Fapte, nu vorbe

 

Cuvintele din titlu reprezintă principiul scris pe blazonul familiei Şoimaru, un slogan de care această dinastie s-a ghidat de-a lungul a vreo cinci secole, atestate documentar… Tocmai de aceea, încercând să fac o schiţă de portret al lui Vasile Şoimaru – conferenţiar universitar, doctor în economie, om politic, publicist, maestru fotograf etc., voi respecta cât mai mult înscrisul de pe blazonul legendarului neam al Şoimăreştilor, care a servit sursă de inspiraţie şi pentru maestrul Mihail Sadoveanu. Aşadar, minimum de metafore, maximum de fapte concrete – acestea din urmă constituind adevărata esenţă a modului de viaţă, a raţiunii însăşi de a fi a lui Vasile Şoimaru.

Născut în ultima zi a lunii lui Prier, 1949, în comuna Cornova, fostul ţinut al Orheiului (actualmente, raionul Ungheni), în familia ţăranilor Şoimaru Alexei şi Nina (n. Roşca). După absolvirea şcolii medii incomplete din satul natal, dă admiterea la Colegiul (tehnicumul) de electromecanică din Chişinău, la specialitatea contabilitate. Era dorinţa părinţilor să-l vadă contabil, el însuşi având mari dubii că a făcut opţiunea cea mai bună… Trecerea anilor avea să demonstreze că nu greşise. Mai mult, parcurgând biografia de mai departe a lui Vasile Şoimaru rămâi cu impresia că dânsul a făcut totul la momentul cel mai potrivit şi la locul potrivit…

În 1971 devine licenţiat al Facultăţii de Economie a Institutului Politehnic din Chişinău, după care urmează studii de doctorat (1973-1977) la Institutul de Finanţe şi Economie din Leningrad (Sankt Petersburg), susţinând, în 1978, teza de doctor în economie cu subiectul Prognozarea productivităţii muncii în industria RSSM. Lucrează asistent la catedra Economia muncii de la Politehnica din Chişinău (1971-1973), apoi lector, lector superior, conferenţiar universitar (din 1982), prodecan la Facultatea de Economie a Universităţii de Stat din Moldova (1977-1990). În 1991-1994 este vicerector al nou-fondatei Academii de Studii Economice din Moldova (ASEM), ctitorită de prof. univ. dr. Paul Bran, rector al ASE Bucureşti. Conform aprecierii date de Paul Bran, „fără dăruirea lui Vasile Şoimaru, dorinţa noastră de a realiza practic ASEM, nu s-ar fi împlinit”. În iulie 1994, în urma înscenării unui ticălos proces politic, Paul Bran şi Vasile Şoimaru sunt destituiţi din funcţie… După alegerea unei noi conduceri a ASEM, în 2002, revine aici în funcţia de conferenţiar universitar la catedra Management social a Facultăţii Economie generală şi Drept. Mai bine de 35 de ani este preocupat de domeniul ştiinţific legat de managementul productivităţii, precum şi de problemele dezvoltării regionale. În acest sens, a publicat patru cărţi şi peste 50 de articole şi studii; cursurile universitare elaborate fac parte din aceeaşi sferă de preocupări.

Ales deputat în Parlamentul Rep. Moldova (1990-1994, 1998-2001), deţine funcţia de vicepreşedinte al Comisiei permanente pentru economie. Militează împotriva privatizării cu bonuri patrimoniale – care s-a şi dovedit a fi un eşec total; participă la elaborarea şi promovarea unor legi şi dispoziţii favorabile reformării efective a economiei Rep. Moldova.

A debutat cu articole în reviste de specialitate, editorial debutând cu studii tipărite în rusă. Abia în 1993 scoate prima carte de specialitate în română: Managementul afacerilor mici şi mijlocii (Editura Logos, în colaborare).

În ultimele două decenii Vasile Şoimaru se manifestă şi ca un apreciat publicist, abordând subiecte de actualitate stringentă din viaţa economică şi social-politică a Rep. Moldova, în articole şi studii publicate în prestigioase ziare şi reviste din Chişinău, Bucureşti, Moscova. A întemeiat prima revistă economică în limba română din Basarabia postbelică, Curierul economic (1999). Volumul Căderea premierilor (1999), cu publicistică economică şi social-politică din anii 1990-1999, a constituit adevăratul său debut editorial. Având ca imbold şi model preocupările lui D. Gusti şi ale părintelui Paul Mihail, ambii cercetători ai satului Cornova, Vasile Şoimaru iniţiază, coordonează şi realizează volumul monografic Cornova (2000, colectiv de autori). Următorul volum monografic, Neamul Şoimăreştilor (coautor, dr. Al. Furtună), constituie un omagiu adus memoriei străbunilor trăitori, în ultimele cinci secole, pe ambele maluri ale Prutului.

