Cât ne costă investitorii străini ?!

2015-03-24T17:50:48+02:0024 martie 2015|Textele altora|

 

 • Avatar

  Zilele trecute, m-a vizitat un cunoscut finanţist, fost
  preşedinte-director general al unei mari bănci. Realmente, omul e un
  profesionist redutabil şi are proprietatea cuvintelor. Ce am aflat de la
  el? Că Mafia străină scoate din România, an de an, fabuloasa sumă de 20
  de miliarde de euro! Am întrebat dacă e vorba, cumva, de valoarea unor
  materii prime (aur, hidrocarburi, material forestier etc.). Nu, alea
  sînt separate – mi-a răspuns oaspetele. Cele 20 de miliarde sînt bani
  ghiaţă, transferaţi de cei de la Petrom, de la ALRO Slatina, de la SIDEX
  Galaţi, de la DACIA, din bănci etc. Oaspetele a insistat că nu sînt
  bani furaţi, ci profituri.

  Sursa: Justițiarul

5 Comments

 1. Ciobotaru Dinu 25 martie 2015 la 5:17 pm - Raspunde

  Parecurgem cea mai neagră perioadă din istoria românilor.

  Politicienii, de după anul 1989, unii dintre ei; inculţi. lipsiţi de orice educaţie, corupţi şi trădători ai intereselor naţionale, au promovat legile anticonstituţionale de privatizare şi de înstrăinare a bunurilor proprietate publică, contrar prevderilor Constituţiei României care la articolul 136 aliniatul 3), precizează faptul că;…”Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul eclusiv al PROPRIETĂŢII PUBLICE”. În continuare. la aliniatul (4) din articolul 136 se prevede expres faptul că; …”bunurile proprietate publică sunt inalienabile” – ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA.
  Tot ce s-a creat în România, înainte de anul 1989; Petromul, ALRO Slatina, SIDEX Galaţi, DACIA Piteşti , stemul bancar românsc şi altele, au fost realizate prin munca şi sacrificiul tuturor cetăţenilor României, deci nu erau proprietatea personală a politicienilor de teapa lui; Năstase, Truică, Băsescu, etc, ori ai funcţionarilor de la din instituţiile anticonstituţionale şi antinaţionale precum; Fondul Proprietății de Stat (FPS) ce și-a schimbat denumirea în 2001, în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietățții Statului (APAPS), iar în 2004 redenumită Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi prin Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP), cu subsidiara sa, S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. Toţi aceştia, au devenit după noapte, negociatori şi vânzători prin înstrăinare, a bunurilor propietate publică ale românilor.
  Dece organele procuraturii, cele care apără constituţia şi securitatea
  economică a ţării, nu întreprind măsurile de tragere la răspundere a celor care ; au iniţiiat, au promovat şi au emis legile anticonstituţionale de privatizare şi de restituire a proprietăţilor. Unde este Curtea Constituţională a Romăniei ?, a fost ocupată cu cancanurile politrucilor ?.
  Cu multă inconştienţă se avansează pe domeniul legislaţiei care să permită înstrăinarea terenurilor agricole.
  Terenurile agricole sunt bunuri naţionale, deci bunuri proprietate publică a naţiunii române, pentru care au murit înaintaşii noştri să le apere în decursul istoriei, inclusiv în ultimele conflagraţii mondiale.
  Românii nu s-au aşezat „de aiurea” pe pământurile în care azi
  trăiesc. Promovarea şi adoptarea legilor care să permită vânzarea către străini a terenurilor agricole ale Romîniei, o poate face numai o clasă politică, coruptă, slab pregătită, duşmănoasă şi trădătoare a intereselor naţionale.
  Acapararea terenurilor agricole în România de către străini până la această
  dată, a fost posibilă datorită legislaţiei incalificabile, antinaţionale,
  anticonstituţionale, existente cu privire la înfiinţarea în agricultură a
  Societăţilor Comerciale, persoane juridice române dar cu capital(investitor)
  străin, în care acţionarii majoritari sunt cetăţeni străini, sprijiniţi
  financiar de ţările de origine, cu scopul de a ocupa(cumpăra) suprafeţe cât mai mari posibile, din terenurile agricole ale României.
  Statul Român, a trădat şi de această dată interesele cetăţenilor săi, prin
  următoarele anomalii petrecute;
  a) Banca Naţională a României, cu guvernatorul său Mugur Isărescu, a
  înstrăinat, ori nu sa opus înstrăinării prin privatizare, a băncilor cu capital
  românesc, lipsind în acest mod fostele IAS-uri de posibilitatea de a lua
  creditele necesare reluării producţiei agricole cu dobânzi normale, în timp ce băncile cu capital străin pompau bani pentru acapararea terenurilor românilor de către străini. Astăzi un intreprinzător român din agricultură sau din alt domeniu economic, nu are acces la credite, deoarece creditele de la băncile cu capital străin sunt foarte scupe, cu dobânzi mari şi cu clauze oneroase, ilegale şi imorale multiple. Purtătorul de cuvânt al guvernatorului Băncii Naţionale a României, D-l Adrian Vasilescu ne povestea(ca să dormim liniştişi) faptul că băncile din România sunt
  toate româneşti, fără să specifice însă că SUNT CU CAPITAL STRĂIN şi că profitul zboară din România. Lipsa creditelor necesare reluării producţiei la toate societăţile comerciale cu capital românesc, indiferent de ramura economică, a dus la falimentul acestora şi la dezastrul economic şi social actual.
  b) S-a acceptat ca acţinari majoritari în aceste societăţi comerciale din
  domeniul agricol să fie cetăţeni străini şi nu români, iar terenurile agricole,
  ca active în patrimoniul societăţii, nu li s-a impus un regim special, astfel
  încât să nu fie înstrăinate. În Polonia, de exemlu, un cetăţean străin nu poate fi acţionar majoritar într-o societate comercială din agricultura poloneză.
  c) Prin lege, nu s-a stabilit o limită maximă de supraţă de teren agricol, pe
  care o societate comercială, persoană juridică, o poate avea ca mijloc fix în patrimoniul său, astfel încât să se evite posibilitatea de apariţiei de
  monopoluri în agricultură.
  d) Nu s-a fixat nici o restricţie, ori nici o condiţie, referitoare la
  exportul producţiei agricole. Românii au devinit vulnerabili în cazul penuriei de alimente sau a altor situaţii de criză cum a fost foametea din anul 1946.
  Ce să mai zicem despre privatizarea prin înstrăinare a distribuţiei de
  utilităţi publice, precum energia electrică, gazul, apa, telecomunicaţiile,
  si altele. Agenţia Naţională de Reglementare în Energie – A.N.R.E, s-a qsociat cu corporaţiile multinaţionale din distribuţia de utilităţi, în jefuirea nemiloasă a cetăţenilor Românei, deveniţi astfel consumatori captivi.
  Se poate concluziona asupra faptului că; Statul Român, nu mai apără
  interesele cetăţenilor României care plătesc impozite şi taxe, s-a asociat cu marile corporaţii pentru exploatatarea nemiloasă a cetăţenilor Românei.

