DACISMU` pentru noi E MOLDOVENISMU` 2 ! 12 octombrie 2013 la 2:54 am – Editeaza – Raspunde

@FRATELE ROMÂN ”Anonimul Roman”:

Vă mai amintiți de acel citat din Cantacuzino atât de invocat de către ”DACIZATORII” toxinKGB și Napoleon Săvescu dar și de către generalii ZALMOXIANIZATORI Chelaru,Spiroiu?

” Iară dachii preavéche a lor osebită limbă având, cum o lăsară și cum o lepădară așa de tot, și luară a romanilor, aceasta nici să poată socoti, nici créde.”

Știți pe câte SUTE de site-uri și bloguri a fost reprodus acest citat?
Iată că a venit și rândul blogului domnului profesor COJA să fie bombardat cu acest citat.
”Dacizatorul” ”un cetățean” l-a postat și reacția ”DACIZAȚILOR” nu s-a lăsat așteptată.
Imediat a fost felicitat și ovaționat.
URALE ÎN TABĂRA ”DACIZAȚILOR” !
Ei chiar au crezut că au primit ”muniție” proaspătă cu care SĂ SCUIPE RUSEȘTE pe NUMELE SFINTEI NOASTRE MAME ROMÂNIA .
Eu am tot așteptat…Ca MĂCAR UNUL DINTRE EI SĂ VERIFICE sursa acestui citat…
Dar degeaba.
Dacă SUTE de bloguri și site-uri l-au preluat și L-AU ÎNGHIȚIT PE NEMESTECATE,cum de mi-am închipuit eu că MĂCAR UNUL dintre ”dacizați” să facă așa,o mică cercetare pe cont propriu ?
Chiar am sperat că MĂCAR UN ”DACIZAT” POATE GÂNDI ȘI CU PROPRIUL CAP.
Chiar am sperat că MĂCAR UN ”DACIZAT” SE VA ÎNDOI de ”adevărurile tulburătoare” ale lui toxinKGB.
Parcă spre a-i confirma lui toxinKGB că NU au nici o legătură cu strămoșii noștri ROMANI,”dacizații” ODATĂ INTOXICAȚI au abandonat CALEA RAȚIUNII.
”DUBITO ergo COGITO.COGITO ergo SUM.”
”MĂ ÎNDOIESC deci CUGET.
CUGET deci SUNT(exist).”

