Domnului Traian Băsescu – Preşedintele României
Domnului Mircea Geoană – Preşedintele Senatului
Doamnei Roberta Anastese – Preşedintele Camerei Deputaţilor
Domnului Emil Boc – Prim-ministru
Astăzi 4 Iunie, se împlinesc 91 de ani de la semnarea, inclusiv de către Ungaria, a Tratatului de la Trianon din 1920, care a consfinţit marea unire din 1 Decembrie 1918, dată consacrată ca zi naţională a României.
Având în vedere:
(a) necesitatea ca maghiarii şi românii, împreună cu celelalte popoare din Uniunea Eurpeană, să adopte la nivel statal şi comunitar o politică de coexistenţă în Uniunea Eurpeană în spiritul respectării legitimităţii, legalităţii, valorilor creştinismului şi civilizaţiei europene, antişovinsmului şi antixenofobiei,
(b) contestarea – de către lideri maghiari şi de către organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale din România şi Ungaria – a legitimităţii Tratatelor de pace semnate inclusiv de Ungaria la Trianon în 1920 şi la Paris în 1947, precum şi contestarea consecinţelor acestor tratate,
(c) acţiunile cu conotaţie iredentistă şi revizionistă ale respectivilor lideri şi organizaţii,
(d) pericolul apariţiei în Transilvania a unor diversiuni şi a unor conflicte violente interetnice româno-maghiare,
(e) pericolul izbucnirii unui conflict între România şi Ungaria, state membre ale UE şi NATO,
(f) pericolul destrămării teritoriale a României după modelul Dictatului de la Viena din 1940 instrumentat de Hitler, Mussolini şi Horthy, sau după alte modele,
(g) pericolul degenerării conflictelor interetnice şi a reeditării masacrelor bestiale antiromâneşti înfăptuite în Transilvania în 1940-1944 de autorităţi maghiare horthyste cu implicarea unei părţi a populaţiei locale maghiare, în localităţile Trăznea, Ip, Sărmaşu, Moisei, Nuşfalău, Cerişa, Marca, Breţcu, Mureşenii de Câmpie, Mihai Bravu, Ciumărna, Zalău, Huedin, Belin, Zăbala, Halmăşd, Sântion, Cosniciu de Sus, Camăr, Aghireş, Sucutard, Ditrău, Suciu de Sus, Tărian, Prundu Bârgăului, Cătina, Răchitiş, Şincai, Turda, Ozd, Gădălin,
în numele celor care s-au sacrificat pentru unirea legitimă şi legală a Transilvaniei cu România, solicit următoarele:
1). Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi Primul-ministru să ceară omologilor lor din Ungaria, precum şi Uniunii Democrate Maghiare din România aflată la guvernare în prezent, să adopte – cât mai curând posibil – declaraţii oficiale: (a) de adoptere la nivel statal şi comunitar a unei politici de coexistenţă în Uniunea Eurpeană în spiritul respectării legitimităţii, legalităţii, valorilor creştinismului şi civilizaţiei europene, antişovinsmului şi antixenofobiei, (b) de dezavuare a contestării – de către lideri maghiari şi de către organizaţii guvernamentale sau non-guvernamentale din România şi Ungaria – a legitimităţii Tratatelor de pace de la Trianon din 1920 şi de la Paris din 1947, precum şi a legitimităţii consecinţelor lor, (c) de dezavuare a acţiunilor cu conotaţie iredentistă şi revizionistă ale respectivilor lideri şi organizaţii, având ca posibil scop destrămarea teritorială a României după modelul Dictatului de la Viena din 1940 instrumentat de Hitler, Mussolini şi Horthy, sau după alte modele, (d) de angajare pentru prevenirea eficientă a oricăror forme de contestare a legitimităţii tratatelor de pace de la Trianon din 1920 şi de la Paris din 1947 – semnate incluisv de Ungaria, precum şi împotriva manifestărilor şi atitudinilor cu conotaţie iredentistă şi revizionistă, (e) de dezavuare a masacrelor bestiale antiromâneşti înfăptuite în Transilvania în 1940-1944 de autorităţi maghiare horthyste cu implicarea unei părţi a populaţiei maghiare din Transilvania, (f) de angajare pentru prevenirea eficientă şi responsabilă a oricăror forme de violenţă interetnică.
2). Preşedintele României, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi Primul-ministru să ceară – cât mai curând posibil – conducerii Uniunii Europene şi NATO să solicite solidar cu România, Ungariei şi reprezentanţilor minorităţii maghiare din România, să adopte de urgenţă declaraţiile oficiale menţionate mai sus.
Liderul maghiar din România Laszlo Tokes, vicepreşedintele Parlamentului European, a afirmat într-un comunicat din 15 Martie a.c.: „La cea de a 90-a aniversare de la semnarea Tratatului de la Trianon – care a dus la ruperea naţiunii noastre – ne-am propus demararea unui proces de vindecare – Vindecarea Trianonului”, „Acum a venit şi momentul înfăptuirii unităţii maghiare, într-un spirit demn de secolul XXI, o unitate maghiară, în Uniunea Europeană”, a mai afirmat în acelaşi comunicat vicepreşedintele Parlamentului European.
Bucureşti, 4 Iunie 2011
Sorin Ilieşiu – autorul apelurilor pentru condamnarea naţională şi internaţională a comunismului
P.S. Unul dintre străbunii mei a fost avocatul Ioan Buteanu, lider al revoluţiei naţionale din Transilvania din 1848-1849, ucis prin spânzurare de colaboratorul lui Kossuth Lajos, maiorul Hatvani Imre, în 23 mai 1849. Bunicul meu Vasile Mureşan urma să fie spânzurat în octombrie 1944 în centrul oraşului Baia-Mare împreună cu trei ierarhi ai bisericii greco-catolice, pentru activitate antihorthystă; din fericire, armata română a eliberat oraşul cu câteva zile înainte de data prevăzută pentru spânzurare. Tatăl meu, Victor Ilieşiu, preşedinte al Asociaţiei studenţeşti „Şincai” a studenţilor români din Ardealul cedat, responsabil în anii 1941-1944 al paginii „Grai şi suflet românesc” din ziarul Tribuna Ardealului, a fost cenzurat şi hărţuit de autorităţile horthyste.