Nr. 3697 București, 21 octombrie 2019

C ă t r e
BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Domnului guvernator Mugur ISĂRESCU

Domnule guvernator,
„Domnul ISĂRESCU a fost complice la nelegiuiri,
și nu salvatorul în lupta cu ele”
(Oana Zamfir – Articolul „ Să nu-ți (mai) faci chip cioplit
(din) Isărescu” – „Jurnalul Național, 04.08.2015)

Am supus din nou atenției dvs. acest citat pentru a vă oferi o nouă posibilitate să dovediți, prin acțiuni concrete, că părerea autoarei este eronată, respectiv că dvs. nu tolerați nelegiuirile săvârșite de salariați ai instituției conduse de dvs. pentru a facilita declanșarea falimentului fraudulos al Băncii Internaționale a Religiilor, că sunteți salvatorul prestigiului și credibilității dvs. personale și ale Băncii Naționale a României (BNR) în lupta cu acestea.

Din numeroasele nelegiuiri săvârșite de subordonați ai dvs. am ales ca, de această dată, să ne referim doar la minciunile / nelegiuirile incalificabile proferate P U B L I C de dnii Adrian VASILESCU și Lucian CROITORU, punând accent pe necesitatea întreprinderii de către dvs. a măsurilor necesare:
a.- atât pentru dezmințirea publică a unor afirmații iresponsabile care afectează grav prestigiul și credibilitatea dvs. personale și ale BNR-ului, așa cum sunt cele proferate de dnii A. VASILESCU și L. CROITORU,
b.- cât și pentru a dovedi românilor și protectorilor dvs. din țară și din străinătate că dvs. respectați cu sfințenie prevederile legale, inclusiv obligația care vă este impusă de art. 291 Cod p.p. (Sesizările făcute de persoane cu funcții de conducere), respectiv să „SESIZAȚI DE ÎNDATĂ ORGANUL DE URMĂRIRE PENALĂ” asupra ilegalităților la care a recurs conducerea BNR-ului pentru a determina falimentul fraudulos al Băncii Internaționale a Religiilor.
La unele din aceste ilegalități ne-am referit în scrisorile pe care le-am adresat dnilor A. VASILESCU și L. CROITORU (anexe: scrisorile nr. 2726/09.01.2016, nr. 2772/15.06.2016 și nr. 2833/14.08.2015, scrisori la care nu ni s-a răspuns nici până acum – abatere grosolană de la art. 8 alin. 1 din Ordonanța nr. 27/2002 privind reglementarea acțivității de soluționare a petițiilor, actualizată în 2016):

1.- Deși prin Legea bancară nr. 58/23.03.1998 i se stabilise concret ce să facă, BNR nu (Repetăm: N U) nu a acționat în conformitate cu prevederea de la art. 115 al acestei legi, respectiv nu a instituit Băncii Internaționale a Religiilor judicioasa măsură privind administrarea specială.
ADMINISTRARE SPECIALĂ = posibilitate de salvare a unei bănci de la faliment.
Fiind preocupată să falimenteze cu orice preț Banca Internațională a Religiilor, BNR-ul a făcut conștient / premeditat ceea ce nicio lege nu (Repetăm: N U) a stabilit, respectiv a impus samavolnic Băncii Internaționale a Religiilor un regim special de decontare a operațiunilor de plăți și încasări (!?)
REGIMUL SPECIAL DE DECONECTARE A OPERAȚIUNILOR DE PLĂȚI ȘI ÎNCASĂRI = cale certă spre falimentarea unei bănci.
Într-un stat de drept, așa ceva nu există !
Într-o democrație sănătoasă, așa ceva nu este posibil !
Cine credeți că ar trebui să răspundă – juridic și material – pentru săvârșirea unei asemenea monstruoase ilegalități ?
Așteptăm răspunsul dvs.

