MIŞCAREA LEGIONARĂ A FOST SINGURA FORŢĂ POLITICĂ DIN ISTORIA ROMÂNIEI CARE A URMĂRIT DEMOCRAŢIA AUTENTICĂ, ALEGERILE PE CĂI CINSTITE CU SCOPUL CA VOINŢA POPORULUI SĂ FIE AUTENTIC REPREZENTATĂ ÎN CONDUCEREA STATULUI ŞI ÎN SCOPUL INTERESELOR NEAMULUI ROMÂNESC.

Voi face o descriere a unor aspecte de realitate în scopul exclusiv al demonstrării cu fapte reale, prezente şi istorice a afirmaţiei din enunţul de mai sus. Sunt un adversar ferm al inventarierii problemelor, aşadar descrierea unora aici are strict rolul de facilita înţelegerea fenomenului.

Nu este nici un fel de democraţie în prezent aşa cum nici nu a fost vreodată în toată istoria de peste 170 de ani a “democraţiei parlamentare” în România.

Întrucât înţelegerea eronată a noţiunilor face comunicarea nefuncţională, întâi să facem ordine în nişte noţiuni. În descrierea, analiza şi concluziile asupra fenomenelor supuse discuţiei, sunt utilizate noţiuni/denumiri pentru anume entităţi naturale precum şi anume entităţi juridice, le vom lua separat.

Să observăm că entităţile denumite ŢARA STRĂMOŞEASCA, TERITORIUL STRĂMOŞESC, ETNIE, NEAM, POPOR, toate numite în prezent ca fiind ROMÂNEŞTI sunt ENTITĂŢI NATURALE caracterizate de faptul că sunt reale, concrete şi în consecinţă sunt stabile, provin din trecutul foarte foarte vechi, deţin drepturi istorice de apartenenţă şi dependenţa directă şi reciprocă, nemijlocită şi continuă pe termen extrem de lung în trecutul istoric. Aceste entităţi sunt eterne până la eventuala dispariţie fizică a apărătorilor lor activi care sunt membri cei mai capabili ai neamului cu consecinţa dispariţiei prin hibridare a celor rămaşi. Entităţile naturale au caracteristici unice, specifice locului şi mai ales unice neamului, neamul nostru conturându-şi unicitatea şi ca rezultat al lungimii excepţional de mare vieţii statornice pe teritoriul strămoşesc precum şi integrarea biologică şi funcţională cu acesta. Entităţile naturale există şi au o formă şi curs istoric independent de voinţa individuală sau colectivă a oricăror oameni, cu excepţia celor ce urmăresc distrugerea fizică.

Să observăm că entităţile denumite: STAT ROMÂN cu subsistemele sale juridice, parlamentare şi executive, CETĂŢENIE ROMÂNEASCĂ, TERITORIU NAŢIONAL ROMÂNESC, NAŢIONALITATE ROMANESCĂ, sunt ENTITĂŢI JURIDICE, ARTIFICIALE, FABRICATE DE MINTEA UMANĂ, care spre deosebire şi opoziţie faţă ce cele naturale, sunt relative faţă de existenţa şi influenţa unei mari diversităţi de factori individuali, ce ţin exclusiv de variabile umane raportat la instrumentele funcţionale în stat, sunt entităţi foarte volatile întrucât pot să fie aduse în fiinţa sau anulate într-un instant în mod convenţional, schimbările fiind rezultatul deciziei formale a celor ce conduc în fapt instrumentele de funcţionare a societăţii în baza unui consimţământ de cel mai multe ori formal, grav influenţat şi viciat al poporului, schimbări care, de cele mai multe ori până în prezent, au fost decise prin aplicarea a diverse combinaţii de violenţă şi perfidie. Entităţile juridice nu sunt definite prin caracteristici unice şi imuabile ci prin convenţii, numite “legi”, “reguli”, “regulamente”, “ordine”. Convenţiile sunt stabilite formal de către persoane care pretind a avea calitatea de reprezentant al voinţei poporului român, reprezentare care vom vedea mai jos că este obţinută prin înşelăciune, acordul de reprezentare prin acordarea de mandat este fie simulat, fie obţinut prin înşelăciune, fals în declaraţii, utilizând o falsă credibilitate obţinută prin manipulare psihologică, toate procedeele având ca numitor comun inducerea în eroare a poporului. În fapt, pretinşii mandatari ai voinţei poporului reprezintă nişte străini care au conceput, au implementat si dirijeaza tiranic statul asa zis roman, convenţiile sunt în fapt stabilite de străini, servesc intereselor străinilor şi sunt doar puse în aplicare local de pretinşii reprezentanţi. Entităţile juridice sunt înfiinţate şi desfiinţate după cum stabilesc convenţional, adică formal, străinii prin grupul de persoane care şi ele sunt convenţional selectate prin alegere exclusiv din grupul de persoane subordonate obedient străinilor, accesul oricărei alte persoane în sistemul electoral fiind cu desăvârşire exclus de fapt, desigur prin convenţiile/legile stabilite de străini. Entităţile juridice/artificiale au există şi au o formă şi curs istoric cu totul dependente de voinţa individuală sau colectivă a vreunui grup de oameni.

