Pagina 1 din 4
ADEVĂRURI ASCUNSE DESPRE PRINCIPESA ANA DE BOURBON
– PARMA,
CĂSĂTORITĂ EITEL VON HOHENZOLLERN
– SIGMARINGEN, CARE NU A
AVUT CETĂŢENIE ROMÂNĂ, NU A FOST REGINĂ
A ROMÂNIEI
ŞI
CARE A
ACŢIONAT PENTRU DEZMEMBRAREA TERITORIALĂ A ŢĂRII NOASTRE
! AFOST SAU NU A
FOST INCINERATĂ ÎN ELVEŢIA
 DOAMNA ANA DE BOURBON
PARMA, CĂSĂTORITĂ EITEL VON HOHENZOLLERN
– SIGMARINGEN?
Î
n după
-amiaza zilei de 1 august 2016 mass-
media românească
a
anunțat
 
că, în Elveția
, a
decedat regina Ana a României. De atunci şi până în ziua
 de 13 august a.c., când a fost
stabilită arbitrar ziua înmormântării, românii au fost
 bombardați
” cu o
mulțime
 de
informații
 
neadevărate, respectiv că: principesa Ana de Bourbon
-Parma s-
a căsătorit cu regele Mihai;regina Ana a fost nevoită să muncească şi să crească găini, iar soțul
 
ei să lucreze
într-un atelier
de tâmplărie în Anglia; cele cinci fete ale sale
sunt principese ale României, dintre careMargareta este
moștenitoarea
 
tronului României. Poporul Român a fost şi este manipulat şimințit
 prin omisiune!Conform
Constituției
 României, art.31, alin.4:
„Mijloacele de informare în masă, publice şi private, sunt obligate să asigure informarea corectă a opiniei publice”.
 În cazul principeseiAna
, căsătorită Eitel von Hohenzollern
 –Sigmaringen, au fost î
ncălcate aceste prevedericonstituționale, fără ca să intervină Consiliul Naţional al Audiovizualului (C.N.A.). De ce tace
C.N.A.?
În legătură cu principesa Ana de Bourbon
 – Parma
, căsătorită Eitel von Hohenzollern
 – Sigmaringen, au fost ascunse multe adev
ăruri, dintre care menționez
 
următoarele:
 -Principesa Anna Antoinette Françoise Charlotte Zita Marguerite de Bourbon-Parma s-a
născut la Paris (la 18 septembrie 1923), într 
-o familie de evrei
şi a avut cetățenia
 
franceză,elvețiană, engleză şi, se pare, israeliană.
 
Principesa Ana nu a solicitat niciodată cetățenia
 
română şi a refuzat să învețe
 Limba
Română,
 
urmașă
 a Limbii Primordiale a Geto-Dacilor. Singurul ei interviu dat la Televiziunea
omână s
-a
desfășurat
 în li
mba franceză. Principesa Ana
 a fost s
trăină de Neamul Românesc,de Limba Română şi de România!
-Principesa Ana nu s-
a căsătorit, la 10 iunie 1948, cu Regele României, ci cu cetățeanul
 Mihai Eitel von Hohenzollern –
Sigmaringen care niciodată nu a fost încoronat Rege al
României.
Prințesa
 A
na nu a avut niciodată coroană regală! Ea s
a căsătorit în Grecia,
la 10iunie 1948,
dar nu în Biserică, ci în palatul unei rude din partea lui Mihai Eitel von
Hohenzollern – Sigmaringen
. Căsătoria lor a avut loc după ce România a devenit Republică,
la 30 decembrie 1947.
Până acum, încă nu a fost găsit certificatul lor de căsătorie. Așa
 
susți
neunul dintre fiii
nerecunoscuți
 de Mihai Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen, cel dinGermania. Cel de la
Săvârșin, încă păstrează tăcerea. Niciodată
Mihai Eitel von Hohenzollern –
Sigmaringen nu a depus, în Parlamentul României, jurământul prevăzut de Constituție
  pentru a deveni Rege al României. Mihai Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen nu a fost rege
Pagina 2 din 4
constituțional
 al României! Ca urmare,
Direcția
 
