“Bravi ostasi ai Comandamentului Trupelor din Transilvania”

Mesaje primite
x

Romania Magnifica

00:45 (acum 10 ore)

către eu
23 APRILIE – ZIUA SFÂNTULUI MARE MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ

“La 1 Mai ai noştri sunt pe Tisa. În murmurul ei trupele noastre ascultă cu evlavie refrenul suferinţelor înăbuşite ale fraţilor subjugaţi de secole.

Pentru vitejia soldaţilor Comandamentul Trupelor din Transilvania, dă Ordinul de zi nr. 25 din 2 mai 1919.

“Bravi ostaşi ai Comandamentului Trupelor din Transilvania,
Mânaţi de strigătul de durere al fraţilor noştri ardeleni, cari erau subjugaţi şi batjocuriţi luni de zile de trupele şi bandele ungureşti, v’aţi revărsat cu un avânt fără seamăn din Munţii Apuseni ai Transilvaniei spre Câmpia Tisei, pe care aţi atins-o după 15 zile de sforţări uriaşe, gonind pe protivnic pe ţărmul opus.
Mântuirea, mângăierea şi liniştea ce aţi adus fraţilor noştri ardeleni, precum şi siguranţa vieţei, cinstei şi avutului întregei populaţiuni, din regiunile călcate de voi este cea mai preţioasă răsplată pentru toate greutăţile prin cari aţi trecut. Falnicii Diviziei româneşti, prin realizarea acestui strălucit fapt de armă, au făcut dovada încă odată lumei întregi, de strălucitele virtuţi ostăşeşti şi admirabilul spirit de disciplină de care este animat ostaşul român.

Mândru de a vă fi comandant într’o întreprindere pe cât de grea pe atât de marcată prin rezultatele ei, Vă mulţumesc călduros tuturor de la mic la mare pentru stăruinţa şi bărbăţia de care necurmat aţi făcut dovadă şi încheind Vă zic:

Sănătate şi voe bună, bravi ostaşi ai Comandamentului Trupelor din Transilvania.”

Comandantul Trupelor din Transilvania
General Gheorghe Mărdărescu”

RĂSBOIUL NOSTRU CONTRA UNGURILOR
1918 – 1920
Maior Virgil Arifeanu
Licenţiat în Drept
Consiliul de Război, Corp II A
Institut de arte grafice “EMINESCU” S.A.
Bucureşti, 1924

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Istoria&optiune=1916-1919+-+CEI+ce+ne-au+facut+MARI+%28I%29

La Mulţi Ani, cu sănătate şi bucurie, celor ce poartă numele Sfântului Gheorghe,

Valentin-Nicolae Bercă
„România Magnifică” – www.romaniamagnifica.ro – un proiect cultural pentru unitatea şi bogăţia spirituală a Românilor de pretutindeni, militând pentru reafirmarea valorilor spiritualităţii poporului român, unit prin limbă, tradiţii şi credinţă creştină, mereu mândru de istoria sa multimilenară  în spaţiul carpato-danubiano-pontic.