Acum 170 de ani am fost manipulaţi în a accepta o gigantică escrocherie sub forma unui mecanism politico-electoral sub promisiunea că acesta va asigura că cei ce decid în funcţiile de conducere din stat vor fi cenzuraţi periodic de popor prin alegeri, fapt ce nu s-a petrecut niciodată până în ziua de azi.

În realitate, sistemul convenţional/formal a fost conceput de nişte străini pentru folosul lor final, apoi au păcălit nişte patrioţi (un fenomen frecvent până în prezent, totuşi să constatăm că nu este vina patrioţilor că au fost şi încă sunt păcăliţi, acesta este un fapt firesc dar nu este inevitabil), să pună în aplicare concepţia străinilor, chipurile în beneficiul poporului român. Deşi au văzut că este imposibil ca aceeaşi idee să le treacă prin cap patrioţilor din zeci de state simultan, totuşi nu au bănuit că această idee a emanat de la un centru de influenţă bine ascuns având scopuri exclusiv interesul respectivului grup.

Pe această cale s-a instituit în România un sistem tiranic în care puterea este privată şi centralizată în mâinile unor străini necunoscuţi românilor, hotărârile străinilor care decid sunt puse în practică de nişte indivizi locali, români sau nu dar cu nume româneşti, instrumente docile şi supuse cu totul decidenţilor. Sistemul organizat de nişte străini în beneficiul lor exclusiv nu conţine nici o prevedere sau vreo consideraţie pentru consecinţele asupra neamului românesc. Imaginea sistemului este prezentată in fals la fiecare moment avand caracteristici opuse a ceea ce este efectiv, respectiv, este prezentata propagandistic drept un sistem echitabil în care puterea este publică, cei aleşi chiar iau decizii după gândirea proprie, este un sistem conceput şi organizat de români în beneficiul românilor etc. Se observa in taote formele de stat de pana acum o gigantică discrepanţă între realitatea practică şi aparenţa propagandistică.

Când discrepanţele între consecinţele acţiunii sistemului şi ce se pretinde că ar fi sunt stridente şi deranjante pentru popor, propaganda străinilor se mobilizează să arate că responsabilitatea este a celor aleşi, bieţii de ei fiind doar complici obedienţi nicidecum decidenţi. Ca măsură de restabilire a stării de inacţiune a poporului, se reorganizează grupul de obedienţi pentru păcălirea poporului la proximele următoare alegeri. În realitate slugile străinilor au ca obligaţie să participe la jocul electoral şi să preia oprobriul public, nemulţumirea poporului, precum un paratrăsnet cu rol de a proteja adevăraţii proprietari ai sistemului. Să recapitulez pe scurt? Iată: sistemul decizional în România se pretinde a fi românesc şi public la dispoziţia poporului dar totul este invers: sistemul este proprietatea privată a unor străini şi nu are nici o legătură cu neamul românesc, poporul român este doar înrolat să susţină şi să producă rezultate economice pentru străini.

