MIȘCAREA LEGIONARĂ – evaluare onestă

2015-07-27T12:02:41+03:0027 iulie 2015|Legionarii în eternitate, Textele altora|

Cum a luat fiinţă Mişcarea Legionară

şi ce voia Corneliu Zelea Codreanu.

Un studiu al istoricului Ioan Scurtu

face lumină

FacebookTwitterg+Email
„Mişcarea Legiunii are dreptul să se revendice ca singura mistică creştină, revoluţie spirituală, ascetică şi bărbătească, cum încă n-a cunoscut istoria României… Promovarea bărbăţiei şi a spiritului ofensiv – valori europene aristocratice – a adus de la sine o altă prefacere a spiritului tinerei generaţii româneşti“. Oricât de ciudat ar putea părea, rândurile de mai sus sunt scrise de unul dintre cei mai mari intelectuali ai secolului XX, celebrul profesor titular şi coordonator al Catedrei de Istoria Religiilor a Universităţii din Chicago, Mircea Eliade.Crearea Mişcării Legionare, în urma cu 87 de ani, a produs schimbări majore în istoria României, cu reverberaţii europene şi universale până în zilele noastre, dacă avem în vedere numarul important de intelectuali de marcă care au aderat la idealurilor acestei organizaţii, ale căror opere sunt cunoscute şi apreciate în întreaga lume. Ne referim, ca să dăm doar câteva exemple, la Mircea Eliade, Lucian Blaga, Constantin Noica, Emil Cioran, Vintilă Horia, Petre Ţuţea, Nae Ionescu, Mihail Manoilescu, Radu Gyr, George Manu şi alţii. Cu toate acestea, istoria acestei formaţiuni de dreapta rămâne controversată şi neclară pentru generaţiile de azi, deşi optica de tip comunist ar fi trebuit să dispară din cărţile de istorie şi discursul public după 1989. O iniţiativă legislativă recentă propune chiar interzicerea „apologiei legionare”, cum ar putea fi considerat citatul lui Mircea Eliade de mai sus.

Pentru a intra în subiectul unei necesare dezbateri, ActiveNews a apelat la o parte dintr-un studiu pe aceasta temă al președintelui Secției de Științe Istorice și Arheologie al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, profesorul universitar dr. Ioan Scurtu, studiu intitulat „Ideologie şi formaţiuni de dreapta în Romania (1919 – 1943)” *:

„Crearea Legiunii Arhanghelul Mihail, la 24 iunie 1927, a marcat un moment esenţial în afirmarea curentului de dreapta, de factură totalitară. După aproape un deceniu de la Marea Unire din 1918, carenţele regimului democratic deveneau tot mai evidente, iar o parte a opiniei publice – mai ales a tinerilor – considera că erau necesare alte soluţii pentru “salvarea” ţării. În acest context a fost creată Legiunea Arhanghelul Mihail.

Corneliu Zelea Codreanu afirma că întemeierea Legiunii Arhanghelul Mihail “a durat un minut”, adică atât cât a citit textul: “Astăzi, vineri, 24 iunie 1927 (Sf. loan Botezătorul), ora zece seara, se înfiinţează Legiunea Arhanghelul Mihail, sub conducerea mea. Să vină în aceste rânduri cel ce crede nelimitat. Să rămână în afară cel ce are îndoieli. Fixez ca şef al gărzii de la Icoană pe Radu Mironovici. Semnează Corneliu Zelea Codreanu”. Era vorba de o copie a icoanei de la Mănăstirea Văcăreşti, reprezentându-l pe Sfântul Mihail, care fusese păstrată în Căminul Studenţilor Creştini din Iaşi.

A doua zi, cei câţiva întemeietori ai Legiunii – “Văcăreştenii” – au mers la A.C. Cuza, cerându-i să-i dezlege de jurămintele pe care le-au depus în cadrul Ligii Apărării Naţional-Creştine, precizându-i în scris: “Pe calea care mergeţi acum, noi nu vă putem urma, deoarece nu mai credem într-însa. A merge fără credinţă nu putem, deoarece, nouă, credinţa ne-a dat tot avântul în luptă”. A.C. Cuza i-a dezlegat de jurăminte şi i-a sfătuit să nu facă greşeli, deoarece “în politică, greşelile se plătesc scump”. Apoi, “Văcăreştenii”, deveniţi legionari, l-au vizitat pe Corneliu Şumuleanu, preşedintele LANC-Statutară, citindu-i o scrisoare în termeni similari.

Înfiinţarea Legiunii a trecut neobservată de opinia publică, iar presa nu a consemnat acest moment. Noua organizaţie nu a fost înscrisă la Tribunal, deoarece Codreanu considera că Legiunea Arhanghelul Mihail nu era un partid politic, ci o mişcare politică şi naţională, care nu se putea încadra în prevederile legale (program, statut, conducere aleasă). Membrii Legiunii îşi ziceau legionari, iar conducătorul lor – “născut, iar nu făcut” – era Corneliu Zelea Codreanu, numit “Căpitan”. În acel moment, Legiunea nu avea sediu şi nici resurse financiare. Cei câţiva aderenţi se adunau într-o cameră de la Căminul Studenţesc Creştin din Iaşi. Pe pereţii acesteia erau lipite fâşii de hârtie, pe care fuseseră scrise următoarele maxime: “Cel ce n-are sabie să-şi vândă haina şi să-şi cumpere”; “Feriţi-vă de pofta cărnii, care omoară sufletul”; “Nu alunga eroul din tine”; “Cine ştie să moară nu va fi rob niciodată”; “Aştept învierea patriei mele şi nimicirea cetelor de vânzători”.

Legiunea păşea în viaţa politică a României fără nici un program, deoarece – afirma Codreanu – “nu ne-am legat împreună cei ce cugetam la fel, ci acei ce simţeam la fel. Nu cei ce aveam acelaşi fel de a gândi, ci acei care aveam aceeaşi construcţie sufletească. Era un semnal că statuia unei alte zeităţi – Raţiunea – va fi sfărâmată”. El susţinea că “Ţara aceasta piere din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe”, că “Piatra unghiulară de la care porneşte Legiunea este omul; nu programul politic”. În opinia sa, Legiunea Arhanghelul Mihail va fi “mai mult o şcoală şi o oaste decât un partid politic”. Din “şcoala legionară va trebui să iasă un om nou, un om cu calităţi de erou. Un uriaş în mijlocul istoriei noastre, ca să lupte şi să biruiască împotriva duşmanilor Patriei”.

Caracterul totalitar al Legiunii Arhanghelul Mihail rezultă din atitudinea sa politică, ostilă democraţiei, partidelor politice, parlamentului, votului universal, precum şi din modul de organizare şi conducere a acesteia.

Atacul principal a fost îndreptat împotriva sistemului democratic, întemeiat pe partidele politice. În opinia lui Codreanu, politicienii României ofereau programe atrăgătoare pentru a înşela alegătorii. În fapt, ei erau un factor distructiv, trăiau în lene şi petreceri scandaloase; ei aveau nevoie de bani pentru viaţa proprie, dar şi pentru a întreţine clientela politică, pentru a obţine voturi, pentru cumpărarea de conştiinţe. În acest scop, politicienii urmăreau să obţină guvernarea ţării, adică posibilitatea spolierii ei, să intre în cât mai multe consilii de administraţie ale întreprinderilor evreieşti, pentru a încasa tantieme şi jetoane, să facă afaceri scandaloase. Astfel, corupţia se întindea ca o pecingine peste ţară. Când statul nu le va mai putea da banii necesari, politicienii vor ceda bancherilor străini bogăţiile pământului şi, cu ele, independenţa naţională. “O adevărată pletoră de oameni de afaceri se va întinde ca o pânză peste toată România, care nu vor munci, care nu vor mai produce nimic, ci vor suge vlaga ţării. Acesta este politicianismul. Jos, se va întinde: mizeria, dezolarea şi deznădejdea”.

