234
1 aprobat

 

Iată ce susține Dumitru Mărtinaș – Originea ceangăilor din Moldova, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985:

„Această populație catolică nu s-a bucurat de condiții favorabile pentru a putea progresa. Ea a cunoscut atâtea tulburari și încercări de tot felul, atâtea treceri la husitism, la luteranism și la ortodoxie, încât catolicismul se stinsese aproape în Moldova la sfârșitul secolului al XVII-lea. Chiar pe vremea lui Bandinus, la 1646, aria de răspândire a populației catolice era considerabil redusă. Ce a urmat după aceea se știe: dese invazii de oștiri străine, năvăliri de pradă ale tătarilor și ducerea multor locuitori în robie, secetă și foamete, epidemii care au secerat o parte din populația țării și lungul război turco-polon pentru cucerirea Cameniței, cu urmările lui atât de nefaste pentru Moldova. Sunt acei ani de groază despre care Miron Costin scria în predoslovia letopisețului său: „Ce sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi de acmu, de nu stăm de scrisori, ce de grijă și suspinuri… cumplite vremi și cumpănă mare pământului nostru și nouă.”
Într-un raport din 1670, Petru Parcevic, episcop de Bacău, arată că în Moldova n-a rămas nici a treia parte din locuitorii de pe timpul lui Vasile Lupu. O parte din ei au plecat în Polonia, alta în Turcia, iar ungurii catolici s-au refugiat în Transilvania. Și Vito Piluzio relatează la Roma, în 1682, că locuitorii unor așezări catolice sunt fugiți cu toții („tutti fugitti”).
Exemplar în acest sens este satul Săbăoani, astăzi cea mai mare așezare catolică din Moldova, care a fost de repetate rânduri jefuit și apoi incendiat, iar locuitorii împrăștiați, siliți să se ascundă în păduri. În 1682, satul a avut de suportat o cumplită nenorocire de pe urma invaziei turcești și tătărești. Mulți locuitori au fost uciși, alții, cei valizi, au fost duși în robie la tătari, iar cei scăpați cu fuga s-au ascuns în pădurile din apropiere. Ceea ce mai rămăsese din sat a fost distrus de o nouă incursiune turcească în 1687, ultimele case au fost pârjolite, iar vechea biserică de piatră, ctitorie a principesei Margareta Mușata, a fost jefuită și apoi incendiată. Deznădăjduiți, lipsiți de apărare, supraviețuitorii salvați prin păduri se refugiară în Transilvania. Timp de o jumătate de secol, satul pustiit își încetează existența. Abia în 1744 își fac apariția aici alți locuitori, veniți de peste munți, încurajați de stăpânirea fanariotă a țării. Dar aceștia nu mai erau vechii locuitori refugiați în Transilvania, erau ceangăii, locuitorii de astăzi ai satului. Ei nu se mai stabilesc în vechea vatră pustiită a satului, acolo unde drumul țării cobora pe valea Siretului, ci se așează sus pe platou, lângă pădurea Licușeni, unde sunt și acum. ”
Sursa: Dumitru Mărtinaș – Originea ceangăilor din Moldova, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1985, pag. 21-22

Și iată cum îl contrazic sursele istorice care arată CONTINUITATEA populației maghiare catolice in Moldova.

1. Memoriu despre Moldova şi despre părinţii misionari apostolici din acea provincie, apărut aproximativ în 1685:

„Sunt, în Moldova, mulţi catolici, şi chiar sate întregi de unguri catolici, şi deşi nu prea sunt nobili, totuşi sunt atât de zeloşi şi de buni creştini.”
Sursa: Călători străini despre Ţările Române, capitolul Memoriu anonim despre Moldova, volumul VII, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1980, pag. 396

2. Misionarul Francesco Antonio Renzi, în Raport către Congregația De Propaganda Fide despre situația din Moldova, redactat în 1691, la Iași:

„Mai întâiu, la Iași se află peste cincizeci de familii de catolici, și mereu se înmulțește numărul lor, căci se înapoiază cei care fugiseră din cauza războaielor, care încotro, unii în Turcia, alții în Țara Tătărească, sau în Polonia sau în Transilvania.”[…]
„La Bacău sunt douăsprezece familii de catolici în oraș și cam treizeci de familii în jurul orașului, locuind la vii. Este o biserică de lemn, mai e și acum un preot acolo. La acea biserică se duc și câteva familii de catolici care locuiesc la Trebiș, sat al Episcopiei Catolice.
În satul Fărăoani se află o biserică de lemn cu clopot; sunt cam 160 de familii de catolici. Acest sat, dimpreună cu biserica, au stat sub ascultarea părintelui Rossi aproape patru ani.
La Trotuș se află o biserică de piatră, un clopot, și sunt cam treizeci de case de catolici; acolo este un dascăl. Într-un sat numit Bahna, la o milă italiană depărtare de oraș, sunt cam 18 familii de catolici. Într-un alt sat numit Grozești, la o depărtare de o jumătate milă italiană sunt cam patruzeci de familii de catolici. Într-un alt sat învecinat numit Bogdănești sunt cam 30 de familii de catolici.
În satele de pe râul Siret, adică: Săbăoani, Răchiteni, Tămășeni, Tețcani și Adjudeni, cinci sate între care la mijloc se află o biserică de piatră în plin câmp; sunt cam 200 de familii de catolici, nu este nici dascăl și e fără preot.”
Sursa: Călători străini despre Țările Române, vol. VIII, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1983, pag. 117-118

21. Militarul Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel, în ”Jurnal de campanie pe anii 1710-1714”:

„Şi de aici mai departe, spre oraşul Roman aşezat pe râul Moldova, aproape de locul unde se varsă în Siret. Aici am primit de asemenea şi biletele de încartiruire şi am mai mers până în cvartirul de subzistenţă atribuit suedezilor: satul Săbăoani, cât şi Teţcani aşezat în pădure, nu departe de râul Moldova, şi aici locuiesc mulţi unguri, de multe sute de ani în ele.”
Sursa: Călători străini despre Ţările Române, capitolul Erasmus Heinrich Schneider von Weismantel, volumul VIII, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1983, pag. 323

 

Nota redacției: Sunt mulți autori care au consemnat prezența unor unguri catolici în Moldova. Demonstrația pe care o face Mărtinaș este că acești unguri reprezintă o minoritate printre catolicii din Moldova, așa zișii „ceangăi”! Un străin călător prin Moldova cât de bine ajungea să cunoască starea de lucruri pe care o consemna? Mărtinaș este primul autor care aparține prin naștere comunității catolicilor din Moodova iar prin atenția acordată mediului în care a crescut a identificat argumente privind apartenența consătenilor săi la etnia românească. Mărtinaș nu a negat existența unui efectiv maghiar printre ceangăi, de 5-10% dintre catolicii din Moldova.

La Vatican, de unde au fost mereu trimiși preoți catolici în Moldova, se cunoștea bine această situație, sunt documente emise de acești preoți catolici care au păstorit ani de zile printre „ceangăi”! Documente care consemnează etnicitatea românească a majorității catolicilor din Moldova.