Capitolul 1
Inventarul
dovezilor
18
Capitolul 1
Democraţia Adevărată
Într-o adevărată democraţie întreaga putere o are poporul
Democraţia se transformă în dictatură
Cum este controlată Uniunea Europeană de către interesele
corporatiste
Nivel executiv
• Preşedinte
• Guvern
Nivel legislativ
• Parlament
Votează Votează
Poporul
„Bruxelles UE” se prezintă lumii ca un exemplu strălucit al democraţiei secolului 21. în realitate însă, nimic nu este mai departe de
adevăr.
Într-o democraţie, toată puterea aparţine poporului. Principiul „separaţiei puterilor” între cele trei nivele de guvernare – executiv, legislativ şi juridic – stabileşte verificări şi echilibrări pentru a proteja
împotriva abuzurilor. Acest principiu a fost universal acceptat după
ce omenirea a luptat pentru el timp de mii de ani.
Verificări şi
echilibrări
19
Inventarul dovezilor
Dictatura „Bruxelles UE”
Parlamentul UE
• nu are dreptul de
a face legi în mod
independent
Votează
Dacă puterea ultimă nu
stă în populaţie, democraţia
devine dictatură
Controlează
executivul
Comisia
controlează
procesul
legislativ
Nivel executiv şi
legislativ
• Comisia UE
• Preşedintele numit
Interese corporatiste
• Cartelul petrolului şi
medicamentelor
Prin contrast, „Bruxelles UE” este lipsit de acest principiu fundamental al „separaţiei puterilor”. Mai mult, populaţia Europei nu
are nici control asupra nivelului executiv nici asupra procesului legislativ. Chiar mai rău, nici măcar parlamentul pe care oamenii îl
aleg nu are nici un mijloc de a controla efectiv aceste ramuri.
Pentru a-şi ascunde incapacitatea, în „Tratatul de la Lisabona” s-a introdus articolul 225 – aşa numitul Articol al Frunzei de Smochin.
Această clauză oferă parlamentului european o posibilitate de a „solicita Comisiei să facă o propunere” pentru legislaţie. Comisia, desigur, poate să refuze.
(vezi http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.html).
Acţionând contrar principiilor fundamentale ale democraţiei, „Bruxelles EU” – prin definiţie – este o dictatura. Puterea poporului de a-şi determina forma de guvernământ a fost aservita intereselor corporaţiei.
NU
Votează Poporul
Spre deosebire de o democraţie adevărată,
în UE puterea nu mai stă în populaţie.
Informaţii suplimentare: GB1BD122
20
Capitolul 1
Cum Cartelul Petrolului şi Medicamentelor
încearcă să controleze Europa
Bruxelles UE se prezintă lumii ca o democraţie parlamentară în care
parlamentul UE joacă rolul decisiv. Totuşi, deciziile executive şi proiectarea întregii legislaţii sunt făcute de Comisia UE şi echipa sa de
peste 54.000 oameni.
Din birourile lor de la sediul Comisiei – clădirea Berlaymont – şi alte
locaţii, această armată de birocraţi de carieră bine plătiţi fabrică legile Europei în numele intereselor corporatiste.
Prin contrast, Parlamentul UE format din 754 membri este format
din politicieni din 27 naţiuni care nu au putere de control asupra
acestei armate de birocraţi. Parlamentul UE funcţionează ca un fel
de fereastră împodobită prin care Bruxelles UE este prezentat populaţiei Europei ca o „democraţie parlamentară”.
Comisia UE: 54.000 angajaţi
Angajaţii Comisiei operează dincolo de orice control democratic şi
implementează legile Europei în numele intereselor corporatiste.
21
Inventarul dovezilor
CARTELUL PETROLULUI ŞI MEDICAMENTELOR
Birocraţia UE:
•peste 42.000 birocraţi
nealeşi şi alt personal
angajat direct de Comisia UE.
• peste 12.000 persoane
„în afara statelor publicate in balanţa”.
=
un total de peste
54.000 oameni!
COMISIA EUROPEANĂ Comisia Europeană şi
birocraţia sa enormă
sunt atât corpul legislativ cât şi cel executiv al
Bruxelles UE.
În Uniunea Europeană,
nici o lege nu poate fi
scrisă sau acceptată
fără aprobarea Comisiei
UE care este desemnată
în numele intereselor
corporatiste.
Emite
directive
TOTI CEI 500 DE MILIOANE DE
LOCUITORI AI EUROPEI
Guvernează
peste
Membrii aleşi ai
parlamentului UE
nu au dreptul să
emită legi în mod
independent!
Emite
directive
Parlamentul UE:
754 membri
Informaţii suplimentare: GB1CE843
Votează
În paginile anterioare am accentuat faptul că puterea care determină guvernarea Europei a trecut de la populaţie la interesele corporatiste, mai exact la cartelul petrolului şi medicamentelor. Acest
cartel este bine caracterizat. El cuprinde interesele de investiţii de
multe miliarde de dolari, ale industriei chimice, petrochimice şi farmaceutice. Acest cartel este de departe cel mai mare grup corporatist de investiţii din întreaga lume.
În timpul secolului 20 acest cartel a devenit nu numai forţa economică dominantă, dar şi-a pus şi acţionarii politici în guvernele naţiunilor industriale lideri mondiali. Liderii reprezentanţi din cercurile
financiare ce controlează cartelul sunt:
• Grupul Rockefeller, care reprezintă interesele SUA pe bază de
petrol şi medicamente. Acesta este cel mai mare grup de interese
financiare. Construit din monopolul din secolul 19 asupra corporaţiei standard de petrol, acum el controlează duzini de companii
multinaţionale chimice, farmaceutice şi petroliere din întreaga
lume. Unul din cei mai proeminenţi ambasadori ai săi în ultimele
decenii a fost Henry Kissinger.
• Germania şi Franţa, naţiunile lider în exportul de produse chimice şi farmaceutice în Europa. Acest grup îşi are rădăcinile la
sfârşitul secolului 19 şi a cuprins Bayer, Hoechst, BASF şi mai târziu infamul cartel IG Farben. Companiile succesoare ale acestuia
în zilele noastre sunt liderii afacerilor de investiţii în Europa de
astăzi şi au instrumentat construcţia „Bruxelles UE”.
Aşa cum a fost pe larg prezentat în presă la momentul respectiv,
cu câteva zile înainte de numirea sa, actualul preşedinte Rompuy
a fost invitat pentru „interviul de serviciu” prezidenţial, de către
grupul Bilderberg – un cerc de elită al intereselor corporatiste
SUA/Europa sub controlul lui David Rockefeller şi prezidat de fostul
comisar UE şi apărător al medicamentelor, Etienne Davignon.
22
Capitolul 1
Acţionarii Cartelului Petrolului şi Medicamentelor
23
Inventarul dovezilor
19 noiembrie 2009:
Preşedintele UE Rompuy
pozează pentru camere
alături de unul din oamenii
care l-au dus la putere.
Franţa:
• Unul dintre liderii
în exporturile de
medicamente
• Unul dintre liderii
mondiali în comerţ
cu petrol
Populaţia Europei nu a avut nici un vot şi nici
un cuvânt de spus!
NICI
UN
VOT
Angela Merkel Nicolas Sarkozy David Rockefeller
• Grupul Rockefeller:
• cel mai mare grup
de investiţii din
lume
• investiţii nucleu:
produse chimice,
petrol, medicamente
‘Grupul Bilderberg’
Acţionari financiari
şi politici ai Cartelului Produselor Chimice, Petrolului şi
Medicamentelor inclusiv:
• Henry Kissinger,
fost secretar al
fondului fraţilor
Rockefeller,
• Etienne Davignon,
fost comisionar UE,
membru în consiliul
de administraţie al
producătorului de
medicamente Gilead.
Germania:
• liderul mondial
în exporturi de
produse chimice
• unul din liderii în
exporturile de medicamente
Şi cum au ales ei preşedintele Europei
Informaţii suplimentare: GB1ST321
Pentru cititorul neîncrezător, ar fi util în acest punct să recapitulăm
procesul de alegere al primului Preşedinte şi Ministru de Externe al
„Bruxelles UE”.
1. Populaţia Europei a fost exclusă de la procesul de luare a deciziei.
2. Noii „regi” ai Europei au fost selectaţi dintr-un cerc al elitei intereselor corporatiste.
3. Ceremonia de alegere a avut loc într-un cadru aristocratic generos la Palace of The Valley of The Duchesse, la periferia oraşului Bruxelles.
4. Preşedintele francez Sarkozy (Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de
Nagy-Bocsa) descendentul unui aristocrat mărunt, a fost
„maestrul de ceremonii”.
5. Coroana de „regină” a fost acordată baronesei Catherine Ashton.
6. „Coroana regelui” a ajuns la altă persoană al cărei nume reflectă originea aristocratică, Herman van Rompuy. Van Rompuy va acţiona ca un „monarh” interimar până când –
eveniment probabil declanşat de criza internaţională – micul
aristocrat îşi va asuma el însuşi tronul.
De fapt, sistemul de guvernare UE răstoarnă toate realizările democratice ale civilizaţiei europene în timpul ultimului mileniu şi
aruncă întregul continent înapoi în timpurile medievale când monarhi autocratici conduceau Europa în afara oricărui control democratic.
24
Capitolul 1
Sfârşitul democraţiei şi întoarcerea la
timpurile medievale
25
Inventarul dovezilor
Uniunea Europeană se prezintă lumii in rolul de model al democraţiei secolului 21. Totuşi, ceremonia de încoronare la Bruxelles UE ar
trebui să convingă până şi pe cel mai sceptic cititor că structura Bruxelles UE este orice altceva, si nicidecum o democraţie.