O altă direcţie majoră de atac se îndrepta împotriva evreilor, asimilaţi cu comuniştii. În opinia legionarilor, evreii au invadat ţara, profitând de complicitatea politicienilor şi de spiritul tolerant al poporului român. Evreii nu produc nimic, ci numai exploatează şi urmăresc distrugerea statului român. Ei erau acuzaţi că lovesc în fibra poporului român, mai ales a ţăranului, prin cumpărarea produselor agricole la preţuri de nimic şi împânzirea satelor cu cârciumi, la care vând produse alcoolice falsificate; ei ocupă slujbele cele mai bine plătite, înlăturând pe funcţionarii români; ei au ajuns să copleşească, prin numărul lor, oraşele pentru a le deznaţionaliza; ei au invadat Universităţile, urmând să înlăture elita românească; ei sunt stăpânii presei din România; ei sunt proprietarii întreprinderilor industriale şi ai băncilor din ţară; îi cumpără pe politicieni, care adoptă legi şi iau măsuri dirijaţi din umbră de evrei.

Asemenea idei fuseseră propagate şi de A.C. Cuza timp de mai multe decenii, dar aderenţa lor în rândul populaţiei a fost slabă. Din acest punct de vedere. Legiunea Arhanghelul Mihail nu venea cu elemente noi, prin care să se impună în peisajul politic al României.

După eşecul în alegeri, Corneliu Zelea Codreanu şi-a concentrat atenţia spre organizarea Legiunii şi impunerea ei în viaţa politică a României. Problema şefiei nu se punea în nici un fel, deoarece – aşa cum scria Ion. I. Moţa – Legiunea Arhanghelul Mihail “are un şef, neales de nimeni, ci consimţit de cei ce, atraşi de o forţă tainică, au venit să se constituie sub conducerea şefului, celulele ordonate şi disciplinate ale organizaţiei. Acest şef al nostru este Corneliu Zelea Codreanu”. Era una din caracteristicile esenţiale ale Legiunii, într-o vreme în care lupta pentru şefie constituia un obiectiv de bază în celelalte organizaţii politice, iar multe sciziuni şi confruntări au fost generate tocmai de această luptă.

La 1 august 1927, a apărut primul număr al gazetei Legiunii Arhanghelul Mihail, intitulată “Pământul strămoşesc”, care se tipărea la Orăştie, prin efortul părintelui Moţa. În primul număr erau publicate versurile lui George Coşbuc din poezia Decebal către popor: “Din Zei de-am fi coborâtori,/ C-o moarte tot suntem datori,/ Dar nu-i tot una leu să mori/ Ori câine înlănţuit!/”. Gazeta a devenit un important mijloc de propagandă legionară. În octombrie 1927, “Pământul strămoşesc” avea 2586 de abonaţi, număr considerat de Codreanu ca un succes remarcabil.

Aderenţa la noua organizaţie a fost extrem de slabă. Horia Sima avea să scrie: ”Corneliu Codreanu nu putea să conteze decât pe indivizi izolaţi în oraşe şi sate. Asta era tot ce mai rămăsese din miile de tineri ce luptaseră în rândurile mişcării studenţeşti. Cea mai mare parte dintre ei, luaţi de curentul vieţii, se îndepărtaseră de politică; alţii stagnau încă în incertitudine. În condiţiile acestea sistemul anterior de organizare, întemeiat pe comitete judeţene, nu mai era valabil. Nu se puteau numi şefi de judeţ, acolo unde nu existau decât câteva elemente în fiecare judeţ. Corneliu Codreanu s-a văzut constrâns să adopte un alt sistem de organizare, ce reuneşte într-un ansamblu dinamic şi maleabil cele mai slabe efective existente. De aici necesitatea «cuibului»“. Acesta era alcătuit dintr-un număr de 3-13 oameni, sub comanda unui şef, care era numit de Căpitan. Corneliu Zelea Codreanu a stabilit că: fiecare membru al cuibului desfăşoară o activitate concretă; cuibul rezolvă problemele (de exemplu: săparea unei fântâni, repararea unui podeţ); cuibul este uşor transformabil, din unitate de muncă în unitate de luptă şi invers; creează un mare număr de cadre, deoarece oamenii se pot specializa în arta conducerii; localizează efectul unei trădări sau defecţiuni; este cel mai bun loc unde se poate face educaţie, toţi fiind prieteni, putându-şi destăinui necazurile, putând primi un sfat sau o pedeapsă. Cuibul trebuia să se conducă după şase “legi”: a disciplinei; a muncii; a tăcerii; a educaţiei; a ajutorului reciproc; a onoarei.

Legiunea a fost organizată pe patru secţiuni: de Tineret (Frăţiile de Cruce); de Protecţie; de Ajutor a Femeilor Române; Internaţională. Prima secţie cuprindea tinerii “care se prind cu noi fraţi ca să apere, să cureţe şi să dezrobească pământul nostru strămoşesc, crescând, muncind şi luptând în iubire de ţară, după principiile Legiunii”. Cel înscris avea următoarele obligaţii: să facă 5 abonamente la revista “Pământul strămoşesc”, pe termen de cel puţin 5 luni; să lucreze un sfert de oră pe zi pentru Legiune, sau să dea a 40-a parte din câştig; să boteze cinci copii în credinţa Legiunii, în termen de 5 luni; să-şi ajute fraţii din Legiune. Secţia de Protecţie era alcătuită din oameni maturi, care doreau “să susţină, să încurajeze şi să protejeze sforţările către o viaţă nouă, creştină, românească şi disciplinată, a tinerimii din Legiune”; membrii acestei secţii trebuiau să contribuie la ajutorul Legiunii (un sfert de oră pe zi sau a 40-a parte din câştig), să se ajute şi să se susţină reciproc “în toate întreprinderile şi împrejurările”. Secţia de Ajutor a Femeilor Române viza “restabilirea morală a societăţii româneşti”; mamele trebuiau să-şi crească copiii în credinţa creştină, contra “frivolităţii, a dezgolirii trupului, care dezonorează, urâţeşte şi dezgustă”, să combată “dansurile nesănătoase şi nemorale”, să lupte ca fetele de la ţară să nu mai ajungă servitoare la evrei. În Secţia Internaţională urmau să se grupeze toţi românii aflaţi în afara hotarelor ţării; scopul ei era de a “propovădui” adevărul despre invazia pământului românesc de către evrei, să adune calomniile debitate de evrei la adresa românilor, pentru a fi publicate şi cunoscute în ţară; să ţină legătura cu alte organizaţii similare din lume “în vederea rezolvării problemei jidoveşti”.

Legionarii aveau obligaţia să se conducă după patru “linii”: 1) credinţa în Dumnezeu, prin care considerau că se asigură “contactul cu morţii noştri şi ai neamului”; 2) încrederea în misiunea proprie – “o încredere nelimitată în steaua noastră şi a neamului”; 3) dragostea reciprocă – “ca şi cum am fi fost din aceeaşi familie şi ne-am fi cunoscut de mici copii”; 4) cântecul – ca formă de manifestare a stării lăuntrice; între cântece se numărau: Pe o stâncă neagră – care-l glorifica pe Ştefan cel Mare;Ca un glob de aur – închinat lui Mihai Viteazul; Cântecul lui Avram Iancu; Să sune iarăşi goarna – cântecul Şcolii Militare de Infanterie din 1917; Sculaţi Români – compus de Iustin Ilieşiu şi Istrati, care a fost proclamat Imnul Legiunii.

Legionarii trebuiau să fie mai întâi ei, “oameni noi”, “cu calităţi de erou”, un fel de prototip pentru românul de mâine, care “să frângă în două întreaga istorie şi să pună temeliile începutului unei alte istorii româneşti”. De aici, preocuparea pentru crearea unui mediu special, prin viaţa comună în cuib, în tabere de muncă, în organizaţia şi “familia legionară”, după care legionarul va fi “trimis” în mijlocul lumii: să trăiască, pentru a învăţa să fie corect; să lupte, pentru a se învăţa viteaz şi tare; să muncească, pentru a se învăţa muncitor, iubitor de toţi cei ce muncesc; să sufere, pentru a se oţeli;să se jertfească, pentru a se deprinde cu depăşirea propriei lui persoane, slujindu-şi neamul”. Unde se va duce, legionarul va crea un mediu de aceeaşi natură, va face alţi legionari şi lumea îl va urma; toţi la un loc vor constitui o oaste, o forţă, care va birui.