Eu am mai demonstrat aici că citările lui toxinKGB din TITANII Eminescu și Bogdan Petriceicu HAȘDEU SUNT MINCIUNI ORIBILE .
Dar CITAREA MINCINOASĂ din Cantacuzino este O MANIPULARE a cărei ABJECȚIE parcă le întrece pe toate.
Ce putem citi în ” Istoria Țării RUMÂNEȘTI ” a lui Constantin Cantacuzino?
Cronicarul practic EXPUNE obiectiv atât argumentele pro cât și cele contra ORIGINII ROMANE a poporului nostru ROMÂNESC.
Cu obiectivitate el îi citează și pe DUȘMANII DE MOARTE ai românilor ,bozgorii!
Dar LE DESFIINȚEAZĂ aberațiile anti-românești!
”Ci nu știu cu ce îndrăzneală și cu ce nerușinare, acela ce va fi scris întâi o va fi făcut!
[…]pentru că pururea și nevindecați și ungurii au stătut vrăjmași și pizmași rumânilor,
și atâta cât de ar fi putut, ar fi supus pe toți supt jugul lor, cum și pe mai multa parte den câți să află acum în Ardeal i-au supus și i-au făcut ăiîobagi cum le zic ei. ”
Și continuă în același stil CU TOȚI CRONICARII care ne-au contestat ORIGINEA ROMANĂ!
Tovarăși ”dacizați” vă rog faceți un efort și CITIȚI UN FRAGMENT MAI EXTINS ca să înțelegeți CONTEXTUL din care a fost EXTRAS CU PERFIDIE acel citat(citiți cu foarte mare atenție și chiar repetați propozițiile pentru că ROMÂNA VECHE este destul de dificilă):
„Mai aduce Topeltin în povéste-și pe un Ioann Zamoski, care zice și tăgăduiaște, cum valahii, adecăte rumânii, nicicum nu pot fi rămășiță den romani, ce au adus Traian, de i-au așezat în Dachia.
Pentru că Galien-împărat, deznădăjduind, zice acel Zamoski, d-a mai ținea pe Dachia (poate-fi iară den presurarea gotilor, că și pe aici, și alte părți mai sus, și apoi și Italiia toată coprinsése), i-au luat de i-au trecut Dunărea de ceia parte în Mysia, vecina Thrachii, lăsând de tot pe Dachia.
Și mai zice încă că dachii aceia, carii era, învățând de la romani limba letinească, pentratâțea ai lor supuși fiind, și cu dânsa deprinzindu-se, o făcuse apoi că iaste a lor de moșie și o au ținut.”
Deci Zamoski afirma că strămoșii noștri daci fiind atâția ani SUPUȘI ROMANILOR au învățat latina și în timp au considerat-o DREPT LIMBA LOR MATERNĂ.
”Carea dupre acéia mai pe urmă stricând-o într-acest feliu au venit și au rămas, precum și astăzi iaste; așa făcând cum și ispanii, și galii, și italianii, adecăte spaniolii, franțozii și frâncii, că așa le zic ei, au făcut. Care neamuri ei încă pănă astăzi n-au a lor limbă, de feliul lor osebită, nici cea véche ce oarecând vreodată vor fi avut nu să știe, ci dintr-a romanilor țin, rău și grozav stricând-o.
Deci dară precum ispanii, galii, italii nu sunt romani, așa nici valahii nu sunt romani.”(afirmă ZAMOSKI-nota mea)
Dar cum replică stolnicul Cantacuzino la aceste afirmații?
”Ca acéstea acest Ioann Zamoski zicea, ale căruia ZICERI și BASNE, zice Topeltin și alții, CĂ MAI MULT SUNT DE RÂS DECÂT DE CREZUT ;”
Cum? ”ZICERI și BASNE, zice Topeltin și alții, CĂ MAI MULT SUNT DE RÂS DECÂT DE CREZUT ”?
Aloo,”dacizații” voi pricepeți ce se întâmplă aici?
Stolnicul Cantacuzino întradevăr considera ROMANIZAREA DACILOR ” ZICERI și BASNE […]MAI MULT […]DE RÂS DECÂT DE CREZUT” dar spunea asta pentru că el considera că NOI,ROMÂNII avem O ORIGINE PREDOMINANT ROMANĂ !Aveți răbdare și veți vedea…
Dar deocamdată să continuăm STUDIEREA TEXTULUI:
” pentru că acéle trei neamuri de oameni ce zice acela, adecăte ispanii, galii și italii,
fiind foarte vecini cu romanii și supuse de ei, și tot între dânșii șezând și amestecați umblând, lesne acei varvari limba lor își strica, vrând mai mult cu a romanilor a o amesteca, precum și pănă astăzi să véde pre la marginile țărilor carii trăiesc cu alte limbi, că lesne iau unii de ale altora cuvinte și că cu deale lor amestecându-le, ÎȚI PARE că ALTĂ OSEBITĂ LIMBĂ LOR FAC. Și mai chiar vedem că rumânii den Ardeal, moldovénii și céștea de țara aceasta, tot un neam, tot o limbă fiind, încă între dânșii mult să osebesc, care aceasta iaste cum să véde den amestecătura vecinilor lor. Așadară și acéle trei neamuri, ce zicem mai sus, den preavecinătatea romanilor, luând de-ale acelora cuvinte, și cu céle de moșie ale lor amestecându-le, și stricându-și limba, au rămas în această ce acum sunt.
Iară dachii preavéche a lor osebită limbă având, cum o lăsară și cum o lepădară așa de tot, și luară a romanilor, aceasta nici să poată socoti, nici créde. ”
Ei ați înțeles ”UNDE BATE” Cantacuzino?
El spune că galii,ibericii și italii fiind VECINII ROMANILOR au împrumutat foarte ușor din ce în ce mai multe cuvinte din latină până când amestecând cuvintelele din limbile lor cu cele ale romanilor, , ÎȚI PARE că ALTĂ OSEBITĂ LIMBĂ LOR FAC.!
Ați sesizat acel ”ÎȚI PARE”(ți se pare)?
Dar aici e lovitura pentru ”dacizați”:
Toată teoria MINCINOASĂ, ANTI-ROMÂNEASCĂ și ABERANTĂ cu ”Noi NU suntem urmașii Romei!” se baza pe falsul grosolan precum că LIMBA DACILOR era o LIMBĂ LATINĂ,ba și mai mult ”MUMA limbii latine”!
”Dacizaților”,ați avut sub proprii voștri ochi NEGAREA TOTALĂ a minciunii rusești că
” LIMBA DACILOR era o LIMBĂ LATINĂ”.
Chiar citatul pe care îl tot fluturați pe sub ochii ROMÂNILOR o arată!
Voi înșivă i-ați felicitat pe toxinKGB și pe ”martorii” lui pentru că vă alimentau cu ”citate savante ” URA RUSEASCĂ contra ORIGINII NOASTRE ROMANE .
Dar nimeni nu a observat ceea ce era evident.
Pentru că NIMENI,dar nimeni NU MAI VREA SĂ VADĂ!
Iară dachii preavéche a lor OSEBITĂ limbă având”
Doar știți ce însemna în româna veche ”OSEBITĂ”,nu?
DEOSEBITĂ însemna.
Nu trebuie prea mare efort să pricepi.DOAR SĂ VREI…
”Dacizatorii” s-au lăudat cu un citat care practic LE DESFIINȚEAZĂ aberația rusească ” LIMBA DACILOR era o LIMBĂ LATINĂ”.
Cantacuzino asta spune,FOARTE CLAR:
Limba dacilor ERA DEOSEBITĂ de limba romanilor !
Am demonstrat deja, chiar în materialul re-postat de FRATELE MEU ROMÂN,domnul profesor COJA,că oricum istoria altor popoare precum cel egiptean ne arată că O LIMBĂ POATE FI CHIAR ȘI TOTAL ÎNLOCUITĂ cu o alta TOTAL DIFERITĂ.
Dar abia acum începe partea despre care vă spuneam că E CU ADEVĂRAT INTERESANTĂ.
De ce a insistat Cantacuzino să ÎNTĂREASCĂ faptul că după părerea lui,
DACII NU PUTEAU FI ASIMILAȚI de către romani?
Pentru că EL SE ȘTIA ROMAN.
”Și încă pentru că și până astăzi vedem și auzim,
zice Topeltin, că de întrebăm pe un valah:
CE EȘTI ? el răspunde: RUMÂN, adecăte ROMAN,
ci numai au stricat puțin cuvântul, DE ROMAN ZIC RUMÂN ,iar același cuvânt iaste.”

