Stimate domnule coleg,

Faptul că îmi răspundeți cu atâta promptitudine nu vă scutește de obligația de a fi răspuns într-un chip mai lămuritor.

 

1. În comentariul dvs, care a fost punctul de plecare al „duelului”, ați spus foarte clar că la nivel gramatical sant multe aspecte de structura gramaticala care nu se explica prin latina sau altele care se explica la fel de bine prin comparatia cu alte limbi indo-europene”. Iar acum, când v-am cerut să enumerați câteva dintre acest „aspecte”, nu puteți da niciun exemplu. Ce greutate mai au afirmațiile dumneavoastră dacă le faceți fără nicio susținere?!

Spuneți că nu v-ați „ocupat consecvent” de gramatica istorică a limbii române! Păi, după știința mea, sunt două componentele unei limbi pe care le cercetăm ca să aflăm originea unei limbi, cu ce alte limbi se înrudește etc. Aceste două componente sunt fondul principal lexical și structura gramaticală! Iar dumneavoastră exact de aceste două „aspecte” nu vă ocupați! Dacă nu v-ați ocupat de structura gramaticală a limbii române nu vă puteți pronunța asupra originii sale! Nu aveți voie! Deontologia filologului vă oprește. Intrați în contradicție cu toată teoria lingvisticii istorice.

Lingvistica academică, de care țineți să vă distanțați, a stabilit deja, cu titlu de ipoteză, câteva structuri și morfeme gramaticale care provin din substrat. Le găsiți în Istoria limbii române scoasă de Academia Română. De atunci, adică în ultimele decenii, s-au mai adăugat și alte ipoteze, emise tot din mediul universitar. Eu însumi am făcut câteva propuneri! Vezi Unu în limba română. Dar numărul acestor „aspecte” este extrem de mic, în comparație cu restul gramaticii, al morfologiei limbii române, în mod evident moștenită din latină.

 

2. Spuneți că, studiind lexicul, ați avut în vedere „5500 de cuvinte de bază din dicționar care reprezintă lexicul românesc fără neologisme”! M-ați făcut să-mi aduc aminte de o vorbă a lui Nicolae Iorga, auzită la un curs, cum că „oamenii obișnuiți folosesc între 1500 și 2ooo de cuvinte, un intelectual folosește cam 3000 de cuvinte, iar eu, că-s Iorga, folosesc circa 4000 de cuvinte!” Ați procedat totalmente greșit. Cunoașteți și alți lingviști care au procedat ca dumneavoastră? De unde ați luat acest număr? Cred că nici la Mihai Eminescu nu găsim 5500 de cuvinte de bază! Darămite la vorbitorii de rând! Pe ei trebuie să-i avem în vedere, căci soarta unei limbi depinde de marea masă a vorbitorilor… Chiar și dumneavoastră folosiți mult mai puține cuvinte bază. Nici gând să fie 5500…

Calculul, de care avem nevoie pentru a stabili statutul genealogic al unei limbi, nu poate să ia în seamă decât cuvintele foarte folosite, așa cum au postulat Hasdeu și Graur. Dacă procedați altfel, dacă nu aplicați această teorie, unanim acceptată, aveți obligația să vă spuneți părerea despre teoria celor doi, să explicați de ce au greșit, de ce apelați la alți parametri! Așadar nu mi-ați răspuns de ce nu aplicați teoria lui Hasdeu, lingvistul român pe care îl putem considera părintele dacologiei științifice.

Mi-e teamă că nu ați fost corect în mod deliberat. Căci numai așa, raportând cuvintele păstrate din latină la un lexic cât mai „umflat” puteau să vă iasă acele procente șocante pentru orice filolog român.

 

3. În „duelul” nostru nu are niciun amestec arheologia. Chiar nu știți că principala cauză a numărului mic de situri dacice săpate este costul exorbitant al unei săpături?! Cu atât mai mult scanările făcute de englezi nu au ce căuta în discuție. Trebuie să vă mirați de ce nu au făcut public niciun rezultat englezii! Nu alții!

Mi-e teamă că nu-i lucru curat cu aceste scanări. Mi-e teamă de bunăvoința Albionului mai mult decât de a Danailor!…

Nu avea ce căuta în discuția noastră nici Chomsky! Căci nu sintaxa este avută în vedere de comparativiști, ci morfologia! Iar morfologia limbii române este aproape în totalitate moștenită din latină. Încep să mă îngrijoreze strategiile dumneavoastră menite să ocolească subiectul în discuție!…

 

4. Etimologia lui Troian… Încep să-mi pierd încrederea pe care am avut-o în dumneavoastră… Spuneți că Traianus, conform legilor fonetice care au afectat cuvintele latine și dacice, trebuia să devină în română Trăjân!… Vi se pare că sună românește acest cuvînt: Trăjân… Doamne, feri, ar spune ardeleanul!