2.- Este evident că prin elaborarea Normei nr. 1/2000 și – mai ales – prin publicarea devastatorului Comunicat de presă din 9 mai 2000, BNR-ul s-a încărcat conștient / premeditat / ilegal cu o atribuție care nu (Repetăm: N U) i-a fost stabilită de nicio lege, alunecând astfel inevitabil pe panta incompatibilității.
INCOMPATIBILITATE = interzicere = vinovăție incontestabilă a BNR-ului.
Într-un stat de drept, așa ceva nu există !
Într-o democrație sănătoasă, așa ceva nu este posibil !
Cine credeți că ar trebui să răspundă – juridic și material – pentru alunecarea BNR-ului pe panta incompatibilității, respectiv pentru ilegalitatea la care a recurs BNR-ul prin:
a.- elaborarea conștientă / premeditată a ilegalei Norme nr. 1/2000;
b.- samavolnica / ilegala măsură de a impune Băncii Internaționale a Religiilor un regim special de decontare a operațiunilor de plăți și încasări și
c.- publicarea ilegală / neaprobată de către Consiliul de Administrație al BNR-ului a devastatorului Comunicat de presă din 9 mai 2000 ?
Așteptăm răspunsul dvs.

Domnule guvernator,
Dovediți autoarei citatului sus-menționat, tuturor românilor, protectorilor dvs. din țară și din străinătate, precum și acționarilor Băncii Internaționale a Religiilor că dvs. nu sunteți complice cu nelegiuirile săvârșite de BNR în perioada când îndeplineați funcția de prim-ministru al României (22.12.1999 – 28.12.2000), ci sunteți salvatorul eficient în lupta cu acestea !

Prof. Toma Bălășoiu
Reprezentantul acționarilor Băncii Internaționale a Religiilor
Una din miile de victime nevinovate ale ilegalităților care au fost săvârșite pentru a se face posibil falimentul Băncii Internaționale a Religiilor

P.S. 1.- Folosim și acest prilej pentru a vă reaminti vechiul nostru mesaj potrivit căruia dorim ca răspunsurile / opiniile dvs. la scrisorile noastre, inclusiv la această scrisoare, să contribuie la crearea climatului necesar inițierii unui dialog corect, în spiritul și litera legii, între acționarii Băncii Internaționale a Religiilor și dl Mugur ISĂRESCU, guvernatorul BNR-ului, dialog de natură să conducă la convenirea pe cale amiabilă a unei soluții reciproc acceptabile, soluție de natură să asigure atât afirmarea / consolidarea prestigiului și credibilității BNR-ului, cât și respectarea intereselor legitime ale acționarilor Băncii Internaționale a Religiilor, inclusiv a dreptului lor la proprietate privată garantat și ocrotit de Constituția României (art. 44 alin. (2).
Așteptăm răspunsul dvs.

2.- Constatăm cu nedumerire că dvs. nu ați dezmințit nici până acum aberația / minciuna / nelegiuirea proferată de dl Adrian VASILESCU în articolul „Adrian Vasilescu, BNR: Ce știu procurorii și nu știu inamicii Băncii Naționale” (Ziarul Financiar, 17.07.2019):
„Nu cunosc niciun caz – absolut niciunul – în care învinuirile aduse Băncii Naționale să fie însoțite de articole de lege ce ar fi fost încălcate”.
Având în vedere că dvs. cunoașteți foarte bine articolele de lege nerespectate / ignorate / încălcate de BNR în demersul întreprins cu premeditare pentru a determina falimentul Băncii Internaționale a Religiilor, considerăm că se impune necesitatea destituirii dlui Adrian VASILESCU pentru afectarea gravă a prestigiului și credibilității BNR-ului prin iresponsabilele sale minciuni / aberații/ nelegiuiri, așa cum este (și) cea sus-menționată, care constituie – de fapt – o repetare a minciunii / aberației / nelegiuirii semnalate prin scrisorile nr. 2726/09.01.2016, nr. 2772/15.06.2016 și 2833/14.08.2016 (anexe).
Dacă conducătorii BNR-ului ar fi respectat prevederile legale în perioada lipsei dvs. de la conducerea BNR-ului, ei nu ar fi putut falimenta Banca Internațională a Religiilor !
Așteptăm răspunsul dvs.

3.- La scrisoarea nr. 2833/14.08.2016 (anexa) adresată dlui Lucian CROITORU am anexat mai multe scrisori prin care am semnalat unele minciuni / aberații / nelegiuiri săvârșite de BNR pentru a facilita falimentarea Băncii Internaționale a Religiilor, scrisori pe care considerăm că ar trebui să le luați în considerare (și) cu prilejul examinării mesajului pe care vi l-am repetat prin pct. 1 al acestui P.S.
Vă mulțumim !