În 2004 editează albumul Poeme în imagini, conţinând peste 200 de fotografii artistice, iar în 2008 – albumul monografic Românii din jurul României în imagini, cu un studiu introductiv şi circa 850 de imagini, selectate din mii de lucrări efectuate în perioada 2002-2007 în zece ţări, pe trasee ce însumează peste 100 000 km. „Este o carte pentru veşnicie, pentru că niciodată nu vor mai putea fi surprinse mărturiile aşa cum V. Şoimaru le-a înregistrat şi pe care le lasă tuturor românilor. Unicitatea acestei lucrări este o realitate ştiinţifică”, opinează prof. univ. dr. Zamfira Mihail. Semnalând apariţia volumului, Nicolae Dabija nota într-un editorial din Literatura şi arta: „E o carte de excepţie, unică în felul ei, care merită toate premiile româneşti şi nu numai. […] În această carte Vasile Şoimaru se postează în rolul unui regizor: fiecare imagine vine ca o completare a celeilalte, o imagine parcă ar sugera-o pe alta, dovadă certă a vocaţiei de mare artist a autorului ei.” Concomitent, poetul Adrian Păunescu scria în revista Flacăra – publicaţia care a generat şi legendarul cenaclu omonim: „Multe, foarte multe se adunaseră în jurul meu, să mă eliberez de ele şi să scriu. Dar s-a întâmplat ceva care m-a tulburat peste măsură. M-au vizitat doi români din Basarabia. Vasile Şoimaru şi Ioan Caliniuc. Ei mi-au adus o carte fenomenală, „Românii din jurul României în imagini”. O carte pe care V. Şoimaru a realizat-o în cinci ani, străbătând 100 000 de kilometri. Oameni cu adevărat serioşi, temeinici, iubitori de Neam şi Ţară, au pus umăr la umăr şi au împlinit acest monument tipografic, care costă oriunde pe lume foarte mult şi vine să confirme un fapt îmbucurător: românii nu au ieşit din istorie, ei există, oriunde li s-a întâmplat să-i arunce valul tulbure al timpului. După atâtea veşti rele câte am auzit şi aud, iată, în sfârşit, şi o veste bună. Aceşti intelectuali de dincolo de Prut îşi riscă liniştea şi, uneori, viaţa, ca să adeverească existenţa românească.”

Vasile Şoimaru este autor de proiect, coordonator şi autor de imagini al mai multor cărţi de incontestabilă valoare, inclusiv: Mircea Vulcănescu. Litanii pentru trei stări: (poezie, teatru, traduceri) (2004), Nicolae Iorga. Cugetări (2005), Născut în Cornova: omagiu lui Paul Mihail (2006), V. Preutu, A. Preutu. Satul Şoimăreşti: cinci veacuri de existenţă demnă (2006), alte volume de literatură, istorie, cultură şi spiritualitate românească.

Cărţile lui V. Şoimaru, sau cele editate cu contribuţia sa, au beneficiat de lansări şi de recenzii elogioase atât la Chişinău, cât şi la Bucureşti, Iaşi, Ploieşti etc., precum şi la Cernăuţi, Praga, în Bulgaria, Macedonia, Serbia, Albania, Polonia etc. Albumul-monografie Românii din jurul României în imagini a beneficiat de o amplă prezentare în cadrul emisiunii lui Cristian Tabără Parte de carte de la Pro TV – Bucureşti, adunând în presă mai bine de 100 de recenzii şi consemnări – un record pe care şi l-ar dori mulţi autori, chiar şi unii dintre cei în vogă mare!

Deşi unii consideră că economiştii ar fi nişte oameni exclusiv ai cifrelor, datelor, judecăţilor concrete, şi mai puţin ai imaginaţiei, Vasile Şoimaru contrazice această ipoteză, din mai multe puncte de vedere. Vom aminti, în context, mai întâi, marea sa pasiune pentru cărţi: editează cărţi, are o bibliotecă personală extrem de bogată şi variată (inclusiv cu multe volume de proză, poezie, eseuri, dramaturgie…). Şi îi mai place, mult, să doneze cărţi. Astfel, a făcut mai multe donaţii unui şir de biblioteci, în primul rând – celei din comuna natală, precum şi bibliotecii şcolare din legendara-i Cornova. De altfel, împreună cu dr. Zamfira Mihail, profesoară la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, dar cu rădăcini în Cornova, Vasile Şoimaru patronează Gimnaziul Paul Mihail din localitatea natală, an de an aceşti inimoşi cornoveni înmânând celor mai buni elevi nu numai premii, diplome, dar şi seturi de cărţi. Continuând lista instituţiilor ce au beneficiat de mărinimia lui Vasile Şoimaru, mai amintim: Biblioteca Dimitrie Cantemir din Ungheni, Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu, Biblioteca ASEM, întemeiată de prof. Paul Bran, Biblioteca Naţională a Rep. Moldova, Biblioteca Academiei Române (cărţi rare, numeroase lucrări personale pentru Fototeca BAR) etc. Fiind unul dintre nu prea numeroşii basarabeni care a vizitat toate judeţele României, a lăsat în circa 50 de municipii, oraşe, comune din Ţară sute de volume – şi nu numai din propria-i producţie editorială, ci şi de ale altor autori de la noi, căci V. Şoimaru este şi omul care ştie a se bucura de împlinirile altora, promovându-le, când poate şi pe unde are ocazia.

