Cazul Iohannis-magistrați-FDGR succesor în drepturi al unei organizații naziste în anchetă la SIIJ!

14FEB.

Rate This

 

  Târziu și greu, instituțiile statului acționează împotriva criminalilor politici  și juridici, despre care v-a vorbit  de atâtea ori Asociația […]

 

Târziu și greu, instituțiile statului acționează împotriva criminalilor politici  și juridici, despre care v-a vorbit  de atâtea ori Asociația Civică Solidaritatea Hunedoreană (ACSH), constituită pentru apărarea  intereselor României în U.E., promovarea și conservarea tradițiilor românești, deconspirarea colaboratorilor Securitații și eradicarea corupției. Vă prezentăm, mai jos, sesizarea noastră către Parchetul General – DNA:

                          Către,

                                      PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE

                                      DIRECȚIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Subscrisa ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH), cu sediul în Hunedoara, str. Munteniei nr. 6A, bl. E, ap. 50, jud. Hunedoara (adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură), înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la Judecătoria Hunedoara (certificat nr. 10/15.04.2013), având CIF 31512027, reprezentată legal de dl. Ing. Mititelu Marin – președinte, formulăm

                                                                PLÂNGERE PENALĂ

împotriva:

-Forumul Democrat al Germanilor din România (președinte: Porr Paul Jurgen), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (președinte: Pinter Zeno Karl), cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 1-3, jud. Sibiu;

-Primarul Municipiului Sibiu Fodor Astrid, cu adresa de citare la sediul Primăriei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, jud. Sibiu;

-Biserica Evanghelică C.A. din România, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr. 4, jud. Sibiu;

-Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (președinte: Băeșu George), cu sediul în București, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1,

pentru săvârșirea următoarelor infracțiuni:

1)Luare de mită – art. 289 Cod penal

2)Dare de mită – art. 290 Cod penal

3)Trafic de influență – art. 291 Cod penal

4)Cumpărare de influență – art. 292 Cod penal

5)Delapidare – art. 295 Cod penal

6)Abuz în serviciu – art. 297 Cod penal

7)Constituirea unui grup infracțional organizat – art. 367 Cod penal

                                           MOTIVELE PLÂNGERII

În justificarea acestei plângeri, arătăm că suntem o asociație care apără drepturile și libertățile fundamentale ale omului și care se luptă pentru apărarea intereselor statului român (inclusiv acțiuni de combatere a corupției) potrivit art. 7, lit. a), j), k), m) și p) din Statutul ACSH.

Într-o lume în care banul corupe la cele mai înalte niveluri, considerăm că înainte de toate primează interesele statului român, atâta vreme cât legile în vigoare impun o rigurozitate a conduitei sociale și economice în vederea stabilirii unui climat social normal și lipsit de periculozitate. Ca atare, faptele prezentate în cele ce urmează sunt de notorietate și constituie un punct de plecare în cercetarea penală a unor conjuncturi, acțiuni ori inacțiuni care au determinat prejudicierea statului român cu miliarde de lei.

În fapt, Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este o organizație (asociație) prin intermediul căreia cetățenii români de etnie germană participă la viața politică din România, nefiind însă un partid politic, dar acționând în acest sens. Potrivit Statului, FDGR promovează interesele specifice ale membrilor săi, care rezultă din apartenenţa lor la minoritatea germană din România, îi protejează şi îi stimulează prin toate măsurile politice, sociale, culturale, economice şi altele, contribuie împreună cu alte forţe politice la înfăptuirea şi menţinerea unui stat de drept democratic în România! Subliniem că în Statut apare sintagma ”stat de drept” ceea ce presupune, fără echivoc, respectarea legilor în vigoare. Forumul Democrat al Germanilor din Sibiu (FDGS) promovează aceleași lucruri pe care le-am amintit.

