurare (în special a intelectualilor) şi o mulţime de alte fapte abominabile (Cum au bătut în cuie drapelul României pe spatele unui român, jupuirea de piele şi frecarea cu sare a rănilor, tăierea sânilor unei femei şi aruncarea ei în Dunăre, de către o grupă de ofiţeri maghiari etc. etc. Chiar Vice-preşedintele Consiliului de Miniştri, Mihai Antonescu, i-a înmânat lui Hitler, la Înaltul Cartier General German, un memorandum de 100 de file cu enumerarea atrocităţilor ungurilor (pe care îl public în acest volum). Şi altele şi altele…
  Sumar: – Actul arbitral Galeazzo Ciano – Joachim Ribbentrop. Apel în care se solicită românilor să se opună cedării Ardealului. Maghiarii au început expulzările românilor din Ardeal. Starea de spirit. După dictatul de la Viena – scurt istoric. Noi iertăm, dar nu uităm! Propaganda maghiară mai activă ca oricând. Raportul Ataşatului nostru militar la Budapesta, referitor la acţiunea oficială de maghiarizare întreprinsă de autorităţile maghiare în Ardealul ocupat. Alte cazuri abominabile. Duplicitatea politicei externe maghiare. Acţiunea dusă de unguri pentru exterminarea românilor. Răspunsul presei germane la discursul lui Mihai Antonescu referitor la atrocităţile maghiarilor din Transilvania de Nord (ipocrizie germană şi maghiară). Spicuiri din holocaust. Alte şi alte asasinate colective asupra intelectualilor români.

 9. „Basarabia şi Bucovina”

  Scurt istoric, de la înfiinţarea Ucrainei şi năpădirea pământurilor românilor, de la Nipru spre Nistru, acapararea celor două regiuni etc. Afirm în faţa întregii lumi că Naţiunea n-ar fi fost, nu este şi nu va fi niciodată de acord cu cedarea teritoriului naţional: sudul Basarabiei, nordul Bucovinei, ţinutul Herţei şi Insula Şerpilor. Este nul orice tratat, deoarece nu a fost supus, în conformitate cu Constituţia, unui referendum naţional, voinţei suverane a naţiunii dacoromâne.
  Sumar: – Basarabia – Bucovina. Scurt istoric. Cazacii români de la pragurile Niprului între „Moşii” ucrainenilor. Unirea cu România la început de drum. Guvernul României, şi de data aceasta, în ce priveşte luarea unor măsuri eficiente, privitoare la aplicarea legilor votate în Parlament, se mişcă, din start, cu viteza unui… melc. După trei ani de la unire; starea politică. Ca de totdeauna, corupţia şi mita sunt la ele acasă. Abuzuri în aplicarea legii pentru reforma agrară. Italia recunoaşte drepturile României asupra Basarabiei. Americanii controlează comportamentul României faţă de evreii din Basarabia. Diversiune, iredentism, terorism sovietic. Lipsa de informaţii ale spionajului român duce la confuzii deosebit de grave. Memoriu către regele Carol al II-lea al Generalului de Divizie Ion Antonescu. Atrocităţi sovietice în Basarabia şi Bucovina. Ocupaţia sovietică din România (după 23 August 1944) se pregăteşte pentru „repatrierea cetăţenilor sovietici” (românii basarabeni).

 10. „Cadrilaterul. Politica Bulgariei faţă de România”

  Sumar: Comportarea sârbilor cu minoritatea aromână. Bulgarii au început să acţioneze în Cadrilater împotriva autorităţilor române. Pentru destabilizarea situaţiei din Cadrilater, bulgarii se folosesc de orice mijloace, chiar şi de crime. Comitagiii şi spionii bulgari. Bulgarii pregătesc tulburări în Cadrilater. Din nou despre indiferenţa guvernului român faţă de situaţia din Cadrilater. Iredentism bulgar. Comportamentul evreilor în Cadrilater. Despre bandele de comitagii. Neînţelegeri în Cadrilater între liberali şi averescani. Alte crime ale comitagiilor în Cadrilater. Politica bulgarilor faţă de România şi de macedo-români. De unde se vede cum au fost primiţi, în România, bulgarii refugiaţi înainte de anul 1830 (şi n-au fost puţini la număr) şi cum „ne-au mulţumit” ei pentru că le-am salvat viaţa, i-am dotat cu de toate, au găsit refugiu politic, economic şi moral, li s-a dat tot sprijinul spre a-şi organiza lupta pentru crearea statului naţional bulgar; i-am ajutat să devină un stat independent – cu multe sacrificii umane etc. Conflict bisericesc. Spionaj… spionaj… spionaj.

