Stan Pățitu5 hours ago
stanpatitu1963@gmail.com120.158.163.120
domnule Coja,
știu că e tîrziu. M-am hotărît totuși să-i dau drumul, cu toate că m-am codit mult, deși l-am scris la momentul oportun. A vegetat pe desktop pînă astăzi.

Herodot citit și recitit, ori tălmăcit și răstălmăcit.

Din respect pentru Herodot

Dumezil a fost desconsiderat încă din timpul vieții pentru concluziile și părerile lui personale, care s-au demonstrat de multe ori eronate în materie de istorie și mitoligie antică. Nu mai e de mult timp un scriitor de referință.

Traduceri, interpretări, concluzii și păreri, sînt cîte-n lună și stele, dar trunchieri chiar în același paragraf nu pot fi acceptate în nici-un caz. Exemplu: Herodot, Cartea V paragraful 6. Se vorbește de traci care nu aparțin celor menționați înainte. Nu de toți tracii, așa cum se dă de înțeles în articol, unde autorul a preluat de la George Pruteanu: ” «La traci există următoarea rânduială: își vând copiii pentru a fi duși peste hotare»”, (?! – n.n.), care a fost preluată de George Pruteanu dintr-o traducere defectuoasă, care face o omisiune crasă.

Să vedem ce spune Herodot într-adevăr în Cartea V paragraful 6 (care și mai mult, are două fraze, nu doar una singură)! În V-6-1 Herodot afirmă că, printre ceilalți traci (deci restul în afară de cei enumerați înainte, la punctele și paragrafele anterioare), exista obiceiul să-și vîndă copii. Deci nu toți tracii aveau obiceiul de a-și vinde copii. Mai mult, copii e la plural, nu accentuat, ceea ce ar însemna că nu toți din acești traci își vindeau copii, iar din cei care-și vindeau copii, nu-și vindeau toți copiii, ci doar o parte din copii. Este aberrant să credem că toțI tracii îșI vindeau toțI copiii! Dacă toți tracii care-și vindeau copii, și-ar fi vîndut toți copiii peste hotare, triburile de traci ar fi dispărut din istorie într-o singură generație. Trunchierea sentinței și folosirea greșită a formei articulate în loc de plural, conduce la o afirmație eronată cu caracter absolutizant, că toți
tracii își vindeau copiii peste hotare. În plus cuvîntul hotare nici nu există
la Herodot, ci acei traci care-și vindeau copii, îi vindeau la negustori, care
probabil îi vindeau mai departe în alte regiuni spre adopțiune din diverse
motive.

Astfel de analize pe text, pentru a stabilii adevărul conform descrierii, pe care autorul o face, are nevoie de o traducere riguroasă corectă, de analize comparative cu alți autori, la fel de riguroase și mai ales de cunoștințe de etnologie, antropologie, sociologie, religie, etc., în istorie
antică, cît și de dovezi materiale care să confirme spusele autorului
respectiv. Comparațiile între enunțurile diverșilor istorici sînt obligatorii
pe baza unor traduceri serioase, cît și analizarea lor pe baza descoperirilor arheologie. Numai pe baza textelor e insuficient în stabilirea adevărului istoric. Altfel interpretările, concluziile sau părerile personale ale unor analiști făcute pe baza unor traduceri eronate, n-au nici-o valoare, mai ales că ele se bazează pe enunțuri false, omisiuni sau trunchieri, care sînt departe de spusele autorului antic, cît și de realitatea istorică descrisă de acesta.

Nu vreau să atac pe nimeni și nici să produc o dezbatere pe subiectul analize comparative calitative pe traduceri de calitate, pentru a nu
deforma realitatea istorică prezentată, adică adevărul istoric.

Vreau numai să prezint pe scurt rolul copiilor în societatea antică la momentul cînd Herodot așternea pe hîrtie Istoriile lui.

Problema copiilor în antichitate a fost una dintre cele mai complexe probleme, care era la fel de complexă ca și-n zilele noastre. Copiii
puteau fi abandonați, înfiați, vînduți, dăruiți, abuzați, exploatați, oferiți
sau luați ca tribut, eutanasiați, etc.

