Acad. I.A. Pop: FERVOAREA DEMOLĂRII

În general, societățile care au dărâmat statui, au ars cărți ori au creat
indexuri ale operelor interzise au avut în frunte regimuri totalitare sau au cunoscut crize cronicizate.
Firește, au existat și cazuri când, după eliberarea de dictatură sau de criză,
lumea a trebuit să elimine, în mod justificat, simbolurile acelor vremuri de tristă
amintire. Dar marii demolatori au fost tiranii, văzuți și nevăzuți, mai ales cei situați
pe poziții politice extreme.
Astăzi, explicația distrugerii memoriei colective curente este discrimina-rea
bazată pe culoarea pielii și care, în aproape toate țările, în timpuri mai mult ori mai
puțin îndepărtate, a făcut numeroase victime.
O asemenea țară este America – oficial, Statele Unite ale Americii – care,
începând cu perioada colonială și până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, a
statuat oficial, prin legi și reglementări cu putere de lege, sclavia negrilor.
Este mai greu de înțeles pentru contemporanii noștri, care au, de multe ori,
o cultură generală și istorică săracă, în ce fel s-a putut ca, de la intrarea în vigoare a
Constituției SUA (1787) și până la finele Războiului Civil (1865), Statele Unite să fie
o țară sclavagistă. Este greu de înțeles și pentru faptul că, mai peste tot în lume,
Constituția SUA (cu sau fără amendamentele ulterioare) rămâne un model al
democrației, este dată ca exemplu, este preamărită ca etalon de libertate, de
stabilitate, de sobrietate.
Mult mai grav este faptul că, de la interzicerea sclaviei în SUA (1865) au
trebuit să treacă o sută de ani până la îndepărtarea ultimelor legi discriminatorii în
fostele state ale Confederației (1963).
Simptomatic este faptul că ambii președinți implicați în acest îndelungat
proces – Abraham Lincoln, care a eliminat oficial sclavia și John Fitzgerald Kennedy,
care a eliminat ultimele discriminări rasiale oficiale – au pierit asasinați.
În practica vieții cotidiene însă, nici până astăzi discriminările de tot felul,
inclusiv cele bazate pe culoarea pielii, nu au dispărut complet, nici în Statele Unite și
nici în alte regiuni. Evident, gradul lor de extindere și forța lor de manifestare diferă
foarte mult, de la un continent la altul, de la țară la țară, de la comunitate la
comunitate.
Azi, trăim o criză profundă în societate, accentuată de pandemia cu acest
nou virus Corona, dar cronicizată de câteva decenii și accentuată de perspectivele
sumbre de după încheierea molimei.
În timpul crizelor de amploare mare au avut loc întotdeauna și manifestări
violente, de stradă, cu baricade, incendieri, jafuri, busculade, agresiuni fizice,
omoruri etc. Scânteia manifestărilor violente de astăzi a pornit de la asasinarea de
către un polițist american alb („caucazian”) al unui cetățean de culoare („afroamerican”), bănuit de o faptă ilegală.
Întâmplarea nu avea cum să nu capete conotații rasiste, date fiind împrejurările. Cu mult înainte ca justiția să-și intre în rol, vestea a făcut ocolul SUA și al
lumii, declanșând, după cum era normal, puternice reacții de solidaritate cu victima
și cu afroamericanii în general.
Sclavia a revenit în atenție – deși puțini îi cunoșteau istoria – fiind scoasă
în prim plan drept cauză a tuturor relelor. Populația revoltată nu s-a mulțumit cu cererea de reformare a lumii contemporane și viitoare – pentru a o scăpa de asemenea discriminări – ci a început, în urma unor acțiuni bine orchestrate din umbră, un
război cu trecutul, cu valorile trecutului, sublimate în statui, opere literare, filme etc.
Astfel, s-a găsit cu cale să se retragă din oferta unuia dintre cele mai
cunoscute canale de televiziune filmul „Pe aripile vântului”, făcut după romanul
omonim al Margaretei Mitchell (1900-1949). Pentru acest roman (cu titlul originar
Gone with the Wind, apărut în 1936, autoarea a primit Premiul Pulitzer, în anul 1937,
iar în anul următor a fost candidată la Premiul Nobel pentru literatură.
Filmul cu același nume, din anul 1939, cu Vivien Leigh și Clark Gable în
rolurile principale, este unul din filmele de mare succes ale tuturor timpurilor.
La fel, s-a găsit cineva să interzică romanul „Coliba unchiului Tom”, de
Harriet Beecher Stowe (1811-1896), o înfocată aboliționistă. Romanul (apărut în
1852), care înfățișează viața african-americanilor sub sclavie, a fost foarte bine primit
în nordul SUA și în Anglia, dar și-a atras ura celor din sudul Statelor Unite care erau
în favoarea sclaviei.
