.

URLĂ DUŞMANII

Urlă duşmanii în cărare,
Şi–şi arată’n rânjet colţii,
Noi păşim cu nepăsare
Şi voioşi în calea morţii.

Las’să urle, las’să geamă
Şi să drapene cu ghiara,
Nouă nu ne este teamă,
Atunci când ne cheamă Ţara.

Un gând sfânt pe noi ne strînge
În a jertfelor echipă
Pentru–acel flămând ce plânge,
Ne jertfim în orice clipă.

Pentru gloria legionară
Înfruntăm mereu duşmanul,
Jertfim totul, pentru Țară,
Când ordonă Căpitanul.

Tinde spada Căpitane,
Inimi de viteji aşteaptă,
Să pornească milioane,
Pentru lupta Ta cea dreapta.

less