Tovarăși ”dacizatori” și ”dacizați”,stați puțin și nu mânați!
Dacă tot v-a dat pe spate citatul folosit de toxinKGB CA O ARMĂ MIZERABILĂ de manipulare ”tulburătoare” în masă,stați,încă nu plecați!
Chiar nu vreți să știți ce conține și restul cronicii lui Cantacuzino?
Serviți vă rog…
”TRAIAN MULȚIME DE ROMANI du pretutindenea den biruințele lui AU DUS AICEA de au așezat lăcuitori și paznici acestor țărî, DEN CARII ȘI PĂNĂ ASTĂZI SĂ TRAG ACEȘTI RUMÂNI ce le zicem noi, iară grecii și latinii, vlahi și volahi le zic, încă ne-am adeverit den istoricii cei mai de credință și mai numeiți ce sunt.”
Și stolnicul Cantacuzino o ține tot așa:
„Însă dară, valahii, ADECĂTE RUMÂNII, cum SUNT RĂMĂȘIȚELE ROMANILOR CELOR CE I-AU DUS AICI Ulpie TRAIAN, și cum că dintr-aceia să trag și până astăzi, adevărat și dovedit iaste de toți mai adevărații și de crezut istorici, măcară că apoi le-au mutat și numele, valahi zicându-le, au dupre voievodul lor Flac, cum unora le pare, au dupe numele fétii lui Dioclitian, cum mai sus s-au semnat că scrie Bonfinie.”
Nu v-am rugat eu să aveți răbdare să citiți până la capăt?Manipulările ”tuburătoare” nu se pot combate ȘTIINȚIFIC din 3 rânduri! Tratamentul INTOXICĂRII ACUTE cu ”dacism” de sorginte KAGHEBISTĂ este îndelungat și necesită infuzii repetate de ADEVĂR ISTORIC.
”Iară noi într-alt chip de ai noștri și de toți câți SUNT RUMÂNI, ținem și crédem, adeverindu-le den mai aleșii și mai adeveriții bătrâni istorici și de alții mai încoace, că valahii, cum le zic ei, iară NOI,ROMÂNII,
SUNTEM ADEVĂRAȚI ROMANI
ȘI ALEȘI ROMANI în credință și în bărbăție,
den carii Ulpie Traian i-au așezat aici în urma lui Decheval
,
dupre ce de tot l-au supus și l-au pierdut; și apoi și alalt tot șireagul împăraților așa i-au ținut și i-au lăsat așezați aici și dintracelor rămășiță să trag pănă astăzi rumânii aceștea.
Însă RUMÂNII înțeleg nu numai ceștea de aici, ce și den Ardeal, carii încă și mai neaoși sunt, și moldovenii, și toți câți și într-altă parte să află și au această limbă, măcară fie și cevași mai osebită în niște cuvinte den amestecarea altor limbi, cum s-au zis mai sus,
iară TOT UNII SUNT. Ce dară pe aceștea, cum zic,
TOT ROMANI ÎI ȚINEM,
că toți aceștia dintr-o fântână au izvorât și cură.”

