STATISTICĂ ȘOCANTĂ – În ultimii 27 de ani, România a fost jefuită de 3,3ori mai mult decât ne-au jefuit 3 imperii în 530 de ani de istorie. Detalii:

Cunoastelumea.ro     18 noiembrie 2017    Miron Manega

Articolpreluat din săptămânalul CERTITUDINEA (disponibilîn toată țara, în chioșcurile de ziare): Zileletrecute, am primit, la adresa mea de e-mail, un foarte interesant studiu semnatde domnul Profesor Eugen Stănescu, director la Muzeul Judeţean de Istorie şiArheologie Prahova. Domnul Profesor Stănescu s-a încumetat să pună cap la capinformaţii adunate din documentele păstrate în muzeele de specialitate aleţării şi să încerce să evalueze dimensiunile jafului la care a fost supuspoporul român, în ultimele cinci secole, începând cu anul 1415, anul în careMuntenia a început să plătească tribut Imperiului Otoman..

Iată cifrele la carea ajuns domnul Profesor Stănescu:
Înperioada 1415-1877, deci, în 460 de ani,Imperiul Otoman a scos din Muntenia,Moldova şi Transilvania echivalentul a341 tone de aur.
Înperioada 1678-1918, deci, în 240 de ani,imperiul Habsburgic a scos din Oltenia, Banat, Transilvania şi Bucovina, echivalentul a 876 tone de aur.
Înperioada 1711-1877, deci, în 166 de ani,Imperiul Rus a scos din Principatele Române, echivalentul a 46 tone de aur.
În total, cele trei imperii, în perioada1415-1877, deci, în 460 de ani, au scos din teritoriile locuite de românio avuţie echivalentă cu 1.263 zone deaur.

DomnulProfesor Stănescu ne spune, însă, căjefuirea românilor s-a intensificat după obţinerea independenţei, în 1877, şidupă Marea Unire, din 1918, astfel că în perioada care a urmat, până în anul1945, la cele 1.263 tone de aur s-au mai adăugat alte 12.564 tone de aur,reprezentând daune de război şi profiturile scoase din ţară de corporaţiilestrăine care, în perioada interbelică, ajunseserăsă controleze peste 80% din capitalul românesc.

DomnulProfesor Stănescu a făcut un efort extraordinar să convertească în aurdiversele plăţi făcute de români către imperiile cotropitoare de-a-lungulveacurilor, sub formă de bani, sau în natură etc., astfel că cifrele în aur leputem, acum, converti în banii actuali, în lei sau în euro, luând înconsiderare preţul actual al aurului. În Raportul Anual al Băncii Naţionale aRomâniei, 2016, ultimul dat publicităţii, se precizează că rezervele de aur aleRomâniei la data de 31 decembrie 2016 erau de 104 tone, cu o valoare de 3,5miliarde de euro. Preţul luat în considerare de BNR este de 35 euro pe gramulde aur, respectiv 35 milioane de euro pe tona de aur.

Dacă aplicăm preţulde 35 milioane de euro pe tona de aur la cantitatea de 13.827 tone estimată deDomnul Profesor Stănescu, ajungem la concluzia că, între anii 1415 şi 1945, poporul român afost jefuit de o avuţie egală cu 484 miliarde de euro, în banii de astăzi.

Conformdatelor publicate în Anuarele Statistice ale României, valoarea imobilizărilorcorporale, deci a capitalului fix al României, la sfârşitul anului 1989, eraegală cu 480 miliarde euro, în banii de astăzi. Astaînseamnă că, între anii 1945 şi 1989, poporul român reuşise să acumuleze uncapital egal cu avuţia de care fusese deposedat de străini în cele cinci secoleanterioare.

Totconform datelor publicate în Anuarele Statistice ale României, în perioada 1990-2016, PIB-ul realizat înRomânia, exprimat în preţurile anului 2016, a fost egal cu suma de 3.200miliarde de euro,din care 1.100 miliarde de euro aufost încasate de poporul român, sub formă de salarii, pensii, ajutoare socialeşi de statul român,ca venituri bugetare rămase după plata salariilor bugetarilor, a pensiilor şi aajutoarelor socialeRestul,de 2.100 miliarde de euro au intrat, sub formă de profituri, în buzunarele şiconturile celor care au devenit proprietari ai capitalului românesc, după anul1989.

Dincele 2.100 miliarde de euro trebuie să scădem 200 de miliarde care reprezintăveniturile mixte realizate de cei 2 milioane de mici întreprinzători românicare se chinuie să supravieţuiască în climatul total ostil impus de marilecorporaţii autohtone şi transnaţionale. Mai rămân 1.900 miliarde de euro carereprezintă profiturile încasate de marile corporaţii străine şi autohtone, celecreate prin megahoţiile numite privatizări şi retrocedări.