„Palace of The Valley of The Duchesse”,
locaţia de la periferia Bruxelles unde a avut loc alegerea
Preşedintelui Uniunii Europene la 12 noiembrie 2009.
Informaţii suplimentare: GB1MT165
Răsturnarea luptei de secole a omenirii
pentru democraţie
Naşterea Democraţiei Magna Charta
1791 Constituţia Poloneză
Eliberarea de colonialism a
ţărilor în curs de dezvoltare
1776 Declaraţia de Independenţă a S.U.A
1789 Constituţia Franceză
Capitolul 1
26
Au murit degeaba milioane de oameni, luptând pentru democraţie în primul şi al doilea război mondial
Distrugerea oraşului Rotterdam
Bombardarea Londrei
Distrugerea oraşului Stalingrad
Peste 100 de milioane de victime în cele două războaie
mondiale: Cimitirul soldaţilor căzuţi în Normandia
Răscoala ghetoului din Varşovia
27
Inventarul dovezilor
A renunţat populaţia Europei de
bună voie la secole de democraţie?
Capitolul 1
28
Pentru Cartelul Petrolului şi Medicamentelor, „Bruxelles UE” este o
simplă bază operativă, de la care intenţionează să cucerească lumea
folosind forţa politică, economică şi – la nevoie – militară. În vederea atingerii acestui scop, Cartelul încearcă să exporte structura nedemocratică a Bruxelles UE în alte zone ale lumii. Uniunea Africană
se modelează deja după „Bruxelles UE” inclusiv o „Comisie UA”!
Acţionarii politici ai Cartelului prezintă în mod înşelător „Bruxelles
UE” ca fiind un model al democraţiei secolului 21 şi păcii. Din simpla
dimensiune a acestei campanii globale, popoarele lumii vor avea
impresia că „Bruxelles UE” a fost aprobat în alegeri democratice
de către popoarele Europei şi că acest organism politic reflectă
voinţa acestora.
Dar nimic nu este mai departe de adevăr. Faptele reale pun o lumină caracteristică asupra naturii nedemocratice a „Bruxelles UE”
– un semnal de alarmă adresat lumii:
• Singura ţară în care i s-a permis poporului să voteze pentru „Tratatul de la Lisabona” – actul care a stat la baza constituirii „Bruxelles UE” – a fost Irlanda, a cărei populaţie reprezintă mai puţin
de 1% (!) din întreaga populaţie a Europei. Şi chiar şi acest vot
a fost rezultatul batjocoririi democraţiei: în iunie 2008 populaţia
Irlandei a respins structura „Bruxelles UE” printr-un răsunător
„NU”. Dar acţionarii politici ai Cartelului de la Bruxelles au decis
să ignore acest vot. Ei au mituit guvernul irlandez cu scopul de
a organiza un al doilea referendum şi l-au constrâns să voteze
„DA” cu o ameţitoare sumă de bani canalizată de la acţionarii
Cartelului, către Dublin.
• Peste 99% din populaţia Europei – care numără peste 500 milioane oameni – nu a avut dreptul de a vota democratic într-un
referendum pentru „Tratatul de la Lisabona”.
Această violare a tuturor principiilor democraţiei de către Cartel nu
este o coincidenţă. Sondajele care au avut loc în toată Europa au
demonstrat o respingere a structurii „Bruxelles UE” de către marea
majoritate a votanţilor. Natura înşelătoare a „Bruxelles UE” este cel
mai bine caracterizată de faptul că, în timp ce este aclamată de acţionarii Cartelului ca marcă a democraţiei, cele mai elementare
drepturi democratice sunt negate – de teama populaţiei.
Informaţii suplimentare: GB1SC834
29
Inventarul dovezilor
Acţionarii Cartelului au privat oamenii
de drepturile lor democratice!
Votare permisă asupra „Tratatului de la Lisabona”
Votare nepermisă
State nemembre
ale „Bruxelles UE”
Dreptul democratic de a vota pentru „Actul de
Activare de la Lisabona” a fost refuzat populaţiei de 500 milioane de locuitori ai Europei
30
Capitolul 1
În paginile precedente am rezumat care sunt planurile cartelului
petrolului şi medicamentelor pentru construirea Bruxelles UE. În
mod evident, această manevră îndrăzneaţă nu este un exerciţiu întâmplător, ci are motive economice profunde. Această pagină explică „de ce”-ul din spatele Bruxelles UE.
Grupurile financiare din spatele cartelului petrolului şi medicamentelor sunt interesate să controleze pieţe globale gigantice care afectează literalmente fiecare viaţă umană. Exemple proeminente ale
acestora sunt zonele de alimentaţie, sănătate şi energie. În timpul ultimului secol, cartelul petrolului şi medicamentelor şi-a extins pieţele
în aceste trei domenii la afaceri de investiţii de multe miliarde de dolari. Construcţia acestor pieţe globale gigantice se bazează pe două
unelte strategice: în primul rând, utilizarea patentelor ca unelte pentru monopolizarea pieţelor. În al doilea rând, dezinformarea publică
cu scopul de a menţine oamenii în ignoranţă în ceea ce priveşte alternativele. Ca rezultat, fiecare persoană din zonele industrializate de
astăzi plăteşte cam o treime din venitul net ca „tribut” acestui cartel.
La începutul secolului 21, Cartelul se confruntă cu o nouă provocare.
Toate pieţele sale cheie – petrol, medicamente, produse chimice
agricole şi OMG (organisme modificate genetic) – sunt ameninţate
de noi tehnologii care vor înlocui în cele din urmă pieţele globale
monopoliste şi patentate existente.
În această situaţie, interesele financiare din spatele cartelului ştiu
că afacerile lor de multe miliarde de dolari nu pot supravieţui întro democraţie. Astfel, structura nedemocratică a Bruxelles UE este
un pas strategic către stabilirea unei dictaturi globale în numele
acestor interese corporatiste.
La începutul secolului 21 omenirea se află la o răscruce. Trebuie să
decidem dacă dorim să permitem intereselor cartelului petrolului
şi medicamentelor să continue dominaţia asupra vieţilor noastre –
prin impunerea unor tehnologii foarte vechi – sau dacă suntem
gata să ne eliberăm din acest jug profitând de tehnologii noi, durabile şi independente cum ar fi energia regenerabilă, sănătatea
naturală cu baze ştiinţifice şi agricultura organică.
Scopurile strategice ale cartelului
31
Inventarul dovezilor
Pieţele globale de multe miliarde de dolari
ale cartelului produselor chimice /petrochimice /medicamentelor
Cheltuieli
medii pe
persoană în
procente
Pieţele
globale
ale
cartelului
Mecanismele
de control
global ale
cartelului
Tehnologii
durabile care
fac oamenii
lumii independenţi de cartel
Nutriţie1
15%
• OMG
• Produse agricole
chimice
• Aditivi alimentari
sintetici
• Ignoranţa
în privinţa
sănătăţii
• Patentele
Hrană
organică
Îngrijirea
sănătăţii2
10%
Medicamente
de sinteză
Terapii
naturale cu
bază ştiinţifică
Energie3
10%
Petrol, gaze,
combustibili
sintetici şi alte
produse
petrochimice
Energie
regenerabilă
• apă
(hidrogen)
• solară
• eoliană
• altele
Scopurile strategice ale Cartelului:
• să transforme vieţile şi trupurile miliardelor de locuitori ai planetei
noastre într-o piaţă de desfacere pentru produsele lor patentate.
• să continue să obţină profituri de multe miliarde de dolari din tehnologiile secolelor trecute – inclusiv produsele petrochimice care deteriorează mediul şi produsele farmaceutice toxice – până în secolul 21.
1 Procent mediu din venitul net pentru alimente şi băuturi nealcoolice. Sursa: Eurostat
2 procent mediu din venitul net pentru sănătate plus taxele legate de sănătate. Sursa: Eurostat
3 procent mediu din venitul net pentru combustibil, transport, utilităţi etc. Sursa: Eurostat
• Ignoranţa
în privinţa
sănătăţii
• Patentele
• Ignoranţa
ştiinţifică
• Patentele
Informaţii suplimentare: GB1BD733
32
Capitolul 1
Cu două luni înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare,
acţionarii politici ai Cartelului Petrolului şi Medicamentelor nu au
lăsat nici un dubiu asupra ambiţiilor lor globale. Pe 7 octombrie
2009, ziarul Daily Telegraph din Marea Britanie publica un articol
intitulat „UE face planuri pentru a se institui ca «putere mondială»”. Dacă acest Cartel îşi urmează intenţiile, Bruxelles UE va fi
doar o simplă treaptă către cimentarea cuceririi politice şi economice a lumii, de către acesta.
Conform articolului din Telegraph, primele ambasade ale acestei
structuri nedemocratice au fost planificate pentru locaţii strategice
cum ar fi New York (sediul Naţiunilor Unite), Addis Abeba (sediul
Uniunii Africane) şi Kabul (o zonă de interes datorită războiului din
Afghanistan – chiar înainte ca Tratatul de la Lisabona să intre în vigoare).
Dar cu mult înainte ca Tratatul de la Lisabona să fie măcar schiţat,
Cartelul a încercat să exporte structura politică a Bruxelles UE ca
model pentru a-şi extinde controlul asupra altor continente:
• Uniunea Africană. Arhitecţii Uniunii Africane (UA) nu au ascuns
faptul că UA a fost modelată după Uniunea Europeană – cu structuri instituţionale aproape identice, inclusiv o aşa numită „Comisie
UA”. Sediul permanent al acestei comisii este la Addis Abeba în
Etiopia – aparent, intenţia lui „Bruxelles african”.
