Comentariu de pe site semnat AKRITAS

 

Eminescu stia foarte bine ce spune, pentru asta a si fost asasinat de strainii de neam si tradatorii „scoliti” in lupanarele occidentului apostat iudeomason :

„…Despreţuind Biserica noastră naţională şi înjosind-o, atei şi francmasoni cum sunt toţi, ei ne-au lipsit de arma cea mai puternică în lupta naţională…”

„…am fost meniti sa ajungem zilele acestea de ticalosie, în care tara se înstraineaza pe zi ce merge în gândire si-n avutul ei…”

„…Caci acest tineret s-au fost dus într-o tara bolnava în privirea vietii sociale: Clasele superioare putred de bogate au ajuns acolo la o rafinare de placeri nemaipomenita…”

„…Bãtrânii aveau gurã de lup si inimã de miel; au venit liberalii cu gura de miel, plinã de cuvinte amãgitoare, dar cu inima de lup…”

„…Am admis legiuiri străine? Ei bine nu le-am admis pentru român, cu trebuinţele căruia nu se potriveau.Am creat o atmosferă publică pentru plante exotice,de care planta autohtonă moare…”

„…Biserica lui Mateiu Basarab şi a lui
Varlaam, maica spirituală a neamului românesc,
care a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a
poporului, ea care domneşte puternică dincolo de
graniţele noastre şi e azilul de mântuire naţională
în ţări unde românul nu are stat, ce va deveni ea
în mâna tagmei patriotice? Peste tot credinţele
vechi mor, un materialism brutal le ia locul,
cultura secolului, mână-n mână cu sărăcia
claselor lucrătoare, ameninţă toată clădirea
măreaţă a civilizaţiei creştine…”

Si pentru dovedi politica anticristica, antinationala, antiumana, a strainilor si tradatorilor, intarita institutional prin legi, (la fel ca in zilele noastre nefericite, invadate de „valori” occidentale) pentru a ne dumiri de cand si de unde, ne vine uraciunea pustiiri, sa citim ce zice codul penal al lui masonului cuza :

„…Art 167. Ori-ce preot sau obraz bisericesc, de ori-ce cult, care, in adunare publica, in exercitiul functiunei sale, va pronunta vre-un discurs cuprinzand vre-o critica sau censura contra guvernului, in contra Adunarei legiuitoare, in contra unei legi, a unui decret domnesc, sau ori-carui act al autoritatei publice, se va pedepsi cu inchisoarea dela trei luni pana la doi ani…”