 11. „Un popor care se stinge: Aromânii (Macedo-Românii). Politica grecească faţă de România

  România nu poate permite ca Românii din Macedonia să fie trataţi ca un neam inferior, să nu li se recunoască fiinţa etnică, să nu li se garanteze o situaţie politică egală cu a celorlalte popoare din Balcani.
  Sumar: Câteva pagini de istorie a aromânilor. Despre fanarioţi. Grecii din România, încurajaţi de primul ministru grec, aduc jigniri României. Referiri asupra persecuţiilor şi asasinatelor îndreptate împotriva aromânilor. Protestele aromânilor şi a presei din România. Alte asasinate. Grecii şi guvernanţii români doresc refacerea relaţiilor interstatale. Grecii continuă prigoana, arestările şi masacrarea aromânilor. Prelaţii români, servili, dau concursul prelaţilor greci, fără a le cere rezolvarea chestiunii bisericeşti române din Macedonia. Arestarea, schingiuirea şi masacrarea aromânilor continuă. Atrocităţile grecilor în districtul Coriţa (Traducere din limba engleză). Aromânii au ajutat Grecia luptând pentru independenţa ei. Comportarea autorităţilor sârbeşti faţă de aromâni. Alte acte incalificabile ale guvernului Greciei. Alte şi alte asasinate…

 12. „Regele”

  Sumar: Cele patru renunţări la tron ale lui Carol al II-lea. Cele trei căsătorii ale sale. Prima iubire din tinereţe a lui Carol al II-lea, cu care are o fetiţă; aceasta şi copilul regelui, mor de inaniţie, în spitalul TBC. Dictatura Carlistă. Perioada regelui Mihai. Cererile de graţiere semnate de către Ion Antonescu, Mihai Antonescu şi ceilalţi. Cererile sunt înregistrate la Casa Regală, dar regele nu pune nici o rezoluţie pe ele, nici mareşalul Palatului şi nici secretarul Casei Regale. În schimb, Eugen Cristescu şi Leca (Directorul General al Siguranţei şi locţiitorul său), fiind şi spioni ai „Intelligence Service”, sunt graţiaţi, dar documentul de graţiere nu există în arhive. Scrisoarea lui Laurenţiu Pătrăşcanu, ministrul de justiţie, către rege, prin care solicită, conform Constituţiei, graţierea lui Ion Antonescu, Mihai Antonescu şi alţi patru condamnaţi la moarte. Nici de data aceasta regele Mihai nu dă vreun răspuns. Teama regelui Mihai de a nu pierde tronul. Regele Mihai îşi transportă în Anglia toată valuta şi înscrisurile bancare („Bani albi pentru zile negre”).

 13. „Legionarii”

  Sumar: Istoricul „Gărzii de Fier”. O declaraţie referitoare la încercarea de asasinare a lui Corneliu Zelea Codreanu. Notă referitoare la asasinarea lui I.G.Duca. Horia Sima incită din umbră la violenţe, punând astfel în pericol viaţa lui Codreanu, care se află închis, cu toate că acesta le cere legionarilor să nu acţioneze brutal. Legionarii continuă acţiunile teroriste. Modul de comportare al legionarilor din Basarabia. Istoricul asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu. Biografia lui Horia Sima. O înţelegere secretă între Carol al II-lea şi Horia Sima. Istoria Mişcării Legionare, scrisă de un legionar.
 14. „Antonescu. Guvernarea sa”
  Sumar: Unele stenograme ale Consiliului de Miniştri. Numirea Gl. Ion Antonescu drept Preşedinte al Consiliului de Miniştri. Comisii pentru verificarea gestiunii unor instituţii care au funcţionat pe timpul regelui Carol al II-lea. Regimul legionar îşi anunţă intenţiile. Biografia Mareşalului Ion Antonescu. Exproprierea bunurilor rurale evreieşti. Ion Antonescu solicită raportarea amănunţită a sumelor şi bunurilor acordate Casei Regale, între anii 1930 şi 1940. Legionarii confiscă magazinele evreilor, ca şi pe ale românilor. Ministrul Afacerilor Interne (legionar) nu raportează Preşedinţiei Consiliului de Miniştri despre executarea hotărârilor luate în Consiliul de Miniştri. Spicuiri din „Cartea Neagră”. Generalul Ion Antonescu ordonă ca în administraţia de stat să fie cooptaţi numai persoane cu bună pregătire şi care nu au făcut parte din nici un partid politic (nici legionar). Înfiinţarea de cămine pentru copii. Starea de spirit a populaţiei. Regele Mihai este investit cu gradul de Mareşal al României. Situaţia evreilor. Ion

