Sau dacopați, cum le mai zic unii.  O denominație mult mai potrivită!…. Îi invit așadar să-și prezinte pe site-ul acesta punctul lor de vedere. Condiția este ca textul pe care îl vor trimite să fie de minim 5 pagini, și să cuprindă cel puțin două citate: (1) un citat din lucrările „latiniștilor”, ale autorilor care au susținut, în ultimii 150 de ani, romanitatea noastră, un citat din care să se înțeleagă că există susținători ai romanizării Daciei care neagă contribuția geto-dacă la geneza limbii și poporului român! Am citit la mai mulți dacopați că ar exista asemenea detractori ai componentei noastre geto-dace în lumea istoricilor și lingviștilor „oficiali”, academici ! Vreau măcar un singur nume, o singură lucrare, un singur citat măcar!

Și mai pretind (2) un citat din opera lui Nicolae Densusianu prin care acesta neagă romanitatea românească, a limbii și a neamului românesc. Nu există, după știința mea, niciun autor academic, universitar, care să nege ori să fi negat contribuția substratului geto-dac la etnogeneza românească, la glotogeneza românească. Se găsesc însă nerușinații care să profereze această acuzație fără să citeze un nume de autor, un titlu de lucrare.

Dacă voi primi un asemenea text, voi găzdui mai departe pe acest site opinii „daciste”. În caz contrar, asemenea opinii vor fi acceptate numai pe marginea unor texte publicate pe site având ca subiect originea noastră, ca limbă și neam. Am găzduit prea ușor opinii care, hodoronc-tronc, din senin, atacau romanitatea românească, nu cu argumente propriu zise, ci cu sentințe ori injurii chiar, pe marginea unor texte care dezvoltau cu totul alt subiect! Nu voi mai admite atacul la Școala Ardeleană, de pildă, decât dacă autorul o va face profesionist, într-un text critic de dimensiuni rezonabile, de cel puțin 10 pagini. Dacă-și dă silința să scrie 10 pagini, îl iau în serios și-l pun în discuție pe site. Firește, să nu lipsească nici citatele din opera iluștrilor noștr înaintași care să-i incrimineze pe „corifeii Școlii Ardelene” ca pe niște agenți ai imperialismului catolic, ai Vaticanului, cum s-au exprimat unii „daciști” mai combativi! (Nota bene: promit să nu mai folosesc cuvîntul dacist cu referire la dacopați!… Cuvîntul dacist merită altă soartă în limba română! Dacist a fost Hasdeu, a fost Părvan, a fost Cicerone Poghirc!)

Aștept, deci!

ion coja