În Legiunea Arhanghelul Mihail s-au înscris câţiva foşti militanţi în LANC, precum inginerul Gheorghe Clime, avocatul Mile Lefter, inginerul Blănaru. De Legiune s-au apropiat gen. Macridescu şi prof. Ion Găvănescul. Dar, în general, aderenţa a fost foarte slabă. De aceea, Codreanu a decis: “Să mergem să cucerim România! Plecaţi în sate şi strigaţi: – S-a făcut o nouă organizaţie politică, înscrieţi-vă cu toţii într-însa”.

În ziua de 8 noiembrie 1927, a fost organizată, la Iaşi, festivitatea de depunere a primului legământ legionar. Solemnitatea a început prin amestecarea ţărânii aduse de la localităţi istorice: Turda, Războieni, Sarmizegetusa, Călugăreni, Podul Înalt, Suceava, Neamţ, Hotin, Soroca, Alba Iulia, Ţebea, Roşcani, Tg. Jiu, Oituz, Caşin, Prunaru, Turtucaia. Apoi, au fost umplute punguliţe făcute din piele şi legate cu şnur, pe care legionarii le-au primit cu ocazia jurământului pentru a le purta la piept. Primii care au depus jurământul au fost Corneliu Zelea Codreanu, Ion I. Moţa, Ilie Gârneaţă, Radu Mironovici, Corneliu Georgescu, îmbrăcaţi în costume naţionale, purtând o zvastică mare în dreptul inimii.”

Sursa lucrării: Profesor Ioan Scurtu, POLITICĂ ŞI VIAŢĂ COTIDIANĂ ÎN ROMÂNIA ÎN SECOLUL AL XX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL CELUI DE-AL XXI-LEA. Editura Mica Valahie, 2012

* Extras din studiile introductive la volumele apărute sub egida Institutului Naţional pentru Studiul Totalitarismului cu titlul: Totalitarismul de dreapta în România. Origini, manifestări, evoluţie. Documente. 1919-1927, (Bucureşti, 1996) şi Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România, vol. II (1927-1931); vol. III (1931-1934); vol. IV (1934-1938); vol. V (1938-1940); vol. VI (1940-1941); vol. VII (1941-1943), publicate în anii 2000-2009.

Sursa Foto: Documente din Arhiva Corneliu Zelea Codreanu, Vol IV

Tip conținut: ȘTIRI

23 Comments

 1. Simon Bolivar 29 iulie 2015 la 2:09 pm - Raspunde

  Ma bucur sa gasesc aceste mici documentare despre ce a fost in mod real
  miscarea legionara. Multumesc domnului Ioan Scurtu pentru aceste
  precizari pe care le stiam mai demult din diverse lecturi.

  In caz ca mai este de
  actualitate pentru a avea o viziune mai larga a contextului istoric din
  acele vremuri puteti viziona acest documnetar chiar daca acesta nu se
  refera la legionari ci la ceea ce Zelea considera ca este un rau pentru
  societatea romaneasca. (multe idei de atunci sunt valabile si in prezent
  desi contextul istoric dupa parerea mea astazi e mult mai groaznic
  decat atunci)

  https://www.youtube.com/watch?v=GqsQz9VOzT0

  Daca e de facut ceva pentru a opri distrugerea Romaniei? Asta e o intrebare grea. Eu dupa cat stiu nu mai e nici o sansa, decat o eventuala ‘dictatura’ dar neaparat patriotica, ceea ce in termeni reali nu mai sunt posibili in lumea de astazi… in care democratia e perceputa ca o unealta de furat nu de faurit lucruri bune si nobile pentru cetateanul roman de rand.

 2. AKRITAS 28 iulie 2015 la 12:50 pm - Raspunde

  Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la festivităţile prilejuite de împlinirea a 1000 ani de la mutarea la Domnul a Sfântului Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, Moscova, 27-28 iulie 2015:

  Preafericirii Sale,

  Preafericitului Părinte KIRIL,

  Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

  Preafericirea Voastră,

  Iubit frate şi coliturghisitor,

  Cu bucurie în Hristos Domnul, am primit invitaţia fraternă a Preafericirii Voastre ca o delegaţie a Patriarhiei Române să participe la Moscova, în zilele de 27-28 iulie 2015, la festivităţile consacrate împlinirii unui mileniu de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei (980-1015).

  Acest însemnat popas solemn prilejuiește pentru întregul popor rus binecredincios evocarea celor mai semnificative momente ale bogatei și îndelungatei istorii a Bisericii Ortodoxe Ruse, precum şi reliefarea importanţei deosebite pe care îl are momentul primirii Sfântului Botez de către poporul rus.

  Botezul unui popor reprezintă o lucrare sfântă prin care fiecare persoană care alcătuieşte acest popor, creată după chipul lui Dumnezeu, se leapădă de omul cel vechi, adică de păcat, și se uneşte cu Hristos prin primirea harului dumnezeiesc şi împlinirea poruncilor, pentru a dobândi asemănarea cu El.

  În acest sens, Botezul primit spre iertarea păcatelor este începutul intrării omului în Împărăţia cerurilor, aşa cum ne spune Evanghelia după Ioan, citând cuvintele Mântuitorului adresate lui Nicodim: „De nu se va naște cineva din apă şi din Duh, nu va putea intra în Împărăţia lui Dumnezeu” (Ioan 3, 5). Iar un popor care se unește cu Hristos prin Botez simte bucuria harului și lucrarea iubirii lui Dumnezeu în viaţa sa.

  De aceea, un popor cu adevărat creştin este un popor al iubirii jertfelnice și al bucuriei sfinte chiar și atunci când trece prin necazuri. Sfântul Apostol Pavel spune în acest sens: „Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtoarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? (…) nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de iubirea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru” (Romani 8, 35; 39).

  Există o legătură tainică de iubire între Hristos și fiecare popor creștin, dar mai ales între Hristos și popoarele care au suferit mult pentru a-și păstra de-a lungul încercărilor istoriei identitatea lor creștină. În acest sens, observăm faptul că pe stema Rusiei se află vulturul bicefal încununat de Cruce înălţându‑se spre cer, iar Sfântul Gheorghe, biruitor asupra răului, reprezintă inima stemei. Aceastaarată şi că poporul ortodox rus, împreună cu toată Ortodoxia, are o vocaţie creștină pentru eternitate, că poartă în el taina Crucii şi a Învierii ca o taină a suferinţei pentru credinţă şi a biruinţei asupra răului prin rugăciune.

  În mod deosebit, perioada îndelungată de multe suferinţe ale Bisericii Ortodoxe Ruse, din cauza prigoanei împotriva credinţei creştine în vremea ateismului agresiv din secolul 20, a reprezentat o vreme a răstignirii, dar şi un timp al speranţei de libertate pentru ierarhii, clerul şi credincioşii acestei Biserici. În acel timp de prigoană, Biserica a rămas statornică în mărturisirea Domnului nostru Iisus Hristos, reuşind, după anii 1990, să redevină un reper spiritual pentru o societate confruntată cu fenomenul secularizării şi al relativismului moral.

  La acest binecuvântat prilej al împlinirii a 1000 de ani de la mutarea la Domnul a Sfântului și Marelui Cneaz Vladimir, Botezătorul Rusiei, în numele Sfântului Sinod, al clerului şi credincioşilor Bisericii Ortodoxe Române şi al nostru, personal, adresăm Preafericirii Voastre și întregii Biserici Ortodoxe a Rusiei felicitări frăţeşti, urări de bine și de bogată sporire în lucrarea duhovnicească pe care o desfăşuraţi, spre binele poporului rus dreptcredincios, al Ortodoxiei universale şi spre slava Preasfintei Treimi.

  Cu aleasă preţuire şi frăţească îmbrăţişare în Hristos Domnul nostru,

  † DANIEL

  Patriarhul României

 3. Cristian Dicu-Sava 28 iulie 2015 la 10:35 am - Raspunde

  Niste imbecili, dusi de nas si de nemti si de rusi !