V-am relatat discuția mea cu Alexandru Graur, marele lingvist și marele profesor. Mare mai ales prin capacitatea sa de a recunoaște când greșea… Ne-a spus, într-un colectiv de catedră, că Traianus dacă se păstra din latină, ar fi trebuit să ajungă la forma Trăiân!… Eram tînăr preparator, dar mi-am permis să întreb: „în ce cuvînt românesc mai găsim succesiunea de sunete -iâ-?” Aceeași întrebare vă pun și dvs: unde mai găsim succesiunea -jâ-? Prima regulă a foneticii oricărei limbi este respectul pentru eufoniile acelei limbi! Așa se face că alături de Troian mai găsim și alte cuvinte vechi care prezintă aceeași excepție: a urmat de n nu devine â atunci când este precedat de i, vocalic sau semivocalic… Așa se face că nici Caloian, nici Sânziana, nici Cosânzeană, nici Boian, nici noian, toate cuvinte vechi, din latină sau din substratul dacic, l-au păstrat pe -ian intact. La cuvîntul noian, în Dicționarul dumneavoastră propuneți o etimologie chiar mai veche: prelatin. Păi cu atât mai mult noian trebuia și el să ajungă, după teoria dvs, la forma nojân!… Sau, mai exact, năjân!!! Dixit Vinereanu”.

Mi se pare evident efortul dvs de a respinge cu orice preț ideea că românii au păstrat amintirea lui Traianus Imperator!… Da, este o peformanță excepțională prezența acestui cuvînt în limba română, pare miraculoasă păstrarea sa. Dar păstrarea sa prin intermediu slav frizează imposibilul, nu-i găsim nicio explicație!

Țineți minte, vă rog, reacția lui Alexandru Graur: „înseamnă că legea fonetică așa cum o cunoaștem noi nu este corect formulată. Când a este precedat de o vocală sau semivocală anterioară, legea se schimbă…!” Vezi și evoluția fonetică de la chrestianus la creștin, din nou prin abatere de la faimoasa lege.

V-a lipsit un profesor ca Alexandru Graur. Graur a fost elevul preferat al lui Antoine Meillet, marele comparatist. Care a teoretizat și modul cum se stabilește înrudirea dintre (două) limbi: prin cercetarea (1) fondului principal de cuvinte și (2) a structurii gramaticale, morfologice. Exact ceea ce dumneavoastră vă feriți să faceți.

 

 

5. Dar cel mai mult mă îngrijorează intenția dvs de a traduce în engleză dicționarul dvs. Nu trag nădejde că-i veți aduce modificări substanțiale. Nu țineți seama de obiecțile altora. V-am demonstrat că greșiți în mod elementar atunci când atribuiți origine ne-latină unor cuvinte ca apă, cânta, adăsta etc. Mi-am mai aruncat un ochi pe dicționar și am mai găsit câteva: zi, noapte, creștet… Sau a zice, de exemplu! Cum să nu vină (a) zice din latinescul dicere, când de la seria de verbe latinești dicere, ducere, facere, care prezentau o formă de imperativ neregulată, dic, duc, fac, avem păstrate în română formele zi!, du!, !, de asemenea neregulate… Nu cumva nu cunoașteți formele după care se conjugă cele trei verbe din latină?

Vă bănuiesc tot mai mult că aveți cunoștințe precare de latină. De aceea, probabil, vă rezumați numai la consultarea dicționarului. Treaba dumneavoastră, îmi vine a zice, dar nu zic!, căci, cum spuneam, mă îngrijorează ideea că dicționarul și teoria dvs, prin traducere în engleză, vor căpăta circulație, iar cei ce-l vor citi sau consulta nu vor avea cunoștințele necesare ca să-și dea seama că este o lucrare laborioasă, dar neglijentă, în care câteva zeci de etimologii noi, foarte probabil corecte, sunt înecate de mulțimea etimologiilor trase de păr!

Da, în cazul multor cuvinte cărora nu li s-a găsit etimonul clar latinesc au fost inventate, trase de păr și ele, asemenea etimoane, prin reconstrucție, metodă  atât de nesigură. Pentru aceste cuvinte aveți dreptate să le căutați un etimon prelatin, deci dacic. Dar zelul dvs de a „ataca” și cuvinte latinești clar latinești mă pune pe gânduri. Nu e lucru curat…

 

Cred că pun aici capăt disputei pe acest subiect. Când bună credință nu e, nimic nu e!

 

 

Ion Coja