Copiii care se nășteau cu malformații congenitale de exemplu, care condunceau la handicapați încă de la naștere, au fost tratați diferit de diferite popoare. Grecii și chiar romanii îi abandonau în pădure, pradă animalelor sălbatice, iar dacă se nășteau normali dar erau nedorițI, grecii îi lăsau la ușa casei să-i ia cine are nevoie de copii. Și-n antichitate
existau femei sterpe și copii nedoriți.

Tracii în general practicau eutanasierea copiilor nedoriți, handicapați din naștere. Mai mult îi îngropau cu respect în cimitire separate pentru infanți. În funcție de handicap erau urmăriți îndeaproape pînă la vărsta de 2 ani, iar dacă handicapul nu dispărea, erau eutanasiați și îngropați cu respect, ca ființe pure, neîntinate, fără păcate față de oameni sau de zei. Tradiția a supraviețuit pînă tîrziu la români. E vorba de cimitirele de moroni, copii infanți născuți morți, sau morți la vîrstă fragedă, ori omorîți de mame sau familie, nefiind doriți. Cimitirele de moroni puteau fi separate, sau izolate într-un colț al cimitirului, deci moronii nu erau amestecați cu restul morților
adulți, care a fost o practică politeistă la traci, ce a supraviețuit în
monoteismul creștin la români.

Se pune întrebarea: cine erau mai barbari? Tracii, sau grecii și romanii, care în nici-un caz nu-i eutanasiau, sacrificîndu-i pentru Hecate și nici nu-i îngropau cu respect pe acești copii handicapați, așa cum procedau tracii? De ce autorii antici nu pomenesc frecvent de treaba asta? Simplu, pentru că asta ar fi demonstrat că tracii erau cu mult mai civilizați decît grecii sau romanii la acest capitol. Din păcate pentru greci și romani, au fost descoperite astfel de cimitire pentru infanți în lumea tracă, în ultimele decade. Mai mult, chiar și în nordul Africii. Asta confirmă inclusiv faptul că tracii în expansiune ajunseseră deja și-n nordul Africii, înainte de greci sau romani.

Orașele antice erau organizate pe îndeletniciri, agrare, meșteșugărești, militare, comerciale, etc.

În orașele militare de exemplu, cazul copiilor adoptați de militari și crescuți în disciplină militară ca viitori soldați. Spartanii, care acum se cunoaște că inițial au fost traci, adoptau băieți de la oameni săraci sau care aveau prea mulți copii, sau cumpărau copii din alte zone de la negustori, care la rîndul lor îi cumpărau de la părințI, fiind nedoriți. Și practica asta a dăinuit la români pînă tîrziu, adică cel puțin pînă la al doilea război mondial. Români săraci își dădeau copiii la popotă, cum se spunea. Armata română le asigura copiilor luați de la părinți, mîncare și adăpost, îi folosea la munci mărunte în cadrul cazărmilor și îi antrenau de mici ca viitori soldați de carieră.

Un alt aspect al acestui tip de pregătire militară la copii abandonați sau orfani, este și acela că unii ajungeau și continuă să ajungă și-n zilele noastre în trupe speciale paramilitare de mercenari, fiind luați din orfelinate. Și în timpul comunismului la noi a existat așa ceva. În antichitate existau orfelinate întreținute de preoți în cadrul complexelor de
sanctuare, care ofereau hrană și adăpost copiilor orfani sau abandonați din diverse motive: au murit părinții sau aceștia erau prea săraci pentru a-și crește copiii.

Alt mod de abandonare în cazul părinților săraci în antichitate, îl constituia și faptul că respectivii copii puteau fi adoptați de meșteșugari sau agricultori de exemplu, care le ofereau mîncare și adăpost pregătindu-i ca viitori agricultori, crescători de animale sau meșteșugari: olari, mineri, fierari, tîmplari, etc. Și practica asta a dăinuit la români pînă la război și chiar după a existat această practică, printre românii săraci, de a-și da copii în ucenicie, băieți la meșteri sau fete ca servitoare la oameni bogați sau alți membri bogați din familie, care aveau posibilitatea să-i crească pe copiii neamurilor lor mai sărace.

