Iisus şi „vinul cu fiere”

Domnule profesor Ion Coja,

În modestul meu eseu – Iisus şi „oţetul” roman. Demitizarea batjocoririi lui Iisus de către romani – pe care, apreciindu-l, l-ați postat în 2017 pe blogul dv., am făcut și următorul comentariu:

5) – O altă urmare, manifestată chiar şi în prezent, este exagerarea cinismului gestului soldatului roman, aşa cum face Irina Stoica în articolul ”Săptămâna Patimilor” (Magazin,13.04.2017, pag. 7) susţinând că lui Iisus I s-a dat oţet amestecat cu fiere (!!??). De unde şi de ce fiere ?! De unde o fi preluat o astfel de informaţie ?

Azi intrăm în Postul Paștelui și am reluat subiectul, cercetând în Biblie.

Dintre cele 4 Evanghelii biblice (Matei, Marcu, Ioan, Luca), episodul cu vinul este relatat numai în două dintre ele – a lui Matei și a lui Marcu – dar în moduri diferite. Astfel:

În Evanghelia lui Matei, capitolul 27, versetele 33-34, se scrie :

33. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă : Locul Căpățînii,

34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere ; și, gustînd, nu a voit să bea.

Aparent, ar trebui să-mi cer scuze doamnei Irina Stoica, deoarece ea a preluat informația chiar din Biblie.

Dar, tot în Biblie, episodul are și o a altă prezentare. Este vorba de Evanghelia lui Marcu capitolul 15, versetele 22-23, în care episodul este relatat altfel:

22. Și L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăcește : Locul Căpățînii,

34. Și I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat.

Deci SMIRNĂ, nu FIERE.

Pot exista 2 adevăruri asupra aceluiași subiect ? Nu !

Atunci, care poate fi adevărul privitor la vinul oferit lui Iisus Hristos înainte de crucificare ?

Fierea (felle mistum), sau bila, fiind lichidul amar secretat de ficat și depozitat în vezica biliară pentru a fi evacuat în duoden în timpul digestiei, îmi apare ca o imposibilitate de a fi colectat de la vreo ființă (om, animal) pentru a fi folosit uzual ca ingredient al vreunei băuturi precum vinul.

În schimb, smirna este rășina extrasă din scoarța unui arbore exotic (Styrax benzoin), care arde răspândind un miros caracteristic și care se folosește în medicină, în parfumerie, la ceremoniile religioase și la îmbălsămare, deci este un produs uzual, iar adăugarea ei în vin poate avea motivații medicale, dar și de gust și miros, așa cum este vinul pelin

Este cunoscut că nu există textele originale ale Evangheliilor și Bibliei, ele fiind distruse prin deteriorarea papirusurilor și pergamentelor antice, astfel încât chiar și copiștii cei mai cinstiți au avut dificultăți în descifrarea înscrisurilor originale, deteriorate de vicisitudinile vremurilor. Citez dintr-un articol privind respectarea textelor antice originale (Textul original al Bibliei – O istorie care contează – jw.org.ro, no.4/2016) : unii erudiți pun la îndoială faptul că Bibliile moderne sunt copii exacte ale scrierilor originale. Un specialist în studii religioase a afirmat: „Nu putem avea certitudinea că am reconstituit în mod fidel textul original. Copiile pe care le avem conțin greșeli, iar majoritatea covârșitoare a acestor copii au fost realizate la multe secole după originalele lor și, bineînțeles, se deosebesc de ele în nenumărate privințe”.

Apreciez că expresia vin amestecat cu fiere din Evanghelia lui Matei este desigur o greșeală de copiere și recopieri și că relatarea cea mai apropiată de adevăr a episodului este cea din Evanghelia lui Marcu : vin amestecat cu SMIRNĂ.

Ing. Dan Stănescu

Ploiești, 18 februarie 2018