Conform datelorpublicate de către Ministerul Finanţelor Publice referitoare la execuţia bugetară,îu ultimii 27 de ani, numai 20% din cele1.900 miliarde de euro profituri au fost declarate şi impozitate, ceea ceînseamnă că, în această perioadă, valoareaprofiturilor nedeclarate şi neimpozitate se ridică la peste 1.500 miliarde deeuro.

Conformcomunicatului nr 102/2015 al Institutului Naţional de Statistică al României, 88% din capitalul utilizat în România estecontrolat de corporaţiile străinerestul, de 12%, fiind controlat de celeautohtone.

Dacăaplicăm cele 88 de procente la cele 1.500 miliarde de euro profiturinedeclarate şi neimpozitate, aflăm că parteacare a revenit străinilor, corporaţiilor transnaţionale, este de 1.320 miliardede euro. Laacestea trebuie să adăugăm suma de 296 miliarde de euro, care reprezintăprofiturile nete, după impozitare, încasate de aceleaşi corporaţiitransnaţionale, pentru profiturile declarate, şi să scădem cele 6 miliarde deeuro, cât au investit aceste corporaţii în România, în perioada 1990-2016.

Ajungem,astfel, la cifra de 1.610 miliarde deeuro, care reprezintă valoarea avuţiei scoase din România de ImperiulTransnaţional, în ultimii 27 de aniAplicăm preţulde 35 milioane de euro pentru tona de aur şi aflăm, astfel, că avuţia pe care a scos-o din România ImperiulTransnaţional, în ultimii 27 de ani este de 46.000 tone aur, pe care o putemcompara cu cantităţile de aur scoase din România de către străini, până în anul1945.

Deci, în ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţionala scos din România o avuţie de 3,3 ori mai mare decât au scos toate imperiile,în 530 de ani, între anii 1415 şi 1945.
În ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o avuţie de135 ori mai mare decât a scos Imperiul Otoman în 460 de ani.
În ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o avuţie de 53ori mai mare decât a scos Imperiul Habsburgic în 240 de ani.
În ultimii 27 de ani, Imperiul Transnaţional a scos din România o avuţie de1.000 ori mai mare decât a scos Imperiul Rus în cele 10 invazii făcute înteritoriile româneşti pe parcursul a 166 de ani
.

În acest an, 2017,PIB-ul României va fi, foarte probabil, de circa 180 miliarde de euro, din care cel puţin jumătate, adică 90 miliarde de euro, vor intra înbuzunarele şi conturile corporaţiilor transnaţionale, vor fi scoase din ţară. O sumă careechivalează cu 9.000 kilometri de autostradă, sau 2.600 tone de aur.
Imperiul Transnaţional aajuns să scoată din România echivalentul a 2.600 tone de aur, într-un singur an, de 2 ori mai multdecât au scos din teritoriile româneşti Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic şiImperiul Rus, ÎMPREUNĂ, în 460 de ani.

Acestaeste rezultatul ÎNSTRĂINĂRII capitalului românesc.

Acestaeste rezultatul erorii strategice făcute de guvernanţii României în vara anului1990, când au respins Varianta Cojocaru şi au adoptat Varianta Brucan, Legea15/1990, prin care au deposedat poporul român de capitalul acumulat până înanul 1989, au trecut acest capital în proprietatea privată a statului, l-aufalimentat, prin inflaţia declanşată de BNR, şi l-au trecut, apoi, cvasigratuit,în proprietatea străinilor, a transnaţionalilor, prin megahoţiile numiteprivatizări şi retrocedări, luându-şi şi ei partea din pradă, cele 10-12procente din capital, cu care s-au autoîmproprietărit.

Ajunşiproprietari asupra capitalului, transnaţionalii au capturat şi statul român,prin corupţie, pe care îl folosesc pentru crearea sistemului juridic şifinanciar, prin care îşi însuşesc mai mult de jumătate din avuţia pe care ocrează poporul român, prin munca sa, prost plătită.

Dinpăcate, poporul nu cunoaşte nici dimensiunea jafului la care este supus nicicomplicatul mecanism prin care este jefuit. Adevărul este bine ascuns de cătrepresa coruptă şi controlată de către proprietarii capitalului.

Jafulpoate fi oprit însă prin ROMÂNIZAREA şi DEMOCRATIZAREA capitalului, obiectivecare pot fi atinse prin adoptarea Constituţiei Cetăţenilor, adoptare care poatefi realizată printr-o amplă mişcare de eliberare.naţională.

Constantin COJOCARU
6 septembrie 2017.