 Naţională Anticorupție
 
(D.N.A.) trebuie să seautosesizeze şi să cerceteze toate retrocedările ilegale de palate, castele şi zecile de mii dehectare de terenuri agricole şi păduri către autointitulata „casă regală”
.
Principesa Ana, împreună cu soțul
 ei, s-a
 pronunțat
 
 pentru dezmembrarea teritorială a
României! Ea a fost de acord cu
declarația
 de la Budapesta, din 16 iunie 1989, privindanexarea Ardealului la Ungaria
. Această Declarație
 
de la Budapesta a fost semnată de către
Mihai Eitel von Hohenzollern –
Sigmaringen ş
i
soția
 lui, la
reședința
 
lor de lângă Geneva
, înziua de 4 iulie 1989! Pe
Declarația
 de la
Budapesta apare şi semnătura ei, alături de alți
 
trădători de Neam şi Țară
!
Pentru că a acționat
 împotriva
integrității
 teritoriale a României,Guvernul
Cioloș
 a ho
tărât ca ziua înmormântării
 principesei Ana,
căsătorită Eitel von
Hohenzollern –Sigmaringen, o
cetățeană
 
străină, să fie declarată zi de doliu național
. Cei care
se vor duce la înmormântarea acestei străine la Curtea de Argeș
 
înseamnă că sunt de acord şiacționează
 pentru dezmembrarea României.-Titlurile pe care le atribuie cu generozitate ucenicii lui Iuda pentru: Mihai Eitel vonHohenzollern – Sigmaringen, rege al României; Principesa Anna Antoinette FrançoiseCharlotte Zita Marguerite de Bourbon-Parma,
majestatea sa, regină a României
; Margareta,
 principesă moștenitoare
 
a României; Elena, principesă a României; Irina, principesă aRomâniei; Sofia, principesă a României; Maria, principesă a României, nu au nicio acoperirelegală şi sfidează Poporul Român
 
şi Constituția
 
țării
 noastre. În articolul 1 din
Constituția
 
României, la alin.2 şi 5 scrie foarte clar:
 Forma de guvernământ a statului român este
republica”
 
şi „
 În România, respectarea
Constituției
 , a
 supremației
 
 sale şi a legilor este
obligatorie”.
În România nu există „casă regală” şi nici „familie regală”
. Cele cinci fiice ale familiei
Mihai şi Ana Eitel von Hohenzollern
 – Sigmaringen
şi soții
 
lor nu au niciun temei legal să fie
 jignite cu titlul de
Alteță
 
Regală (A.S.R.). Cele cinci fete ale răpo
satei Anna nu s-
au născut
într-
o familie regală.
 
Principesa Ana nu a fost săracă după căsătorie şi nu a trebuit să crească
(câteva zile) pui
de găină pentru a asigura supraviețuirea
 
familiei sale. Autointitulata „casă regală”
 înRepublica România a omis
să facă cunoscut românilor că pentru servi
ciile aduse UniuniiSovietice, Mihai Eitel von Hohenzollern –
Sigmaringen a fost lăsat să plece din România
, în
11 noiembrie 1947 şi 3 ianuarie 1948, cu două trenuri cu circa 20 de vagoane
 pline cu bunuridin patrimoniul
național
. De asemenea,
același
 Mihai Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen a beneficiat din partea regimului comunist din România de 10.000 dolari U.S.A.
 pe lună, precum şi de o rentă viageră substanțială
 din partea Uniunii Sovietice pentru titlul de erou alU.R.S.S.
, după ce a contribuit decisiv la căderea României în lagărul socialis
t
şi după ce a
trimis la Moscova (în 14 septembrie 1944)
cele 300 plăci mari de aur din Tezaurul de la
Sinaia.
Pentru actele de tră
dare
națională
, Mihai Eitel de Hohenzollern – Sigmaringen a primit
de la conducătorii comuniști
 
ai Uniunii Sovietice o tinichea „Ordinul Pobeda” şi două avio
ane pentru familia sa.Principesa Ana,
soțul
 
ei şi alți
 
apropiați
 au beneficiat ilegal de Palatul Elisabeta din
Bucureşti şi de acoperirea tuturor cheltuielilor de către contribuabilii români. Cetățeanul
 