• ASEAN. În 2009 liderii ţărilor din Asia de Est au anunţat că au
pus bazele unui bloc în stil UE care va acoperi jumătate din populaţia lumii. Planurile lor semănau tare bine cu direcţiile date de primul ministru australian Kevin Rudd în 2008.
Astăzi Europa – mâine întreaga lume
MERCOSUR,
UNASUR
UN/
NEW YORK
CAFTA
33
Inventarul dovezilor
UNIUNEA
AFRICANA
ASEAN
CARTELUL PETROLULUI
ŞI MEDICAMENTELOR
Produse chimice, petrochimice
şi farmaceutice patentate
Din noul său birou politic de la Bruxelles, Cartelul
Petrolului şi Medicamentelor încearcă acum să
pună stăpânire pe întreaga lume.
BRUXELLES
UE
Informaţii suplimentare: GB1TW421
34
Capitolul 1
Din punct de vedere istoric, războaiele mondiale s-au dus cu arme
şi bombe, în scopul cuceririi şi obţinerii controlului asupra altor ţări.
Astăzi totuşi, instrumentele cheie pentru a obţine controlul global
sunt instrumente economice şi legale care sunt utilizate ca mijloc
de cucerire nu numai a guvernelor şi economiilor, dar şi în ultimă
instanţă a societăţilor şi oamenilor.
Uneltele economice cheie ale Bruxelles UE sunt patentele; în special
patentele de produse chimice, medicamente farmaceutice, seminţe modificate genetic şi alte produse de înaltă tehnologie. Dintre acestea, cele mai lucrative sunt patentele asupra
medicamentelor. În 2008 de exemplu, vânzările farmaceutice globale s-au ridicat la 770 miliarde dolari – o sumă care a depăşit suma
produsul intern brut (PIB) al celor mai sărace 100 de ţări ale lumii.
Astfel, este evident că, atunci când şi-a ales primul ministru de afaceri externe, Cartelul a ales pe cineva cu experienţă în domeniu.
Catherine Ashton, în rolul precedent de comisar comercial al UE, a
jucat un rol central în confiscarea, în porturile europene, a produselor farmaceutice trimise din India în ţările africane şi latino-americane1. Singurul motiv al acestor confiscări a fost acela că
medicamentele erau produse în firme din India specializate pe medicamente generice (nepatentate). Aceste medicamente generice
– singurele pe care oamenii din ţările în curs de dezvoltare şi le pot
permite – ameninţă profiturile companiilor europene de produse
farmaceutice patentate.
1 Economic Times, India. 6 septembrie, 2009.
Impunerea medicamentelor patentate
ca element cheie al controlului
economic global
35
Inventarul dovezilor
Catherine Ashton a fost numită în comisia
comercială a UE în 2008. În această funcţie,
una din atribuţiile sale principale era să acţioneze ca poliţie a comerţului internaţional şi să impună medicamentele patentate
ca mijloace ale controlului global economic
şi politic – asigurând astfel dependenţa
lumii în curs de dezvoltare de medicamentele patentate de la exportatorii europeni.
Noua sa numire ca ministru de externe al
UE şi vicepreşedinte al Comisiei, îi va permite să-şi exercite acest rol cu impact încă
şi mai mare asupra lumii.
Impune patente globale ca
bază pentru afacerea de investiţii
globale în medicamente
BRUXELLES
UE Hrană modificată genetic
Produse farmaceutice
Produse chimice
patentate
Informaţii suplimentare: GB1PT937
CARTELUL PETROLULUI
ŞI MEDICAMENTELOR
Produse chimice, petrochimice şi
farmaceutice patentate
Patentele – uneltele cheie de control
ale lumii
Semnificaţia patentelor în planurile strategice de control ale lumii
la Bruxelles UE merită o atenţie specială. În general patentele sunt:
• documente legale – emise de agenţia guvernamentală relevantă
dintr-o anumită ţară – care definesc dreptul de proprietate asupra unui produs sau proces tehnologic;
• unelte economice – pentru a controla pieţele naţionale şi internaţionale;
• instrumente politice – prin rolul lor în sectorul critic al ocrotirii
sănătăţii, medicamentele patentate sunt folosite şi ca unelte strategice pentru a controla ţări întregi.
Un aspect deosebit de dăunător al patentelor este că ele sunt folosite pentru a forma carteluri corporative globale mai presus de
orice control legislativ naţional sau internaţional. Marile companii
multinaţionale nu au nevoie să se unească în mod formal pentru a
controla piaţa unui anumit produs, pe teritoriul unui continent sau
al întregii lumi – ei au nevoie doar să-şi definească pretenţiile teritoriale de patent.
Patentele permit companiilor multinaţionale să controleze sectoare întregi ale societăţilor pe continente întregi, fără a fi supuse
restricţiilor cum ar fi graniţele statale. În anumite industrii, profituri
de trilioane de dolari sunt canalizate spre companii multinaţionale
fără ca publicul să fie capabil să identifice beneficiarii corporatişti.
Efectul patentelor asupra sănătăţii umane a fost eminamente devastator, prin aceea că multinaţionalele farmaceutice au căutat să
monopolizeze ceea ce este posibil să fie cel mai critic sector în orice
societate. Ca rezultat, timp de decenii omenirea a fost împiedicată
să aibă acces la medicină nepatentată, care este mai eficientă, mai
sigură şi mai accesibilă în lupta împotriva celor mai comune boli ale
zilelor noastre..
Pentru a-şi coordona pretenţiile globale, aceste companii multinaţionale au stabilit un „birou central al cartelului”; Bruxelles UE.
36
Capitolul 1
37
Inventarul dovezilor
Patentele sunt uneltele cheie care
controlează lumea!
PATENTE
Bruxelles UE încearcă să-şi extindă strategia
patentelor către alte continente – astfel permiţând
Cartelului să controleze întreaga lume.
Informaţii suplimentare: GB1PC887
CARTELUL PETROLULUI
ŞI MEDICAMENTELOR
Produse chimice,
petrochimice şi farmaceutice patentate
38
Capitolul 1
Beneficiarii cheie ai Bruxelles UE
O singură privire la graficele de pe pagina opusă ar trebui să fie
suficientă pentru orice cititor, pentru a înţelege care sunt beneficiarii cheie din structura politică a Bruxelles UE.
De la conceperea sa, Bruxelles UE a fost construită de acţionarii
economici ai cartelului chimic / farmaceutic. Ilustraţia de la începutul paginii următoare susţine acest fapt. Ea arată contribuţiile
financiare relative ale banilor plătiţi de contribuabilii din fiecare
din cele 27 de ţări membre, către Bruxelles UE în 2006. Luând în
considerare faptul că majoritatea statelor membre mai mici au aderat la Bruxelles UE doar recent, „investiţiile” totale de la statele fondatoare pentru o perioadă de jumătate de secol reduc contribuţiile
financiare ale „noilor veniţi”.
Graficul de la baza paginii următoare arată numărul relativ de patente înregistrate anual de către fiecare din cele 27 state membre
UE. Cel mai mare număr de patente sunt înregistrate într-un grup
de ţări compus din Germania, Franţa, Italia şi Olanda. În mod colectiv, numărul patentelor înregistrate din aceste 4 ţări se ridică la
70% din toate propunerile de patente înregistrate în UE – adică,
mai mult decât dublul numărului primit din 23 de ţări la un loc.1
De aceea, nu este o coincidenţă faptul că:
• Germania, Franţa, Italia şi Olanda sunt patru din cei şase
membri fondatori ai UE.
• Cei şase membri fondatori – împreună cu Marea Britanie, o
altă naţiune lider la exportul de medicamente – deţin majoritatea voturilor în „Consiliul Europei” şi „Parlamentul European”.
După semnarea Tratatului de la Lisabona, „investitorii” în Bruxelles
UE sunt gata să colecteze „returnarea” investiţiilor lor.
1 Source EUROSTAT 2005.
39
Inventarul dovezilor
DK
D
FIN
EST LV
CZ
SK
H
M CY
GR
PL
NL
S
E
GB
IRL B
F
P
I
DK
D
FIN
LV
A
SLO
I
CZ
SK
H
BG
RO
CY
GR TR
PL
NL
S
E
GB
B IRL F
P
CH
FL
MC
Procentele
finanţării totale a
UE în 2005
Procentele din
totalul solicitărilor de
patente înregistrate
în UE în 2005
Există o similaritate remarcabilă între ierarhizarea contribuabililor
financiari către Bruxelles UE şi numărul de solicitări de patente înregistrate în aceleaşi state membre. Cum patentele sunt valabile
în întreaga Europă, această imagine arată ce state controlează pieţele de înaltă tehnologie – şi în ultimă instanţă, viaţa – în Europa.
Cumpărând Europa pentru patente
Informaţii suplimentare: GB1KB632
40
Capitolul 1
Întrebări care necesită răspunsuri urgente sunt: cum au putut arhitecţii Bruxelles UE să construiască o structură atât de nedemocratică din ţări europene democrate – şi cine au fost aceşti oameni?
De fapt, arhitectul cheie al Bruxelles UE a fost Walter Hallstein
(1901-1982), un avocat puternic din Germania nazistă.
