Parcurgem cea mai neagră perioadă din istoria românilor. Politicienii, de după anul 1989, unii dintre ei; inculţi. lipsiţi de orice educaţie, corupţi şi trădători ai intereselor naţionale, au promovat legile anticonstituţionale de privatizare şi de înstrăinare a bunurilor proprietate publică, contrar prevderilor Constituţiei României care la articolul 136 aliniatul 3), precizează faptul că;…”Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului
continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul
eclusiv al PROPRIETĂŢII PUBLICE”. În continuare. la aliniatul (4) din
articolul 136 se prevede expres faptul că; …”bunurile proprietate
publică sunt inalienabile” – ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA.
Tot ce s-a creat în România, înainte de anul 1989; Petromul, ALRO Slatina, SIDEX Galaţi, DACIA Piteşti , stemul bancar românsc şi altele, au fost realizate prin munca şi sacrificiul tuturor cetăţenilor României, deci nu erau proprietatea personală a politicienilor de teapa lui; Năstase, Truică, Băsescu, etc, ori ai funcţionarilor de la din instituţiile anticonstituţionale şi antinaţionale precum; Fondul Proprietății de Stat (FPS) ce și-a schimbat denumirea în 2001, în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietățții Statului (APAPS), iar în 2004 redenumită Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi prin Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP), cu subsidiara sa, S.C. FONDUL
PROPRIETATEA S.A. Toţi aceştia, au devenit după noapte, negociatori şi vânzători prin înstrăinare, a bunurilor propietate publică ale românilor.
Dece organele procuraturii, cele care apără constituţia şi securitatea economică a ţării, nu întreprind măsurile de tragere la răspundere a celor care ; au iniţiiat, au promovat şi au emis legile anticonstituţionale de privatizare şi de restituire a proprietăţilor. Unde este Curtea Constituţională a Romăniei ?, a fost ocupată cu cancanurile politrucilor ?.
Cu multă inconştienţă se avansează pe domeniul legislaţiei de înstrăinare a terenurilor agricole. Terenurile agricole sunt bunuri naţionale, deci bunuri proprietate publică a naţiunii române, pentru care au murit înaintaşii noştri să le apere în decursul istoriei, inclusiv în ultimele conflagraţii mondiale. Românii nu s-au aşezat „de aiurea” pe pământurile în care azi trăiesc. Promovarea şi adoptarea legilor care să permită vânzarea către străini a terenurilor agricole ale Romîniei, o poate face numai o clasă politică, coruptă, slab pregătită, duşmănoasă şi trădătoare a intereselor naţionale. Acapararea terenurilor agricole în România de către străini până la aceastaă dată, a fost posibilă datorită legislaţiei incalificabile, antinaţionale, anticonstituţionale, existente cu privire la înfiinţarea în agricultură a Societăţilor Comerciale, persoane juridice române dar cu capital(investitor) străin, în care acţionarii majoritari sunt cetăţeni străini, sprijiniţi financiar de ţările de origine, cu scopul de a ocupa(cumpăra) suprafeţe cât mai mari posibile, din terenurile agricole ale României.

Statul Român, a trădat şi de această dată interesele cetăţenilor săi, prin următoarele anomalii;
a) Banca Naţională a României, cu guvernatorul său Mugur Isărescu, a înstrăinat, ori nu sa opus înstrăinării prin privatizare, a băncilor cu capital românesc, lipsind în acest mod fostele IAS-uri de posibilitatea de a lua
creditele necesare reluării producţiei agricole cu dobânzi normale, în timp ce băncile cu capital străin pompau bani pentru acapararea terenurilor românilor de către străini. Astăzi un intreprinzător român din agricultură sau din alt domeniu economic, nu are acces la credite, deoarece creditele de la băncile cu capital străin sunt foarte scupe, cu dobânzi mari şi cu clauze oneroase, ilegale şi imorale multiple. Purtătorul de cuvânt al guvernatorului Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, D-l Adrian Vasilescu ne povestea(să dormim liniştişi) faptul că băncile din România sunt
toate româneşti, fără să specifice însă că SUNT CU CAPITAL STRĂIN şi că profitul zboară din România. Lipsa creditelor necesare reluării producţiei la toate societăţile comerciale cu capital românesc, indiferent de ramura economică, a dus la falimentul acestora şi la dezastrul economic şi social actual.
b) S-a acceptat ca acţinari majoritari în aceste societăţi comerciale din domeniul agricol să fie cetăţeni străini şi nu români, iar terenurile agricole, ca active în patrimoniul societăţii, nu li s-a impus un regim special, astfel încât să nu fie înstrăinate.
c) Prin lege, nu s-a stabilit o limită maximă de supraţă de teren agricol, pe care o societate comercială, persoană juridică, o poate avea ca mijloc fix în patrimoniul său, astfel încât să se evite posibilitatea de apariţiei de monopoluri.

d) Nu s-a fixat nici o restricţie, ori nici o condiţie, referitoare la exportul producţiei agricole. Românii devin vulnerabili în cazul penuriei de alimente sau a altor situaţii cum a fost foametea din anul 1946.
Ce să mai zicem despre privatizarea prin înstrăinare a distribuţiei utilităţilor publice, precum energia electrică, gazul, apa, telecomunicaţiile, si altele. Se poate concluziona asupra faptului că; Statul Român, nu mai apără interesele cetăţenilor României care plătesc impozite şi taxe, s-a asociat cu marile corporaţii pentru exploatatarea nemiloasă a cetăţenilor Românei.