  • Simon Bolivar 29 iulie 2015 la 2:24 pm - Raspunde

   Vad ca iti place sa studiezi dar nu ai intotdeauna acces la documente autentice.
   Daca au fost legionarii ‘imbecili’ asta am sa ma mai gandesc. Eu nu stiu asa, dar e parerea ta, care e trecuta prin simtul meu deductiv mai sever putin in analize.
   Oricum daca ai putina stima fata de stramosii tai poti avea putintica rabdare sa vizionezi urmatoarele link-uri. Mi-ar face placere sa nu ne hazardam in numere si procente (care au simbolica lor aparte, insa raman doar cifre ce isi schimba valoarea aleator)

   https://www.youtube.com/watch?v=mdj3se52b6Y

   History of Romania part 1 / Istoria Romaniei partea 1 – Intro

   https://www.youtube.com/watch?v=_ReAcq6hog4

   History of Romania part 2 – Prehistory / Istoria Romaniei partea 2 – Preistorie

   https://www.youtube.com/watch?v=i0OOxovcpS8

   History of Romania part 3 – Thracians / Istoria Romaniei partea 3 – Tracii

   https://www.youtube.com/watch?v=2TJTlvM_XtM

   History of Romania part 4 – Dacians 1 / Istoria Romaniei partea 4 – Dacii 1

   https://www.youtube.com/watch?v=BvbmJQFF92k

   History of Romania part 5 – Dacians 2 / Istoria Romaniei partea 5 – Dacii 2

   Mie mi-au placut documentarele. Sunt despre stramosii mei asa cum au fost (sau incercam sa intelegem cum a fost)

 4. nick 28 iulie 2015 la 9:29 am - Raspunde

  Trebuie sa reinvatam din istoria noastra …..la un moment dat un personaj spune ….ne mana din spate ca pe vite ……!!!
  ….https://www.youtube.com/watch?v=OUPZYD9v_uw

 5. AKRITAS 28 iulie 2015 la 8:04 am - Raspunde

  Credinţa în Dumnezeu va fi clasificată ca boală psihică
  27 Iul 2015 • 12:58
  Asociaţia Americană de Psihologie va clasifica drept boală psihică „o credinţă puternică şi pasională, până la punctul în care alterează capacitatea individului de a lua decizii cu conştiinciozitate în chestiuni de bun-simţ”…..
  http://m.antena3.ro/actualitate/religie/credinta-in-dumnezeu-va-fi-clasificata-ca-boala-psihica-304182.html

  Postat la: 23.07.2015 11:26 | Scris de: ZIUA NEWS
  Mesaje care sfidează credința și normalitatea în SUA: „Pavel și Sila au mers în pușcărie. Acum este rândul vostru
  http://m.ziuanews.ro/stiri/mesaje-care-sfideaza-credin-a-i-normalitatea-in-sua-pavel-i-sila-au-mers-in-pu-carie-acum-este-randul-vostru-263275

  TRUPELE UCRAINENE AU OCUPAT O MANASTIRE DIN DONETK SI BOMBARDEAZA ZILNIC BISERICI
  http://acvila30.ro/trupele-ucrainene-au-ocupat-o-manastire-din-donetk-si-bombardeaza-zilnic-biserici/

  Copii creștini, omorâți în timpul bombardării unei biserici din Mosul
  http://www.doxologia.ro/religia-lume/copii-crestini-omorati-timpul-bombardarii-unei-biserici-din-mosul

  „…SUA e statul care in anul 1999 a bombardat o tara europeana, Serbia, in ziua de Paste, scriind pe bombele aruncate asupra civililor sirbi, Paste Fericit !…”
  http://meritocratia.ro/2015/03/de-ce-nu-pot-fi-pro-american/

  MIZA ESTE PIERDEREA SUFLETULUI, IMPUNEREA FARADELEGII CA NORMA DE VIATA. PENTRU ACEASTA, SE DUCE O CAMPANIE BINE FACUTA IMPOTRIVA CRESTINISMULUI, LEGI CARE NE INTERZIC SA NE IUBIM NEAMUL, PAMANTUL STRAMOSESC, SA FIM ORTODOCSI SI PATRIOTI…

  • Simon Bolivar 29 iulie 2015 la 2:34 pm - Raspunde

   Credinta in principiu va fi clasificata ca boala psihica pentru ca ofera un reper pentru individ de a nu se mai raporta la valorile de turma a societatii moderne a consumerismului.
   Cel ce nu se incadreaza in societatea maimutei retardate a viitorului va fi aspru pedepsit. Eforturile financiare de a transforma omul in maimuta sunt imense si ireversibile.
   Voi folosi ironia spre a ma exprima mai plastic.
   Un om sta linistit si ceteste o carte. El doreste sa gaseasca in ea adevarul si aproape ca l-a descoperit. Apoi un semen istet vine la el si incearca sa-i interpreteze lectura. Si totul se spulbera in controverse interpretative in care se ajunge ca valori morale ca cele ale lui Hamurabii sunt ‘demonstrate’ ca fiind false si calea adevarata e sa fie aleasa contrariul. Deci simplu spun un om cinstit este cu ‘drag’ sfatuit sa faca viceversa: sa fure, sa minta, sa insele, sa se traga cu sotia vecinului cand acesta e plecat dupa merinde, sa ucida ce prinde in cale ca un cimpanzeu, etc. simplificat spus sa devina maimuta viitorului, punctul culminant al debilismului schizoid al individului pe aceasta planeta sortita degradarii psihice, mentale si fizice.

   Deci e altfel spus cam acealasi lucru pe care l-ai remarcat si dumneata stimate domn, doar ca folosind alte cuvinte.

 6. Florin Serban 27 iulie 2015 la 3:32 pm - Raspunde

  Sursa lucrării este de fapt cartea „Pentru legionari” un mare succes al anului 1936, disponibila şi pe internet(pdf) şi republicată după 1990, atât separat cât şi în cuprinsul unor lucrări.

  Prin 1990 m-a impresionat o fantastică premoniţie a Capitanului (din carte):
  „.. ne-a încolţit în minte gândul retragerii în munţi. Acolo unde Românul a primit lupta cu toate puhoaiele duşmane. Muntele e demult legat de noi, de viaţa noastră. El ne cunoaşte. Decât să ni se usuce trupurile şi să ne sece sângele din vine, în închisorile urâte şi triste, mai bine să ne terminăm viaţa murind cu toţii în munţi, pentru credinţa noastră.

  Vor trimite să ne prindă şi să ne omoare. Vom fugi; ne vom ascunde; vom lupta; iar la urmă, vom fi desigur, răpuşi. Căci noi vom fi puţini, urmăriţi de batalioane şi de regimente româneşti. Atunci vom primi moartea. Sângele nostru al tuturora va curge. Acest moment va fi cel mai mare discurs al nostru adresat neamului românesc şi cel din urmă.”
  Parcă ar fi văzut ceea ce avea să se întâmple peste douăzeci de ani.

  Ce poate fi de condamnat în a dori nişte urmaşi drepţi şi nişte cetăţeni de o certă valoare morală : „Toată inteligenţa, toată învăţătura, toate talentele, toată educaţia nu ne vor servi la nimic, dacă vom fi mişei. Învăţaţi pe copii voştri să nu întrebuinţeze mişelia nici în contra prietenului şi nici în contra celui mai mare duşman al lor. Căci nu vor învinge, ci vor fi mai mult decât învinşi, vor fi striviţi. Nici în contra mişelului şi a armelor lui mişeleşti să nu întrebuinţeze mişelia, pentru că de vor învinge, nu va fi decât un schimb de persoane. Mişelia va rămâne neschimbată. Mişelia învinsului va fi înlocuită cu mişelia învingătorului. În esenţă, aceeaşi mişelie va stăpâni peste lume. Întunericul mişeliei din lume nu poate fi alungat prin alt întuneric, ci numai prin lumina pe care o aduce sufletul viteazului, plin de caracter şi onoare.”