În afară de aceste două exemple de abandonare și adopțiune din diverse motive economic-financiare sau sociale, existau desigur și există în continuare traficanți de copii, care răpeau copii și-i vindeau sclavi la alte popoare. Un caz clasic este Iosif în Biblie, răpit de izmaeliți și vîndut ca sclav în Egipt. Ca să nu mai vorbim de traficul din zilele noastre cu copii
minori pentru sex, căsătorii cu minore în lumea musulmană, sau pentru comerț cu organe. Se pune întrebarea: cine sînt mai barbari? Anticii sau noi în zilele noastre?

În ce privește căsătoria, la traci existau diferențe în ce privește felul cum tratau soția sau soțiile în cazul poligamiei, concubinele, sau cum împărțeau concubinele sau soțiile cu alți bărbați. Unii traci împărțeau
concubinele, dar nu și soțiile cu alți bărbați. Alții își cumpărau soția de la
părinții ei. Deci existau diferențe în ce privește obiceiurile și practicile
sociale în lumea tracă. Unii dintre traci, de obicei dintre cei bogați aveau și sclave, nu numai soție și concubine, care se ocupau de gospodărie, creșterea copiilor, etc. Sclavele acestea puteau fi și țiitoare pentru bărbatul respectiv, care putea avea și relații extra-conjugale cu sclavele lui. În cazul nașterii unor copii din astfel de relații extra-conjugale apăreau probleme, care necesitau legi de conduită socială. Adică abandonare sau adopțiune. Se spune că tracii își creșteau copiii născuți din relații extra-conjugale. Mai mult își împărțeau între ei femeile sau concubinele fără supărare. În plus, femeile erau cele care alegeau bărbații în relațiile extra-conjugale, care erau consimțite de soții lor. Asta ne spune că la traci exista un libertinism feminin. Femeia era emancipată, iar bărbații acceptau și respectau femeile, care reprezintă alt aspect civilizator față de greci sau romani. Dacă din întîmplare se nășteau copii din astfel de relații, deși nu erau copiii lor, soții creșteau copiii aceștia alături de copiii lor, fiind vorba de o adopțiune acceptată. Se spune că bărbatul ales de femeia care dorea să fie satisfăcută extra-conjugal, își atîrna centura într-un cui la ușa casei, pentru ca oricine să știe, inclusiv soțul, că nu are voie să intre atîta timp cît se află o centură atîrnată în cuiul de la ușă. După centură toată lumea știa cine e alesul inimii femeii respective. Deci relația amoroasă nu avea loc pe ascuns. Era recunoscută. În zilele noastre astfel de relații extra-conjugale au loc pe ascuns, iar dacă soțul sau soția află, se ajunge la divorț. E vorba de legitimizarea conduitei morale în paralel cu cea socială sau religioasă.

Un alt aspect al abandonării sau adoptării copiilor este și cel al legitimității copiilor. Un exemplu bun e Remus și Romulus la romani, despre care legenda spune că s-au născut dintr-o relație extra-conjugală dintre
regele Romei și o nobilă tracă, Rea Silva, care era șefa casei de Alba Longa, descendentă din Eneas, tracul etrusc, care a fost ultimul supraviețuitor din casa regală a tracilor troieni, fiind nepot de văr al regelui Troiei, Priam, și văr de-al doilea cu Paris și Hector. Casa de Alba Longa era deja o uniune mixtă dintre tracii etrusci care au migrat în peninsula Italică și latini din peninsulă, Eneas și Lavinia, fiica lui Latinus, regele Romei, care l-au avut împreună pe Silvius. Eneas avea și un fiu troian cu Creusa, Ascanius, singurul supraviețuitor din cei cinci copii, pe care i-a avut cu Creusa.

Tot legenda ne spune că Remus și Remulus au fost crescuți de o lupoaică. De ce să fie crescuți de o lupoaică dacă n-ar fi fost abandonați?
Lupoaica putea fi o femeie bătrînă, probabil o preoteasă a lui Apolo, care trăia retrasă în pădure, supranumită Lupoaica. Se știe că lupul era animalul cel mai credincios al lui Apolo. Cei credincioși lui Apolo erau numiți lupi, așa cum se cunoaște în cazul tracilor, inclusiv al dacilor.