În iunie 1938, Hallstein a participat la negocierile oficiale de stat
între Germania nazistă şi Italia fascistă cu scopul de a face din
aceste ideologii agresive, o platforma pentru Europa viitoare. În
ianuarie 1939, doar cu câteva luni înainte de lansarea celui de-al
doilea război mondial de către coaliţia dintre IG Farben – cel mai
mare cartel al petrolului şi medicamentelor din acea vreme – şi nazişti, Hallstein a ţinut un discurs istoric subliniind în detaliu structura
legală a Europei sub controlul Nazi/IG Farben.
În 1941, Hallstein a devenit decan al Facultăţii de Drept şi Economie
de la Universitatea din Frankfurt, Germania. Nu a fost o coincidenţă faptul că la Frankfurt era, de asemenea, sediul IG Farben.
Cu câţiva ani mai târziu, Tribunalul pentru crime de război de la
Nürnberg a revelat faptul că din acest sediu al IG Farben s-a planificat şi implementat cucerirea economică a Europei – patentele
fiind uneltele legale pentru controlul economic.
În 1950, după ce i-a minţit pe Aliaţi cu privire la trecutul său nazist,
Hallstein a devenit consilier al cancelarului vest-german Adenauer
şi principalul coordonator al politicii sale externe. Ca rezultat al experienţei sale anterioare extinse în planificarea unei Europe guvernate de Cartel şi nazişti, el a devenit arhitectul cheie al Bruxelles UE.
La 25 martie 1957, Hallstein a fost unul dintre cei 12 semnatari ai
Tratatului de la Roma – documentul fondator al Bruxelles UE. În
1958 el a fost numit primul preşedinte al Comisiei UE – un post pe
care l-a deţinut pentru un întreg deceniu.
Maestrul arhitect al Bruxelles UE
41
Inventarul dovezilor
Walter Hallstein
1936 – 1945
Hallstein a fost un membru al infamei asociaţii
a naziştilor, „Apărătorii legii”, organizaţie construită pentru a deveni pilonul legal al unei Europe sub controlul coaliţiei Nazi/Cartel.
1941 – 1945
Hallstein a fost profesor de drept
şi economie la Frankfurt, sediul
celui mai mare cartel chimic al
lumii şi finanţatorul principal al naziştilor, IG Farben.
1958 -1967
Hallstein a fost numit primul preşedinte al aşa-numitei Comisii Europene. El a construit Bruxelles UE
şi a condus Europa timp de 10 ani
decisivi, din această clădire gigantică, cu ajutorul a mii de birocraţi
nealeşi – în numele intereselor
cartelului.
1950 – 1957
Hallstein a fost creierul politic al negocierilor care au
dus la Tratatul de la Roma.
La 25 martie 1957, Hallstein
a fost unul dintre cei 12
semnatari ai acelor tratate
care au fondat Bruxelles UE.
Noul sediu de la Bruxelles al Cartelului
Petrolului şi Medicamentelor
Zvastica oficială a
„Asociaţiei Apărătorii
Legii” a lui Hallstein
Sediul cartelului IG Farben
în Frankfurt, Germania
Informaţii suplimentare: GB1WH799
Bruxelles UE de astăzi este construit pe o serie de organizaţii predecesoare care au condus gradual la structura curentă. Primul ciclu
al organizaţiilor a fost completat în anii 1950 şi a inclus Comunitatea europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO) în 1951 Comunitatea de Apărare Europeană (EDC) (un proiect care a fost respins
de parlamentul francez în 1954), Comunitatea Economică Europeană (CEE) şi Comunitatea Europeană pentru Energie Atomică
(EAEC sau EURATOM) în 1957.
Toate aceste organizaţii au avut în comun mai multe elemente:
42
Capitolul 1
Arhitecţii cartelului Bruxelles UE
1
2
3
4
Comunitatea europeană a
Cărbunelui şi Oţelului (CECO)
Comunitatea europeană pentru
energie atomică (EURATOM)
Uniunea vest-europeană (UVE)
Comunitatea economică
europeană (CEE)
Conducător al
echipei de avocaţi
Hallstein
Hallstein
Hallstein
Hallstein
1. Au fost conduse de Cartelul German al Petrolului şi Medicamentelor – după înfrângerea în 1945 a coaliţiei Nazi/Cartel – într-un
efort de a organiza următoarea încercare de cucerire a Europei.
2. Textul tratatelor a fost pregătit de acţionarii legali ai Cartelului Petrolului şi Medicamentelor, în mod special Walter Hallstein, pentru
a asigura structura dictatorială necesară planului de cucerire.
3. Alte cinci ţări europene, Franţa, Italia şi ţările Benelux au fost
atrase să adere la aceste „Comunităţi” cu promisiunea înşelătoare de pace, securitate şi prosperitate economică.
1 CFSP (Common Foreign and Security Policy)Politică Externă şi de Securitate Comună
2 PJCC (Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters) Cooperare Poliţienească
şi Judiciară în Probleme Penale
43
Inventarul dovezilor
Politică externă CFSP1
1951
1952
2007
2009
1954
1955
1992
1993
Paris Paris Maastricht Lisabona
1957
1958
Roma
EURATOM
Comunitatea economică europeană (CEE)
EDC
Poliţie PJCC2
Uniunea
Europeană
(Bruxelles
UE) 2
3
4
Tratatele Construcţiei „Bruxelles UE”
Comunitatea
Europeană (CE)
(politici economice,
interne şi externe)
Comunitatea Europeană pentru
Cărbune şi Oţel (CECO) 1
Hallstein
(1958– 67)
Preşedintele
Comisiei UE:
Informaţii suplimentare: GB1CA582
Gaetano Martino, MD, Italia. Gazda conferinţei.
Pregătire juridica elementară: nici una
Înainte şi în timpul celui de-al doilea război mondial: membru
al mişcării fasciste italiene sub conducerea lui Mussolini.
După al doilea război mondial: face carieră ca membru al
celor „şase sicilieni”
Willem Beyen, Olanda.
Educaţie: Facultatea de drept
Profesie: director executiv (Philips, Unilever),
bancher, diverse funcţii politice.
Joseph Bech, Luxemburg.
Educaţie: Facultatea de drept
Profesie: în anul în care a fost admis ca avocat, 1914,
a devenit deputat al partidului de dreapta. A deţinut
mai multe funcţii politice de-a lungul vieţii.
Antoine Pinay, Franţa.
Pregătire juridica elementară: nici una
În timpul celui de-al doilea război mondial: membru
al „Consiliului Naţional de la Vichy” – regimul marionetă francez stabilit de coaliţia Nazi/Cartel în Franţa
ocupată.
Paul-Henri Spaak, Belgia.
Educaţie: Facultatea de drept
Profesie: câţiva ani de practică juridică privată.
Începând din 1925, diverse funcţii politice.
44
Capitolul 1
Cei „Şase sicilieni” –
Între 1 şi 3 iunie 1955, întâlnirea decisivă de pregătire a „Comunităţii
Economice Europene” a avut loc la Messina, Sicilia. Participanţii la
această întâlnire vor fi cunoscuţi drept „cei şase sicilieni”.
Experienţa juridică limitată
a acestor cinci „membri
fondatori” ai Bruxelles UE
contrastează cu experienţa
celui de-al şaselea membru, Walter Hallstein.
Până în momentul Tratatului de la Roma, Hallstein avea aproape trei
decenii de experienţă în domeniul educaţiei, profesoratului şi cercetării la şcolile de drept şi instituţiile germane preocupate de dreptul şi sistemele economice internaţionale comparate:
• Efectuează studiile la Facultatea de Drept din Bonn, Munchen
si obţine titlul de „doctor în drept” la Universitatea din Berlin
• Beneficiază de pregătire de elită în „Drept internaţional comparat” la Institutul „Kaizer Wilhelm” din Berlin, finanţat de Cartelul
IG Farben
• Este timp de aproape 20 de ani decanul Facultăţii de Drept şi
Economie de la universităţile din Rostock şi Frankfurt.
O scurta privire asupra documentelor din Curriculum Vitae al lui Hallstein ne arată cine a tras cu adevărat sforile în proiectarea bazei juridice pentru Bruxelles UE.
45
Inventarul dovezilor
şi Profesorul de Drept din Nazi/Cartel
Stânga:
Hallstein semnând
Tratatul de la Roma
Jos:
Semnătura sa ca „părinte fondator”
Cum a putut Hallstein – cu trecutul său întunecat din istoria
Nazi/Cartel – să devină arhitectul şef al Bruxelles UE şi primul preşedinte al comisiei UE?
Răspunsul la această întrebare este izbitor de simplu: în primul
rând, Hallstein a trebuit să mintă în faţa Comandamentului Suprem al Aliaţilor din Germania postbelică, în ceea ce priveşte calitatea sa de membru în diferite organizaţii naziste. În al doilea rând,
el a trebuit să se asigure că numeroasele sale publicaţii şi prezentări
în calitate de cruciat al cuceririi Europei de către cartelul nazist, au
fost distruse.
Pe următoarea pagină sunt prezentate documente în formă tipărită
ale Bibliotecii Naţionale Germane care folosesc acelaşi termen de
căutare, „Walter Hallstein”. Aceasta – cea mai completă bibliotecă
online din toată Germania – listează următoarele sale publicaţii:
• Înainte de 1933 (anul în care coaliţia Nazi/Cartel a obţinut puterea în Germania) se poate găsi o singură publicaţie.
• După 1945 şi înfrângerea coaliţiei Nazi/Cartel se pot găsi mai
mult de 100 de cărţi şi publicaţii semnate de Hallstein.
