Ce a fost Legiunea „Arhanghelul Mihail” şi ce idealuri a avut (I)

Legiunea „Arhanghelului Mihail, înfiinţată de Corneliu Zelea Codreanu la 24 iunie 1927 a fost un fenomen social unic în istoria lumii, atât prin realizările ei de excepţie, cât şi prin ura năpraznică pe care şi-a ridicat-o împotrivă, ură care a degenerat într-un proces neîncetat de denigrare, mistificare şi răstălmăcire a adevărului istoric într-un mod greu de imaginat.

1). Ce a fost Mişcarea Legionară?

Un mare om de stat a afirmat odată că înfiinţarea Mişcării Legionare a fost cea mai mare ispravă a poporului român din secolul al XX-lea iar filozoful Petre Ţuţea a afirmat despre întemeietorul Mişcării că Zelea Codreanu a fost cel mai mare educator al neamului. Pe de altă parte, duşmanii Legiunii au spus despre ea că a fost o mişcare nazistă, criminală şi antisemită. Care este adevărul?

Mişcarea Legionară este suflet din sufletul neamului românesc. Codreanu nu a elaborat o doctrină nouă pentru organizaţia lui ci a sintetizat în doctrina pe care a prezentat-o celor care au vrut să-l urmeze cele mai pure şi mai curate trăsături ale sufletului românesc, pe care le-a descris într-o lucrare intitulată „Cărticica şefului de cuib”. În „Cărticică” Codreanu impune legionarilor anumite precepte morale, numite de el legi şi griji. Aceste norme de o înaltă ţinută morală sunt înscrise şi în codul genetic al românului, dar care, din cauza catastrofelor istorice prin care a trecut neamul românesc au fost de multe ori uitate. Codreanu a reuşit prin sistemul lui educaţional să introducă aceste norme în viaţa adepţilor lui şi să scoată din şcoala legionară oameni de o înaltă ţinută morală şi cu caractere puternice, care ar fi putut să facă din ţara noastră cu adevărat o ţară frumoasă ca soarele sfânt de pe cer, dacă o continuă prigoană, presărată cu mii de crime, n-ar fi împiedicat această floare rară a spiritualităţii româneşti ca să crească şi să se dezvolte în voie.

Doctrina legionară îşi trage seva din spiritualitatea românească, după cum ne convinge o comparaţie dintre „Cărticica şefului de cuib” şi „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, Învăţături scrise între 1518 şi 1521 de către domnul Ţării Româneşti, Neagoe. Iată doar o parte dintre normele etice extrase din cele două lucrări diferite ca stil şi mod de exprimare, dar identice în conţinut:

Legea muncii: Munceşte. Munceşte în fiecare zi. Munceşte cu drag. Răsplata muncii să-ţi fie nu câştigul, ci mulţumirea că ai pus o cărămidă la înălţarea Legiunii şi înflorirea României.

Lucrează cu mâinile tale, că şăderea făr’ de lucru face moarte sufletului. Iar care se leneveşte cât de puţintel, acela se face lăcaş dracilor.

Legea Educaţiei: Trebuie să devii altul. Un Erou. În cuib fă-ţi toată şcoala. Cunoaşte bine Legiunea.

Când şăzi în chilia ta, de aceste trei lucruri te grijaşte: de rugă, de învăţătură şi de rucodelie (munca în gospodărie).

Legea Tăcerii: Vorbeşte puţin. Vorbeşte ce trebuie. Vorbeşte cât trebuie. Oratoria ta să fie iratoria faptei. Tu făptuieşte, lasă pe alţii să vorbească.

Cela ce-şi păzeşte gura, acela-şi rădică mintea sus la Dumnezeu. Că mai întâi de toate iaste tăcerea. Iar pe slujitori şi pre oamenii de oaste îi învaţă aşa: când vor fi în oaste, iar ei să iasă la un câmpu curat şi să tacă toţi şi să se roage lui DUmnezeu încitişor, iar cu toată inima. Şi când se vor ruga, să-şi rădice mâinile cătră ceriu (corespondenţă evidentă cu salutul legionar).