După Revoluția din 1989, când FDGR și FDGS s-au înființat, a existat (și încă există!) o relație foarte strânsă între aceste organizații și Biserica Evanghelică C.A. din România, care are sediul în municipiul Sibiu. Relația strânsă dintre aceste entități nu a avut numai premisa apartenenței la aceeași etnie germană, scopul principal fiind altul și anume acela de a se obține pe diverse căi imobile aparținând statului român. Ca atare, de-a lungul timpului, statul român prin Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a „cedat” ilegal FDGR numeroase clădiri și terenuri. Acest fapt este cunoscut și numai la nivelul municipiului Sibiu se poate constata că 90% din imobilele din centrul istoric sunt proprietatea Bisericii Evanghelice. Acapararea abuzivă a respectivelor imobile s-a făcut cu ajutorul unui grup infracțional bine organizat, din care a făcut parte și conducerea Primăriei Sibiu (entitatea care administra bunurile restituite nelegal). Aceste retrocedări (în frauda legii) nu puteau exista dacă la operațiunile în sine nu participau și judecători, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor, oameni politici etc. Prin urmare, Biserica Evanghelică C.A. din România a devenit proprietară pe imobilele retrocedate (primite de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților cu ajutorul  fostei și actualei conduceri a Primăriei Sibiu) prin mijlocirea acțiunilor FDGR și FDGS.

Pentru a motiva cele expuse mai sus subliniem un aspect de o importanță covârșitoare care s-a întâmplat în România și în urma căruia ilegalitățile au început să curgă cu ajutorul coparticipării mai multor factori de decizie la nivel național. În acest sens, arătăm că în anul 2007 prin cererea introductivă din Dosarul nr. 1672/306/2007, reclamantul F.D.G.S, reprezentat de Hans Klein (preot evanghelic şi consilier local), a solicitat Judecătoriei Sibiu, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Sibiu reprezentat de primarul Iohannis Klaus Werner (Președinte F.D.G.R la nivel naţional la acea vreme. Mai precizăm că la acel moment viceprimar cu atribuții executive era Fodor Astrid, actualul primar al Sibiului) şi Consiliul Local Sibiu (unde F.D.G.R. avea majoritate absolută la acea dată printre care şi „petentul” Hans Klein) „să se constatate calitatea de succesor în drepturi al organizaţiei noastre (F.D.G.S. n.n.) faţă de Grupul Etnic German (Deutsche Volksgruppe)” Soluția definitivă dată în acest dosar a încălcat în mod abuziv Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, care era și este în vigoare, precum și Tratatul de pace URSS-Puterile Aliate-România din 10.02.1947. În fond, un judecător a hotărât că nazismul se reînființează în România călcând în picioare toate legile naționale și internaționale, cunoscându-se faptul că reprezentanții nazismului au fost învinuiți și condamnați pentru crime împotriva umanității. Practic, prin Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944, Grupul Etnic German a fost desființat, iar toate bunurile sale au devenit proprietatea statului român. Vă rugăm să rețineți că Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944 nu a fost abrogat niciodată. Prin urmare, prin soluția dată în Dosarul nr.  1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu s-a încălcat grav legea în vigoare ( Decretul-Lege nr. 485/08.10.1944). Cu alte cuvinte, o entitate (FDGS) nu putea deveni succesoare în drepturi față de o altă entitate (Grupul Etnic German) care era desființată și nu mai avea patrimoniu. Sentința dată cu încălcarea oricăror norme juridice naționale și internaționale a dat drum liber retrocedărilor nelegale. În fond, Biserica Evanghelică C.A. din România s-a folosit de FDGS și FDGR retrocedând imobile care nu puteau să-i aparțină niciodată. Evident că discutăm de trafic de influență, cumpărare de influență și mită. Și mai presus de toate, de existența unui grup infracțional foarte bine organizat, cu rădăcini poate și în exteriorul țării. Afirmăm acest lucru, pentru că a deveni succesoare în drepturi a Grupului Etnic German a însemnat practic, pe lângă recunoașterea nazismului în România și încălcarea flagrantă a tratatelor internaționale încheiate după Cel De-Al Doilea Război Mondial. Prin aceste tratate, toate organizațiile germane de tip nazist (inclusiv Grupul Etnic German din România) au fost desființate și s-a hotărât ca astfel de organizații să nu mai fie înființate niciodată sub aceeași formă sau sub altă formă. Aceste tratate, în vigoare și astăzi și pe care România și le-a asumat, sunt: Conventia de Armistitiu, Moscova, 12.09.1944,  art. 15 si art. 19; Tratatul de Pace, Paris, 10.02.1947,  art. 1, art. 2 si art. 5.