• Straniu, între 1933 şi 1945, în timpul regimului de teroare al coaliţiei Nazi/Cartel, se poate găsi o singură publicaţie a lui Hallstein. Această absurd de scurtă listă de o singură publicaţie în
12 (!) ani merită o explicaţie – în special luând în considerare
faptul că în această perioadă Hallstein a fost decan al Facultăţii
de Drept la două mari universităţi germane.
Există o singură explicaţie a acestui fapt: Hallstein şi complicii săi din
Cartel au încercat să se asigure că nici unul din discursurile sau publicaţiile sale ca avocat al coaliţiei Nazi/Cartel şi al subjugării Europei
de către acesta, nu va supravieţui. Această „politică a pământului
pârjolit” a fost o condiţie preliminară pentru ridicarea politică a lui
Hallstein astfel ca el să devină părintele fondator al Bruxelles UE.
Pentru a răspunde cetăţenilor Europei la întrebarea „Cine este adevăratul Hallstein?”, am inclus un capitol special despre el.
46
Capitolul 1
Hallstein şi proiectul „Pământul pârjolit”
47
Nazi Regime
1933-1945
Inventarul dovezilor
Listarea rezultatelor căutării online prin motorul de căutare al Bibliotecii
Naţionale Germane. Termenul de căutare „Walter Hallstein” a dat ca rezultat un singur document în decurs de 12 ani în care Hallstein a avut
rolul de promotor al încercării Nazi/Cartel de a cuceri lumea.
Informaţii suplimentare: GB1WH733
În mod evident, Hallstein nu a fost singur în
rolul său de arhitect şef al Bruxelles UE. El sa înconjurat de tehnocraţi legali care fuseseră deja instrumentele acţionarilor coaliţiei
Nazi/Cartel înainte de 1945.
Deoarece uneltele cheie ale Cartelului pentru a-şi asigura viitorul control asupra Europei au fost patentele, nu este o surpriză
faptul că Hallstein a ales – ca mâna lui
dreaptă – un expert în legea patentelor:
În timpul regimului nazist, Carl Friedrich Ophuels a fost expertul
conducător al importantei Curţi a Patentelor din Frankfurt (Germania), unde se afla sediul cartelului IG Farben, al industriilor chimice
din ţările ocupate ale Europei. Acest fapt l-a calificat, desigur, ca şi
complice al următoarei încercări a Cartelului de a cuceri Europa.
Chestionarul de des-nazificare al Aliaţilor din 1946 revelează faptul
că Ophuels a fost membru al partidului nazist NSDAP(Partidul National Socialist Muncitoresc German) cu numărul de membru 2
399061 (document A). Din cauza trecutului său nazist, Biroul de Securitate al Aliaţilor l-a clasificat în 1947 pe Ophuels astfel: „Acest
individ a fost anterior găsit de către Guvernul Militar neangajat în
nici un post superior celui de muncă obişnuită” (document B).
Totuşi, judecata lui Hallstein despre Ophuels era în contrast direct
cu cea a Biroului Aliaţilor. Împreună cu Gerhard Schiedermair – un
membru al notoriului clan Schiedermair de avocaţi nazişti – Hallstein l-a promovat pe Ophuels într-un singur an (1949) în poziţiile
de „doctor” şi „profesor” de drept la Universitatea din Frankfurt.
Cu un an mai târziu, în 1950, Hallstein l-a numit pe Ophuels în poziţia de „ambasador la Bruxelles” şi mâna sa dreaptă pentru construirea „Bruxelles UE”.
48
Capitolul 1
Expertul în patente al Cartelului, C.F.Ophuels
49
Inventarul dovezilor
este numit „omul din Bruxelles” al lui Hallstein
A
B
Informaţii suplimentare: GB1CO266
La 17 decembrie 1941, sediul central al partidului nazist din Frankfurt,
printr-o scrisoare oficială către Rectorul Universităţii din Frankfurt,
atestă faptul că C.F. Ophuels este un nazist „de încredere din punct
de vedere politic” („politisch verlassicher”). Doar 16 ani mai târziu,
acest puternic devotat al coaliţiei Nazi/Cartel semnează „Statutul Curţii de Justiţie a Europei” ca principal arhitect al acesteia.
Noi, popoarele Europei, trebuie să înţelegem că fundamentele Curţii
Europene de Justiţie – cel mai înalt organism juridic al „Bruxelles UE”
de astăzi, au fost fabricate şi legalizate de acţionarii coaliţiei
Nazi/Cartel care include membrii înregistraţi ai partidului nazist.
Timp de jumătate de secol Cartelul a reuşit să înăbuşe oribila şaradă
a acţionarilor săi politici. Acum că adevărul a ieşit la iveală, oricum, legitimitatea democratică a „Bruxelles UE” s-a spulberat. Nici o organizaţie democratică – şi nici un cetăţean cu drept de vot – nu-i mai
poate ignora trecutul criminal.
50
Capitolul 1
Cartelul nazist „de încredere din
punct de vedere politic” devine
La 17 aprilie 1957, C.F.Ophuels – membru al partidului nazist cu numărul
2 399061 între 1 mai 1933 şi până în 1945 (întregul regim nazist) – a devenit un „părinte fondator” cheie al celei mai înalte Curţi a Europei.
51
Inventarul dovezilor
părintele fondator al Curţii Europene
….
Curtea Europeană de Justiţie
Cel mai înalt tribunal al Europei
17.4.1957
Informaţii suplimentare: GB1PR598
52
Capitolul 1
IG Farben şi istoria criminală a
Cartelului chimic german
Care erau interesele Cartelului, pe care le serveau Hallstein, Ophuels şi complicii lor în „costume gri”? Cartelul IG Farben s-a format
în 1925 din Bayer, BASF, Hoechst şi câteva alte firme germane mai
mici, producătoare de produse chimice. Era cea mai mare companie a lumii în domeniul în dezvoltare al vopselelor („Farben”în germană), produselor chimice, farmaceutice, produselor din plastic şi
altor produse sintetice patentate.
Cu zeci de mii de patente, IG Farben a fost cel mai mare deţinător
de patente al lumii la acel moment. Singurul pas care mai lipsea
până la controlul mondial era extinderea patentelor sale pentru a
monopoliza giganticele pieţe de produse sintetice aflate în dezvoltare, pentru tot restul lumii. Încă din 1904, preşedintele Bayer Carl
Duisburg solicitase formarea unui astfel de cartel, stabilind ca scop
explicit pentru industria chimică germană, „guvernarea lumii”.
În vederea îndeplinirii acestui scop, Bayer, BASF şi alte companii
chimice germane au fost instrumentele pentru furnizarea de explozibili şi gaze otrăvitoare către armata imperială germană, pentru lansarea primului război mondial. În 1918, datorită eforturilor
eroice ale comunităţii mondiale, armata germană a fost înfrântă
şi prima încercare a cartelului chimic german de a cuceri lumea, au
eşuat. Dar Cartelul nu a renunţat.
BAYER, BASF, HOECHST – operaţionale din 1925 în cadrul Cartelului IG Farben – au finanţat ascensiunea partidului nazist, pregătindu-l tehnic şi logistic pentru cea de-a doua încercare de cucerire
a lumii, al doilea război mondial. Până în 1942, industriile chimice
din jumătate de Europă au fost sub controlul IG Farben. În 1945,
cea de-a doua încercare de cucerire a lumii a eşuat de asemenea.
În 1948 mai mulţi directori ai IG Farben au fost condamnaţi de Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război, genocid, sclavie,
jaf şi alte crime împotriva umanităţii.
53
Inventarul dovezilor
1914/18
1925
Forţele economice conducătoare din
spatele celor două războaie mondiale
BAYER BASF HOECHST
1947/48
PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Prima încercare a cartelului petrolului şi medicamentelor
de a cuceri lumea. Până în 1914, aceste trei companii
controlau peste 1000 de patente, de departe cel mai mare
număr de patente controlat de vreun grup corporatist,
la acea dată.
Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război
Directorii executivii ai IG Farben sunt judecaţi şi
condamnaţi pentru genocid, sclavie, jefuirea Europei şi alte crime împotriva umanităţii – inclusiv construirea lagărului de concentrare de la Auschwitz.
1939/45 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
A doua încercare a cartelului petrolului şi
medicamentelor de a cuceri lumea, eşuează.
FORMAREA CARTELULUI IG FARBEN
Cel mai mare cartel chimic/farmaceutic al lumii finanţează
ascensiunea naziştilor şi îi pregăteşte pentru război.
Informaţii suplimentare: GB1DF377
54
Capitolul 1
Cartelul IG Farben a construit cel mai
mare lagăr de exterminare al lumii
Pentru mai multe informaţii asupra rolului Cartelului Petrolului şi Medicamentelor în spatele celui de-al doilea război mondial, Auschwitz şi a altor crime de război:
www.profit-over-life.org
Peste 50,000 înregistrări autentice ale Tribunalului de la Nürn –
berg pentru crime de război, împotriva Cartelului IG Farben.
În schimbul finanţării accesiunii naziştilor şi a echipării lor pentru cel
de-al doilea război mondial, cartelul IG Farben a fost primul beneficiar economic al cuceririi Europei. Un exemplu de strânsă colaborare între Farben şi nazişti este lagărul de concentrare de la
Auschwitz. Finanţat cu un credit de 1 miliard de mărci germane
(Reichsmark) de la Banca Germaniei şi Banca din Dresda, IG Farben
a construit cel mai mare complex industrial al lumii la acea vreme,
în oraşul polonez Auschwitz.
Fabrica „IG Auschwitz” urma să producă cauciuc sintetic, benzină
şi alte produse chimice pentru cucerirea Rusiei şi Asiei de către
Nazi/IG Farben. Pentru construirea acestei uzine gigantice, lagărul
de concentrare din vecinătate a fost extins devenind cel mai mare
lagăr de muncă de sclavi şi exterminare, din întreaga lume.