Pagina 3 din 4
Mihai Eitel de Hohenzollern – Sigmaringen nu a fost nicio
dată șef 
 al Statului R 
omân şi în
mod ilegal i-au fost asigurate multe privilegii.
Toţi
 regii României, începând cu Karol Eitel Friedrich Zephyrnus Ludwig vonHohenzollern –
Sigmaringen, precum şi toate reginele au fost evrei şi evreice. Prin Constituția
 României s-
a interzis regelui să se căsătorească cu o româncă.
 
Toate aceste adevăruri au fostascunse, până acum, Poporului
Român!-Principesa Ana
, căsătorită Eitel von Hohenzollern
 –Sigmaringen, a fost de religieromano-
catolică. La slujba religioasă
 din localitatea Morges, în
Elveția
, din 3 august a.c., în
încăpere nu a existat nicio cruce, iar la eveniment
au participat doar
șapte
 persoane. Au lipsit
soțul
 M
ihai şi două dintre fiicele decedatei
.
Participanții
 
la această slujbă nu şi
au făcut cruce.
La slu
 jba religioasă
 din
Elveția
, în localitatea Morges, nu a participat niciun reprezentat al
autorităților 
 
centrale şi local
e
, nici măcar gardianul de la Primărie. De ce în România se procedează altfel? Președintele
 României nu s-a dus în Brazilia la festivitatea de deschidere aJocurilor O
limpice, pentru a fi ală
turi de
delegația
 
țării
 noastre, dar la Curtea de
Argeș
 se
 pregătește
 
să meargă
 la înmormântarea
unei străine de Neamul Românesc.
Ca simplu
cetățean
 o poate fac
e. Ca Preşedinte al
 României are
obligația
 
şi a jurat să respecte Constituția
 României.
Elveți
enii
nu o revendică pe principesa Ana şi nu au decretat zi de doli
u
național
. Nu au zilede doliu
național
 pentru ea nici
Franța
, nici Marea Britanie, nici Israelul. De ce este pedepsit
Poporul Român cu această înmormântare a unei cetățene
 
străine de Neam şi Țară
? Cui
folosește
? Persoanei decedate? Conducerii vremelnice a României?-Fiica principesei Ana, Margareta Duda
, autointitulată principesă moștenitoare
 aRomâniei,
a făcut cunoscut programul funeraliilor din țara
 
noastră şi a stabilit intervalele orareşi zilele în care se pot prezenta condoleanțe
 
şi
se pot depune
flori de către Președinții
 
României şi Republicii Moldova, premieri, miniștri
, parlamentari, ambasadori etc. Au fost
anunțate
 regulile,
restricțiile
 
şi interzicerile pentru presă şi cetățeni
 
la palatele din Bucureşti,Sinaia şi la înmormântare.
Pentru
cetățeana
 
internațională
 care a murit în
Elveția, unde a trăit peste 60 de ani, familia
Eitel von Hohenzollern – Sigmaringen a
anunțat
 
că a pregătit un program macabru în
România, pentru perioada 9-13 august a.c. Se
știe
 
că, la creștini
 are loc înmormântarea a treia
zi după deces. Este posibil să dureze șapte
 zile
formalitățile
 pentru incinerare în
Elveția
? Vas
 pune adevărul doamna Margareta Dud
a (fiica decedatei) sau îl vor afla
ziariștii
? Cu
siguranță
 
se va afla Adevărul când vor apărea
mul
ț
i succesori ai averii
uriașe
, cea mai mare din
România, adunată de Mihai şi Ana Eitel von Hohenzollern
 – Sigmaringen. Circul „regal” este
 posibil să înceapă din 13 august a.c., dar fără participarea lui Mihai Eitel von Hohenzollern
 –Sigmaringen.-La niciun deces nu s-a
întâmplat, până acum, ca moarta să fie ținută
 10
zile până să fieînmormântată.
 
