“Aceasta e alternativa fatală in fața căreia se află neamul romănesc în zilele noastre; aceasta e morala și neînduratul adevăr pe care nici un român nu trebuie să-l scape din vedere; nouă, generațiunilor în viață ne-a căzut sarcina măreață de a dovedi că buna a fost prăsila ce Traian a sădit pe pământul Daciei și că nu în zadar au luptat străbunii noștri atâtea veacuri de-a rândul.”
Mihai Eminescu, Timpul, 2 noiembrie 1879