 2. Ciobotaru Dinu 25 martie 2015 la 11:25 am - Raspunde

  Parecurgem cea mai neagră perioadă din istoria românilor. Politicienii, de după anul 1989, unii dintre ei; inculţi. lipsiţi de orice educaţie, corupţi şi trădători ai intereselor naţionale, au promovat legile anticonstituţionale de privatizare şi de înstrăinare a bunurilor proprietate publică, contrar prevderilor Constituţiei României care la articolul 136 aliniatul 3), precizează faptul că;…”Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului
  continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul
  eclusiv al PROPRIETĂŢII PUBLICE”. În continuare. la aliniatul (4) din
  articolul 136 se prevede expres faptul că; …”bunurile proprietate
  publică sunt inalienabile” – ADICĂ NU SE POT ÎNSTRĂINA.
  Tot ce s-a creat în România, înainte de anul 1989; Petromul, ALRO Slatina, SIDEX Galaţi, DACIA Piteşti , stemul bancar românsc şi altele, au fost realizate prin munca şi sacrificiul tuturor cetăţenilor României, deci nu erau proprietatea personală a politicienilor de teapa lui; Năstase, Truică, Băsescu, etc, ori ai funcţionarilor de la din instituţiile anticonstituţionale şi antinaţionale precum; Fondul Proprietății de Stat (FPS) ce și-a schimbat denumirea în 2001, în Autoritatea pentru Privatizare și Administrarea Proprietățții Statului (APAPS), iar în 2004 redenumită Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), precum şi prin Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţilor (ANRP), cu subsidiara sa, S.C. FONDUL
  PROPRIETATEA S.A. Toţi aceştia, au devenit după noapte, negociatori şi vânzători prin înstrăinare, a bunurilor propietate publică ale românilor.
  Dece organele procuraturii, cele care apără constituţia şi securitatea economică a ţării, nu întreprind măsurile de tragere la răspundere a celor care ; au iniţiiat, au promovat şi au emis legile anticonstituţionale de privatizare şi de restituire a proprietăţilor. Unde este Curtea Constituţională a Romăniei ?, a fost ocupată cu cancanurile politrucilor ?.
  Cu multă inconştienţă se avansează pe domeniul legislaţiei de înstrăinare a terenurilor agricole. Terenurile agricole sunt bunuri naţionale, deci bunuri proprietate publică a naţiunii române, pentru care au murit înaintaşii noştri să le apere în decursul istoriei, inclusiv în ultimele conflagraţii mondiale. Românii nu s-au aşezat „de aiurea” pe pământurile în care azi trăiesc. Promovarea şi adoptarea legilor care să permită vânzarea către străini a terenurilor agricole ale Romîniei, o poate face numai o clasă politică, coruptă, slab pregătită, duşmănoasă şi trădătoare a intereselor naţionale. Acapararea terenurilor agricole în România de către străini până la aceastaă dată, a fost posibilă datorită legislaţiei incalificabile, antinaţionale, anticonstituţionale, existente cu privire la înfiinţarea în agricultură a Societăţilor Comerciale, persoane juridice române dar cu capital(investitor) străin, în care acţionarii majoritari sunt cetăţeni străini, sprijiniţi financiar de ţările de origine, cu scopul de a ocupa(cumpăra) suprafeţe cât mai mari posibile, din terenurile agricole ale României.