Cei care au organizat şi derulează acest sistem în continuare menţin în funcţiune un mecanism prin care CEI CE SUNT ALEŞI NU DECID (conduc din funcţiile în stat precum şoferul un autobuz: nu decide traseul, opririle şi cine este pasager), DOAR REPREZINTĂ PE CEI CE DECID CARE NU SUNT CUNOSCUŢI DE POPOR ŞI NU SUNT SUPUŞI CENZURII ELECTORATULUI.

În concluzie, de 170 de ani nu este nici o democraţie în România cu consecinţa că nu putem avea vreo aşteptare de la acest sistem să fie de folos în vreun fel neamului românesc. Sistemul nu a lucrat în folosul neamului românesc în aceşti 170 de ani niciodată in mod integral, însă în 3 perioade scurte, a lucrat cu parţial folos ca urmare a acţiunii unor patrioţi ajunşi în funcţii de conducere în stat (prin metode ce pot constitui obiect al unui alt comentariu, conducătorii menţionaţi considerându-se mai vicleni decât străinii, s-a dovedit ca in mod cu totul eronat), beneficiile perioadelor fiind repede anulate de organizatorii sistemului. Cele trei perioade au fost: pe vremea lui Ionel IC Brătianu, asasinat în 1927, pe vremea lui Ion Antonescu, asasinat în 1946 şi ultima parte a conducerii de către Ghe. Ghe. – Dej asasinat în 1965 continuata cu Nicolae Ceauşescu, asasinat în 1989. La vremea lor, toţi au fost susţinuţi de alţi patrioţi mai puţin cunoscuţi. Toţi au fost victime a necunoaşterii adversarilor.

În condiţiile în care prezentul sistem a fost organizat de nişte străini strict în folosul lor, este nefuncţional să avem aşteptări ca această să servească nevoile neamului românesc, altfel spus este o poziţie nerealistă să ne mirăm că poporul român suferă sub jugul străin şi orice văicăreală, bocete şi plânsete privind situaia de fapt si acetele criminale ale strainilor cu mana slugilor lor locale doar duc subiectul în derizoriu în loc de a îl duce spre o rezolvare.

Mişcare Legionară a luat sistemul foarte mult în serios şi a fost prima şi singura forţă care a urmărit implementaea unui real sistem democratic autentic în folosul neamului românesc.

Conducătorii Mişcării Legioanare au stabilit că Mişcarea nu va accepta să ajungă la putere în stat decât prin susţinerea constientă şi nealterată de către popor refuzand orice un alt mijloc de a ajunge la conducera statului. O astfel de atitudine autentic democratică nu a mai avut nici o organizaţie civilă sau obştească înainte sau după în întreaga noastră istorie de “democraţie parlamentară” de peste 170 de ani.

La alegerile din 1937 Mişcarea Legionară a obţinut 15,50% din adeziunile poporului FĂRĂ NICI O MANIPULARE MEDIATICĂ, FĂRĂ NICI O CUMPĂRARE DE VOTURI SAU, DOAMNE FEREŞTE, AMENINŢARE, A FOST PRIMUL EXERCIŢIU DE DEMOCRAŢIE PURĂ, NEALTERATĂ DE INFLUENŢE OCULTE ÎN FAVOAREA MIŞCĂRII LEGIONARE, dimpotrivă, din partea sistemului tiranic au fost numeroase influenţe oculte împotriva participării Mişcării Legionare la vot si cine ştie cu cat ar fi fost rezultatul mai mare dacă electoratul nu ar fi fost manipulat împotriva Mişcării Legionare.

Deşi Mişcarea Legionară avea doar 10 ani de fiinţare, deşi sistemul tiranic organizase asasinarea a zeci de legionari, încarcerarea de zeci de mii de legionari, deşi ducea o acerbă propaganda anti-legionara, Mişcare Legionară atinsese peste 1 milion de membri şi suporteri, până acolo încât nu exista nici o familie în România care să nu fi avut un legionar sau un suporter al mişcării.

