Domnule IOAN COJA,

Prezint mai jos un caz de economie aplicată, respectiv infiinţarea Societatăţii Comerciale FONDUL PROPRIETATEA Societate pe Acţiuni, constituită cu scopul colectării profiturilor realizate de cele mai atractive active rămase in proprietatea Statului Roman, unul din multele cazuri de jefuire a Romaniei, ce necesită a fi adus in atenţia opiniei publice din România, pentru a fi stopat imediat,

România este singura ţară din Estul Europei, care in locul restituirii in natură a proprietaţilor confiscate de comunişti, a găsit soluţia pentru restituirea proprietăţii confiscate de statul comunist, in bani la valoarea de circulaţie de la data emiterii horarârii judecătoreşti.

In calitate de expert tehnic la Ministerul de Justiţie, am fost numit de instanţele de judecată in cauze ce aveau ca obiectiv; stabilirea valorii de circulaţie a imobilelor confiscate de statul comunist, imobile la care, restituirea in natură, nu a mai fost posibilă şi la care despăgubirea reclamanţilor se face in bani la valoare reală de circulatie a imobilului, prin convertirea valorii titlului de despagubire, in acţiuni la Fondul Proprietatea

Fondul Proprietatea, este o societate comerciala pe acţiuni, care deţine: 20,11% din acţiunile Petrom, 14,99% din acţiunile Romgaz, 14,58% din acţiunile Transgaz, 9,48% din acţiunile Nuclearelectrica, 19,94% din acţiunile Hidroelectrica, 15% din acţiunile Transelectrica, 12% din acţiunile E.ON Gaz România, între 23% și 25% din complexurile energetice (CET Turceni, CET Craiova, CET Rovinari), între 12% și 22% din actualele filiale Electrica sau companiile desprinse din fostele filiale Electrica. Aceste active, enumerate mai sus, sunt cele mai atractive active din România.

Acţionarul iniţial unic al Fondului Proprietatea a fost Statul Român.

Pentru majoritatea companiilor energetice amintite, s-au facut demersuri pentru listarea lor la bursă.

Fondul Proprietatea a încasat, în anul 2006, dividende în valoare de 78,5 milioane de lei de la cinci dintre cele 114 societăţi din portofoliul său. Cea mai mare sumă a fost virată de SNP Petrom, care a plătit dividende în valoare de 65,7 milioane lei. Tot în 2006, Fondul Proprietatea avea trei procese pe rol pentru recuperarea dividendelor de la societăţile Oil Terminal, Conpet şi Romgaz.

Valoarea nominală a unei acţiuni emise de Fondul Proprietatea este de 1 RON. Acţiunile emise de Fondul Proprietatea sunt transferate, de catre Statul Roman cu titlu gratuit, deţinătorilor de titluri de despăgubire. Numărul acţiunilor transferate se stabileste prin raportare la valoarea titlurilor de despăgubire deţinute de fiecare din titulari.

Până la desemnarea societătii de administrare selectate, Fondul Proprietatea a fost administrat provizoriu de Ministerul Finanțelor Publice, prin Consiliul de Supraveghere.

Dupa selectare, Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, a preluat prerogativele de administrator unic şi societate de administrare a investiţiilor Fondului Proprietatea.

Administratorul unic a informt că Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor – A.G.O.A. – a Societatii Comerciale Fondul Proprietatera S.A. a avut loc în data de 27 aprilie 2011. Sedinţa a fost prezidata de catre dl. Grzegorz Maciej KONIECZNY, reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A şi au fost aprobate mai multe puncte aflate pe ordinea de zi, printre care; repartizare profitului net pentru anul financiar 2010 si a datei de înregistrare dupa cum urmeaza: valoarea bruta a dividendului 0,03141 lei/actiune si data de înregistrare 16 mai 2011. Plata dividendelor era propusă să înceapă cu data de 30 iunie 2011.

In privinţa retribuţiilor personalului societăţii comerciale Fondul Proprietatea S.A, aceste drepturi băneşti urmează regimul societăţilor comerciale, adică fără norme de limitare a cuantumului drepturilor băneşti.