De mai bine de 15 ani Vasile Şoimaru s-a manifestat şi ca un maestru al artei fotografice, organizând o primă expoziţie de fotografii, cu genericul De la Columna lui Traian la Valul lui Traian, la Muzeul Naţional de Istorie, în decembrie 2002, reluată în martie 2003 în Aula Magna a ASEM. Şi alte expoziţii fotografice, dedicate unor evenimente sau personalităţi de seamă ale românismului au devenit veritabile evenimente culturale, fiind etalate şi la Centrul expoziţional C. Brâncuşi din Chişinău, la Bucureşti şi la Praga, în oraşul Marii Uniri – Alba Iulia, la Ungheni, Botoşani, Cernăuţi etc. Este iniţiatorul şi animatorul unei serii de conferinţe, colocvii şi simpozioane comemorative, dedicate unor personalităţi marcante ale culturii, ştiinţei, economiei româneşti, viaţa sau activitatea unora fiind legată de Cornova: D. Gusti (2000, 2005), H. Stahl (2001), O. Bădina (2002), M. Vulcănescu (2004), N. Iorga (2005), Paul Mihail (2006), T. Herseni (2007), A. Golopenţia (2007).

Dacă e să facem un bilanţ prealabil al activităţii culturologice a lui Vasile Şoimaru, obţinem o statistică frapantă: numai în ultimul deceniu a editat zece cărţi, a organizat zece expoziţii şi tot atâtea manifestări ştiinţifico-practice!

Fapta bună, de regulă, implică şi o recompensă pe potrivă. Dr. Vasile Şoimaru deţine numeroase premii, diplome, alte însemne ale recunoaşterii şi preţuirii multiplelor şi rodnicelor sale eforturi de cetăţean, de om al ştiinţei şi culturii naţionale, marcat de frumoase preocupări în care civicul se îmbină fericit cu esteticul. Vom aminti doar câteva din aceste menţiuni: Premiul Pentru cercetări monografice al Salonului Internaţional de carte din Chişinău (2003); Premiul de Excelenţă Pentru editarea unei excepţionale colecţii de cărţi româneşti, acordat de portalul www. voceabasarabiei.com (2007); Însemnul de Preţuire al Societăţii literar-artistice din Uzdin (Voivodina, Serbia, 2008); Medalia jubiliară Centenarul Cursurilor de vară ale Universităţii Populare N. Iorga (jud. Prahova, 2008); Premiul Coloana Infinitului al UAP la Salonul Internaţional de carte-2008; Premiul special al Uniunii Scriitorilor din Moldova (2009) – pentru volumul Românii din jurul României în imagini etc. Este Cetăţean de Onoare al comunei Drăgăneşti (s. Şoimăreşti), judeţul Neamţ, şi al comunei Mirosloveşti, judeţul Iaşi. Membru de onoare al Comunităţii Academice G. Bacovia din România (2008). Laureat al publicaţiilor Literatura şi arta şi Timpul.

       Ce ne mai rămâne să spunem, în final, alta decât: la atâtea frumoase împliniri – tot atâţia ani cu sănătate, cu noi bucurii, în muncă şi creaţie, acasă şi în suflet. Şi fie să se împlinească visul deloc tainic al lui Vasile Şoimaru: de a merge liber, nestingherit, fără vămi, fără grăniceri şi fără simboluri anacronice, comuniste – la vest de Prut, dar şi la est de Nistru!

 

Vlad POHILĂ,

Ziarist

 

 

Lucrări de V. Şoimaru

 

 1. I.                                 Vasile Şoimaru – EDIŢII APARTE

 

 

 1. Managementul afacerilor mici şi mijlocii / prof. dr. Rusu Costache ; prof. dr. Voicu Monica ; prof. dr. Nica Panaite ; prof. dr. Şoimaru Vasile. –Ch. : Ed. Logos, 1993. – 549 p.