Când a întâlnit-o pe Stowe, Abraham Lincoln i-a spus: „Deci dumneavoastră, o doamnă așa de mică, ați pornit un război așa de mare!”.
Harriet Stowe a fost considerată mereu un simbol al luptei contra sclaviei
negrilor.
Președintele Lincoln era împotriva sclaviei, dar nu dorea egalitatea deplină între albi și negri. Atât a putut să meargă înainte spiritul lui vizionar, care, în mod
categoric, era deasupra vremurilor sale și prevestea viitorul.
Oare toți oamenii de pe planetă să se fi înșelat când au cinstit și
apreciat aceste opere, considerate nemuritoare, acești oameni și acești autori
plini de talent?
Oare generații de tineri, de maturi și de seniori, care le-au admirat și
i-au admirat de-atunci încoace, să fi fost orbi?
Oare valoarea artistică în sine a acestor opere să nu aibă nicio
relevanță?
În vârtejul revoltei de-acum, a fost dată jos de pe soclu o statuie a lui
Cristofor Columb (1451-1506), descoperitorul, fără să fi știut vreodată cert, al
Americii (numite astfel după moartea lui). Columb nu a ajuns niciodată în America
de Nord propriu-zisă, ci doar pe insule și în Panama și nu a făcut niciodată comerț
cu sclavi negri. El a crezut că ajunsese în India, adică în Asia, pe care o căuta,
gândind logic că dacă navighează spre vest își va atinge ținta.
Aud că s-a dărâmat o statuie a lui George Washington, la Portland, în
Oregon, că o statuie a lui Winston Churchill a fost vandalizată și ea și că un primar
din Suedia a cerut înlocuirea statuii regelui Carol al XII (trăitor pe la 1700) cu
statuia luptătoarei pentru protecția mediului Greta Thunberg și chiar condamnarea memoriei lui Carl Liné (1707-1778), părintele taxonomiei (clasificarea speciilor) și al ecologiei moderne.
În ritmul acesta, se va ajunge în curând la interzicerea lui Aristotel (384-
322, î. Hr.), trăitor acum circa 2300 de ani și unul dintre cei mai mari filosofi ai lumii
din toate timpurile, pentru afirmația că „sclavul este o unealtă vorbitoare”.
Ceea ce se întâmplă nu este deloc o dovadă de luciditate a lumii, nici
o mărturie a luptei contra discriminării și nici o probă de vigilență pusă în
serviciul valorilor universale.
Ceea ce se întâmplă este pur și simplu o dovadă de manipulare crasă,
produsă pe fondul lipsei de educație și de cultură a populației. Toți cei care fac
școală serioasă și care acumulează destule cunoștințe de cultură generală –
nu neapărat istorică – știu că fiecare epocă istorică are propriile valori și
propriile prejudecăți.
De multe ori, ceea ce fusese perfect moral și legal în trecut, devenise imoral și ilegal în epocile mai noi. De exemplu, legea talionului („ochi pentru
ochi, dinte pentru dinte”) a guvernat omenirea primitivă sute de mii de ani.
Războiul a fost o practică morală în tot Evul Mediu, turnirurile și duelurile
au fost prilejuri de manifestare a onoarei cavalerești, iar asuprirea și prigonirea unor
grupuri marginale ale societății o datorie a autorităților și a unora dintre indivizi.
Firește, cu vremea lucrurile s-au schimbat treptat, pe etape. În momentul
în care a intervenit justiția modernă, răzbunarea sângelui a fost interzisă. „Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului” a fost adoptată la începutul Marii Revoluții
Franceze (1789), „Declarația universală a drepturilor omului” după Al Doilea Război
Mondial (1948), de către ONU, iar anumite legi împotriva discriminărilor de multiple
tipuri abia în deceniile din urmă.
Prin urmare, chiar dacă ceva este imoral și ilegal în epoca noastră, nu
înseamnă că a fost la fel și în trecut. Lumea medievală s-a axat pe ierarhie,
supunere, privilegiu, credință, onoare cavalerească și nu pe libertate, egalitate,
democrație, frăție, liberalism etc. Dacă ajungem să îi judecăm pe oamenii medievali după valorile care s-au afirmat în lume după moartea lor, comitem nu
numai o mare eroare istorică, dar și o eroare logică.
Cum să-l condamnăm pe cineva că nu a făcut ceea ce nu știa, ceea
ce nu exista pe vremea lui?
