cine a declanshat räzboiul?

Întrebarea e complet legitimä, cäci ne gäsim de mult în räzboi , intreaga omenire, numai cä toți pierd, se distrug financiar economiile tuturor statelor, se schimbä chiar lumea, shi totul datoritä „coroanei”, a unui virus creat artificial, färä nici-o indoialä, marea întrebarea este „de cätre cine”?
Personal, credeam cä virusul a fost lansat cu tsinta principalä Donald Trump, dar a cäpätat dimensiuni care, oricum in contextul confruntärii „globalism vs. natzionalism”, justificä pe deplin denumirea de „pandemie”, deoarece atacä financiar toatä lumea.
A trebuit sä se intimple ce s-a intimplat in Belarus ca sä-mi pice fisa; Belarus fiind singura tzarä din Europa, cel putzin, care n-a fäcut „lock down”, ci shi-a väzut de viatzä de zi cu zi mai departe.
Ori, dupä ce au inceput „mishcäriile” pentru „libertate shi drepturile omului, bashcä democratzie” preshedintele Lukaschenka, intr-un interviu acordat unui ziar polonez, daclara cä „a fost contactat de cätre FMI precum shi banca mondialä cu propunerea de acordarea unor credite de ordinul miliardelor DACÄ AR FACE „LOCK DOWN”, shi, bineintzeles, cu shpaga pe mäsurä…
Lukaschenka, avänd coaie grele shi coloana intactä a refuzat oferta, declaränd cä, cät va träi shi va fi la cärma tzärii sale, Belarus nu va imprumuta nici un cent,
tzara aceastä fiind in situatzia Romäniei in 1989, e singura tzarä, cel putzin din Europa färä datorii externe.
Rezultat: „mari mishcäri populare , izolare internatzionalä, urmeazä „sanctziuniile”, „represiunea”, „revolutzia”, mai ales „emanatzii” etc. vorba lui Vadim,
„bä voi äshtia, mai punetzi placa shi pe cealaltä parte”…
Deci shi prin urmare:
Singurii cäshtigätori ai räzboiului „coroanei” sunt FMI shi banca mondialä, cäci TOATE tzärile cu economiile distruse vor fi obligate la imprumuturi uriashe, ceea ce presupune shi -obligatoriu- pierderea independentzei decizionale, „bananizarea politicä” shi, lucru cel mai grav, pierderea suveranitätzii natzionale in favoarea unei ideii  desharte de „globalism shi multiculturalism”, sau, mai bine spus, totul sacrificat pentru o societate dominatä de cätre desheuriile aceshteia, de cätre toți refulatzii shi marginalizatzii de orice societate sänätoasä shi care ard de dorul räzbunärii, fie castratzii, imbecilii, poponarii, pedofilii, transexualii, „femeile cu barbä”, „refugiatzii”, „ong-ishtii”, „tzucälarii”, Vadim ar fi zis shi „muishtii”, shi ca sä n-o lungim „pleava shi putoarea contra „mintzii sänätoase intr-un corp sänätos”…
Vorba prietenului, inginerului Diaconu care m-a vizitat de curänd, dänsul locuind la Paris, ” bäi frate, inainte de ´89 , erai contactat, foarte discret, de cätre „secu” care itzi releva situatzia ” de a dansa cum bate toba”, insä astäzi se duc direct la ea , numai de ar putea inhätza un ciolan..
Alte „tempora” alte „mores”…
Fiecare epocä cu idealurile sale, în anii ´30 shi ´40, cänd se dädea marea luptä între civilizatzia creshtinä shi iudeo-bolshevism, poetul scria despre
„libertatea de a trage cu pushca”; (un poet subapreciat,acest Geo Dumitrescu…)
.
Nichita Vlahos