Aceste crime şi altele comise de cartelul IG Farben la Auschwitz şi
în alte locuri, sunt documentate în înregistrările Tribunalului de la
Nürnberg pentru crime de război, împotriva conducătorilor executivi ai acestui cartel. Dintre aceste documente, cele mai şocante
sunt experimentele medicale cauzatoare de moarte – dinte care
majoritatea au fost conduse cu produse farmaceutice patentate
de la BAYER, HOECHST şi alte companii membre IG Farben. Tribunalul de la Nürnberg a dat de asemenea la iveală faptul că unii dintre medicii ce au condus aceste experimente mortale, inclusiv dr.
Vetter erau – la acea vreme – angajaţi plătiţi ai BAYER.
55
Inventarul dovezilor
BAYER, BASF, HOECHST (Cartelul IG Farben)
Arhitecţii Auschwitz
Dr. med.
Helmuth
Vetter,
angajat
BAYER şi
medic SS la
Auschwitz
IG Auschwitz se întindea pe 24km2
(6000 acri). Era 100% filială a IG Farben (BAYER, BASF, HOECHST).
IG Auschwitz a fost construit cu zeci de
mii de lucrători sclavi din lagărul de concentrare de la Auschwitz.
Între 1 până la 3 milioane de oameni
au fost ucişi la Auschwitz cu Zyclon B –
un gaz fabricat de filiala Degesch a
BASF/IG Farben.
BAYER şi HOECHST şi-au testat medicamentele patentate pe mii de prizonieri
dintre care majoritatea au fost ucişi.
Angajaţii BAYER au condus experimente cu produse patentate BAYER în
lagărul de concentrare de la Auschwitz.
IÎn 1948, directorii cartelului IG Farben
au fost judecaţi la Nürnberg. Preşedintele C. Krauch şi alţii au fost condamnaţi
pentru genocid, sclavie şi alte crime.
Informaţii suplimentare: GB1AU388
56
Capitolul 1
Cu „lovitura” impunerii „Bruxelles UE”
Cartelul îşi expune propriul trecut criminal
În timpul ultimei jumătăţi de secol, Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a făcut tot posibilul să mascheze adevărul în ceea ce priveşte trecutul său criminal şi lipsit de scrupule, ca instigator al celor
două războaie mondiale.
Timp de peste 6 decenii deja, acţionarii cartelului au:
• plătit sute de miliarde de dolari pentru muşamalizare,
• construit imperii media pentru manipularea opiniei publice,
• rescris cărţile de istorie şi au cenzurat ştirile globale,
• finanţat şi crescut generaţii de politicieni – de la stânga la dreapta
– în zeci de ţări,
• plasat „portari” la toate disciplinele academice inclusiv ştiinţă, medicină, istorie, ştiinţe sociale şi politice, ca şi în alte zone cheie ale
societăţii cum ar fi biserici, uniuni comerciale etc.,
• Şi au vânat fără milă pe toţi cei care au îndrăznit să rupă tăcerea.
Toate acestea s-au întâmplat cu un singur motiv: de a ascunde trecutul criminal al Cartelului până îşi va fi desăvârşit cu succes cea dea treia încercare de cucerire a Europei care, de această dată, se
intenţionează să se realizeze prin „Bruxelles UE”. Muşamalizarea
celei mai mari crime din istorie – rolul Cartelului în spatele celui deal doilea război mondial – a costat cartelul sute de miliarde de dolari în ultima jumătate de secol.
Această uimitoare sumă de bani cheltuită de acţionarii cartelului
pentru a-şi muşamaliza trecutul criminal se poate explica într-un
singur fel: Cartelul este perfect conştient că dezvăluirea trecutului
său va distruge planurile pentru următoarea sa încercare de cucerire şi control al Europei.
Semnarea „intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona” împreună cu
strângerea popoarelor Europei sub „Bruxelles UE”, au făcut din publicarea documentelor istorice şi faptelor conţinute în această carte, un
eveniment necesar şi oportun. Răspândirea acestei informaţii în Europa
şi întreaga lume va expune rolul Cartelului din spatele „Bruxelles UE”
împiedicându-l să lanseze o altă încercare de cucerire a lumii.
57
Inventarul dovezilor
Cel de-al doilea război mondial:
război de cucerire în numele Cartelului
Petrolului şi Medicamentelor
Aceasta este pagina de titlu din raportul oficial din 1945 care a
urmat audierilor Congresului SUA asupra cauzelor celui de-al doilea
război mondial. Se întinde pe sute de pagini şi dovedeşte fără echivoc faptul că cel de-al doilea război mondial a fost un „război de
cucerire” condus în numele Cartelului Petrolului şi Medicamentelor.
Scopul celui de-al doilea război mondial a fost acelaşi ca şi al primului: să controleze pieţele în ascensiune, de multe miliarde de dolari, pentru produsele chimice, petrochimice şi farmaceutice.
Aceste înregistrări guvernamentale oficiale au fost ascunse în arhive pentru mai bine de şase decenii. Deşi sunt documente cheie
cu privire la cea mai mare crimă din istoria umanităţii, ele nu au
fost nici măcar publicate pe site-ul guvernului SUA. Acum, în sfârşit,
le puteţi studia singuri la www.relay-of-life.org.
Informaţii suplimentare: GB1SR299
58
Capitolul 1
Date publicităţii după 7 decenii de tăcere:
înregistrările crimelor de război ale Cartelului
Am obţinut peste 50,000 pagini din înregistrările oficiale ale Tribunalului de la Nürnberg pentru crime de război, împotriva cartelului
IG Farben. Pentru prima oară în peste şapte decenii, înregistrările
autentice (inclusiv oribilele exponate) ale acestui proces din
1947/48 împotriva directorilor BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG Farben au fot date publicităţii şi sunt accesibile online în întreaga lume.
La studierea acestor înregistrări istorice, veţi înţelege că aţi fost înşelaţi sistematic în ceea ce priveşte adevăratul motiv al celui de-al
doilea război mondial, cea mai mare crimă din istoria planetei noastre. De exemplu, veţi afla că:
• Cel de-al doilea război mondial nu ar fi avut loc fără suportul financiar şi logistic al BAYER, BASF, HOECHST şi altor companii IG
Farben, cel mai mare cartel de produse chimice şi farmaceutice
la acea vreme.
• Cel de-al doilea război mondial nu a fost dus în primul rând din
motive naţionale sau rasiale, ci în numele cartelului IG Farben şi
al încercării sale de a cuceri şi controla pieţele emergente de
multe miliarde de dolari în produse chimice, petrochimice şi farmaceutice, ale Europei şi întregii lumi.
• Cel de-al doilea război mondial nu a fost opera unui psihopat
pervers pe nume Adolf Hitler. Dimpotrivă, Hitler şi huliganii lui
nazişti au fost marionetele militare şi politice ale Cartelului IG
Farben. Conform capetelor de acuzare aduse in faţa Tribunalului
din Nürnberg pentru crime de război, cel de-al doilea război
mondial a fost rezultatul unui efort coordonat, tehnologic, logistic, financiar, politic şi militar – pe care acuzarea l-a denumit
„căsătoria” dintre IG Farben şi nazişti.
• Lagărul de concentrare de la Auschwitz nu a fost creaţia unor
lunatici SS ci un lagăr de muncă sclavagistă pentru gigantica întreprindere industrială a IG Farben, IG Auschwitz care trebuia să
producă cauciuc şi combustibil sintetic în vederea cuceririi Europei de Est, Rusiei şi Asiei.
Pagină de titlu a Tribunalului de la Nürnberg pentru crime de război, pentru cazul nr. VI „Statele Unite ale Americii vs. Carl Krauch şi alţi directori
IG Farben” care a durat de la 27 august 1947 până la 30 iulie 1948.
59
Inventarul dovezilor
Tribunalul de la Nürnberg pentru crime
de război împotriva Cartelului Petrolului
şi Medicamentelor
Informaţii suplimentare: GB1NT954
60
Capitolul 1
Expunerea a jumătate de secol de înşelăciune
Dacă rolul decisiv al Cartelului din spatele celor două
războaie mondiale ar fi fost dezvăluit în trecut,
aceste interese corporatiste nu ar fi avut şansa de a
lansa o altă încercare de cucerire a Europei şi lumii.
Ca atare, ascunderea acestui trecut criminal a fost
o condiţie preliminară pentru construirea „Bruxelles UE”.
În paginile precedente ale acestei cărţi am expus
strategia înşelătoare a Cartelului. Pagina ce urmează
rezumă următoarele fapte esenţiale: în timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului au fost condamnaţi la Nürnberg, acţionarii economici şi juridici
au fost însărcinaţi să pregătească şi să implementeze
cea de-a treia încercare a Cartelului de cucerire a Europei şi lumii.
61
Inventarul dovezilor
CARTELUL PETROLULUI ŞI MEDICAMENTELOR
IG Farben / BAYER / BASF / HOECHST
„Bruxelles UE” reconstruieşte „braţul în uniformă” al
Cartelului – pe
care l-a sacrificat
după ultima încercare nereuşită de
cucerire a lumii.
Condamnaţi ca „cei
mai importanţi criminali de război” la
închisoare pe termen lung şi moarte,
la Tribunalul de la
Nürnberg pentru
crime de război.
Sus: Hermann Göring,
Jos: Joachim
von Ribbentrop
Walter Hallstein Carl F. Ophüls
Însărcinaţi de Cartel să pregătească următoarea încercare de cucerire a lumii prin
intermediul „Bruxelles UE”.