  Poate e o utopie, dar ce norme etice de viaţă:
  1 Curăţenia sufletească.
  2 Dezinteresarea în luptă.
  3 Avântul.
  4 Credinţă, muncă, ordine, ierarhie,disciplină.
  5 Legiunea va stimula energie şi forţa morală a neamului fără de care nu poate exista niciodată biruinţă.
  6 Dreptate, (Legiunea, şcoală a dreptăţii şi a energiei care s-o întroneze).
  7 Faptă, nu vorbă. – Fă! Nu vorbi!
  8 La capătul acestei şcoli stă o Românie nouă şi învierea mult aşteptată a acestui neam românesc, scopul tuturor sforţărilor, durerilor şi jertfelor pe care le facem.

  Poate este bine că K a promulgat aceea prostie. Acum nu mai poţi să faci confuzie între fascisti şi legionari. Şi să se ţină bine, când vor veni primele abuzuri, abia atunci să vezi discuţii, vor obţine exact contrariul a ceea ce au dorit să obţină. (asta da reclamă!). Şi când s-or apuca românii de citit şi or vedea câte lucruri sunt actuale, ghici cine îşi va smulge(prea târziu) părul din cap. Tot ceea ce au încercat în toţi aceşti 25 de ani, subiect tabu, nu trebuie să vorbim despre aşa ceva ca e prea delicata tema, ocultăm adevărul prin omisiune, „VA VOM FACE ATÂTEA LEGIUNI CĂ NU VEŢI ŞTI ÎN CARE SĂ VĂ îNSCRIEŢI”, gata , au anulat prin pixul lui Klaunus şi prin ura ciocoilor liberali. Dacă aş fi propagandistul Săsălăului , aş zice că a făcut-o special, ca să reformeze clasa politică !!

  „Erau trei partide mai mari. Pe lângă ele şi altele mai mici. În fond, nu exista între ele nici o deosebire. Numai formele şi interesele personale le deosebeau. Acelaşi lucru sub alte forme. Nu aveau nici măcar justificarea unor păreri deosebite. Singurul lor mobil sufletesc adevărat era: religia interesului personal, pe deasupra oricăror dureri ale ţării şi a oricăror interese ale neamului. De aceea spectacolul luptelor politice era dezgustător. Fuga după bani, după situaţii personale, după avere şi
  plăceri, după pradă, dădea un aspect de duşmănie neasemuită, acestor
  lupte. Partidele apăreau ca adevărate cete organizate care se
  învrăjbeau, se mâncau şi se luptau unele cu altele pentru pradă. Numai lupta pentru neam sau pentru orice ideal, care depăşeşte interesul, egoismul şi poftele personale, este blândă, cuviincioasă, nobilă şi fără dezlănţuire oarbă de patimi. În ea poate fi pasiune, dar nu patimă oarbă şi josnică.
  Aspectul de vrăjmăşie şi de josnicie al acestor lupte putea fi o dovadă suficientă, că ele nu se dădeau în lumea unui ideal înalt şi sfânt şi nici în aceea a principiilor, ci în adâncul cel mai trist al celor mai neruşinate interese personale.
  Lumea politicienilor trăieşte în lux şi în petreceri scandaloase, în imoralitatea cea mai dezgustătoare, pe spinarea unei ţări din ce în ce mai demoralizată. Cine să se mai ocupe de nevoile ei? Politicienii aceştia cu familiile şi cu agenţii lor, au nevoie de bani. Bani pentru petrecere, bani pentru a-şi întreţine clientela politică, bani pentru voturi, bani pentru cumpărarea de conştiinţe omeneşti. Rând pe rând, cetele lor se vor năpusti şi vor spolia ţara. Aceasta va însemna, în ultimă analiză, guvernarea ei, opera de guvernare. Vor secătui bugetele statului, ale prefecturilor, primăriilor.
  Se vor înfige ca nişte căpuşi în consiliile de administraţie ale tuturor întreprinderilor, de unde vor încasa tantieme, de zeci de milioane, fără nici o muncă, din sudoarea şi din sângele muncitorului istovit. Vor fi încadraţi în consiliile bancherilor , de unde vor primi jetoane, de alte milioane şi zeci de milioane, ca preţ al vânzării lor de neam. Vor da naştere la afaceri scandaloase care vor îngrozi lumea. Corupţia se va întinde în viaţa publică a ţării ca o plagă, de la cel mai umil slujbaş şi până la miniştri. Se vor vinde oricui. Oricine va avea bani, va putea să-i cumpere pe aceşti monştri şi prin ei ţara întreagă.
  De aceea, când ţara stoarsă nu va mai putea să le dea bani, vor ceda consorţiilor de bancheri străini, rând pe rând, bogăţiile pământului şi cu ele şi independenţa noastră naţională.
  O adevărată pletoră de oameni de afaceri se va întinde ca o pânză peste toată România, care nu vor mai munci, care nu vor mai produce nimic, ci vor suge vlaga ţării.
  Acesta este politicianismul.”
  De când este textul? Să-l întrebăm pe Crin Antonescu. Spor la citit.

  Ne acuză cineva de concepţii totalitare, de lipsă de spirit democratic?
  Ar trebui să se acuze pe ei inşişi.(că nimic nu au făcut). Extremă dreapta ? Sub freza lor de oaie creaţa şuieră vântul prin văgăunile minţii. De ce nu extrema stânga, sau extrema centru. Dar nu te mai poate mira nimic, sunt şi oameni citiţi şi care n-au tărâţe în cap care socotesc că legionarii erau de dreapta.
  În concluzie, cine sapă groapa altuia sfărşeşte prin a cadea într-ansa.

  PS. Ce nume pentru o revistă: “Pământul strămoşesc”, şi ce motto de pus pe frontispiciu: “Din Zei de-am fi coborâtori,/ C-o moarte tot suntem datori,/ Dar nu-i tot una leu să mori/ Ori câine înlănţuit!/”

  • nick 28 iulie 2015 la 8:40 am - Raspunde

   …..mai exista o cale ..sa informam poporul , sa ne dilatam inteligenta ,sa ii imitam pe evrei ,sa invatam legile ,sa ajungem experti in cunoasterea „legilor ” ….sa infiltram sistemul iudeo -masonic , sa ii zdrobim din interior ,sa ii zdrobim legalistic , sa punem in pozitii oamenii nostrii , sa ii macinam cum macina pietrele de moara griul , sa luam puterea ca apa care se infiltreaza prin orice crapatura ,exact asa cum au luat-o ei ……………dar pentru asta ne trebuie minte , imaginatie si un pic de viclenie …..nu e ortodoxa dar e mai buna decit varsarea de sange ……..sa ii invingem cu propriile lor arme si in terenul lor de specialitate , darea de legi …nu e greu zece oameni uniti semneaza un document ,il propune lege ,solicita inca 1000 de semnaturi si acel document devine o bomba atomica pentru cei ce ne oprima si vor sa ne reduca la statut de sclavi ……sistemul de actiune – pose comitatus ………..partea buna este ca aceasta varianta e cu mult mai usoara decit conflictul armat …..daca vor tango ,tango sa fie !
   Nu uitati ,avantajul nostru este ca sintem acasa !……ei sint venetici …….si tot ce misca-n tara asta ne prieten numai noua ………… !….la urma urmei noi sintem 20 de milioane ,ei sint cel mult o suta de mii………………ca doar nu sintem redusi mintal sa nu putem sa-i imitam……..!!….noi nu vrem varsare de sange si nici zbierete fara rost pe strada ….ci calm si civilizat in ordine si unitate nationala CEREM schimbarea legilor si se poate ! ….Nicu Cohen

   • AKRITAS 28 iulie 2015 la 2:40 pm - Raspunde

    Bun. Sa incepem prin a cere schimbarea legii privind vanzarea pamantului catre straini, apoi a resurselor, aur, petrol, gaze…apoi iesire din ue….

    Legea împotriva poporului român şi a României
    Articol postat de Lăzăreanu Răzvan la data de July 28, 2015

    Timp de peste şase ani, Guvernele şi Parlamentul României au ascuns Poporului Român adevărul în legătură cu obligaţia asumată de negociatorul-şef Vasile Puşcaş şi Regimul Iliescu-Năstase privind eliminarea, de la începutul anului 2014, a restricţiilor din legislaţia românească privind dobândirea de către străini a proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere.