”Dacizaților”,nu-i așa că vă felicitați că l-ați lăudat pe tovarășul ”un cetățean” pentru că v-a delectat cu citate ?
Că uite dacă nu insista să tot citeze de pe ”saccsiv”(alt ”martor al lui daniel toxin”) poate azi nu aveați bucuria de a studia TOATĂ cronica lui Cantacuzino nu DOAR CE A VRUT toxinKGB să citiți…
”Însă de către amiazăzi Dachia să hotăraște cu Dunărea, și de cătră apus, zice Filip, cu apa ce să chiamă Patisul, întru care hotară, cuprindu-să astăzi, zice, partea a Țării Ungurești, mai sus zisa și Ardealul și Valahia (adecăte țara aceasta) și Moldova. Însă vlahii, acești gheografi și mai toți istoricii câți scriu de aceste țări, zicea și Moldovei și ceștiia; apoi o împarte în doao, una de sus; alta de jos, îi zic. Le zic și: mai mare și mai mică; cea de sus, adecăte și mai mare, Moldova; cea de jos și mai mică, țara această Muntenească numeind, cum îi zic mai mulți așa;
că RUMÂNEASCĂ NUMAI LĂCUITORII EI O CHEAMĂ,
și doar unii den ardeleni ăiî RUMÂNI,
pentru că și aceia și ceștea
numai când să întreabă, ce iaste?
Ei răspund: RUMÂNI”