Remus și Romulus fiind copii ilegitimi gemeni, nedoriți, mai ales de regele Romei, probabil și de mama lor, Rea Silva, au fost dați în îngrijirea unei preotese bătrîne care trăia în sihăstrie, retrasă de lumea în care activase în tinerețe. Mai tîrziu, fiind de viță nobilă, ajung candidați la tronul Romei. Probabil fiii legitimi ai regelui Romei, nu prezentau garanții, că vreunul dintre ei ar fi putut ajunge un rege de încredere la tronul Romei, moment în care Remus și Remulus au ajuns pretendenți la tronul Romei, fiind
totuși descendenți nobiliari, atît din casa tracilor etrusci cît și din cea a
latinilor. Problema care apare este că nu se putea ca tronul să fie ocupat de doi regi. Unul trebuia eliminat, iar legenda ne spune că Romulus l-a eliminat pe Remus prin luptă. Cu toate acestea există relatări încă din antichitate că Remus a trăit în continuare, dar rege al Romei a fost numai Romulus. E greu de conceput, deși nu e imposibil, ca să existe fraticid între gemeni, la vărsta maturității. Cel mult unul dintre ei putea fi eliminat din fracedă pruncie. Mai mult ca sigur că, Remus ori s-a retras din viața publică renunțînd la tron în favoarea fratelui lui geamăn, așa cum a făcut Lupoaica, mama lui adoptivă, ori s-a căsătorit cu fiica unui rege din alt trib care trăia în peninsulă, de gali, sau de celți de exemplu, deoarece în peninsulă la vremea respectivă trăiau și alte triburi, inclusiv de puni sau de greci. Ce e important de reținut, indiferent de legendă sau realitatea istorică, este că în mod sigur atît etruscii cît și romanii, aveau și ei legi de conduită morală și socială după care se ghidau, în mod obligatoriu. Altfel, nu numai legenda, dar și realitatea istorică nu puteau fi puse în discuție.

Alt caz de adopțiune la romani este și cazul lui Octavian (Octavianus, al optelea născut), adoptat de Iulius Cezar, care ajunge împărat cunoscut sub numele de Augustus. Cezar nu putea avea copii. Adopțiunea la romani era o practică legiferată.

Alt exemplu elocvent la acest aspect al legitimității copiilor e prezentat și de Biblie, prin menționarea uciderii pruncilor în timpul lui Irod, regele evreilor, care ar fi avut un copil ilegitim dintr-o relație extra-conjugală amoroasă. Probabil fiind șantajat de femeia respectivă, sau posibilitatea ca acest copil ilegitim să fie pretendent la tron, Irod a dat un decret, știind cam cînd a avut relații extra-conjugale cu femeia respectivă, ca toți băieții sub doi ani să fie uciși, pentru a elimina eventualul pretendent la tron sau șantajul la care putea fi supus de mama copilului.

Unii istorici susțin că decretul ar fi supraviețuit, fiind datat la 6 martie, anul 4 înainte de Cristos. Faptul că Maria a fugit cu Iisus Cristos în Egipt, ne spune că și Iisus Cristos intra sub incidența decretului dat de Irod. Din asta se poate trage concluzia că Iisus Cristos s-ar fi născut între anul 6 și anul 4 înainte de Cristos, ca să intre sub incidența decretului, care viza băieții pînă la doi ani. Și se mai știe că s-ar fi născut la solstițiul de iarnă, în jurul datei de 25 decembrie. Deci Iisus putea fi născut în decembrie
anul 6, 5 sau 4 înainte de Cristos, ceea ce înseamnă că la anul ”0” (zero),
Iisus putea avea vîrsta între 6 și 4 ani. Din nou, fie vorba de legendă sau
realitate istorică, e foarte clar că e vorba de legi morale și sociale. Nici
legendele nu se nasc din nimic. Cît adevăr există în jurul acestor constatări și concluzii, rămîne să fie dovedit. Dacă decretul a supraviețuit, așa cum afirmă unii istorici, el trebuie prezentat, iar autenticitatea lui verificată cu metode științifice de investigare. Altfel realitatea istorică rămîne o legendă, care reprezintă un pericol pentru creștinism, din cauza
credibilității, sau mai bine zis a necredibilității în existența lui Iisus Cristos. Să nu uităm că și legendele se nasc din realități istorice. Nimic nu
se naște din nimic.

