Studiu geografic
Lucrarea apare sub egida Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru Românii de Pretutindeni
Str. Walter Mărăcineanu, nr.1-3, Sector 1, Bucuresti
Tel:004 021 3102698, Fax: 004 021 3101536
www.hurmuzachi.ro

Comunitatea românească din estul Serbiei

2 Dedic această lucrare tuturor românilor/vlahilor din răăsritul Serbiei, existența lor fiind pentru mine motivul realizării acestei cercetări

Coperta și tehnoredactarea: Cristian Negoi

Copyright © 2012
Toate drepturile și responsabilitățile asupra conținutului aparțin autorului.

Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României
TOARCĂ,IONELIA
Comunitatea românească din estul Serbiei: studiugeografic / Ionelia Toarcă. București: Semne, 2012
ISBN9786061501557
323.1(=135.1)(497.11)
911.3(=135.1)(497.11)

Editura creditată de Consiliul Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior (CNCSIS)
Editura SEMNE
Str. Barbu Delavrancea nr.24
Sector 1, București
Tel./Fax:0213188344
email:office@semneartemis.ro
web:www.semneartemis.ro

Difuzare: Tel./Fax:0212234116,0213114936, email:semne_artemis@yahoo.com, difuzare@semneartemis.ro
COMENZI ONLINE www.semneartemis.ro

Tiparul executat la S.C. SEMNE‘94 SRL
Tel./Fax:0216670820

București,2012
Ionelia Toarcă

3

CUPRINS
ARGUMENT ……………………………………………………………………………….. 5
I. ISTORICUL CERCETĂRILOR …………………………………………….. 7
II. CADRUL NATURAL …………………………………………………………… 11
III. ELEMENTE DE GEOGRAFIE ISTORICĂ …………………………. 20
Perioada antică ……………………………………………………………………………. 21
Perioada otomană ………………………………………………………………………… 25
Mânăstiri ctitorite de domnitori români …………………………………………… 28
Perioada austriacă ……………………………………………………………………….. 31
Perioada sârbească ………………………………………………………………………. 32
Situația populației din regiune dup anexarea la Serbia …………………….. 33
Denumiri date în timp, arealului moravo-timocean ………………………….. 34
IV. ELEMENTE GEODEMOGRAFICE ………….. …………………. …….39
Vechimea și continuitatea populației ……………………………………………… 39
Numărul și evoluia numeric a populaiei ……………………………………… 41
Densitatea și structura populației …………………………………………………… 43
Numărul și evoluția numerică a populației românești ……………………….. 53
Originea românilor din estul Serbiei ………………………………………………. 60
Grupuri etnografice și graiuri locale ………………………………………………. 65
V. AȘEZĂRILE UMANE ………………………………………………………….. 71
Atestarea documentară a așezărilor umane ……………………………………… 73
Rețeaua de așezări ……………………………………………………………………….. 76
Așezări româneti din estul Serbiei …………………………………………………. 81
Originea populației românești ………………………………………………………. 81
Atestarea documentară a așezărilor umane ………………………………………. 82
Legende despre întemeierea așezărilor rurale ………………………………….. 86
Ocupații tradiționale …………………………………………………………………….. 88
Gospodria rurală tradițională și modernă ……………………………………….. 89
Tipologia și organizarea gospodăriei ……………………………………………… 90
Materialele de construcție …………………………………………………………….. 95
Comunitatea românească din estul Serbiei