Au construit „armata europeană” – inclusiv arme
nucleare – sub controlul
biroului politic al Cartelului de la „Bruxelles UE”.
În uniformă
ACŢIONARI
În costume gri
62
Capitolul 1
A treia încercare a Cartelului Petrolului şi
Medicamentelor de a cuceri şi controla lumea
Când citiţi această carte aţi putea să vă gândiţi că informaţia prezentată aici nu poate fi adevărată, fiindcă dacă ar fi fost, aţi fi aflat
despre ea înainte. Există totuşi un simplu motiv pentru care nu aţi
fost până acum conştienţi de aceste lucruri.
Cum cele două încercări precedente de cucerire a lumii – cele două
războaie mondiale – au eşuat, acţionarii Cartelului au ştiut că singurul
mod de a face ca a treia încercare să aibă succes va fi să elimine în
mod esenţial din memoria umanităţii implicarea sa în încercările precedente. Altfel, cum vă explicaţi că mai mult de 60,000 de pagini ale
proceselor Tribunalului din Nürnberg împotriva cartelului IG Farben
au fost ascunse pentru mai bine de şase decenii în arhive internaţionale? De ce a fost nevoie de autorii acestei cărţi să elibereze această
informaţie şi să o publice online la www.profit-over-life.org?
În timp ce acţionarii politici şi militari ai Cartelului din timpul celui
de-al doilea război mondial au fost făcuţi răspunzători pentru moartea şi distrugerea pe care le-au provocat, stăpânii săi economici au
continuat eforturile lor neabătute pentru a atinge scopul lor final.
În vederea acestui scop, ei au finanţat pur şi simplu ridicarea unei
noi generaţii de acţionari politici în ţările cheie.
Helmut Kohl, un fost angajat BASF, a fost promovat la funcţia de
cancelar german – pe care a deţinut-o timp de 16 ani. În acest interval, a cheltuit miliarde de dolari din banii contribuabililor pentru
a finanţa construirea Bruxelles UE. Angela Merkel, protejata sa politică, deţine astăzi acest post. În paralel, în Franţa, „urmaşii arhitecţilor de la Auschwitz” l-au promovat la putere pe Nicolas Sarkozy.
După respingerea Bruxelles UE de către populaţia Franţei şi Olandei
în 2005, aceşti doi executori politici ai Cartelului au constrâns conducătorii celorlalte ţări europene să semneze „intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona”.
63
Inventarul dovezilor
Moştenitorii arhitecţilor de la Auschwitz au
devenit promotorii cheie ai „Bruxelles UE”
BAYER BASF
Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război
Recunoscând forţa industrială conducătoare din spatele celui de-al doilea
război mondial, Tribunalul de la Nürnberg pentru crime de război a ordonat descompunerea cartelului IG Farben în companiile sale componente.
Angela Merkel
• executor politic al cartelului german
• cancelar al Germaniei din 2005 şi până astăzi
Nicolas Sarkozy
• executor politic al cartelului francez
• preşedintele Franţei din 2007 şi până astăzi
AVENTIS
SANOFI
Helmut Kohl
• fost angajat BASF protejat al lui Wurster
• a devenit cancelar alGermaniei între 1982-1998
HOECHST
2005: cu ajutorul ministrului de interne
francez de atunci, Nicolas Sarkozy, piticul
farmaceutic Sanofi a
„înghiţit” gigantul
farmaceutic Aventis.
Carl Wurster
Membru în consiliul de administraţie al filialei IG Farben care producea gaz
pentru Auschwitz După
război: CEO1, mai târziu
preşedinte adjunct al consiliului de administraţie BASF.
Fritz Ter Meer
Director IG Farben
condamnat la Nürnberg pentru sclavie,
jaf şi alte crime După
război: Preşedinte al
companiei BAYER
între 1956-1957.
Sarkozy şi Merkel au devenit constrângătorii politici pentru „intrarea în vigoare
a Tratatului de la Lisabona” şi pentru următoarea încercare a Cartelului Petrolului şi Medicamentelor de a cuceri şi controla Europa – şi de aici,întreaga lume.
Angela Merkel în 1992 şi 2009. Mentorul său, Helmut
Kohl, a prezentat-o pe tânăra Merkel ca „fata mea”.
1 CEO Chief Executive Officer – director executiv, preşedinte, cea mai înaltă funcţie executivă într-o companie.
64
Capitolul 1
Lumea în pragul unei dictaturi globale
şi a celui de-al treilea război mondial
Istoria ne arată că au existat două condiţii preliminare pentru încercările de cucerire a lumii de către Cartel:
1. instaurarea unei dictaturi în teritoriul de pe care se lansa cucerirea
lumii. Tratatul de la Lisabona asigură baza legală pentru acest lucru.
2. Planificarea sistematică de acţiuni militare, inclusiv un nou război
mondial. Formarea unei armate europene, combinată cu ameninţări
deschise din partea acţionarilor politici conducători ai cartelului, de
folosire a armelor nucleare, este un pas incontestabil spre acest lucru.
Astfel, paralela istorică între preluarea puterii de către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor prin intermediul Bruxelles UE este preluarea guvernului german de către acelaşi grup de interese, acum
trei sferturi de secol. Anul 1993 este similar cu anul 2009 când Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a impus „actul de activare”. Anul
1934 este similar cu anul 2010 când dictatura îşi va arăta adevărata
faţă supunând sectoare cheie ale societăţii, dominării sale. Planul
susţinut al lui Sarkozy pentru o economie central-europeană controlată este doar începutul.
În lumina acestor fapte, populaţia Europei şi a întregii lumi trebuie
să treacă la acţiune. Succesul eforturilor lor va depinde de următoarele condiţii:
1. Analiza politică corectă. Această carte a fost scrisă pentru a
asigura acest lucru.
2. Diseminarea eficientă a acestei informaţii către toate
popoarele lumii.
3. Organizarea unei mişcări populare cu scopul de a proteja
democraţia şi pacea în Europa şi toate ţările lumii.
65
Inventarul dovezilor
Paralelă între 1993 şi astăzi
Cartelul produselor chimice,
petrolului şi medicamentelor
Europa, apoi
restul lumii
Germania
False promisiuni de
„lege, ordine şi pace”
Actul german de activare din aprilie 1933
Criza economică de la
sfârşitul anilor 1920
Control economic
şi politic
Abolirea drepturilor
civile / Militarizare
Aceiaşi
Aceiaşi
Germania,
Franţa
Aceiaşi
Tratatul de la
Lisabona
Criza economică
globală actuală
Aceiaşi
Aceiaşi
Controlarea opiniei
publice
Media controlată
de cartel Aceiaşi
Pregătiri pentru
dictatură
Beneficiari
şi finanţatori
Pretenţii la pieţe
teritoriale
Ţări conducătoare
Tactici înşelătoare pentru a acapara puterea
Act de activare
Eveniment
declanşator
Scop final
2007/09
Europa -Tratatul de la
Lisabona1933
Germania
Actele de împuternicire ale
Cartelului
66
Chapter 1
Politicienii care au dat continentul european
Vanhannen
Finland
Karamanlis
Greece
La 13 decembrie 2007, aceşti politicieni europeni au semnat „actul de
activare” de la Lisabona. Procedând
astfel, ei au dat întregul continent
european pe mâinile Cartelului. Întocmai ca şi parlamentul german în
1933, aceşti politicieni au pavat drumul către dictatură şi cucerirea lumii
în numele intereselor corporatiste.
Şi exact ca în 1933, au dat acestei
preluări o acoperire pseudo-democratică.
Executorii politici cheie ai cartelului
Zatlers
Latvia
Prodi
Italy
Ahern
Ireland
Brown
United Kingdom
Andrus
Estonia
Merkel
Germany
Sarkozy
France
Rasmussen
Denmark
Stanishev
Bulgaria
Verhofstadt
Belgium
67
Summarizing the evidence
pe mâinile Cartelului
Adamkus
Lithuania
Junkers
Luxemburg
Gonzi
Malta
Balkenende
Netherlands
Gusenbauer
Austria
Socrates
Portugal
Tusk
Poland
Basescu
Romania
Reinfeldt
Sweden
Fico
Slovakia
Ferenc
Hungary
Topolanek
Czech Republic
Zapatero
Spain
Rumsfeld
Slovenia
Papadopulos
Cyprus
Sursa imaginilor: Wikipedia
Împiedicarea repetării istoriei
Capitolul 1
68
Fiind evident că reprezentanţii politici ai întregului continent au
eşuat în apărarea democraţiei, noi, popoarele lumii, trebuie să ne
conştientizăm responsabilităţile şi să trecem la acţiune. Pentru a
putea face acest lucru, trebuie să înţelegem istoria. Pagina următoare rezumă experienţa omenirii în ultimul secol, într-o formă grafică.
Cartelul Petrolului şi Medicamentelor a condus Europa şi lumea spre
abis încă de două ori până acum. Peste o sută de milioane de oameni
au plătit cu viaţa ca rezultat al căutării controlului global de către
aceste interese corporatiste. Secolul 20 va intra în analele istoriei ca
„Secolul morţii şi distrugerii în numele Cartelului Petrolului şi Medicamentelor”. Iar acum, la începutul secolului 21, ne confruntăm cu
situaţia în care acelaşi grup de interese întreprinde o a treia încercare
de a subjuga lumea controlului său.