Ce e important de reținut la traci dpdv al tradițiilor, obiceiurilor și relațiilor sociale, economice, religiosae, militare, etc., este că existau unele care erau comune tuturor triburilor, dar existau și diferențe între triburi, așa cum ne-o spune chiar Herodot, dacă citim cu atenție descrierile lui. Nu trebuie să uităm totuși, că în primul rînd e nevoie de o traducere corectă a textului și de a fi la curent cu ultimele descoperiri arheologice, pentru a fi capabili să facem o analiză comparativă corectă a obiceiurilor și modului de organizare socială la traci, care rezultă din celelalte componente ale vieții: religioase, economice, militare, etc., și nici să uităm că existau și legi scrise, cum ar fi legile belagine, sau zamolxiene cum mai sînt denumite, care au fost menționate de Platon în lucrarea lui Crates. El ne spune că, hiperboreii aveau legile scrise pe-o columnă de aramă. Altă concluzie, pe care o putem trage din spusele lui Platon, este că tracii cunoșteau și foloseau scrierea, nu așa cum se vehiculează în present dapdv.

Întotdeauna în decursul istoriei autorii care ne-au transmis informații de-a lungul timpului, au beneficiat de informații prin contact direct cu popoarele prezentate ori evenimente istorice trăite, sau indirect din surse scrise lăsate de predecesori, sau relatările altor autori contemporani, martori ai evenimentelor, în cazul lipsei contactului direct, care pot sau nu pot fi veridice. De foarte multe ori erori din surse mai puțin veridice au fost
preluate și s-au perpetuat chiar pînă-n zilele noastre. Istoria e plină de
exemple. Mai mult, în zilele noastre s-a demonstrat de multe ori că,
informațiile transmise nu sînt veridice, prin analiză comparativă cu
descoperirile arheologice recente. Din cauza asta sîntem obligați să ținem cont mai ales de dovezile materiale scoase la lumină de arheologia modernă de ultimă oră și să le confruntăm cu textele care au supraviețuit, pentru a stabilii veridicitatea istoriilor scrise de-a lungul timpului, dacă vrem într-adevăr să aflăm adevărul istoric. Altfel vom perpetua la nesfîrșit erori în istoria omenirii.

O eroare prezentată de Herodot, care apare în Istoriile lui, născută mai mult ca sigur din lipsa contactului direct cu triburile de la nord de Dunăre, sau din lipsa surselor scrise despre aceste triburi, este că el afirmă că teritoriile de la nord de Dunăre nu erau locuite. Arheologia românească demonstrează prin obiectele descoperite, că enunțul lui nu e adevărat, deoarece dovezile arheologice confirmă că ele erau locuite de mii de ani, cu mult înainte de epoca în care a trăit Herodot. Asta nu înseamnă că
enunțurile lui în general nu pot fi credibile, așa cum foarte mulți autori au
încercat și încearcă în continuare să demonstreze.

Un alt exemplu care e subiectul unei mari controverse în lumea istoricilor care se ocupă de istoria antichității, este și enunțul lui Herodot care ne spune că la sudul Dunării spre peninsula Italică au migrat mezii, în zona cunoscută mai tîrziu sub ocupația romană cu numele de Iliria. Alți istorici susțin că zona Iliriei romane a fost locul de baștină al triburilor celte, iar alții că zona a fost ocupată de triburi de celți, în urma migrației lor din Anatolia, cînd celții se reîntorc în Europa. Erau neamuri celții cu mezii sau nu(?), numele purtat fiind diferite la epoci diferite, ori e vorba de populații distincte, cu origini diferite dar ajunse să se suprapună în decursul istoriei, rămîne în continuare o problemă de rezolvat, așa cum se afirmă de multe ori eronat despre alte civilizații dispărute. O civilizație poate dispărea din istorie, dar un popor e mai greu să dispară biologic din
istorie. Un popor poate fi asimilat de alt popor, sau creea un popor hibrid,
dar asta nu înseamnă că a dispărut biologic din istorie. Mai mult, între
etnogeneză și glotogeneză e o mare diferență, ca să nu mai vorbim și de geneza culturală și civilizatorie a popoarelor lumii, care pot fi ancestrale sau hibride, prin confluența a două sau mai multe civilizații în decursul timpului.