Exemplu, fostul director general al Fondului Proprietatea, Daniela Lulache, a primit 3,56 milioane lei in cursul anului 2009, din care 2,65 milioane lei au reprezentat „alte beneficii”, potrivit prospectului de listare al Fondului. Prospectul de listare al Fondului mentioneaza, printre altele, remuneratia si beneficiile primite de membrii organelor corporative ale Fondului in cursul anului financiar 2009 si pana la preluarea efectiva a mandatului de catre administratorul unic, Franklin Templeton. Sume importante au mai primit in cursul anului 2009 Mihai Darie, membru Directorat, remuneratia acestuia fiind de 423.798 lei, la care se adauga „alte beneficii” in valoare de 1,16 milioane lei, precum si Laura Constantin, membru Directorat, care a primit o remuneratie de 317.849 lei, la care se adauga „alte beneficii” de 882.776 lei. Membrul Consiliului de Supraveghere, Gheorghe Pogea, a primit o remuneratie de 3.214 lei in perioada martie-mai 2010, presedintele Directoratului, Ionut Popescu, a primit o remuneratie de 246.232 lei in perioada decembrie 2009 – septembrie 2010, iar Gratiela Iordache a primit suma de 367.216 lei in perioada aprilie 2009 – iulie 2010. Fondul Proprietatea estimeaza venituri de 299,34 milioane lei in 2011, in crestere cu 8% fata  de 2010.

Ionut Popescu a fost numit in decembrie director general al Fondului, dupa revocarea Danielei Lulache. Popescu a cerut sa nu primeasca salarii compensatorii in cazul in care va fi revocat, dupa cum era prevazut in contractele de mandat ale fostilor directori, care au primit compensatii de 464.000 euro, dupa aplicarea unor clauze contractuale.

In prezent Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucureşti, are calitate de administrator unic şi societate de administrare a Fondului Proprietatea, care informează că Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. Fondul Proprietatera S.A. a fost convocată pentru a doua oară pe data de  25 noiembrie 2011. Nu se cunosc sumele de bani pentru retribuţiile noilor administratori ai Fondului Proprietate.

Sume mari de bani se cheltuiesc cu prioritate pentru plata retribuţiilor funcţionarilor care administrează Fondul Proprietatea. Sunt mari semne de intrebare daca sumele de bani din dividendele celor 114 societăţi din portofoliul Fondului Proprietatea vor ajunge la cei ce trebuie despăgubiţi.

România este singura ţară din Estul Europei, care in locul restituirii in natură a proprietaţilor confiscate de comunişti, a găsit soluţia pentru restituirea proprietăţii confiscate de statul comunist, in bani la valoarea de circulaţie de la data emiterii horarârii judecătoreşti.

Parte din profitul realizat de cele mai bune active ale Romaniei, nu vor mai constitui surse de venituri la bugetul consolidat al Statului Roman, venituri necesare pentru acoperirea cheltuielilor cu; administratia, invaţământul, sănătatea, dezvoltarea, etc.

Generatiile prezente si cele viitoare suportă consecintele acestei acţiuni fiind obligate sa plateasca greselile facute de generatiile trecute care au confiscat abuziv proprietatile imobiliare  si de către generatiile prezente care au facut greseli grave in procesul de restituire a proprietatilor.

In ce ţară din lume s-a mai intilnit UN ASEMENEA JAF prin care profitul celor mai atractive active ale ţării sa fie prăduit de o rapace minoritate financiară naţională si internaţională, sub forma unei societaţi comerciale – Fondul Proprietatea,

ESTE NECESARA STOPAREA JAFURILOR SI AGRESIUNILOR ASUPRA ROMÂNILOR.

ATENŢIE reprezentantul legal al Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, în calitate de administrator unic al S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A, intr-o intervenţie transmisa la radio-tv  l-a somat public pe primul ministru al României, Emil Boc, să înceteze a mai repartiza bani pentru bugetul consolidat al Statului Român, din profiturile realizate de aceste companii de stat.

Pentru majoritatea companiilor energetice amintite, s-au facut demersuri pentru listarea lor la bursă. Aceasta este de fapt dorinţa finală a rechinilor internaţionali care vor; deposedarea şi subjugarea economică a cetăţenilor României, controlul total al economiei ROMÂNIEI, sub umbrela politicilor economice, girate de Fondul Monetar Internaţional.

Vă prezint câteva goluri legislative din domeniul dezvoltării economico-sociale a României, goluri legislative care amplifică dezordinea, sărăcirea şi subdezvoltarea ţării:

·        Lipsa unei Legi a Investitiilor, care sa aibă la bază prevederile din Constituţia României, articolul 135 aliniatele b), c), d) şi e), precum şi Articolul 136 aliniatele (3) şi (4) din Constituţia României, unde se precizează că: statul trebuie să asigure;

o       b) protejarea intereselor naţionale in activitatea economică, financiară şi valutară,

o       c) stimularea cercetării ştiinţifice şi tehnologice naţionale, a artei şi protecţia dreptului de autor,

o       exploatarea resurselor naturale, in concordanţă cu interesul naţional,

o       refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinerea echilibrului ecologic,

o       crearea condiţiilor necesare pentu creşterea calităţii vieţii.

o        (3) bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continntal, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprităţii publice.

o       (4) bunurile proprietate publică sunt inalienabile. In condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.