Legea Onoarei: Megi numai pe căile indicate de onoare. Luptă, nu fi niciodată mişel. Lasă pentru alţii căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei.

Domnul carele va judeca pe dreptu, acela-i domn adevărat şi unsul lui DUmnezeu. Să faci judecată dreaptă şi bogaţilor şi săracilor. Să împărţim săracilor de-a pururea dreptatea.

Legea Disciplinei: Fii disciplinat legionar, căci numai aşa vei învinge. Urmează-ţi şeful şi la bine şi la greu.

Pune, Doamne, preste noi dătător de lege. Daţi-vă în lături de la mine toţi cei care faceţi fărădelege.

Legea Ajutorului: Ajută-ţi fratele căzut în nenorocire. Nu-l lăsa.

Iar voi, feţii mei, faceţi milostenie şi săracilor şi lipsiţilor, ca să aflaţi si voi avuţia voastră în cer. Fătul mieu, nu-ţi fie lene a face bine, nici cugeta să nu faci bine.

Grija inimii bune: Legionarul când vine la cuib trebuie să fie cu inima bună. Să nu pornească cu gând de sfadă, de răutate, căci în cuib n-are voie să se certe nimeni. Când legionarul va avea poftă de sfadă, să se bage între duşmani.

Lucrurile mari şi bune se fac cu inima bună, pentru că unde e inimă bună acolo e Dumnezeu, iar unde inima e rea, acolo s-a băgat diavolul. De aceea unde este inima rea nici un lucru n-are spor. Toate merg pe dos. Despre omul care păşeşte cu inimă rea se zice că nici păpuşoii nu-i cresc pe ogor.

Bunătatea face curăţie, iară mânia cea iute face patime. Apoi pizmă să n-aibi în inima ta, iar altuia să nu faci rău pentru rău. În loc de rău, să faci tuturor bine.

Despre băutură şi beţie: Legionarul trebuie să fie cumpătat la toate. De exemplu: nu se poate concepe nici un şef şi nici un legionar beat. Legionarul poate petrece, dar nu se îmbată.

Iată că rog pre tot omul să se ferească de băutura cea multă a vinului. Că omul, dacă se îmbată, de are şi minte multă, el o piarde. Cel ce iubeşte băutura multă, va fi chemat ca un dobitoc. Căci băutura multă mari răutăţi face.

Fiind suflet din sufletul neamului său, nu se poate pretinde că Mişcare Legionară a fost una criminală, nazistă şi antisemită, fără ca această afirmaţie să nu se răsfrângă şi asupra neamului românesc. Pentru asta cei care aruncă cu noroi în Legiune fie nu ştiu ce vorbesc, fie au interese străine de cele ale neamului.

2) Ce motivaţie au avut prigoanele continue asupra Mişcării Legionare?

Mişcarea Legionară a fost prigonită de ruşi, germani, americani, englezi, francezi şi evrei, de toate guvernele României de la 1927 până în prezent, de Carol al II-lea, de Antonescu, de Gheorghiu Dej, de Ceauşescu şi de Iliescu, de comunişti şi liberali, de ţărănişti şi fesenişti. Cum se explică această ură patologică, care se întinde aproape pe întreaga durată a unui secol?

România este o ţară specială, cu un popor care va fi în viitor poporul ales al lui Dumnezeu. Dacă evreii au fost poporul ales până la Christos, după venirea lui pe pământ, se pare că balanţa se înclină tot mai mult către români. Noi suntem singurul popor din lume creştin, născut şi nu făcut. Ceea ce nu au reuşit apostolii Petru şi Pavel la Roma, a reuşit apostolul Andrei la gurile Dunării, creştinându-i pe daci în întregime, în cel mai scurt timp. De asemenea, suntem poporul care s-a născut pe teritoriul pe care trăieşte dintotdeauna pe aceste meleaguri, aici a fost descoperit scrisul iar cultura Cucuteni este una dintre cele mai vechi şi mai avansate culturi din zorii omenirii. Pe teritoriul nostru sunt cele mai multe biserici pe km. patrat, cele mai multe manăstiri şi cei mai mulţi duhovnici apropiaţi de Dumnezeu.