Acum urmează partea care-i va delecta cel mai mult pe ”dacizați”.Și cum spuneau escrocii TV toxinKGB și Napoleon Săvescu?Strămoșii noștri ROMANI au cucerit DOAR 14% din Dacia?
Ia să vedem ce spunea Cantacuzino ACUM 300 DE ANI.
Da, același Cantacuzino atât de MANIPULATOR invocat în sprijinul manipulărilor ”tulburătoare” :
Așa deci TRAIAN SUPUIND
și desăvârșit domolind TOATĂ Dachia
,
și socotind ca să o tocmească într-același chip, de la care să nu mai aibă alte turburări, nici să le mai vie alte griji, au poruncit du prenprejurele biruințelor sale de au adus romani lăcuitori de i-au așezat aici, și și dintr-a sa oaste au lăsat câți au trebuit de a-i lăsa, ca să se așaze aici, rămâind lăcuitori acestor țări, carii și pănă astăzi să trag, cum vom arăta, dintr-aceia.”
Șoc și groază între ”Martorii lui daniel toxin”!
Așa deci Traian supuind
și desăvârșit domolind TOATĂ Dachia
?
Păi,da…TOATĂ Dacia.

Însă nu că doară den dachi nici unul n-au mai rămas, cât pustiindu-se de tot, și nemairămâând nimeni cine a lăcui acéste pământuri, AU PUS TRAIAN ȘI AU AȘEZAT ROMANI, ci numai a lor crăie să nu mai fie, nici capete dintr-înșii poruncitori să nu rămâie, NICI AL LOR NUME DE STĂPÂNIRE SĂ NU SĂ AUZĂ, CI NUMAI DE ROMANU.”
Stolnicul Cantacuzino explică în termeni simpli ce era ”DAMNATIO MEMORIAE”-”Condamnarea Memoriei” adică IMPUNEREA CULTURII ROMANE în locul celei dacice.
A fost strategia prin strămoșilor noștri romani și-au asigurat atât dominația în Dacia TRAIANĂ cât și ROMANIZAREA-LATINIZAREA dacilor.
AU PUS TRAIAN ȘI AU AȘEZAT ROMANI[…]a lor(a dacilor-nota mea) crăie să nu mai fie, nici capete dintr-înșii poruncitori să nu rămâie, NICI AL LOR NUME DE STĂPÂNIRE SĂ NU SĂ AUZĂ, CI NUMAI DE ROMANU.”
Așa se instaura ”PAX ROMANA”:întâi ”MANU MILITARI” cu legiunile ,cohortele,alele și miliariile romane,apoi ”DAMNATIO MEMORIAE” concomitent cu COLONIZARE MASIVĂ,școlarizarea GRATUITĂ în școala primară a copiilor în LIMBA LATINĂ(vă mai amintiți scenele din filmul ”Columna” cu Florin Piersic-profesorul orb de latină?)
”Așadară TRAIAN AU AȘEZAT LĂCUITORI ROMANI ÎN DACHIA,
cum toți istoricii adeverează 
și aiave și pănă astăzi în Ardeal, în multe locuri,
să văd în pietri scrise, epigramata și altele în numele lui,
cum și la Cliuj, zice Gulielmu și Ioann Blau, în Noul Atlas, că deasupra unii porți ceastă epigrama ăaî lu Traian să vede scrisă (însă latinéște):
„TRAIANO pro salute imperatoris Antonini et M. Aurelii Cesario milites consistentes manipio posuerunt.””
Traian Ulpie așezând deci romani lăcuitori aici
și puind capete și otcârmuitori ROMANI TOATEI DACHII

(însă nu craiu, ci numai voievozi, precum și pentr-alte țări supuse ale lor era, den crăie ținut mai mic, făcând-o)”
”Carionu în cronica lui[…]de începătura acestui neam […] zice că împărații Răsăritului, adecăte ai Țarigradului[…]locurile acélea DUPE VECHIU OBICEIU,
LE ÎMPĂRȚIIA OSTAȘILOR BĂTRÂNI,
ca de acolo plata lor să-și ia.