 15. „Ruşii. Sovietele. Rutenii. Ciangăii. Albanezii. Refugiaţii armeni. Ţiganii”

  Sumar: Despre rutenii din Maramureş. Unele neînţelegeri între bniserica română şi cea rusă din Tulcea. Armata sovietică atacă trupele române (1917). Despre ura lui Denikin împotriva României. Tinerii ardeleni protestează împotriva masacrelor săvârşite de sovietici. Tendinţa imperialistă de totdeauna a ruşilor albi. Jafurile comise de „Fratele mai mare” (1945-1947). Acorduri secrete economice ale URSS cu România. Scurt istoric al ciangăilor. Scurt istoric al lipovenilor. Prietenia româno-albaneză – scurt istoric. Spionaj austro-german. Armenii vor să fie naturalizaţi de statul român. Activităţi ale organizaţiilor armene din România. „Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din România” de George Potra (Sinteză). Congresele ţiganilor.

 


 1. „Situaţia evreilor”

  Sumar: Scurt istoric al evreilor de rit sefard. Despre acapararea comerţului şi a învăţământului profesional. Ilegalităţi evreieşti, unele „ajutate” de guvernanţi. Acapararea presei de către evrei. Despre împământenirea în masă a evreilor facilitată de conducere şi rege. Spionajul evreilor în favoarea Germaniei. Evreii se roagă în sinagogi pentru victoria Puterilor Centrale împotriva României. Chestiunea evreiască în Transilvania. Congresul sionist de la Oradea Mare. Plănuirea unui atac împotriva studenţilor creştini. Internaţionala semită, coalizată, împotriva României. Convorbiri interceptate de postul telefonic. Generalul Antonescu ordonă cercetarea cazurilor reclamate de Centrala Uniunilor Evreilor din România. Sub regimul Antonescu evreii încă mai deţineau unele funcţii financiare. Mihai Antonescu (care a fost împuşcat de evreii bolşevici) din nou îi salvează pe evrei de la gazare, prin diferite metode. După 23 August, evreii din nou la putere în România. Evreii şi-au revenit la „normal”. Evreii doresc să părăsească „raiul comunist”. Organizaţiile sioniste…

 2. „Câteva cuvinte despre masonerie”

  Sumar: Politica secretă a evreilor pentru cucerirea lumii creştine, fixată în cele 24 de „Protocoale ale Înţelepţilor Sionului”, la marele Congres Sionist din Bazel în 1897. Referat privind istoricul Francmasoneriei din deceniul 193. Spicuiri din activitatea masonică. Puterea masonică îşi impune punctul de vedere în lume. Documente originale emise de către lojile masonice. Marea Loje Naţională din România. Afaceri veroase ale Francmasoneriei Marelui Orient. Iniţieri în atelierele masoneriei. Activitatea „Marelui Stăpân”, Pangal. Un raport personal către Generalul Ion Antonescu, făcut de şeful unei grupe de ofiţeri, care s-a infiltrat în masonerie. (Organizare, scop urmărit, activitatea masoneriei în unele state din Europa, precum şi în România. Regele Carol al II-lea îl invită la dejun pe un maior, membru al acestei grupe (care, după câteva ore, moare fiind otrăvit etc.).

Concluzie personală
Prea multe şi zguduitoare sunt faptele îndurate de populaţia sărăcită a României! Cine are răbdare să citească aceste volume, cu documente originale, de arhivă, se va îngrozi aflându-le.
Românul este însă răbdător, prea răbdător, dar, personal, am speranţa că şi actualii corbi din vârful piramidei, vor fi înlăturaţi. Întotdeauna, în ceasul al doisprezecelea, românul a dat la o parte mâzga ce părea că ne va înăbuşi. Paşnic. Am speranţa că România va renaşte prin adevăr, dreptate, muncă şi credinţă, deoarece în România mai sunt şi oameni cinstiţi, capabili să curme răul, care – se pare – a devenit, în momentul de faţă, o obişnuinţă, o mentalitate… Înţelepciunea oamenilor obişnuiţi întotdeauna ne-a salvat. De multe ori cam târziu, dar ne-a salvat. Că, doar, românii din România, n-or fi dispărut în totalitate! De aceea zic: „Dă Doamne mintea românului de pe urmă”. Sau cum ne învaţă şi imnul nostru naţional, cântat de multă vreme, pe care însă până astăzi nu l-am pus în practică: „Deşteaptă-te române!” Nu mai dormi! Te-au călcat hoţii! Trezeşte-te! Schimbă în acest ultim ceas ceeace trebuie schimbat! Accentuez: Paşnic!
Iar dumneavoastră, cei capabili şi cinstiţi, nu mai staţi deoparte! Implicaţi-vă!