Unii dintre aceştia, cu darul vederii înainte şi cu legături cu cerul, au afirmat că România este Grădina Maicii Domnului. Ea este protectoarea acestei ţări şi n-a lăsat-o să piară în vâltoarea istoriei. Nu există istoric străin care să nu fi studiat temeinic istoria românilor şi să nu se fi mirat până dincolo de faptul că românii şi România mai există şi încă n-au fost şterşi de pe faţa pământului. N-a dispărut pentru că este apărată de sus şi de fiecare dată când planurile duşmanilor erau gata s-o răpună, a intervenit o minune care le-a stricat planurile în aşa măsură încât neamul şi ţara, în loc să se piardă, au ieşit întărite. De câte ori n-a fost ţara pe marginea prăpastiei şi totuşi s-a salvat ca prin miracol?

A mai fost şi un clarvăzător pe nume Sundar Singh, un budist indian convertit la creştinism, care ne-a vizitat ţara în anul 1920 fiindcă avusese mai multe viziuni legate de viitorul omenirii. El spunea că „Bucureştiul se va transforma într-un centru esenţial, devenind o capitală spirituală a planetei şi va fi considerat de toate popoarele drept un veritabil nou Ierusalim pământesc. România are o misiune dumnezeuască de redresare spirituală, ce o va face să se înfăţişeze ca un veritabil model de urmat al întregii umanităţi. Cea care mi-a inspirat aceste profeţii, fără putinţă de tăgadă, este Prea Sfânta Născătoare a lui Isus şi reamintesc, că din câte simt, locul de cinste în ocrotirea României îl ocupă Maica Domnului şi apoi marile puteri cereşti, la toate acestea adăugându-se şi majoritatea sfinţilor din cer.”

Un mare duhovnic al meleagurilor româneşti a fost şi Părintele Arsenie Boca, sfântul Ardealului, care datorită credinţei sale a primit din cer puteri supranaturale precum vederea înainte. El putea citi gândurile omului şi se putea deplasa instantaneu dintr-un loc în altul, la depărtări de sute de kilometri. Părintele Arsenie are un mesaj secret pentru români, încifrat într-o pictură aflată pe peretele bisericii de la Drăgănescu, pictură intitulată „Adormirea Maicii Domnului”. Semnificaţia acestui mesaj este următorul: viitorul României şi al neamului românesc va depinde de însuşirea şi aplicarea doctrinei legionare în viaţa de zi cu zi de cât mai mulţi români.

Link-uk de mai jos duce la o animatie cu explicaţiile şi dovezile necesare pentru înţelegerea acestui mesaj: https://www.youtube.com/watch?v=UaWjagX_5e0&t=11s

Să nu ne închipuim că dacă noi am aflat că România are o misiune sacră în viitor, aceasta n-o ştiu şi forţele întunericului cu mâna lor lungă de pe pământ, numită şi Oculta Mondială. Asta este şi explicaţia pentru care Mişcarea Legionară a fost prigonită pretutindeni şi de către toate forţele politice ale lumii cât şi eforturile imense depuse pentru a demoniza această mişcare, de a o discredita, de a o îngropa cât mai adânc sub un covor gros de minciuni, mistificări, discreditări. Fiindcă dacă poporul român încă doarme, atunci ţara poate fi mai departe jefuita de bogăţiile ei iar românii, în loc să fie model pentru întreaga omenire, vor fi pe mai departe sclavii unor asasini economici şi conduşi de nişte decidenţi politici înstrăinaţi de neam şi de ţară. (va urma)

.

Călin Kasper