Mezii au ajuns la un moment dat în istorie să creeze un imperiu, Media în sudul Caucazului spre Orientul Mijlociu și cel Apropiat, zonă în care în prezent trăiesc foarte mulți curzi, care pretind statutul de băștinași, față de turci, sirieni, irachieni sau iranieni, popoare la care curzii trăiesc ca minoritate etnică. E clar că pielea deschisă la culoare și trăsăturile fizionomice trădează un tip European, nicidecum african sau asiatic. Strămoșii lor nu puteau fi decît indigeni sau migratori din Europa, într-o epocă uitată de lume. Mai mult, e foarte posibil ca la un moment dat unii dintre ei să se fi întors în Europa, așa cum ne spune Herodot, care a
creat prin enunțul lui un subiect atît de controversat în lumea istoricilor.
Cercetarea arheologică de viitor rămîne să-și spună cuvîntul, dacă Herodot a avut sau nu dreptate. Iar despre asemănările dintre români și albanezi, care și ei se pare că s-au întors în Europa tot din sudul Caucazului, din ceea ce romanii numeau Albania Caucaziană, ce să mai vorbim?!

Herodot a fost și a rămas istoricul cel mai citit al tuturor timpurilor, și nu numai de către cercetători, dar și de lume în general, a fost preluat și analizat de foarte mulți autori, criticat sau lăudat, uneori nefiind considerat o sursă veridică de informare istorică. Cu toate acestea Istoriile scrise de el beneficiează de o cantitate imensă de traduceri în foarte multe limbi, precum și de o literatură vastă de analiză istorică comparativă, iar multe din enunțurile lui, considerate neveridice, au fost verificate și confirmate de descoperiri arheologice recente.

E foarte greu să numești o traducere bună și veridică, așa cum e la fel de greu să numești o singură carte de analiză istorică comparativă de valoare, pe marginea istoriilor lui Herodot, din cauza existenței unei vaste literaturi de specialitate, de fapt cea mai vastă din istoria omenirii, care gravitează în jurul Istoriilor lui Herodot.

Istoria e mult mai complicată, decît vor unii istorici s-o simplifice, iar omisiunile, trunchierile și concluziile bazate pe traduceri și preluări eronate, nu ne pot conduce sub nici-o formă la adevărul istoric, ci mai degrabă pe cărări greșite în descifrarea trecutului omenirii.

Recomandări:

Istoriile în două volume. Traducere de T. Gaisford în 1837. Există în format pdf pe net.

https://books.google.com.au…

https://books.google.com.au…

The Children of Herodotus: Greek and Roman Historiography and Related Genres, edited by Jakub Pigoń. Există pe net la google books.

https://books.google.com.au…

Iar pentru o înțelegere mai bună a lumii trace recomand cartea: Misteriile lui Zalmoxis scrisă de dl Constantin Daniel, chiar dacă cu mici excepții unele concluzii și interpretări personale nu sînt reale. Cartea reprezintă munca de o viață, fiind de neegalat, a unui om pasionat de istoria tracilor, care ne aduce la lumină foarte multe lucruri adevărate și interesante despre lumea și civilizația tracilor, strămoșii noștri. Mai bine zis despre lumea traco-celto-șcită, care a fost fundamentul lumii și civilizației europene, consolidat de greci și romani mai tîrziu, constituind de fapt nu numai fundamentul civilizației europene, dar și fundamentul civilizator al întregii umanități. Cred că mai există în format electronic pe net.

Cultura și civilizația europeană au fost și rămîn în continuare sursa de inspirație și imitație pentru alte popoare ne-europene, ajungînd pînă-n cele mai ascunse și retrase locuri de pe planetă, multe din ele necunoscute lumii în general.
.
.
Nota redacției: Era interesant ca unele informaii să fie date sub forma de citate din autorii consultați și recomandați.