  Statul Român, a trădat şi de această dată interesele cetăţenilor săi, prin următoarele anomalii;
  a) Banca Naţională a României, cu guvernatorul său Mugur Isărescu, a înstrăinat, ori nu sa opus înstrăinării prin privatizare, a băncilor cu capital românesc, lipsind în acest mod fostele IAS-uri de posibilitatea de a lua
  creditele necesare reluării producţiei agricole cu dobânzi normale, în timp ce băncile cu capital străin pompau bani pentru acapararea terenurilor românilor de către străini. Astăzi un intreprinzător român din agricultură sau din alt domeniu economic, nu are acces la credite, deoarece creditele de la băncile cu capital străin sunt foarte scupe, cu dobânzi mari şi cu clauze oneroase, ilegale şi imorale multiple. Purtătorul de cuvânt al guvernatorului Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, D-l Adrian Vasilescu ne povestea(să dormim liniştişi) faptul că băncile din România sunt
  toate româneşti, fără să specifice însă că SUNT CU CAPITAL STRĂIN şi că profitul zboară din România. Lipsa creditelor necesare reluării producţiei la toate societăţile comerciale cu capital românesc, indiferent de ramura economică, a dus la falimentul acestora şi la dezastrul economic şi social actual.
  b) S-a acceptat ca acţinari majoritari în aceste societăţi comerciale din domeniul agricol să fie cetăţeni străini şi nu români, iar terenurile agricole, ca active în patrimoniul societăţii, nu li s-a impus un regim special, astfel încât să nu fie înstrăinate.
  c) Prin lege, nu s-a stabilit o limită maximă de supraţă de teren agricol, pe care o societate comercială, persoană juridică, o poate avea ca mijloc fix în patrimoniul său, astfel încât să se evite posibilitatea de apariţiei de monopoluri.

  d) Nu s-a fixat nici o restricţie, ori nici o condiţie, referitoare la exportul producţiei agricole. Românii devin vulnerabili în cazul penuriei de alimente sau a altor situaţii cum a fost foametea din anul 1946.
  Ce să mai zicem despre privatizarea prin înstrăinare a distribuţiei utilităţilor publice, precum energia electrică, gazul, apa, telecomunicaţiile, si altele. Se poate concluziona asupra faptului că; Statul Român, nu mai apără interesele cetăţenilor României care plătesc impozite şi taxe, s-a asociat cu marile corporaţii pentru exploatatarea nemiloasă a cetăţenilor Românei.