Această a treia încercare de astăzi este deosebit de periculoasă întrucât Cartelul îşi ascunde motivele evidente pentru control global
sub înşelătoarea propagandă pentru pace. Acţionarii politici ai Cartelului încearcă să convingă oamenii că este nevoie de Bruxelles UE
pentru a împiedica Europa să repete înfiorătoarele experienţe ale
celor două războaie mondiale.
Acum trebuie să facem o alegere: fie închidem ochii şi ignorăm
aceste fapte istorice, fie ne recunoaştem responsabilitatea de a
împiedica repetarea istoriei şi acţionăm. În mod clar, singurul mod
de a merge înainte este de a acţiona. Primul pas pentru a pune
capăt acestor secole de înşelăciune care au ţinut milioane de oameni în ignoranţă cu privire la adevăraţii vinovaţi de cele mai mari
crime din istorie – este împărtăşirea informaţiei şi altora.
69
Executori
politici
Consecinţa
ignorării
semnelor
timpurii de
avertizare
Primul război
mondial
Al doilea
război
mondial ?
Împăratul
german
Wilhelm II
Hitler
şi partidul
nazist
“Bruxelles
UE”
1918
Încercarea de cucerire a lumii a eşuat
1945
Încercarea de cucerire a lumii a eşuat
Tu
decizi!
1933
Actul de
activare
Actul de activare de la
Lisabona
1914
Legea „Angajamentelor de război”
69
Inventarul dovezilor
Un secol de moarte şi distrugere
Cartelul şi intenţia sa de a cuceri lumea
Cartelul produselor chimice, petrolului şi
medicamentelor caută controlul global
70
Capitolul 1
În acest capitol introductiv al cărţii v-am confruntat cu fapte şi informaţii istorice despre care
poate nu aţi auzit niciodată.
Suntem conştienţi că unele din aceste informaţii
şocante sunt greu de acceptat şi vă încurajăm să
vă faceţi propriile cercetări suplimentare.
Deoarece toate aceste fapte prezentate aici sunt
bazate pe înregistrări istorice, suntem siguri că
veţi găsi confirmările pentru tot ce este scris în
această carte.
De îndată ce veţi fi înţeles în ce măsură voi, familiile, prietenii şi întreaga voastră generaţie, aţi
fost menţinuţi în completă ignoranţă în ce priveşte fapte esenţiale ale istoriei, aţi putea să vă
puneţi o întrebare decisivă:
„Pentru cât timp vom mai permite intereselor
Cartelului să hotărască viitorul continentului
nostru?”
Următoarele pagini vă vor da câteva idei despre
ceea ce puteţi face, aspecte ce vor fi discutate
pe larg în ultimul capitol al acestei cărţi.
„Cei care nu-şi amintesc trecutul sunt
condamnaţi să-l retrăiască”
Georg Santayana
71
Inventarul dovezilor
Sacrificând
milioane de
vieţi …
BAYER HOECHST
astăzi SANOFI BASF
ATUNCI
ASTĂZI
Pentru
profituri
de miliarde
Lagărul de concentrare Auschwitz
Sediul IG Farben din Frankfurt face
planuri pentru Auschwitz
IG Auschwitz
cartelul international al petrolului şi medicamentelor
Credeţi că în secolul 21 aceste corporaţii vor înceta să mai
rişte milioane de vieţi pentru a face profituri de miliarde?
Informaţii suplimentare: GB1TA748
Pentru a evalua în mod corect situaţia geopolitică curentă, trebuie
să subliniem o diferenţă importantă dintre cele două încercări anterioare de cucerire a lumii de către Cartel şi încercarea actuală.
Primul şi al doilea război mondial au fost încercări ale Cartelului
Petrolului şi Medicamentelor dintr-o singură ţară (Germania) pentru a elimina competiţia altor naţiuni şi a companiilor multinaţionale de a domina noile pieţe emergente ale produselor chimice,
petrochimice şi farmaceutice.
Prin contrast, prezenta încercare de cucerire a lumii prin Bruxelles
UE este condusă atât de viguros dintr-un motiv diferit. În timpul
ultimelor decenii, omenirea a dezvoltat tehnologii care ameninţă
în mod fundamental monopolul produselor patentate, sintetice.
Produsele care sunt în prezent ameninţate formează chiar substratul puterii economice a Cartelului:
• Petrolul. Monopolul petrolului ca principal furnizor de energie
al lumii este ameninţat de formele de energie regenerabilă care
includ apa (hidrogenul), vântul, energia solară, a mareelor, energia geotermală şi altele. Oricât de diferite ar fi aceste tehnologii,
ele au în comun un singur aspect: eliberează omenirea de dependenţa de petrol.
• Medicamentele patentate. Monopolul asupra produselor farmaceutice patentate ca răspuns principal la toate problemele
de sănătate ale lumii este ameninţat de abordări ştiinţifice ale
sănătăţii din punct de vedere naturist, eficient, sigur şi accesibil.
• Hrana patentată (GMO) (organisme modificate genetic). Încercarea de a monopoliza şi controla furnizarea mondială de
hrană patentată modificată genetic, fructe, legume şi animale
(organisme modificate genetic) este ameninţată de creşterea
cererii populare pentru îngrăşăminte sănătoase şi surse de hrană
organice, fără pesticide.
Topirea fiecăreia din aceste pieţe globale semnifică o pierdere de
magnitudine de mii de miliarde de dolari.
72
Capitolul 1
Provocarea istorică a timpului nostru
Mai mult interesele din spatele Cartelului au înţeles că oamenii
lumii sunt hotărâţi să apere aceste noi tehnologii „eliberatoare”,
făcând astfel imposibil pentru ei să mai apere pieţele globale de
produse patentate, într-un sistem democratic. În această situaţie,
singura opţiune a Cartelului pentru a-şi proteja privilegiile economice, este să escaladeze criza internaţională şi să instige la conflicte
militare cu scopul de a-şi stabili guvernarea mondială asupra lumii.
Oamenii lumii trebuie să înţeleagă că actuala încercare de cucerire
a lumii din partea Cartelului Petrolului şi Medicamentelor nu este
lupta unei singure naţiuni împotriva lumii cum a fost în cele două
războaie mondiale. Liniile frontului astăzi se trasează între interesele financiare ale unei mâini de acţionari corporatişti şi interesele
de viaţă şi sănătate a miliarde de oameni în viaţă astăzi şi alţii fără
număr care încă nu s-au născut.
Aceasta este provocarea timpului nostru. Dar în această provocare
istorică stă şi o oportunitate de viaţă care ne taie răsuflarea.
73
Inventarul dovezilor
Energii
regenerabile
• apă
(hidrogen)
• solară
• eoliană
• altele
Sănătate
naturală cu
baze ştiinţifice
Hrană organică
Deoarece este evident că reprezentanţii politici ai unui întreg continent, Europa, au eşuat în apărarea democraţiei, noi, oamenii
lumii, trebuie să ne recunoaştem responsabilităţile şi să acţionăm.
Acum este necesară o mişcare globală care protejează locuitorii
acestei planete, astăzi şi în viitor, împotriva sacrificării lor în favoarea intereselor Cartelului Petrolului şi Medicamentelor. Însăşi
esenţa acestei mişcări este de a proteja sănătatea şi viaţa a milioane de oameni; de aceea ea va fi o „Mişcare a vieţii”.
Această carte oferă analiza istorică pentru necesitatea şi urgenţa
unei astfel de mişcări. Lecţiile de istorie documentate în această
carte vor pune capăt deceniilor de înşelăciune care au pus bazele
guvernării de către Cartelul Petrolului şi Medicamentelor până acum.
Cartea arată că eforturile disperate ale Cartelului de a cimenta Bruxelles UE şi a extinde influenţa acestuia în toată lumea nu sunt o
coincidenţă. Ele reflectă teama că ar putea pierde controlul politic
şi economic asupra planetei noastre. Formele alternative de energie
ameninţă să pună capăt „tiraniei petrolului. În mod similar, abordările pentru sănătate naturală eficientă sunt pe cale să pună capăt
dependenţei omenirii de medicamentele chimice toxice patentate.
Acţionarii status quo au înţeles că nu pot să-şi păstreze interesele
economice într-o democraţie. Singurul mod în care pieţele lor de
multe trilioane de dolari cu tehnologii antice pot fi menţinute este
instaurarea unei forme totalitare de guvernământ. Astfel, încercările agresive ale Cartelului de a acapara puterea asupra Europei şi
lumii, aşa cum sunt documentate în această carte, nu sunt un semn
de putere, ci de disperare.
74
Capitolul 1
O lume de la oameni pentru oameni
75
Inventarul dovezilor
De ce Mişcarea Vieţii va reuşi
Înţelegerea acestei analize istorice – cu privire la situaţia din ce în
ce mai disperată a forţelor care au controlat lumea în trecut – este
o condiţie preliminară pentru crearea unei lumi noi „prin oameni
pentru oameni”. „Mişcarea Vieţii” care trebuie să întreprindă
această misiune istorică are două scopuri primare:
1. să avanseze noi tehnologii în domeniile energiei, sănătăţii şi
altor sectoare cheie ale societăţii, care demontează monopolul
status quo în aceste pieţe.
2. să combine democratizarea acestor tehnologii cu promovarea
democraţiei politice la nivel local, naţional şi internaţional.
Lucrând pentru aceste două scopuri, „Mişcarea vieţii” va apăra democraţia, păstra pacea şi astfel, inevitabil, va dejuca planurile Cartelului pentru o altă încercare de cucerire a lumii.
Mai mult despre importanţa „Mişcării Vieţii” puteţi găsi în ultimul
capitol al acestei cărţi.
Naşterea „Mişcării vieţii”