Și mai vârtos pe acolo îi așeza împărății, zice, ca să potolească și să strângă gâlcevile ce dése făcea sarmații (adecăte léșii).
Între carii OSTAȘI MAI MULȚI ERA ROMANI,
PRECUM ȘI LIMBA ADEVERINȚĂ LE IASTE,
carea DEN LETINEASCĂ STRICATĂ IASTE.
DE LA ACEȘTI ROMANI, dară, purces iaste numele valahilor.”

Jale mare ”dacizatorilor”!Păi cum ziceați voi că strămoșii noștri LEGIONARI ROMANI erau analfabeți?Sau că NICI MĂCAR NU VORBEAU LATINA???
Mda.V-a ”liniștit” Cantacuzino și de data asta…
Vă rog să aplaudați de pe acum:urmează FINALUL APOTEOTIC.
GLORIFICAREA NUMELUI Împăratului Nostru Divinul TRAIAN,DIVO TROIANO cel din „Plugușorul ROMÂNESC”,BĂDICA TRAIAN din colindele multimilenare…
„Cât dar va fi fost putérea lui atunci și cu câtă mulțime de oameni va fi umblat, cât au umblat și au supus părți ale lumii, putemu-ne însă cu mare mirare și domiri câte cevași, că iată vrând pre lângă acéle oștiri ale lui și lucruri mari ce apucase și făcea ca să-i rămâie și în fapte slavă, și pomenire, doară și minune la oameni în veci rămâindu-i.
Pe unde mergea, drumuri mari de piatră și ȘANȚURI GROAZNICE TRĂGEA,
pe unde și umbla, precum și PĂNĂ ASTĂZI SĂ VĂD ȘI AICI LA NOI ÎN ȚARĂ,
cărora încă TROIANURI LE ZICEM
RĂMÂIND DE ATUNCEA DIN OM ÎN OM ACEL NUME ,
CARELE SĂ TRAGE ȘI PĂNĂ ASTĂZI
măcar că foarte puțini sunt carii să știe dirept ce le zic TROIANURI.
Iară acesta iaste adevărul,
că din oștirea acelui mare împărat, Traian Ulpie, sunt rădicate
și nu numai aici, ci și pentr-alte țări.
Așa au făcut cum s-au zis, pentru ca să rămâie neamului omenesc pomenire de mari și de putérnice faptele lui.

Odihnește-te în pace Mărite Împărate TRAIAN și veghează-ne din Câmpiile ELIZEE !!
NOI,ROMÂNII,urmașii urmașilor tăi îți vom fi veșnic recunoscători pentru ȚARA ROMÂNEASCĂ ce ne-ai dat-o!
NOI,ROMÂNII,urmașii urmașilor tăi îți vom fi veșnic recunoscători pentru LIMBA LATINEASCĂ ce ne-ai învățat!
NOI,ROMÂNII,urmașii urmașilor tăi vom apăra,AȘA CUM NE-AI ÎNVĂȚAT,fiecare MUNICIPIUM,fiecare CASTRUM,fiecare palmă de pământ ROMÂNESC și de va trebui,vom transforma fiece brazdă într-un NOU VALLUM TRAIANI !
Pentru că ROMÂNUL ÎN VECI NU PIERE!
AVE IMPERATOR NOSTRUM !
AVE TRAIAN !

*

Nota redacțieiTextul de mai sus a apărut ca un comentariu la articolul Ori laie, ori bălaie, publicat la 4 octombrie 2013 pe acest blog. Text important care pune la punct escrocheria unor daciști care au încercat să falsifice teoria stolnicului Canracuzino cu privire la latinitatea românească. Text anonim. I-am sugera autorului să-și asume responsabilittea gestului său de mare ținută intelectuală și să iasă din anonimat. Îl așteptăm!

i.c.