Din această perspectivă, se poate trage concluzia că FDGS (implicit FDGR) a devenit succesoare în drepturi a unei organizații naziste (pe cale judecătorească, în mod profund nelegal). S-a deschis astfel calea retrocedărilor ilegale, retrocedări făcute (interesant, ce-i drept!) de Biserica Evanghelică C.A., care se pare că a încheiat  convenții secrete cu FDGS și FDGR. A fost numai un pas ca  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților să cedeze fără drept și cu încălcarea legilor naționale și internaționale imobile care ar fi aparținut în trecut Grupului Etnic German. Este clar că aceste restituiri de imobile au fost făcute dându-se mită.

Prin retrocedările ilegale, statul român a pierdut din patrimoniul său imobile a căror valoare se ridică la miliarde de lei. Un caz aparte este cel al Primăriei Municipiului Sibiu, care plătește pentru sediul său chirie la Biserica Evanghelică C.A. din România, sediul Primăriei fiind retrocedat, firește, ilegal. Ne întrebăm unde este ocrotirea intereselor statului român în această poveste? O Primărie a unui oraș important a ajuns să plătească chirie unei entități pentru un imobil care nu avea cum să aparțină Bisericii Evanghelice prin retrocedare legală.

Care a fost rolul Primăriei Sibiu în aceste retrocedări? Primăria Sibiu s-a ocupat de administrarea imobilelor aparținând statului român. Primăria a trebuit să-și exprime poziția când s-au solicitat retrocedările. Aceste retrocedări s-au făcut în general pe calea instanței de judecată. Or, acțiunile sau inacțiunile Primăriei au jucat un rol important în retrocedările respective. Putem vorbi de traficarea unor imobile aparținând statului român și gestionate de primărie, traficare săvârșită de conducerea Primăriei, în interesul Bisericii Evanghelice, care a și devenit proprietară asupra foarte multor imobile. Schema este relativ simplă – în fața instanței, Primăria a mimat că apără interesele urbei și nu a luptat până la capăt sau a luptat mascat alături de interesele Bisericii Evanghelice  numai în scopul restituirilor ilegale. Aici au avut un rol important și judecătorii sau avocații implicați în cauzele respective. De această dată, mafia imobiliară s-a ascuns în spatele Grupului Etnic German (organizație nazistă), FDGR și FDGS. Sunt cunoscute cauzele de corupție în care au fost implicați Cocoș Dorin sau Truică Remus. Atunci se vorbea de oameni de afaceri. În acest caz, se poate vorbi de participarea unor reprezentanți ai Consistoriului Bisercii Evanghelice, care împreună cu reprezentanți înalți ai FDGR, FDGS și Primăria Sibiu au pus la cale (și au reușit) să fure de la statul român un patrimoniu consistent. Evident că rolul  Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților a fost unul decisiv în restituirile ilegale, însă cu toții știm că politicul a influențat întotdeauna deciziile acestei instituții importante a statului român.

Retrocedările de imobile s-au făcut în baza Legii nr. 10/2001, act normativ care a prevăzut că pot fi restituite, la cerere, imobile preluate în mod abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Vă rugăm să rețineți că Grupul Etnic German a fost desființat și i s-au preluat toate bunurile imobile prin Decretul-Lege nr. 485/07 octombrie 1944. Așadar, Legea nr. 10/2001 nu se referea la imobilele preluate de statul român de la Grupul Etnic German (actul normativ se referea la o altă perioadă – 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989). În concluzie, restituirea imobilelor către Biserica Evanghelică, FDGR și FDGS s-a făcut cu încălcarea legii prin prisma traficului de influență și a dării de mită.

Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților a soluționat 682 cereri de restituiri proprietăți, depuse de Biserica Evanghelică C.A., astfel cum rezultă din adresa ANRP 970/2017 comunicată deputatului FDGR Ganț Ovidiu VictorPrejudiciul adus statului român prin aceste retrocedări ilegale = aproximativ 18 miliarde euro.

La solicitarea noastră,  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților ne-a comunicat prin adresa 523/G.B./04.05.2018 (referitor la imobilele restituite către FDGR) următoarele:

”cu privire la despăgubirile în numerar acordate Forumului Democrat al Germanilor din România precizăm că, în baza Legii nr. 247/2005, Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a emis două titluri de despăgubire, dintre care: *unul în favoarea Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu, în cuantum de 1.185.700. În cazul acestui titlu de despăgubire, titularii au solicitat valorificarea în numerar, ANRP emițând, în perioada 2014 – 2018, titluri de plată în conformitate cu Legea nr. 165/2013…”

Statul român a fost PĂGUBIT în natură și în numerar, cetățenii acestei țări fiind furați într-un mod grobian, în interesul unor entități nelegale (FDGR și FDGS) și al Bisericii Evanghelice C.A. din România, care a uzitat de acte normative date de politicieni cu referire la restituirea unor imobile care ar fi aparținut cultelor religioase. Ceea ce însă trebuie cercetat cu atenție este dacă Biserica Evanghelică putea în mod legal să primească imobile care la un anumit moment istoric au aparținut Grupului Etnic German (desființat, fără echivoc, prin tratate internaționale în vigoare și la această oră). În situația în care există indicii rezonabile că retrocedările au fost făcute nelegal, cercetarea penală poate fi extinsă, prin efectul legii, și asupra verificării aspectelor de nelegalitate referitoare la prestația constituțională și legală a unor oameni politici aflați la conducerea țării.

În drept: art. 289 Cod procedură penală, art. 289-292, art. 295, art. 297, art. 367 Cod penal.

Anexăm următoarele înscrisuri:

-sentința civilă 3620/1991 de înființare a FDGS;

-sentința civilă 473/1990 de înființare a FDGR;

-statutul FDGS;

-adresa Ministerului Justiției 80390/18.09.2018 potrivit căreia Grupul Etnic German nu există în Registrul național al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

-sentința pronunțată în Dosarul 1672/306/2007 al Judecătoriei Sibiu și cererea de chemare în judecată depusă de FDGS prin care se solicita să se constate calitatea de succesoare față de Grupul Etnic Germanilor;

-Decretul-Lege 485/1944 privind desființarea GEG publicat în Monitorul Oficial 233/08.10.1944;

-Decretul-Lege 830/1940 pentru constituirea GEG publicat în Monitorul Oficial 275/1940;

-Convenția de armistițiu din 12.09.1944;

-Tratatul de pace din 10.02.1947;

-Convenția dintre Biserica Evanghelică și etnicii germani din România din 1942;

-adresa ANRP nr. 523/04.05.2018 prin care ni s-au comunicat informații referitoare la imobilele restituite de FDGR;

-adresa ANRP 970/2017 către deputatul Ganț Victor Ovidiu cu privire la retrocedările solicitate de Biserica Evanghelică + cererea inițială a deputatului Ganț adresată ANRP;

– Ordonanta de urgenta nr. 83 din 8 iunie 1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor minoritatilor nationale din Romania;

– Documente prin care demonstram ca FDGR=FDGS=GEG=SS= organizatie criminala de razboi, condamnata in Procesul de la Nurnberg;

-Statutul Asociației Civice Solidaritatea Hunedoreană (ACSH);

                                                            ASOCIAȚIA CIVICĂ SOLIDARITATEA HUNEDOREANĂ (ACSH)

                                                                                             Președinte,

                                                                                       Ing. Mititelu Marin