    Fără consultarea Poporului Român prin referendum naţional şi fără dezbateri publice, în mare grabă, în Postul Crăciunului din anul 2013, cu încălcarea Constituţiei României şi a Regulamentului Senatului şi Camerei Deputaţilor, fără dezbateri în Parlament, fără ca vreun senator sau deputat din cei 580 să ia cuvântul a fost votată, în cea mai mare viteză, Legea privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţii Funciare.

    Prin această Lege nu au fost reglementate obligaţiile asumate prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană privind vânzarea către cetăţeni străini şi apatrizi a terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere. Legea votată în Parlament, în ziua de 9 decembrie 2013 la Senat şi în ziua de 17 decembrie 2013 în Camera Deputaţilor, a stabilit doar unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi persoane juridice străine, fără nicio condiţie impusă cumpărătorilor şi fără nicio limită de suprafaţă. Această stratagemă, impusă de stăpânii străini ai României, a fost folosită de Guvernul Ponta II şi acceptată de toate partidele parlamentare pentru ca, ulterior, să modifice şi să completeze textul Legii prin Ordonaţe de Urgenţă, cu aplicarea imediată, în favoarea asasinilor economici şi asasinilor politici străini.

    Prin această Lege se îngrădeşte dreptul de proprietate al cetăţenilor români, se controlează şi se facilitează de către Guvern, inclusiv în urma unor acte de corupţie, vânzarea terenurilor agricole din România către persoane fizice şi persoane juridice străine, fără aplicarea principiului reciprocităţii înscris în Constituţia ţării noastre şi în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, prin această Lege nu se acordă dreptul de preemţiune pentru persoanele juridice române, ci numai pentru cele străine, inclusiv alte state, chiar şi teroriste.

    Un obiectiv ascuns al acestei Legi adoptată de Parlament, fără dezbateri, cu scopul de a vinde rapid terenurile agricole la străini, persoane fizice şi persoane juridice, îl constituie blocarea aflării ADEVĂRULUI ISTORIC privind Poporul Român, urmaş al Poporului Primordial în Grădina Maicii Domnului (unde s-a practicat pentru prima dată agricultura pe planeta Pământ), prin interzicerea săpăturilor arheologice pe terenurile agricole vândute străinilor ! Guvernul şi Parlamentul României s-au făcut preş în faţa asasinilor economici şi asasinilor politici străini, a celor care au falsificat ADEVĂRATA ISTORIE şi ADEVĂRATA RELIGIE a ADEVĂRATULUI POPOR ALES DE BUNUL DUMNEZEU, în DACIA EDENICĂ !

    Prin această Lege, Guvernul Ponta II şi Parlamentul României urmăresc ca la aproape 10.000.000 de români să le asigure, după vânzarea terenurilor agricole la străini, statutul de slugi, apoi de iobagi şi, în final, de sclavi. Cei care ne-au falsificat ADEVĂRATA ISTORIE a Poporului Geto-Dac ştiu că pe teritoriul Daciei nu a existat societatea sclavagistă. Pe baza unui plan diabolic se încearcă instaurarea societăţii sclavagiste pe teritoriul României!

    Prin vânzarea a milioane de hectare de terenuri agricole la străini, inclusiv la state străine, fără obligaţia pentru aceştia de a cultiva pământul, nu se poate îndeplini primul scop al acestei Legi: asigurarea securităţii alimentare a populaţiei României. În mod suspect, cel mai nemulţumit de demersul legal şi salvator al Preşedintelui României privind cererea de reexaminare a Legii de către Parlament este ministrul Agriculturii, domnul Daniel Constantin. El se grăbeşte şi se străduieşte să fie, probabil, ultimul ministru al Agriculturii din Guvernele post-decembriste. După decembrie 1989 au dispărut din Guvernele României, nemaiavând obiectul muncii, următorii: miniştrii de stat însărcinaţi cu Activitatea Industrială şi Comercială, cei cu Orientarea Economică, cei cu Calitatea Vieţii; miniştrii Economiei Naţionale, ai Cercetării Tehnologice şi cei ai Privatizării. Vânzând, fără limită de suprafaţă, la străini terenurile agricole din România sunt şanse să rămână în amintire şi postul de ministru al Agriculturii.

    Pentru a potoli reacţia fermă a majorităţii proprietarilor de terenuri agricole şi a celor care cultivă pământul din România, care este un bun naţional, iar teritoriul ţării noastre este indivizibil, Guvernul Ponta II, în frunte cu ministrul Agriculturii se laudă că pentru prima dată se acordă subvenţiile în următoarele două-trei săptămâni pentru anul 2014. Astfel, se confirmă că în anii precedenţi Guvernele României, inclusiv Ponta I şi II, în mod deliberat şi împotriva intereselor beneficiarilor de subvenţii le-au plătit acestora sumele cuvenite cu mare întârziere, de regulă, în a doua jumătate a fiecărui an. Această stratagemă a Guvernului Ponta II aminteşte de ultima promisiune a Regimului Ceauşescu de a mări alocaţiile de stat pentru copii cu zece lei.

    Având în vedere gravele încălcări ale Constituţiei României şi a Regulamentelor Senatului şi Camerei Deputaţilor, Partidul România Mare solicită Avocatului Poporului, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, unui grup de cel puţin 25 senatori şi 50 de deputaţi, primului-ministru, preşedinţilor Senatului şi Camerei Deputaţilor să pregătească documentaţia şi argumentele necesare pentru a sesiza Curtea Constituţională a României, după reexaminarea de către Parlament a Legii privind unele măsuri de reglementare a vânzării – cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice şi înfiinţarea Autorităţii pentru Administrarea şi Reglementarea Pieţii Funciare.
    http://www.expunere.com/legea-impotriva-poporului-roman-si-a-romaniei.html

    Pentru ca :

    Romania a pierdut in anii de capitalism salbatic mai mult decat in timpul celor 2 razboaie mondiale! Aproape ca nu-ti vine sa crezi aceste lucruri, dar potrivit unor studii facute de catre analisti americani, Romania a pierdut active in valoare de peste 1600 de miliarde de dolari. Industria, agricultura, infrastructura si unele ramuri strategice ale economiei si industriei romanesti au fost distruse in mare parte, toate acestea insumand peste 1600 de miliarde de dolari in doar 25 de ani.

    Nici macar in cele doua razboaie mondiale Romania nu a mai suferit asemenea pierderi. Potrivit unui studiu al specialistilor de la academia militara, care demonstreaza cu cifre, ca in timpul celui de-al doilea razboi mondial, atat prin pierderile suferite prin distrugeri, bombardamente, jafurile armatelor germane si ruse, iar mai apoi prin despagubirile de razboi platite intre anii 1945-1965, costurile totale suportate de Romania pentru acest razboi se ridicda undeva la aproximativ 500 de miliarde de dolari, valoare echivalenta la cursul dolarului din zilele noastre.

    Putem spune fara nici o frica de a ne insela ca Romania nu a pierdut dupa doua razboaie mondiale, cu toate distrugerile sau despagubirile de razboi platite, cat a pierdut in doar 25 de ani de jaf institutionalizat si sistematic din timpul asa numitului capitalism salbatic sau capitalism de cumetrie. Cum a fost posibil ca Romania sa piarda pe timp de pace aproape de trei ori mai mult decat in timpul celor doua razboaie mondiale?

    Cat o sa mai lasam oare sa continuie jigodiile din fruntea tarii cu acest jaf de proportii astronomice? Intr-o tara cu atatea resurse naturale, bogatii minerale, in care avem toate formele de relief si aproape toate resursele pe care le-a dat Dumnezeu omenirii, nu avem voie sa existe saracie!