 3. Radu 24 martie 2015 la 10:10 pm - Raspunde

  Cel care a inventat acest concept de externalizare a serviciilor a facut-o cu intentia de a muta mai usor banii companiei dintr-un buzunar in altul.
  Astfel marile companii folosesc profitul pentru a plati tot felul de servicii catre alte companii care le apartin tot lor in mod mascat.
  In acest mod profitul se micsoreaza sau dispare complet la fel ca si impozitul pe profit.
  Singurele contributii la buget pe care aceste companii le platesc sint contributiile la fondurile sociale:Sanatate ,somaj,pensii si impozitul pe salarii.
  Sistemul este folosit si de firmele romanesti de stat (cite mai sunt)sau spitale si autoritati locale Dar aici supradimensionarea preturilor la servicii are ca scop para-indaratul banilor catre niste persoane care au in virful pixului semnatura pentru contracte sau masluirea licitatiilor.
  La firmele straine sistemul este perfect legal dar el poate fi combatut prin renuntarea la impzitul pe profit si imozitarea pe venituri, pe cifra de afaceri.
  La firmele romanesti sistemul aste nelegal,de-a dreptul mafiot si are ca scop capusarea firmelor de stat sau furtul banilor de la bugetul de stat.
  Bineinteles ca ambele practici si a firmelor straine si a celor romanesti sunt la fel de paguboase pentru bugetul statului deci in consecinta pentru noi toti.
  Nu exista nici o sansa ca situtia sa se schimbe in bine atita timp cit Romania va fi condusa de politicieni corupti si vinduti la straini.
  Actualmente ,la bugetul de stat intra mai multi bani din imozitele pa salarii decit din imozitele pe profit.
  Si atunci intreb :
  -Este Romania o tara capitalista daca bugetul se alimenteaza mai mult din munca decit din capital?

  • surena 25 martie 2015 la 11:04 am - Raspunde

   In esenta externalizarea nu este un lucru rau ci modul cum a fost ea aplicata in cadrul aceluiasi grup si la preturi umflate.
   Daca aceasta piata a serviciilor externalizate ar fi fost reglementata de catre stat nu se ajungea aici….Dar, esenta capitalismului salbatic o reprezinta profitul,acesta sta si la baza investitiilor straine directe,fondurilor speculative, capitalului de risc etc.. Solutia la acest gen de capitalism anglo-saxon ar fi fost fie capitalismul renan , japonez (participativ) ori francez (participativ dar diferit de cel japonez) SAU o alternativa sociala bazate pe afaceri sociale in care profitul nu este un scop in sine (modelul de afaceri sociale Muhammad Yunus).

   Referitor la Romania trebuie subliniat faptul ca la noi inainte de ’89 aparusera „nomencaturistii cu bani” si „speculantii din comert” care vor constitui prima „masa de antreprenori” urmati apoi de cei din servicii si politica care erau si sunt interesati de un capitalism salbatic realizat nu pe meritele lor antreprenoriale ci pe seama statului si salariatiilor.
   Lucrurile in Romania au evoluat in asa fel incat noi avem un PIB fara tara si o tara fara economie cu cateva „insule” de afaceri si capitalism fara capitalisti. Capitalismul pp niste antreprenori educati nu niste smecheri care se dau in stamba gen Jiji si Niculae ori Pescariu,Florica si Cocos .
   Tot sistemul nostru trebuie regandit de la zero: legislatie comerciala, legislatie fiscala,modul de stabilire a impozitelor directe si indirecte,suportabilitatea acestora si mai ales eliminarea impozitarii paralele pe seama carora traiesc si se chiftuiesc multi fara sa faca nimic (taxe de mediu,taxe de publicitate,taxe pentru avize, taxe pentru elaborarea,certificarea documentelor) si o impozitare INCLUSIV A BISERICIILOR care au devenit stat in stat si recuperarea BNR care este si ea,dupa modelul american,un stat in stat.
   In Roma antica numarul asistatilor sociali a fost limitat de ex era de 200000 in timpul lui Augustus, la fel a fost limitat si numarul functionarilor si armatei. Deci,statul trebuie sa aiba o organigrama flexibila. Nu va fi decat o chestiune de timp pana ce Romania va ajunge in situatia Greciei.

 4. surena 24 martie 2015 la 7:49 pm - Raspunde

  Sunt lucruri stiute …Romania are o pondere a salariului in PIB de 35% in 2014 ( media europeana fiind de 54%),comparativ cu 2008 cand avea 36,3% in conditiile in care ” oficial” are cu 300000 de salariati in plus.Daca comparam ponderea profitului si consumul capitalului fix acesta a crescut de la 55,6 % in 2008 la 65 % in 2014 cu mult peste media europeana.
  Acest lucru inseamna ca veniturile populatiei se polarizeaza excesiv iar marile corporatii se expatriaza la greu profitul inclusiv prin preturile de transfer in timp ce forta de munca calificata este subevaluata si platita precum in Africa.
  Romania nu are o ” economie”are in schimb o acumulare salbatica de capital,baroni si o masa inerta de oameni care traiesc la limita saraciei dupa 25 de ani de ” furt de stat”

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Go to Top