Pentru Tirania Străină devenise limpede că la alegerile din 1941, Mişcarea Legionară ar fi obţinut o absolută majoritate parlamentară pe căi cinstite, adică autentic democratice şi ar fi instituit primul sistem democratic autentic din lume. Acest lucru era de neacceptat de către Tirania Străină care se strecurase şi conducerea din umbră în mod dictatorial România de peste 90 de ani. Se prevedea că România şi neamul romanesc, talentat şi capabil le-ar fi scăpat din mână, fapt intolerabil pentru ei. Pentru a distruge câştigul electoral obţinut de Mişcarea Legionară în 1937, la 10 februarie 1938, Tirania Străină a desfiinţat întreg sistemul de “democraţie parlamentară” cu accesoriul numit “sistemul electoral” după care imediat a purces la asasinarea întregii conduceri legionare începând cu C.Z.Codreanu, la 30 nov. 1038, cei 252 de conducători regionali la 22 sept. 1939 şi încarcerarea a zeci de mii de legionari în puşcării până la eliberarea supravieţuitorilor de către Ghe. Ghe. Dej în 1964.

Se constată că Mişcarea Legionară a fost practic singura forţă politică care urmărea aplicarea unui sistem democratic cinstit în folosul neamului românesc.

Opinia mea este că aplicarea unui sistem democratic cinstit aşa cum a încercat Mişcarea Legionară, a reprezentat şi în continuare reprezintă cel mai mare pericol pentru falsa democraţie parlamentară ce constituie mecanismul de control al străinilor asupra al statului în prezent.

Mişcarea legionară urmărea instituirea caracteristicilor native ale neamului românesc în sistemul democratic parlamentar, respectiv cinstea şi stabilitatea, exactitatea şi iubirea de oameni, eficientă şi veneraţie pentru comunitate şi strămoşi, devotament integral pentru viitor. Aceste valori sunt contrare funcţionării sistemului de falsă democraţie parlamentară în folosul străinilor, sistem ce prosperă exclusiv în mediu alterat in care valorile sistemului sunt exact opusul valorilor romanesti.

Aşadar este firesc ca străinii şi slujitorii lor obedienţi să fi luptat cu toată energia împotriva Mişcării Legionare precum şi pentru eliminarea oricărei posibilităţi ca valorile pentru care Mişcare Legionară a luptat şi membrii ei s-au sacrificat să nu revină sub nici o formă, neamul românesc să fie împiedicat să îşi impună propriile valori. Starinii implica avste resurse pentru a impiedica dirijarea puterii statului către interesul neamului românesc ceea i-ar priva de toate beneficiile ce le pot extrage din neamul şi ţara noastră.

În consecinţă, PROPAGANDA LEGIONARĂ ESTE PROPAGANDĂ PENTRU AUTENTICĂ DEMOCRAŢIEI iar cine este împotriva, este împotriva aplicării democraţiei cinstite, autentice în care poporul român să dirijeze forţa statului în interesul neamului românesc.

Să nu ne mirăm de complexitatea metodelor străinilor întrucât ce s-au apucat ei acum peste 200 de ani să facă aici la noi acasă nu este o treabă uşoară şi simplă: să implementeze o structură statală în ţara altui neam, să dirijeze statul în interesul străinului pentru ajunge să preia teritoriul şi să subjuge neamul în timp ce anihilează tentativă după tentativa a neamului invadat de a opri procesul de preluare a averii biologice, tradiţionale şi materiale a neamului invadat.

Nefiind o treabă simplă, nici reacţia adecvată nu poate fi simplă, rapidă şi uşoară.

Neamul românesc este un neam supravieţuitor care a câştigat toate confruntările în istorie, chiar daca a pierdut multe bătălii, războaiele le-a câştigat întotdeauna chiar dacă au durat sau a avut de răbdat sute de ani. De 200 de ani suferă cea mai sângeroasă şi mai perfidă formă de invazie dar, iată că dintre neamurile atacate, noi am avut cea mai activă reacţie şi rezistenţă efectivă. Avem toate motivele să avem încredere că neamul va găsi soluţiile şi pentru situaţia prezentă aşa cum le-a găsit în toate situaţiile în trecut

 

Adrian Grigoriu

 

NR Dl Adrian Grigoriu a știut puține lucruri despre legionari, iar și acelea erau niște minciuni. Când, în urmă cu câțiva ani, a dat despre adevăr, n-a pregetat „să sape” și să afle mai mult. O cale pe care vor merge tot mai mulți români! Doamne, ajută!