    Romani, cat o sa mai induram indolenta si nesimtirea celor care au adus Romania la sapa de lemn si continua sa duca o politica sistematica de distrugere a acestei tari si a neamului romanesc? N-ar fi fost oare de exemplu, mai mult decat de ajuns sa facem Unirea cu Republica Moldova cu cele 1600 de miliarde de dolari?
    http://glasul.info/2015/07/25/romania-a-pierdut-in-anii-de-capitalism-salbatic-mai-mult-decat-in-timpul-celor-2-razboaie-mondiale/

    SI ATUNCI LA CE BUN E UE? CE BENEFICII NE-A ADUS OCCIDENTUL?
    Cand toata aceasta bogatie, s-a scurs ca un fluviu catre OCCIDENT, In acesti 25 de ani nefericiti, cum mai pot avea obraznicia propagandistii occidentului, ai Romei „triumfatoare”( ai brucselului „triumfator”, londrei „triumfatoare”, uasintonului „triumfator”) sa mai ridice capul din pamant, sa mai deschida gura, dupa aceasta calamitate ???
    DAR OMUL, ROMÂNUL PRIGONIT,PRIBEGIT, GONIT PRINTRE STRAINI, DE LINGA FAMILIE, DAR CEI RAMASI IN TARA SCLAVI LA CORPORATIILE OCCIDENTALE….

    • nick 29 iulie 2015 la 2:41 am - Raspunde

     De acord !

    • Gheorghe Gheorghe 29 iulie 2015 la 10:41 am - Raspunde

     Si cum incepem?. Ce modalitati legale si cu sorti de izbanda avem. Poate cineva de aici sa initieze o astfel de actiune, iar ceilalti care ne mai dam cu parerea sa incercam sa ajutam cumva?

     • Simon Bolivar 30 iulie 2015 la 2:13 pm

      Solutii sunt mai multe. Am sa explicitez una care mi se pare cea mai realista si care ar avea sorti de izbanda:
      – Interzicerea politicienilor de a mai face parte din guvern, parlament si senat. (nu mai spun de ce)
      – Inlocuirea acestora cu tineri dotati si patrioti.
      Criteriile de selectie sa fie urmatoarele:
      a) Sa fi avut capacitatea mnezica de a fi absolvit o facultate (exclus una de drept, asta nu se pune)
      b) Sa aiba experienta intr-unul din domeniile tehnice sau economice.
      c) Sa fie patriot (nu doar din gura) si sa nu apartina sau sa fi apartinut vreunei structuri politice.
      – Toate legiile infractionale sa fie declarate nule si politicienii care le-au dat in scopul de hotie sa fie pedepsiti pentru ticalosie de gradul I (declarati persona non grata care sa fie specificata in cartiile lor de identitate cu o iconita speciala).
      Din pachetul de legi existente sa fie declarate nule cele ce se considera ca sunt indreptate impotriva statului si poporului roman. Acestea trebuie corectate sa serveasca tarii noastre nu strainilor.
      Re-analizate toate legiile si proiectele de la Bruxelles care au fost cu intentia de a jefui Romania direct sau indirect. Nu e cazul sa fie analizate de cei specializati in drept, putem sa deslusim care sunt infractionale usor si cei din domeniul tehnic si economic.

      Nu tinem sa ramanem intr-o uniune care are ca scop hotia si nemernicia de stat prin oameni corupti si retardati mintal in deciziile de aparare a tarii noastre.

      Nu mai explicitez ce si cum. Doresti sa dezvolt unul din punctele enumerate mai sus?

      Multa stima.

    • Simon Bolivar 29 iulie 2015 la 3:00 pm - Raspunde

     De acord 100%. Nici eu nu as fi putut creiona dezastrul mai bine.
     Tragedia este ca la acest sistem de hotie generalizata nu exista nici o solutie juridica sau legislativa in contextul de haita de hoti europeana, cum am putea denumi politicianul roman prin convergenta.
     Daca reactia ar fi prompta ca iesirea in strada, fortarea de a demite tot guvernul, parlamentul si celelalte unelte de ucidere a poporului roman, cei din strada vor fi catalogati foarte repede ca: anti-democrati, ucigasi si teroristi care tulbura somnul hotilor romani si europeni, ca doar nu fac simguri ce fac.

     In lipsa unor valori care sa inlocuiasca haita, totul se va definitiva prin transformarea cetatenilor romani in sclavi ai vestului, sifilismului asiatic si american, rusesc etc, pe scurt, dezastrul total.

     Ca sa spunem ipotetic peste vreo 20-30 de ani se va naste o generatie care sa-i pedepseasca pe cei actuali e ca si cu comunismul, nu a fost nimeni frate comunist, doar Sfantul Duh. Crimele ce le-au facut comunistii au fost din prietenie si iubire de aproape.

     Ce vinovati, unde!? Vom munci ca si sclavi in tara noastra alaturi de copii nostrii care ne vor blestema in cazul in care nu vor muri de cancere, sifilis conceptual asiatic, cretinism sexual ‘modern’ si alte frectii din astea ‘evoluate’ ale societatii moderne actuale.

   • Gheorghe Gheorghe 28 iulie 2015 la 3:50 pm - Raspunde

    Nick, aici e problema, vezi tu?. Nu stiu daca ma crezi dar nu ti-o spun cu rautate. Crezi ca poti fi un bun crestin, o pilda pentru cei ce vor salvarea acestui neam in spiritul crestinismului cu aceste conceptii? Capitanul, prin ceea ce sustinea si indemna legionarii sa faca, urmarea salvarea in primul rand a sufletului acestui neam. Ori, facand ce fac evreii nu prea ajungi la ce ti-ai propus. Inseamna sa te folosesti de cei ce au un caracter mai slab ca sa-ti atingi scopurile. Din punct de vedere al artei razboiului este corect ce spui dar al razboiului sfant, crestinesc, nu prea mi se pare corect. Se pare ca cei mai buni soldati crestini au fost martirii. Mucenicii si mucenitele au schimbat credinta paganilor cu adevarat. Cand credinta le-a fost impusa cu sabia nu s-a facut decat sa se altereze sufletul poporului crestin, indiferent carei natii apartineau cei ce-l formau.

    • nick 29 iulie 2015 la 2:47 am - Raspunde

     Nu cred in martirism decit in extremis . Nu-l recomand ca panaceu ,decit unora care or avea chemare divina spre aceasta directie .
     .Ce-ar fi sa inlocuim cuvintul viclenie cu diplomatie sau cu crestinescul intelepciune ….suna mai bine acum cred .?!

 7. dorin 27 iulie 2015 la 3:07 pm - Raspunde

  ce drepturi aveam eu ca cetatean roman de alta nationalitate in cadrul statului vizat de ei? eram egal ca cetatean cu restul sau sfarseam cum au sfarsit evreii tinuti in trenuri la targu frumos sau podul iloaiei. de cei de la targu am marturisirea bunicei mele facuta pe pat de moarte.

  • anonim 27 iulie 2015 la 9:22 pm - Raspunde

   Mai , nene, lasa vrajelile etnice ca va cunosc talentele ca pe mere padurete. Iti pun eu o intrebare: ce drepturi am eu in statul rubedeniilor dumitale? Iti spun eu : zero. Pentru ca aici in tara asta drepturi au doar bandele din partide, parvenitii si lingaii. Tu cu bunica ta evreica si eu pentru cine stie cine sunt avem doar obligatia de a plati impozite.

   • nick 28 iulie 2015 la 9:14 am - Raspunde

    ….corect , daca cineva este muncitor cinstit cine poate sa-i reproseze ceva ?….numai ca leprele astea jidovesti ,francmasoni si alte culte satanice inteleg prin drepturi …dreptul de a ne pune ei legi ,de a ne fura , de a ne exploata ,insela si parazita !……………………ca si cum romanii ar fi o natiune de autisti ..!

  • nick 27 iulie 2015 la 9:39 pm - Raspunde

   ….Prietene , nu stiu cum sa i-ti explic fara sa intru in polemici …..dar ….formatorii legiunii erau toti evrei …..nu stiu daca erau in cunostiinta de cauza sau nu ….In ceea ce priveste atasamentul lor la cauza romaneasca ,nu poate fi pus la indoiala ,murind martiri pentru cauza natiunii romane ……totusi eu cred ca au fost si ei manipulati din umbra de sistemul corporatist -regalist …….acum ce fel de soarta ar fi avut Romania daca ei ar fi stat 50 de ani la putere …putem face numai speculatii ………….eu cred ca sionistii si-ar fi indeplinit planurile lor prin legionari asa cum au facut-o prin comunisti….e o opinie personala.