·        Lipsa Legii investiţiilor, crează posibilitatea ca orice speculant finciar, orice început de jaf financiar, să fie denumit investitor sau investiţie. Cei de la Rosia Montană Gold Corporation, inaintează pe acest vid legislativ. Se cunoate faptul că in decursul istoriei s-au mai întânit cazuri când, anumiţi investitori – excroci internaţionali, au infiinţat societăţi pe acţiuni, ca de exemplu cea înfiinţată in capitalele vest europene, intre anii 1924-1930, având ca obiect de activitate găsirea comorii piraţilor din Caraibe. In cazul Roşia Montană comoara există, este a STATULUI ROMÂN. Fondule strânse de la acţionarii chilipirgii dornici de bani fără muncă, sunt folosite acum pentru; publiciate şi coruperea celor ce pot aviza mersul acestei excrocherii, mersul acestui jaf asupra Statului Român, asupra cetăţenilor României. Mai curând aflam că cei de la Rosia Montană Gold Corporation nu au aviz de exploatare a zăcamântului de aur.

·        La investiţiile din domeniul construcţii-montaj ce se derulează in România cu fonduri publice, nu se mai intocmeşte faza de postcalcul caietul de ataţamente, fază necesară şi existentă in toate procesele de producţie. Nu se măsoară şi nu se evidenţiază cantităţile de lucrari realizate pe teren, folosindu-se caietele de ataţamente, documente tehico-economice necesare întocmirii fazei de postcalcul. Eliminarea fazei de postcalcul din procesele de producţie de construcţii-montaj, a fost făcută tacit, deoarece:

o       Activitatea de construcţii montaj, este un domeniu cu consum mare de fonduri, cu posibilităţi de furt din banul public;

o       Activitatea de construcţii montaj, este un domeniu cu posibilitaţi de spălare de bani murdari.

·        Licitaţiile care se fac azi sunt catastrofale pentru România. Criteriile de selecţie şi de acordare a lucrărilor publice sunt dezastruase pentru România deoarece crează posibilitatea ca un antreprenor general, să preia o lucrare publică cu cheltuirea unui volum mare de fonduri, fără ca acest antreprenor general să aibă;

o       a) forţă de muncă proprie,

o       b) utilaje de realizare a lucrarilor de construcţii montaj,

o       c) personal tehnic pentru conducerea lucrărilor şi

o       d) ateliere şi baze de producţie proprii.

Cei mai mulţi aşazişi antreprenori generali angajează pe bani mult mai puţini, comparativ cu valoarea adjudecată la licitaţie, subantreprize locale care au forţă de muncă, utilaje si personal tehnic. Deasemeni aşa zişii antreprenori generali predau lucrările contra unor comisioane mari, altor antreprize de construcţii montaj. Din aceste cauze rezultă: bani fără munca in conturile aşa zişilor antreprenori generali, muncitori prost plătiţi, execuţie de lucrări de proastă calitate, lipsa măsurilor de protecţie si igienă a muncii, etc, pentru cei ce realizează pe şantiere lucrările. Aceste lipsuri legislative au făcut posibil ca autostrada Transilvania cu antreprenor general Becthel, să ajungă la valori enorme pentru un kilometru de autostradă.

Este necesar desfiinţarea S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A, precum şi  naţionalizarea activelor din ţară care aparţin: companiilor multinaţionale, băncilor şi societăţilor de asigurări, active rezultate din activităţi contrare articolelor 135 şi 136 din Constituţia României, activităţi desfăşurate in dauna interesului naţional, prin jefuirea cetăţenilor şi proprietăţilor statului Român. Parte din aceşti agenţi economici, acţioneză in continuare împotriva intereselor Statului  Român, prin externalizarea mascată a profiturilor, folosind diverse proceduri. Parte din aceşti jefuitori internaţionali, nu mai declară profituri pentru activităţile economice din România.

Nu este posibil ca persoane din conducerea Statului Român, să recomande pe postri de televiziune, companii straine pentru exploatarea zăcămintelor de aur de la Roşia Montană, în dauna intereselor companiilor naţionale, cu încălcarea articolului 135 aliniatele b), d) şi e) din Constituţia României, articol care prevede obligaţii ale Statului Român de a asigura: protejarea intereselor naţionale in activitatea economică, financiară şi valutară, exploatarea resurselor naturale, in concodanţă cu interesul naţional, refacerea şi ocrotirea mediului înconjurător, precum şi menţinertea echilibrului ecologic.

ing.Ciobotaru Dinu.

martie 2012