Fetele răposatei au urmărit să tulbure liniștea
 românilor în timpul PostulAdormirii Maicii Domnului. Sicriul principesei Ana, conform programului
anunțat
, este
ținut
 în
Elveția
 
 până în 9 august, iar înmormântarea a fost stabilită pentru ziua de 13 august a.c. Dece această întârziere? Pe surse, s
a aflat că principesa Ana a fost incinerată. Pentru aflarea
Pagina 4 din 4
adevărului
 e obligatoriu ca preotul de la Curtea de
Argeș
să ceară să vadă decedata. Dacă seconfirmă că a fost incinerată, atunci acesta nu are voie să oficieze slujba de înmormântare.După canoanele Bisericii
Ortodoxe
Române nu se face slujba de înmormântare şi nici
nuse pun parastase pentru persoanele decedate care au fost incinerate.-Principesa Ana a fost de religie romano-
catolică. După moartea ei, în Elveția
, slujba
religioasă a fost oficiată la Biserica romano
catolică. Firesc, dacă familia sa a hotărât să o
înmormânteze în România, la Curtea de
Argeș
, slujba de în
mormântare trebuie să o oficieze
tot Biserica romano-
catolică.Pentru marele actor şi patriot român Radu Beligan, cel mai longeviv ac
tor din lume, în
ziua înmormântării sale nu a fost decretat doliu național
. Pentru
cetățeana
străină
AnnaAntoinette Françoise Charlotte Zita Marguerite de Bourbon-Parma,
căsătorită Eitel von
Hohenzollern –Sigmaringen,
Guvernul României a hotărât ca ziua de 13 august să fie zi de
doliu
 Naţional, fără să verifice măcar ce cetățenie
a avut decedata şi fără să ia la cunoștință
ea nu a fost regină a României, ea necunoscând nici Limba Română. Aflând adevărul
despredecedata din familia Eitel von Hohenzollern –
Sigmaringen şi din respect pentru PoporulRomân, Guvernul poate şi trebuie să anuleze hotărârea sa privind doliu național
 din 13 augusta.c. pentru o
cetățeană
din Europa care a decedat la frumoasa vârstă de 92 de ani.
 Pentru
această străină care a trăit si a decedat în Elveția
a fost hotărâtă zi de doliu național
 înRomânia, la fel ca pentru vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist al Bisericii OrtodoxeRomâne. Astfel, s-
a dat o nouă lovitură Bisericii noastre Naționale
.
Până în 13 august a.c. se află Adevărul despre răposata din Elveția
 pe seama căreia a fost
 pus la cale un balamuc macabru nemaiîntâlnit
la nicio casă de
nebuni din Uniunea Europeană.Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a spus că Adevărul ne ajută să fim oameni liberi în Grădina Maicii Domnului.

Dumnezeu să o odihnească şi săi ierte păcatele!
Dr. Gheorghe FUNAR
Cluj-Napoca,7 august 2016
*
*
Nota redacțieiAșa zărghit cum e domnul doctor Gheorghe Funar, mai spune și multe lucruri adevărate. Despre impostura în care s-a trăit și murit în familia fostului rege Mihai, amintesc și pretenția de a fi onorată „regina mamă” ca drept al popoarelor în Israel. Chipurile ar fi salvat 20.000 de evrei pe care Ion Antonescu altminteri i-ar fi trimis în Germania. O minciună mai mare decât celelalte minciuni din biografia oficială a regelui care n-a susținut nicio inițiativă anti-comunistă a românilor din exil. Nu cumva să-și piardă bursa lunară pe care i-o plăteau bolșevicii de la București și Moscova… O mulțime de mizerii sunt de inventariat din biografia ultimilor doi regi de la București.