• Nu iluziile socialismului, nimic din ideologia liberală și modernistă vor aduce redeșteptarea și renașterea națională, românilor și altor popoare. Toate acestea trebuie aruncate la coșul de gunoi al istoriei, toate prostiile de la Rousseau și Montesquieu încoace. Ar trebui să cunoaștem maxima lui Eminescu: „Libertatea e libertatea de a exploata, egalitatea e egalitatea de a fi un tiran, la fel ca vecinul meu, iar fraternitatea e un moft ilustrat prin ghilotină”. Libertatea și dreptul sunt de când lumea forme de legalizare a asupririi; spre exemplu, Ioan fără Țară le-a dat nobililor „Magna Carta Libertatum”, iar boierii moldoveni i se plângeau lui Matei Basarab că Vasile Lupu „le-a luat toate libertățile”. Egalitatea e o invenție absurdă a iluminismului, revendicată de toate ramurile ideologiei liberale; oamenii nu se nasc egali prin condiție socială sau atribute fizice și mentale, n-au cum să evolueze în mod egal și nu mor niciodată ca egali. Iar fraternitatea și solidaritatea reală nu pot exista decât într-o societate sănătoasă, organică, nu într-o turmă pe care oculta o dirijează cum voiește.

  Gândirea nativă a popoarelor respinge aceste aiureli, înțelege că pentru a supraviețui hazardului istoriei, pt. a înfrâna abuzul de putere, violența, lăcomia, vanitatea și alte rele care sunt parte a naturii umane, trebuie să punem trebuințele mari înaintea celor mărunte, binele colectiv înaintea interesului personal, legea naturală(nu impusă din afară) împotriva arbitrariului individual, datoria față de comunitate și țară înaintea propriei nevoi de a avansa, munca și creativitatea înaintea ideii de câștig cu orice preț, moralitatea și buna cuviință ca agenți ai igienei sociale. Așadar, idealul conservator nu-l reprezintă norodul bezmetic(așa cum vrea marxismul), ci societatea organică, bine stratificată și delimitată, în care datorită ordinii, dreptății și echității, talentele au fost descoperite și selectate din timp, iar indivizii de calitate și-au găsit în mod firesc locul la conducere, ca modele de urmat pt. viitoarele generații. Pentru români, așa cum spunea Eminescu, singura cale de regenerare națională este conștientizarea decăderii istorice în care ne aflăm de 300 de ani, cu genocidul cumplit care a avut și are loc, și reașezarea pe tradițiile, valorile și legile autohtone care ne sunt interzise, pe cultul trecutului care ne e negat de toți moderniștii și sincroniștii, de la Școala Ardeleană la kulturnicii bolșevici de astăzi. La gunoi cu toată poluarea culturală a străinilor, suntem capabili să ne construim propria modernitate cu inteligență și rafinament, bazându-ne pe învățăturile strămoșilor noștri:

  1. Principiile organizării statului nostru național sunt etnocrația, meritocrația, gerontocrația, respectul față de strămoși și cultivarea adevărului, dreptății, integrității și muncii;
  2. Suveranitatea națională înseamnă asumarea moștenirii istorice românești și străromânești, dreptul de proprietate asupra teritoriului național cu tot ce cuprinde acesta și dreptul de a guverna țara construindu-ne singuri viitorul; ea aparține poporului român în întregimea sa, nici o organizație sau individ n-o poate exprima în nume propriu;
  3. Cetățenia română e dreptul sacru al etnicilor români de pretutindeni, și este diferențiată în drepturi și obligații, între români curați(clasa I), corcituri loiale(clasa II) și alogeni asimilați de bună voie(clasa III), dar și după vârstă(majoratul civic la 30 de ani, senectutea civică la 60);
  4. Tradițiile, ritualurile, portul, limba și tot ceea ce cuprinde cultura românească, vor fi redescoperite, curățate de stricăciunea străină și reîmprospătate pentru a constitui din nou o parte inalienabilă a vieții publice și private;
  5. Dreptul nostru profund și nescris este Jus Valachicum iar legea scrisă este Codul lui Iustinian, tradus și adaptat în sec. XVII, va trebui să-l prelucrăm din nou creând Coduri în spiritul național; legile și practicile legale vor fi clare și concise, pe înțelesul poporului și fără costuri mari, înlesnindu-i accesul la actul de justiție; este necesară pedeapsa capitală pt. trădare de țară, infracțiuni contra statului, societății și economiei, și cele mai grave infracțiuni comune;
  6. Armata română se va adapta standardelor vremii, dar se va baza pe specificul național și pe doctrina militară românească; Armata permanentă, Poliția și Serviciile Speciale vor urma calea profesionalismului și meritocrației; rezerviștii civili se leagă obștilor de care aparțin, iar mobilizările vor respecta structura socială a țării; fiecărui cetățean adult și sănătos i se va garanta echivalentul Amendamentului 2 la Constituția SUA, adică dreptul de a purta armă și de a fi educat în această privință, într-un climat moral prielnic;
  7. De la Cuza încoace, regenerarea unui popor transformat în sclavi trebuia să pornească prin refacerea familiei tradiționale cu gospodăria sa autonomă, urmată de refacerea obștii sătești cu darea în folosință comună a pământului și mijloacelor de producție, apoi refacerea meșteșugurilor și comerțului autohton, pornirea industriei ușoare, etc.; toate astea într-un climat politic prietenos cu poporul și ostil străinilor exploatatori, statul asumându-și exploatarea subsolului, energia, infrastructura, industria de apărare și alte sectoare cheie;
  8. Așadar, partea civilă a neamului o constituie totalitatea obștilor, breslelor și cooperațiilor, persoane juridice care își achită obligațiile față de stat și au o largă autonomie, administrându-și partea economică și propriile sisteme de securitate socială, cultură și activități recreative, alegându-și în cadrul unui cursus honorum proprii lideri și delegații în adunările populare care fac legile țării;
  9. Înlocuind nobilimea din alte vremi, partea gradată a neamului este reprezentată de militari, magistrați, funcționari publici, clerici, profesori, medici, toți aceștia fiind români promițători selecționați de pe băncile școlilor, organizați într-un sistem strict ierarhic și meritocratic, remunerați corespunzător și respectați de societatea întreagă. Ei nu păzesc altceva decât suveranitatea națională, ordinea socială, domnia legii, dezvoltarea țării și asigurarea tuturor drepturilor cetățenești; punându-și viața în slujba patriei, gradații ocupă în mod firesc dregătoriile acesteia;
  10. Partea ponderativă, din nou, nu este aleasă printr-un absurd proces democratic, ci se prețuiește ca un tezaur al neamului. În orice comunitate bătrânii trebuie să aibă ultimul cuvânt, iar pentru cele mai importante hotărâri care țin de statalitate, Constituție, politică externă, casația legilor și destituirea din funcție a dregătorilor țării, – există Senatul pe care bolșevicii îl vor abolit. Senatul este format din cei mai valoroși și mai experimentați seniori ai națiunii, oameni care au deținut funcții în trecut și/sau au realizat performanțe excepționale, indiferent de mediul din care provin, români mari care au dreptul de a vorbi și a decide, în timp ce tineretul are datoria să-i asculte și să li se supună.