MIRCEA VÂLCU-MEHEDINŢI

COLECŢIA DEZVĂLUIRI: FAŢA NECUNOSCUTĂ A ISTORIEI ROMÂNIEI (MEMORIA ISTORIEI):
– STAREA ADMINISTRATIVĂ ŞI DE SPIRIT A POPULAŢIEI. CRUCEA ROŞIE. BISERICA ……………………..lei 22
– ARMATA. VETERANII. SIGURANŢA. POLIŢIA. JANDARMERIA………………….lei 22
– ANARHISMUL.SOCIALISMUL. (ORIGINI. ACTIVITATE)……………………………….lei 15
– PARTIDELE POLITICE…………………………………………………………lei 20
– NAŢIONALISM–PATRIOTISM.MIŞCAREA STUDENŢEASCĂ………………………..lei 14
– ACTIVITATEA AUSTRO-UNGARIEI FAŢĂ DE ROMÂNIA. MINORITARII GERMANI. SAŞII. ŞVABII. ARMATA GERMANĂ ÎN ROMÂNIA………………………lei 13

 

 
– ARDEALUL (1889-1940) – PĂMÂNT STRĂMOŞESC. POLITICA UNGARIEI IREDENTISTE ………………………………………………………………………………………………….lei 14
– ARDEALUL(1940-1948)–PRIGOANA ROMÂNILOR. HOLOCAUST………………..lei 16
– BASARABIA ŞI BUCOVINA (SCURT ISTORIC)……………………………………………..lei 14
– CADRILATERUL. POLITICA BULGARIEI FAŢĂ DE ROMÂNIA. OTOMANII ….lei 20

 

– UN POPOR CARE SE STINGE: AROMÂNII. (MACEDO-ROMÂNII). POLITICA GRECEASCĂ FAŢĂ DE ROMÂNIA (TIMEO DANAOS ET DONA FERENTES (MĂ TEM DE GRECI CHIAR CÂND FAC DARURI)……………………………………………………lei 15
– REGELE……………………………………………………………………………………………………………lei 14
– LEGIONARII……………………………………………………………………………………………………lei 12
– ANTONESCU. GUVERNAREA SA…………………………………… ……………………..lei 17
– RUŞII. SOVIETELE. RUTENII. CIANGĂII. ALBANEZII. ORGANIZAŢIA ARMEANĂ. ŢIGANII ………………………………………………………………………………………………………….lei 14
– SITUAŢIA EVREILOR…………………………………………………………………………………..lei 22
– CÂTEVA CUVINTE DESPRE MASONERIE…………………………………………………. lei 10

 

 


DE ACELAŞI AUTOR :

– NICOLAE DENSUŞIANU-OMUL ŞI OPERA. DACIA PREISTORICĂ. REVOLUŢIUNEA LUI HORIA ÎN TRANSILVANIA ŞI UNGARIA (Sinteze) .

163 p……………..lei 15

 
NOTĂ.

 1. Volumele de mai sus pot fi comandate pe adresa e-mail: m.valcu-mehedinti@clicknet.ro sau la comentarii

 2. Volumele comandate, din provincie, se expediază prin poştă, ramburs. Plata se poate face şi prin virament, în contul editurii – specificat în factură – (numai de către instituţiile persoană juridică), potrivit celor specificate în comanda certă. În Bucureşti se aduc la domiciliul cumpărătorului. Pentru aceasta indicaţi-mi adresa, ziua şi orele când puteţi fi contactaţi
  3. Pentru expedierea unor volume de cel puţin 100 lei, în provincie, cheltuielile de transport sunt suportate de editură. Expedierea şi plata se fac ramburs.
  4. Pentru expedierea unor volume în valoare de mai puţin de 100 lei, în provincie, cheltuielile de transport se suportă de cumpărător. Expedirea şi plata se fac ramburs.
  Cu mulţumiri,
  Mircea Vâlcu-Mehedinţi