4

Obiceiuri de construcție ……………………………………………………………….. 97
Așezări sezoniere și temporare (sălașe/colibe) …………………………………. 98
Cimitirul ……………………………………………………………………………………. 99
Cimitirul satului Criveli ………………………………………………………………. 101
Cimitirul vechi al orașului Bor …………………………………………………….. 101
Mormintele “într ua cii” ……………………………………………………….. 102
VI. ELEMENTE DE TOPONIMIE ………………………………………….. 114
Toponime din perioada trac ……………………………………………………….. 115
Toponime din perioada roman …………………………………………………… 115
Toponime româneti ………………………………………………………………….. 118
Toponime din perioada otoman ………………………………………………….. 120
Toponimia regiunii dup anul 1800 ……………………………………………… 121
Patronimele …………………………………………………………………………….. 126
VII – VIAA SPIRITUAL ………………………………………………………. 130
Obiceiuri i tradiii …………………………………………………………………… 130
Obiceiuri i srbtori din ciclul vieii de familie ……………… 130
Obiceiuri legate de natere ……………………………………………….. 130
Obiceiuri legate de cstorie ……………………………………………. 143
Obiceiuri legate de înmormântare ……………………………………… 158
Obiceiuri legate de cultul morilor …………………………………….. 177
Obiceiuri i srbtori calendaristice ………………………………. 182
Srbtori de toamn ………………………………………………………… 184
Srbtori de iarn …………………………………………………………….. 186
Srbtori de primvar …………………………………………………….. 198
Srbtori de var …………………………………………………………….. 209
Zavecina-hramul satului …………………………………………………… 210
Obiceiuri calendaristice disprute …………………………………… 212
Fiinele supranaturale în credinele românilor ………………………….. 214
Cultura popular ……………………………………………………………………. 217
Portul popular …………………………………………………………………………. 225
VIII. CONCLUZII ……………………………………………………………………. 234
SUBIECI INTERVIEVAI ………………………………………………….. 241
GLOSAR …………………………………………………………………………………. 242
INDEX FOTOGRAFII ……………………………………………………………. 254
BIBLIOGRAFIE ……. ………………………………………………………….. ……258
ANEXE …………………………………………………………………………………….. 265
IoneliaToarc
5

ARGUMENT
Motto:
“S nu uitai c patrie i iubire de patrie sunt abstracii sarbede, dac
nu te-ai dus singur s te înfreti cu pmântul i poporul din care faci
parte”
G. Vâlsan
Pornind de la cuvintele marelui geograf George Vâlsan, în realizarea
lucrrii Comunitatea româneasc din estul Serbiei. Studiu geografic, un
prim motiv l-a constituit dorina cunoaterii neamului din care facem parte,
precum i urmrirea destinului comunitilor româneti din teritoriile aflate
în imediata vecintate a României, simind înainte de toate o datorie moral
fa de oamenii cu care lucrez de mai bine de un deceniu.
Un al doilea motiv l-a constituit disproporia mare dintre numrul
studiilor lingvistice i de istorie fcute pe aceast zon în ultima jumtate de
secol i caracterul adesea lacunar al bibliografiei geografice.
Teritoriul analizat a intrat în atenia multor oameni de tiin de-a
lungul timpului, studiat îns de cele mai multe ori tangenial i fr a fi tratat
ca întreg, toate lucrrile fiind axate doar pe studiul comunitii româneti din
arealul moravo-timocean.
Privit în ansamblu, particularitatea acestui spaiu o d însi
configuraia antropogeografic i diversitatea etno-cultural, având în
vedere amplasarea zonei studiate în cadrul statului sârb.
În acest context, am încercat în demersul cercetrii o abordare
geografic complex a comunitii româneti, studiul dorindu-se a fi un
ghid, o carte de vizit cât mai complet i obiectiv a regiunii din rsritul
Serbiei, util cercettorilor, diplomailor i opiniei publice.
Departe de a fi complet, putând suferi oricând îmbuntiri, orice
informaie nou putând-o modifica, cercetarea a urmrit structurarea
demersului geografic, toponimic i etnografic pe acele eantioane ce au fost
insuficient sau deloc abordate de puinii cercettori geografi, etnografi,
ComunitatearomâneascdinestulSerbiei
6

lingviti, care prin lucrrile lor au încercat s aduc un plus de clarificri la
cele mai importante probleme ce vizau zona.
Totodat lucrarea nu s-a limitat doar la unele constatri pur teoretice,
pornind de la observaiile înregistrate în literatura de specialitate, referitoare
la arealul studiat, ci a fost completat cu investigaii recente efectuate în
teren, bazate mai mult pe observaii directe i interviuri, datorit situaiei
delicate din teritoriu.
Rezultatul final se dorete a fi o lucrare de analiz i sintez a spaiului
estic al Serbiei care, prin coninut, structur, metode i procedee utilizate, s
contribuie nu doar la clarificarea numeroaselor aspecte etnogeografice
specifice acestui spaiu geografic, dar i la aducerea unor elemente de
noutate.
În final, vreau s îmi exprim recunotina i respectul meu profund,
comunitii româneti din estul Serbiei, pentru faptul c înc mai exist
acolo, în ciuda numeroaselor procese de deznaionalizare i asimilare, dar i
pentru curajul i lupta zilnic de care dau dovad în pstrarea i transmiterea
identitii etnice româneti. […]