   • Simon Bolivar 30 iulie 2015 la 3:25 pm - Raspunde

    Nick
    E speculativ discursul insa foarte posibil ca scenariu dat fiind ca evreii au demonstrat cu varf si indesat ce mult rau pot face dupa razbel si ii vedem ce holocauste provoaca in prezent fara a fi pedepsiti de vreun tribunal international ca pe nazisti ca si comparatie.
    Daca ramura Zelea a degenerat in nazism prin ramura Horia Sima si Garda de Fier sa nu uitam ca a existat o miscare legionara mult mai puternica in Transilvania (unde au luptat intr-adevar ani de zile cu comunistii, ramura Ion Gavrila Ogoreanu) si care are ca sorginte legionarismul de tip transilvanian initiat dupa modelul moral si intelectual a lui Octavian Goga si care a avut scop eliberarea romanilor de sub habsburgi (respectiv austro-ungari). Ar fi gresit sa-i bagam pe toti in aceeasi ciorba desi au pana la un punct asemanari (asa cum si omul se poate asemana prin comparatie cu maimuta, verisoara sa, ne demostreaza Darwin). Daca miscarea lui Zelea avea ca motto eliminarea coruptiei reala (sa nu uitam de atrocitatiile evreilor in Basarabia care se fac ca ploua ca nu le-ar fi facut ei cu sprijinul lui Stalin) cea sa spunem a lui Goga din Fagaras avea ca scop salvarea identitatii nationale romane (traco-daco-gete ce dainuia de 2000 de ani cel putin)
    Ai baga pe toti legionarii la ‘ucigasi’ si nu mai stiu ce e nu numai o prostie (alimentata de ramura bolsevica comunista condusa de Ana Pauker si altii) si denatureaza istoria reala.
    Sa punem un semn de egal, mai mic sau mai mare si sa comparam legionarii cu comunistii si calculele duc la debilism uman in forma sa pura. Ce nu inteleg este de ce comunismul nu este condamnat ca si regimul legionar in proportie mai mare si pentru faptele de ticalosie nemarginita cum a fost regimul stalin si gasca sunt doar ode si fluturi pe pereti!?
    Daca vrem sa scriem o istorie obiectiva si corecta trebuie sa spunem tot adevarul.
    Efectele comunismului precum vedem sunt dezastroase pentru tara noastra, prin urmasii lor oligofrenizati de obsesia de a hotii si parvenii, pe cand cele ale legionarilor sunt doar speculatii. De ce am crede ca acestia daca ar fi castigat razboiul ar fi fost ‘diabolice’?
    Foarte posibil ca specia umana prin impulsurile sale animalice sa degenereze in maimuta (ar fi atatea exemple in prezent ca nu e loc pentru enumerare) dar exista vreo cale pentru a te impotrivii degradarii conditiei umane, vorba lui Malraux in celebra sa carte despre razboiul chinez la care a fost martor direct si teoretic speculativ filosofic?
    Toti spun ca Hicler a atacat rusia si istoria ne spune ce s-a intamplat. Dar multi stiu ca stalin se pregatea la randul sau sa atace europa. Deci iata ca existam in aceasta valtoare a vecinilor veniti la sparlit si acaparat.
    Poporul si tara noastra sunt deja distruse de acest fapt simplu ca avem politicieni incompetenti si retardati mintal care nu mai fac demult discernamant intre bine si rau.
    Oricat ne-am educa copii sa supravietuiasca acestei lumi agresiunea externa exista si precum stim deja suntem sclavii altora. Apropo, nu legionarii au vandut tara ci borfasii astia de comunisti. Deci despre ce vorbim atunci!?
    Au fost legionarii si au murit toti impreuna cu tot ce au crezut ei ca e bine si bun dar cum putem raspunde tembelismului asta de mondializare in care doar maimuta are de castigat in oligogrenia sa spectacular imbecilistica?
    Ce importanta mai are ca numim aceasta agresiune evrei, asiatici, americani, rusi, germani sau mai stiu si eu, cand asistam neputinciosi la aceasta oligofrenizare generalizata in masa!?
    Ne trebuie un regim dur de oprire a acestor hoarde de lupi flamanzi ce nu au nimic de a face cu morala (crestina sau derivata din filoanele babiloniene, sumeriene si akkadiene)

  • Florin Serban 28 iulie 2015 la 11:51 am - Raspunde

   Stimate domn,
   Am toata compasiunea pentru suferinta indurata de bunica dvs., pe atunci un copil care a vazut ceva ceea ce nici un adult n-ar fi trebuit sa vada. Nedreptatea si abjectia umanoida ma indigneaza si imi creeaza o stare de disconfort psihic , asa cum banuiesc ca sufera oricare din noi cand aude doar de astfel de fapte. Nu stiu sa va raspund la intrebare, dar faptele pe care le evocati au fost in guvernarea generalului Antonescu, dupa abolirea statului national legionar. Aceasta nu inseamna ca nu s-ar fi putut petrece in oricare din regimurile din acele vremuri, inclusiv in dictatura carlista. Deseurile umane nu au clasificari etnice sau sociale, nu tin de regimuri politice, dar cred totusi ca sunt senzitive la educatie, la instruirea primita. In acest sens cred cu tarie ca fapte ca acelea la care le pomeniti nu mai sunt posibile in zilele noastre.
   Ai dumneavoastra au interactionat cu acelasi gen de oameni care se gaseau in toate structurile statului, jandarmerie , politie, armata si care nu aveau nici macar scuza ca erau analfabeti, dar spoiala de instructie nu tine loc de caracter. Jandarmii care i-au strangulat pe nicadori, decemviri si pe C.Z. Codreanu, au fost omorati la Jilava impreuna cu superiori lor, dar cati de o aceasi factura nu si-au continuat activitatea. Suficient de multi, nici formarea unui om nou nu i-ar fi inlaturat dintr-odata. Asa am aflat si eu de la ai mei despre bestii umane care dupa ce se rechizitionase masina cu care se refugiau din Basarabia spre Iasi voiau sa le fure si bagajele (astia erau din armata noastra, noroc ca i-au salvat nemtii care i-au si transportat spre Iasi!), bestii umane din jandarmerie care lua unei mame evreice refugiate in convoi paltonul copilei ei fiindca si el avea copil acasa, alte bestii de data aceasta de alta etnie care au oprit trenul de refugiati dinspre Satu-Mare spre Cluj, ca sa-i sorteze pe cei care stiau maghiara(noroc ca mama celor doi copii(7 ani si 4 ani) vorbea limba si a putut ramane in tren, cand s-a pus trenul in miscare deja se auzeau impuscaturile in spate – povestirea e a celui de 7 ani). in acele vremuri au existat si oameni detinuti fara judecata, care in urma unui ordin erau scosi in grup compact si mitraliati la o raspantie sau dusi la zidul inchisorii si impuscati dupa ce li se oferea o ultima tigara, (altii au cerut o coala ca tot erau ucisi fara condamnare, ca sa scrie ceva nevinovat copilului/nevestei) si nu erau „de o alta nationalitate”, „Doar ca statul trebuia sa se apere de ei, eliminandu-i”.
   Situatia nu era doar in Romania, atrocitatile din Spania fac sa paleasca ceea ce s-a petrecut la noi , desi nelegiuirile nu au o scara valorica.
   In concluzie, nu stiu daca erati egal ca cetatean cu restul, dar exista posibiltatea ca unele lucruri sa nu se fi petrecut, daca in istorie nu duce decat la ipoteze.
   In rest ma bucur pentru dumneavoastra ca ati putut asista la marturisirea bunicii, eu de la ai mei eu am aflat aceste lucruri cu mult inainte de a-si da sfarsitul.

Comenteaza

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Go to Top