Este la fel cum l-am aresta, judeca și condamna pe cineva pentru o
faptă din anul 2000, pe baza unei legi apărute în 2020.
Cum să acuzi pe cineva pentru nerespectarea unor legi și principii
morale care nu existau în vremea sa?
Față de epocile în care au trăit și față de gândirea curentă a lumii în care
au trăit, Harriet Beecher Stowe, Margaret Mitchell, Cristofor Columb, Churchill, Carol
al XII-lea (trecător prin Țara Moldovei), Carl Liné au fost niște vizionari.
Ei au revoluționat, fiecare în felul său, societatea contemporană lor și au
pregătit un viitor bun.
Cu toții au fost ieșiți din comun în sensul cel bun și, tocmai de aceea, au lăsat în urmă opere monumentale și, tocmai de aceea, li s-au făcut statui.
Cu ce drept – în afară de dreptul forței brute, al ignoranței și al manipu-lării –
ne ridicăm noi contra memoriei lor?
Faptele acestea din ultima vreme amintesc de Nero, de Inchiziție, de
Lenin, de Stalin, de Hitler, de Mao Zedong și de toți dictatorii care au distrus lumi,
care au interzis universuri reale ca să construiască lumi și universuri false.
Comunismul a distrus, totuși, cele mai multe statui, iar în Rusia Sovietică a topit chiar șine de cale ferată, din simplul motiv că acestea erau făcute
de „capitaliști”.
Nu ne putem război de fiecare dată cu istoria ca să construim o lume
dreaptă. Supărarea pe istorie este ridicolă. Cele mai multe dintre relele societății
contemporane zac în însăși societatea contemporană.
Pentru prejudecățile și faptele noastre nu au cum să fie vinovate
cărțile, filmele, statuile sau oamenii din trecut, ci educația greșită, primită în
familie și în școală, anturajul nepotrivit, ignoranța și prostia.
Superioritatea noastră față de polițistul care a omorât prin sufocare o ființă
omenească nu constă în forța de distruge, ci în arta de a construi. Câți dintre aceia
care au interzis un film, care au condamnat o carte, care au dat jos o statuie
știu să vorbească în chip armonios despre acel film, despre acea carte, despre
acea statuie?
„Un popor fără cultură este un popor ușor de manipulat”, avertiza
demult Immanuel Kant.
Câți dintre noi pot cântări știrile care ne asaltează clipă de clipă prin
toate mijloacele de informare în masă?
Foarte puțini dintre noi au în minte informațiile necesare ca să poată
face asta. Majoritatea nici nu se străduiesc să aibă astfel de baze date. Iar
memoria calculatorului sau a telefonului degeaba le are, dacă nici măcar nu ne
străduim să căutăm.
Pe această lipsă de discernământ mizează și „formatorii de opinie”
manipulatori contemporani.
Sunt forțe care vor să ne transforme în demolatori, fără să ne creeze
premise de a fi și arhitecți/ constructori. De planurile de construcție se ocupă alții.
Pe vremuri, eram învățați că cine stăpânește informația stăpânește lumea.
Azi știm că nu este așa, din moment ce manipularea informației devine mai
puternică decât informația însăși.
Spre a ne deștepta nu avem nevoie de nimic foarte scump și foarte
complicat, ci doar de o educație pusă în serviciul omului și al omenirii, de o
educație bazată pe virtuți, pe valori și pe încredere.
Printr-o astfel de educație, vom ști că o crimă nu se pedepsește printr-o altă
crimă, ci prin aplicarea justiției și că o distrugere nu trebuie urmată de alte
distrugeri, ci de creații durabile, puse în slujba adevărului și a dreptății.
În plus, ca istoric, sunt convins că mărturiile din vremuri trecute – mai ales
creațiile spirituale – chiar dacă exprimă alte idei și idealuri decât ale noastre, sunt
părți din viața omenirii, cu toate avatarurile sale și merită tezaurizate cu grijă.
Nu-mi iese din minte o imagine recentă, din teritoriul dominat vremelnic în
Orientul Apropiat de către un pretins stat, imagine în care tineri vânjoși mascați distrugeau cu ciocanele basoreliefuri, statui și ziduri vechi de mii de ani, ca să dovedească ce altceva decât primitivism, forță brută, dispreț față de oameni!
Ca să nu se mai întâmple aceste lucruri tragice, ca să nu mai ajungă
rațiunea să fie dominată de fanatism, avem nevoie de responsabilitate și
demnitate, iar acestea se dobândesc prin educație serioasă, prețuitoare a
creației umane din toate timpurile.
Acad. I.A. Pop
Presedintele Academiei Române