 

 

 1. Căderea premierilor / Vasile Şoimaru ; pref. şi red. : Vlad Pohilă. –Ch. : Civitas, 1999. – 320 p.

 

 1. Cornova : [monogr.] / aut. : Vasile Şoimaru (aut. proiect şi coord.), Ion Dron, Alexandru Furtună…; red. : Lora Bucătaru ; cop. : Alexandru Crasnean. –Ch. : Museum, 2000. – 708 p., fot.

 

 

 1. Furtună, Alexandru. Neamul Şoimăreştilor : 500 de ani de istorie / Alexandru Furtună, Vasile Şoimaru (aut. proiectului, coord. şi prefaţator). Ch. : Prometeu, 2003. – 512 p., il.

 

 

 

 1. Poeme în imagini : [album] / Vasile Şoimaru ; pref. şi red. : Vlad Pohilă. – Ch. : Ed. Prometeu, 2004. – 144 p. : il.

 

 

 1. Românii din jurul României în imagini : [album-monogr.] / Vasile Şoimaru ; pref. şi red. : Vlad Pohilă. – Ch. : Ed. Prometeu, 2008. – 272 p : fot. – Bibliogr. : p. 270 (22 tit.)

 

 

 1. Căderea comuniştilor / Vasile Şoimaru ; pref. şi red. Vlad Pohilă. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 160 p. : il.

 

 1. Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare.Ch., 2012.-100p.

 

 

 1. II.                              VASILE ŞOIMARU – COORDONATOR,

AUTOR DE PROIECTE, TRADUCĂTOR, EDITOR

 

 1.  Vulcănescu, Mircea. Litanii pentru trei stări : poezii, teatru, traduceri, adaptări / Mircea Vulcănescu ; aut. proiectului, coord. şi imagini de Vasile Şoimaru ; lector Vlad Pohilă. – Ch. : Ed. Prometeu, 2004. – 176 p.

 

 

 1. Iorga, Nicolae. Cugetări / Nicolae Iorga ; aut. proiectului, coord. şi imagini [pe cop. a I, IV] : Vasile Şoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2005. – 322 p.

 

 

 1. Născut în Cornova : Omagiu lui Paul Mihail / aut. proiectului, coord. şi imagini de Vasile Şoimaru ; lector : Vlad Pohilă ; des. : Vladimir Siniţki. – Ch. : Prometeu, 2006. – 288 p.

 

 1. Preutu, Vasile. Satul Şoimăreşti : Cinci veacuri de existenţă demnă : [monogr.] / Vasile Preutu, Agripina Preutu ; red. : Vlad Pohilă ; aut. proiectului, coord. şi imagini [pe cop. a I, IV] : dr. Vasile Şoimaru. – Ch. : Ed. Prometeu, 2006. – 308 p. : il.

  

 

 

 1. Muravschi, Valeriu. Atitudini în ani de restrişte : [interviuri, art.] / Valeriu Muravschi ; aut. proiectului şi coord. Vasile Şoimaru ; [fot. pe cop. I, IV de Vasile Şoimaru]. – Ch. : Ed. Prometeu, 2009. – 300 p.

 

 

 

 1. Plămădeală, Simion. Departe – aproape : 100 de poezii româneşti din Kazahstan / Simion Plămădeală ; aut. proiectului, coord., cuvânt-înainte şi imagini de dr. Vasile Şoimaru ; [fot. cop. I, IV    de Vasile Şoimaru]. – Ch. : Ed. Prometeu, 2010. – 138 p.

 

 1. ASEM : 20 de ani de istorie în imagini : Album / aut. proiectului, coord. şi imagini de dr. Vasile Şoimaru. – Ch., 2011.

 

 1. Iordăchescu, Tudor. Hagi Curda (Camâşovca). Un sat românesc din Basarabia istorică / aut. proiectului, coord. şi imagini : dr. Vasile Şoimaru ; [cop. I, IV fot. de Vasile Şoimaru]. – Ch. : Ed.  Prometeu, 2011. – 192 p.

 

 

 1. Gusti, Dimitrie şi colaboratorii. CORNOVA – 1931  / Ediţie îngrijită de Marin Diaconu, Zoltan Rostas, Vasile Şoimaru. – Ch., 2011. –852p.

 

 1. Memei, Alexei. Teroarea comunistă în R.A.S.S.M. (1924-1940) şi în R.S.S.M. (1944-1947). Mărturii documentare. (Coordonator-Vasile Şoimaru) Ch.,2012. –784p.

 

 1. Ş.a. ……………………………………………..

 

 

 

Nota  redacției: Deschidem seria unor portrete basarabene, prin care vom aduce la cunoștința cititorilor noștri isprăvile unor români de peste Prut, dovada că-n Moldova „nasc oameni” deosebit de înzestrați și în zilele noastre. Când se va ivi prilejul vom consemna contribuția domnului Vasile Șoimaru și la alte făptuiri românești, rămase neconsemnate în textul de mai sus, incomplet, din fericire.