Sioniștii nu sunt iudei !”
Contains Link

Vasile Zărnescu10 hours ago
*
Sintetic, e cam așa: Iacob, redenumit, cică, de Iahve, Israel, a avut 12 băieți; 8 cu cele două neveste și 4 cu cele două slujnice ale nevestelor sale, fiindcă deși Moise, în DECALOG – adică în Cele 10 porunci -, mai precis, în porunca a 7-a, zice „Să nu curvești!”, Iacob a cam curvit. Din cei 12 băieți au derivat cele 12 triburi, fiecare purtînd denumirea celui din care se trăgea. Zece triburi s-au pierdut în neantul Istoriei Universale și au rămas doar două: tribul lui Iuda și cel, mai mititel, al lui Benjamin. Tribul lui Levi, care i-a dat pe leviți, s-a dispersat în conglomeratul celor două triburi – care luase denumirea generică de iudei – pe post de instructor, de educatori, de activiști, numiți în textile biblice „învățători ai Legii”. ”Legea” era legea lui Moise care a format cultul zis mozaic. Asta e Legea I-a.
Leviții au falsificat complet mozaismul în contrariul său, numit iudaism, care constituie Legea a II-a. Falsificarea esențială rezidă în introducerea dogmei că jidanii constituie „poporul ales”ș iar ceilalți, goyimii, trebuie făcuți sclavii jidanilor și goyimii care prisosesc trebuie uciși. Vechiul Testament – îndeosebi primele cinci cărți, numite Pentateuh și care reprezintă baza Talmudismului (Tora) – nu constituie decît un șir interminabil de crime. Această formă a fost denaturată și mai mult de rabinii leviți – denumiți în Evanghelii „învățători fățarnici” – instituindu-se talmudismul, care reprezintă Legea a III-a; asta de întîmpla cam cu vreo 900 de ani înainte de Iisus Hristos. Dar Talmudul constituie și acum legea de bază a jidanilor. Hristos a venit cu „Îndreptarea Legii”, deoarece fusese falsificată de leviți – de aceea a fost respins de toți jidanii (cu excepția celor 12 apostoli) și, ca atare, a fost răstignit. Principial, Sinedriul – adică bordul de conducere al iudeilor – a fost pentru dialog cu Iisus, dar marea masă a jidanilor a dispus uciderea pe Cruce a lui Hristos, la schimb cu teroristul Barabas. Jidanii au fost și sunt și acum teroriști.
La anul 740, regele Bulan al (k)hazarilor a dispus ca triburile pe care pe conducea să adopte iudaismul – în forma adusă de Talmud la vremea aceea. Hazarii erau un neam turco-mongol și, deci, sub raport genetic, nu au nici o legătură de sînge cu iudeii ziși biblici. Practic, hazarii au uzurpat cultul zis iudaic. descendenții acestor hazari sunt jidanii-așkenazi – spre deosebire de jidanii-sefarzi, presupușii descendenți din iudeii derivați din Iuda – Iuda fiul lui Iacob, nu Iuda Iscarioteanul, cel care l-a denunțat pe Iisus, spre a fi arestat de legionarii lui Pilat Ponțiul. Dar, cun se știe Ponțiu Pilat „s-a spălat pe mîini”, lăsîndu-i pe jidani să-l ucidă pe Hristos. Despre semantica și etimologia cuvîntului jidan am tratat în studiul «Cuvântul „jidani“: concept geopolitic și istoric», pe http://www.justitiarul.ro/cuva….
Prin secolul al XVI-lea, pentru că începuse să-i fie cunoscute preceptele, în genere, radical anticreștine ale Talmudului, dar în special contra lui Iisus Hristos, Cahalul – care constituie conducerea supremă și absolut secretă a jidanilor – a dispus înlocuirea termenului „talmudism”, care devenise absolut dezagreabil creștinilor, cu cel de „iudaism”, care era mai tradițional biblic și mai cu „pedigri”. La sfîrșitul secolului al XIX-lea, Teodor Herzl și coechipierii lui denaturează și mai mult talmudismul și au născocit sionismul – care constituie Legea a IV-a. Sionismul reprezintă terorismul în stare concentrată. El a fost clocit de către liderii așkenazilor (hazarilor), ca formă de evadare din Imperiul țarist. „Marea Revoluție Socialistă din Octombrie” (M.R.S.O.), realizată în exclusivitate de jidanii lui Lenin și Troțki, a constituit răzbunarea așkenazilor contra rușilor. Spre deosebire de Talmudism (prezentat, acum, ca Iudaism în ochii goyimilor, ca să fie prostiți), care susținea menținerea răspîndirii jidanilor în diaspora pînă cînd se va împlini Parusia, adică pînă la a doua venire a lui Messiah, Sionismul a decretat invers: toți jidanii să revină în „patria” lor biblică, în Palestina, unde să își întemeieze un stat, deși așkenazii nu fuseseră niciodată în Palestina, fiindcă nu au nici o legătură cu această țară. Sionismul a fost respins de cvasitotalitatea rabinilor – adică cu excepția celor cîțiva care acceptaseră sionismul. Printr-o perfidie cu adevărat diabolică, sionismul – care este doctrina politică a talmudismului – a ajuns, dintr-o minoritate agresivă, o mare majoritate, care decide acum destinele jidanilor.
Rabinii ramași fundamentalist constituie o minoritate insignifiantă și persecutată de sionism. Ei sunt grupați în organizația NETUREI KARTA (cf. www.netureikarta.org) și lozincile lor principale sunt: Sionismul nu este Iudaism; Rabinii adevărați resping sionismul; Statul Israel nu este legitim. Jidanii considerați descendeți ai biblicilor iudei reprezintă cam 5 la sută dintre jidanii actuali; ceilalți, 95 la sută, sunt așkenazii, adică descendenții hazarilor, neam turco-mongol. În Palestina, uzurpată acum de statul Israel, au migrat numai așkenazii. Practic, Palestina a fost cucerită de jidanii-așkenazi. De aceea, însăși denumirea statului Israel este ilegală și ilegitimă: trebuie să se numească Așkenazia.
Rabinul Josef Antebi și alți cîțiva, precum și cîțiva jidani intelectuali onești, ca Baruch Spinoza, J. Brafman, Norman Finkelstein, Benjamin Freedman, Moshe Menuhin și nepotul său, Gerhard Menuhin, Israel Shahak și alții ca ei sunt voci importante care denunță terorismul Talmudului și al statului Israel, dar sunt puțini și, evident, persecutați și ei de sioniști, care-i consideră trădători, „jidani care se urăsc pe sine”. Karl Marx este unul dintre marii „jidani care se urăsc pe sine”!
În cercetarea mea, HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ. Extorcarea de „bani de holocaust”, am explicat amănunțit și documentat această stare de lucruri, într-adevăr inadmisibilă și care trebuie înlăturată: statul Israel reprezintă statul terorist prin excelență, incendiatorul planetei. Toate popoarele lumii trebuie să conștientizeze și să se solidarizeze pentru înlăturarea acestui pericol. De altfel, pînă acum vreo 15 ani, O.N.U. a calificat sionismul ca doctrină teroristă.