De la: IANCU GHEORGHE
Subiect: Pe când bunătatea, buna înțelegere și ospitalitatea noastră sunt folosite de unguri și țigani în alte scopuri decât cele comune, românești.

Textul mesajului:
Gheorghe Iancu

„Sociologul” Gelu Duminică, „agreeatul„… mai tuturor posturilor de televiziune din România, deloc întâmplător, și nu românești pentru faptul că este un părerelog în spiritul corectitudinii politice, ca orice adept al corectitudinii politice știe bine că tot ceea ce face este pentru a putea trăi cât se poate de mult…și fără vreun folos pentru cetățenii pentru care se bat cu pumnii în piept că-i reprezintă, precum politicienii ce fac parte din clasa politică parlamentară, din politică, respectiv și ca formatori de opinie și intelectualii lor… Cu ce mai este preocupat Gelu Duminică și „neamul„ lor, pentru că am văzut cât de uniți sunt, când este vorba de cauza lor, modul lor de a fi și trăi, și altele, și mai și…? Surpriză, deși am mai spus-o, și pe acastă cale, și o mai spun până ce nemul românesc va ști bine și va înțelege că este „grav viemuit„ de alte neamuri, ce azi când României, ca Țară a Românilor, poporului și națiunii române, îi este mai greu, fiind sărăcită, împuținată, denigrată și batjocorită programatic, aceste „neamuri conlocuitoare„ refuză cu obstinație și programatic, fenomen destul de vizibil și simțit prezent în societatea românească, să înalțe steagul tricolor, să cânte și să apere tot cei românesc, împreună cu poporul român, deși toți suntem și ne bucurăm de drepturile ce ni le conferă calitatea de a fi cetățean român, înainte de toate.

Culmea, aceste „neamuri conlocuitoare„ au mai multe drepturi decât noi neamul românesc, dar asta nu-i bai, și cu toate astea au grijă să se plângă cp-s discriminați, și tocmai cei care profită și li se acordă și alte drepturi sunt cei care țipă mai tare și cer și mai mult, binențeles fără ă se înghesuie și la muncă, după cum o fac la drepturi, chiar dacă o face domnul Duminică, cerând „funcție la Buxelles„ de la domnul Păun și nu de la poporul român, de la concetățenii săi…Asta este o ocupație de moment…dar are și una cu derulare în tip, și după cum mi-a relatat-o, într-o pauză la o cafea, ca partipanți la o conferință, constă într-un „interes și scop cel mai important…”, ceva ce nu este departe de delirul național unguresc, privind „autonomia secuiască”, respectiv „…recunoașterea în UE a romilor ca popor, cât se poate de curând…”…Acum stând strâmb și gândind drept, limbă comună au, obiceiuri și tradiții au…Ce mai le trebuie pentru a putea a fi recunoscuți ca „popor în UE”, nu este altceva decât pământ, și ăsta nu poate fi decât o parte din pământul românesc, ca și „ținutul secuiesc”….pe care speră să-l opțină prin „atribuire de la Bruxelles„…

Am stat și m-am întrebat de ce toate astea tocmai în aceste vremuri când Europa, statele ce o compun, ar ttrebui să fie într-un proces angajant de unificare ca o Europă comună, după cum fiecare au dorit, au fost de acord și au semnat, dar în același timp țările mari trag pe turta lor, și în unele au renăscut visurile imperiale…și noi românii crezând că-i rost de unificare, de fapt va fi rost de destrămare, numai a unora pe seama altora…Păi dacă-i așa, nu ar trebui să fim vigilenți și să devenim și mai puternici și nu să pierdem pământ ci să ne întregim pământurile, de la Nistru pân la Tisa, în care fiecare cetățean român să nu aibe alt țel mai important în viață decât acela de a fi bun cetățean român, de a fi bun român, apărând din tot sufletul și cu toată puterea lui tot ce este românesc, iar cei care le arde de „autonomii”, sau „popor în Europa”, să ducă de unde au venit neinvitați și s-au propășit aici la noi în Țara Românilor strămoșiilor, prin înțelegerea și bunăvoința noastră dumnezeiască!

Mai stau și mă întreb…cumva Gelu Duminică, cu acea ocazie, „a vorbit gura fără el”, sau știind bine că lucrurile sunt destul de avansate, „ a ciripit„…așa să ne testeze și de ce nu, știindu-ne…„tata mi-a zis că orice am face noi romii, românul este nu va fi mulțumit niciodată…”, noi suntem așa cum ne știe și ne ia toată lumea, numaiu noi crezând altfel…

Ce ar fi chiar să arătăm ce suntem și că suntem, o națiune independentă, suverană, unitară și indivizibilă, în care trăiesc ca cetățeni români, români liberi, ca Țară a Românilor, dintotdeauna și pentru totdeauna, din voia și cu voia Creatorului Nostru, Bunul Dumnezeu!